Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
rss
rss
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Události a akce:

Léto s FF UK a podzimní stáže 24 hodin s FF UK

Jako každý rok i letos pořádá Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vzdělávací akce pro středoškolské studenty. Chtěla bych Vás touto cestou o nich informovat a zároveň požádat o šíření informace o fakultních akcích mezi studenty Vaší školy.

Na konci letního měsíce srpna proběhne třídenní vzdělávací kurz Léto s FF UK, letos otevíráme již šestý ročník. Studenti se mohou těšit na zajímavé přednášky, workshopy a exkurze, během kterých doslova procestují celý svět a seznámí se s odlišnými kulturami a národy zemí Evropy, Asie, Afriky a Ameriky.

Druhou akcí, kterou FF UK pořádá budou podzimní stáže 24 hodin s FF UK. Zájemci se přihlásí na stáž na konkrétní katedru či ústav a stráví zde 24 hodin, během kterých okusí studium na Filozofické fakultě UK.

Náplň odborného programu určí školitel katedry nebo ústavu, na který se student přihlásil.

V příštích dnech budou zveřejněni další informace a spuštěn online přihlašovací formulář. Kapacita míst je omezena.

Podrobnější informace o kurzu a stážích naleznete zde: http://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/

Bc. Barbora Janů

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK / Department of Admissions and External Relations

Filozofická fakulta UK / Faculty of Arts, Charles University

nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

E-mail: barbora.janu@ff.cuni.cz
Tel.: + 420 221 619 308

www.ff.cuni.cz