Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
rss
rss
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Události a akce:

Informace pro účastníky zájezdu do Anglie 9. – 16. 9. 2017

Nezapomeňte zaplatit doplatek ceny zájezdu 5 590 Kč. Pokud budete chtít cestovní pojištění od CK Boca (pořádající CK), připočtěte částku 136 Kč za účastníka do 15 let, 272 Kč za účastníka nad 15 let. Pokud si budete vyřizovat pojištění sami, je třeba přinést doklad o pojištění na informační schůzku. Bez pojištění se nelze zájezdu zúčastnit.

  • úhradu proveďte do 25. 6. 2017 nebo do  konce června 2017 
  • účet CK BOCA: 271852803/0300
  • variabilní symbol 17090901, specifický symbol – rodné číslo účastníka bez lomítka
  • do textu uveďte jméno studenta/studentky gymnázia Dašická.

Pokyny na cestu a seznam potřebných věcí obdržíte ve čtvrtek 29. června 2017 od Hany Šimkové a Jitky Miletínové v tištěné podobě.

Informační schůzka pro účastníky zájezdu a jejich rodiče  bude v úterý 5. 9. 2017 v 16:00 hodin ve školní jídelně gymnázia Dašická. Přineste ke kontrole platný cestovní doklad (pas nebo OP) , a pokud si budete zajišťovat sami pojištění, doklad o zaplacení (kartičku pojištění). Bude přítomna majitelka CK BOCA Ing. J. Borůvková, která zodpoví vaše případné dotazy.

H. Šimková (kabinet 413), J. Miletínová (kabinet 421)