Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
rss
rss
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Události a akce:

Informace pro studenty

Informace pro účastníky zájezdu do Anglie 9. – 16. 9. 2017

Nezapomeňte zaplatit doplatek ceny zájezdu, tj. odečtěte zálohu 4.000 a vstupné, které jste již zaplatili, od částky 9 590 Kč. Pokud budete chtít cestovní pojištění od CK Boca (pořádající CK), připočtěte částku 136 Kč za účastníka do 15 let, 272 Kč za účastníka nad 15 let. Pokud si budete vyřizovat pojištění sami, je třeba přinést doklad o pojištění na informační schůzku. Bez pojištění se nelze zájezdu zúčastnit.

 • úhradu proveďte do 25. 6. 2017 nebo do  konce června 2017 
 • účet CK BOCA: 271852803/0300
 • variabilní symbol 17090901, specifický symbol – rodné číslo účastníka bez lomítka
 • do textu uveďte jméno studenta/studentky gymnázia Dašická.

Pokyny na cestu a seznam potřebných věcí bude od příštího týdne k dispozici na webu školy (místo a čas odjezdu atd.)

Informační schůzka pro účastníky zájezdu a jejich rodiče  bude v úterý 5. 9. 2017 v 16:00 hodin ve školní jídelně gymnázia Dašická. Přineste ke kontrole platný cestovní doklad (pas nebo OP) , a pokud si budete zajišťovat sami pojištění, doklad o zaplacení (kartičku pojištění). Bude přítomna majitelka CK BOCA Ing. J. Borůvková, která zodpoví vaše případné dotazy.

H. Šimková (kabinet 413), J. Miletínová (kabinet 421)

Publikováno: 25. 06. 2017

Informace pro žáky 1. ročníků nastupující od září 2017

4leté i 8leté studium

 • pondělí 4. 9. 2017 – schůzky rodičů všech žáků od 17.00 v jídelně, potom se sejdou rodiče žáků jednotlivých tříd v učebnách s třídními učiteli
 • přihlášky ke stravování je možno podávat do konce června osobně, kdykoliv poštou, popř. je možno přihlášku vhodit do poštovní schránky školy
 • první platba za obědy musí být odeslána nejpozději 20. 8. 2017  (je třeba již mít odevzdanou přihlášku, variabilní symbol – celé rodné číslo bez lomítka – 10 číslic)
 • v kanceláři školní jídelny je možno od 28. 8. 2017 zakoupit čip (slouží i ke vstupu do školy)

4leté studium

 • čtvrtek 29. 6. 2017 – od 8.00 burza učebnic (seznamy učebnic jsou na webu), od 8.55 v učebnách s třídními učiteli – třída 1. F Mgr. Evy Horákové v učebně 107 v 1. patře, třída 1. H Mgr. Martiny Sedlákové v učebně 108 v 1. patře
 • požadavky na sešity sdělí vyučující v září
 • adaptační pobyt od úterý 12. 9. 2017 do soboty 16. 9. 2017

8leté studium

 • učebnice žáci obdrží v září,  na jazyky budou zakoupeny dle požadavku vyučujících (sada učebnice + pracovní sešit cca 500 – 600 Kč)
 • požadavky na sešity sdělí vyučující v září
 • adaptační pobyt od pátku 8. 9. 2017 do úterý 12. 9. 2017

Mgr. Luděk Burian, ředitel školy

související: Seznamy tříd prvních ročníků

Publikováno: 21. 06. 2017

Léto s FF UK a podzimní stáže 24 hodin s FF UK

Jako každý rok i letos pořádá Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vzdělávací akce pro středoškolské studenty. Chtěla bych Vás touto cestou o nich informovat a zároveň požádat o šíření informace o fakultních akcích mezi studenty Vaší školy.

Na konci letního měsíce srpna proběhne třídenní vzdělávací kurz Léto s FF UK, letos otevíráme již šestý ročník. Studenti se mohou těšit na zajímavé přednášky, workshopy a exkurze, během kterých doslova procestují celý svět a seznámí se s odlišnými kulturami a národy zemí Evropy, Asie, Afriky a Ameriky.

Druhou akcí, kterou FF UK pořádá budou podzimní stáže 24 hodin s FF UK. Zájemci se přihlásí na stáž na konkrétní katedru či ústav a stráví zde 24 hodin, během kterých okusí studium na Filozofické fakultě UK.

zobrazit celý článek »

Publikováno: 18. 06. 2017

Seznam učebnic pro školní rok 2017/18

Publikováno: 13. 06. 2017

Rozvrh pro 1. a 2. maturitní týden

Rozvrh pro 1. maturitní týden | Rozvrh pro 2. maturitní týden

PaedDr. Josef Svoboda, zástupce ředitele

Publikováno: 15. 05. 2017

Rozvrh projektového týdne 2017

Projektovy tyden 2017

PaedDr. Josef Svoboda, zástupce ředitele školy

související příspěvky z minulých let:
Hydroelektrárna Hučák | Týden s fyzikou | Úpravna vody Hrobice | Týden věnovaný přírodě | Naše město

Publikováno: 05. 05. 2017

Informace k odjezdu na velký divadelní den v Zittau

 • s sebou: platný pas nebo OP, kartičku o pojištění (zdravotní české, zahraniční), svačinu
 • sraz: středa 10. 5. 2017 v 6:35 hod. na parkovišti za zimním stadionem (u přístaviště lodi Arnošt – viz plánek na mailu)
 • odjezd: 6:45 hod.

zobrazit celý článek »

Publikováno: 05. 05. 2017

Pokyny před odjezdem pro účastníky sportovního kurzu v Itálii – Gargáno

Gargáno pokyny před odjezdem 2017

Jaroslav Holešínský

Publikováno: 04. 05. 2017

Pokyny pro maturanty + rozpis studentů u maturitní zkoušky

PaedDr. Josef Svoboda, zástupce ředitele školy

Publikováno: 02. 05. 2017

Pokyny pro účastníky sportovního kurzu v Itálii – Gargáno

Pokyny pro účastníky sportovního kurzu v Gargánu 2017: Gargano_pokyny_2017

Jaroslav Holešínský

Publikováno: 24. 04. 2017

Anglický jazyk – státní maturita – písemná práce

Při písemné práci z anglického jazyka (státní maturita), která se bude konat dne 2. 5. 2017, mohou žáci použít slovník překladový (ČJ – AJ / AJ – Č) nebo výkladový. Slovník (1 výtisk) bude k zapůjčení v každé učebně na katedře.  Žáci mohou použít i slovník vlastní, ale tento nesmí obsahovat přílohu týkající se vzorových útvarů (dopis, mail, popis apod.) ani seznamy frází / obratů určené pro tyto útvary.

Slovníky ke kontrole, zřetelně označené (jméno žáka + třída) předávejte svým vyučujícím angličtiny od středy 26. 4. 2017.

Jana Bílková

Publikováno: 24. 04. 2017

A je to tady – kdo je lepší – A nebo B?

Na tuto otázku budeme znát odpověď ve středu 19. 4. 2017, kdy se bude konat sportovní den pro všechny žáky nižšího gymnázia naší školy.

 • Co budeme dělat? Vedle tradičních sportů jako je fotbálek, florbálek, ringo nebo přehazka, bude i štafeta s překvapením (možná i biatlonovým) a vědomostní kvíz se šamanem.
 • Co s sebou? Určitě boty!!! do haly a na hřiště, sportovní oblečení i do deště, pití a svačinu, možná i sluneční brýle a pokrývku hlavy, když bude svítit sluníčko.
 • Co nesmím zapomenout? Bojovnou náladu, rychlé nohy, chytrou hlavu a připravit plán postupu a strategie (např. fotbálek může hrát i šikovná dívka a v síťových hrách může zazářit i výkon chlapce…..).

Důležité je, aby všichni žáci dodržovali časový rozpis celé soutěže a bez vědomí vyučujícího neopouštěli sportoviště.

Lenka Koberová

související: Časový rozpis akce

zobrazit celý článek »

Publikováno: 09. 04. 2017

Challans – informace k odjezdu

Plánovaný program:

neděle 26. 3. 2017 – odjezd od budovy gymnázia – sraz v 17:30

pondělí 27. 3. – příjezd do Challans – v cca 15 hod.

zobrazit celý článek »

Publikováno: 25. 03. 2017

Krajské kolo Soutěže ve francouzském jazyce

Ve středu 29. března 2017 proběhne krajské kolo Soutěže v jazyce francouzském. Všechny informace k soutěži jsou na portálu Informační systém soutěží a olympiád Pardubického kraje. Všem soutěžícím přejeme mnoho štěstí.

Přemysl Machatý

Publikováno: 23. 03. 2017

Výměnný pobyt – Portugalsko

Naše škola pořádá již druhým rokem výměnný pobyt s portugalskou školou Escola Secundaria de Penafiel (škola se nachází poblíž Porta). Letos naši žáci poletí do Portugalska v termínu 1. – 8. 6. 2017 a portugalští žáci nás pak navštíví v termínu 14. – 21. 9. 2017. Hledáme jednu žákyni ze tříd 1.F, H, 5.A, B a 2.F, H, 6.A, B, která by měla zájem se letošní výměny účastnit. Cena: 9 000 Kč.

Pro bližší informace navštivte kabinet AJ ve 4. patře (č. dveří 421).

Kateřina Ulbrichová

Publikováno: 22. 03. 2017