Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
rss
rss
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Události a akce:

Informace pro žáky 1. ročníků nastupující od září 2017

4leté i 8leté studium

  • pondělí 4. 9. 2017 – schůzky rodičů všech žáků od 17.00 v jídelně, potom se sejdou rodiče žáků jednotlivých tříd v učebnách s třídními učiteli
  • přihlášky ke stravování je možno podávat do konce června osobně, kdykoliv poštou, popř. je možno přihlášku vhodit do poštovní schránky školy
  • první platba za obědy musí být odeslána nejpozději 20. 8. 2017  (je třeba již mít odevzdanou přihlášku, variabilní symbol – celé rodné číslo bez lomítka – 10 číslic)
  • v kanceláři školní jídelny je možno od 28. 8. 2017 zakoupit čip (slouží i ke vstupu do školy)

4leté studium

  • čtvrtek 29. 6. 2017 – od 8.00 burza učebnic (seznamy učebnic jsou na webu), od 8.55 v učebnách s třídními učiteli – třída 1. F Mgr. Evy Horákové v učebně 107 v 1. patře, třída 1. H Mgr. Martiny Sedlákové v učebně 108 v 1. patře
  • požadavky na sešity sdělí vyučující v září
  • adaptační pobyt od úterý 12. 9. 2017 do soboty 16. 9. 2017

8leté studium

  • učebnice žáci obdrží v září,  na jazyky budou zakoupeny dle požadavku vyučujících (sada učebnice + pracovní sešit cca 500 – 600 Kč)
  • požadavky na sešity sdělí vyučující v září
  • adaptační pobyt od pátku 8. 9. 2017 do úterý 12. 9. 2017

Mgr. Luděk Burian, ředitel školy

související: Seznamy tříd prvních ročníků