Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
rss
rss
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Informace pro uchazeče

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019

  • Pro uchazeče o osmileté i čtyřleté studium konané na našem gymnáziu.
  • Předměty: český jazyk a matematika (oba předměty v jeden den). 
  • Elektronická přihláška

Přípravné kurzy pro 8leté studium jsou již plně obsazené.

Při potvrzení místa v Přípravných kurzech musí být kurzovné uhrazeno nejpozději 27. 10. 2017. V opačném případě bude místo postoupeno náhradníkovi.

zobrazit celý článek »

Publikováno: 11. 09. 2017

Informace pro žáky 1. ročníků nastupující od září 2017

4leté i 8leté studium

  • pondělí 4. 9. 2017 – schůzky rodičů všech žáků od 17.00 v jídelně, potom se sejdou rodiče žáků jednotlivých tříd v učebnách s třídními učiteli
  • přihlášky ke stravování je možno podávat do konce června osobně, kdykoliv poštou, popř. je možno přihlášku vhodit do poštovní schránky školy
  • první platba za obědy musí být odeslána nejpozději 20. 8. 2017  (je třeba již mít odevzdanou přihlášku, variabilní symbol – celé rodné číslo bez lomítka – 10 číslic)
  • v kanceláři školní jídelny je možno od 28. 8. 2017 zakoupit čip (slouží i ke vstupu do školy)

zobrazit celý článek »

Publikováno: 21. 06. 2017

Seznam učebnic pro školní rok 2017/18

Publikováno: 13. 06. 2017

Seznamy tříd prvních ročníků pro školní rok 2017/18

čtyřleté studium | osmileté studium

Luděk Burian, ředitel školy

Publikováno: 11. 06. 2017

Poskytnutí testových zadání uchazečům o studium na středních školách

Vážení uchazeči,

poskytnutí testových zadání uchazečům, kteří daný didaktický test jednotných přijímacích zkoušek konali, připravilo Centrum webové rozhraní při Výsledkovém portálu žáka (VPŽ).

Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.

zobrazit celý článek »

Publikováno: 02. 05. 2017

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení:
čtyřleté studium výsledky | seznam přijatých uchazečů, osmileté studium výsledky | seznam přijatých uchazečů

Poučení o odevzdání zápisového lístku a o možnosti podat odvolání:

zobrazit celý článek »

Publikováno: 28. 04. 2017

Výsledky přijímacího řízení 2017/18

Mgr. Luděk Burian, ředitel školy

Publikováno: 28. 04. 2017

Informace pro uchazeče

V úterý 2. 5. 2017 zveme zákonné zástupce uchazečů o čtyřleté studium a ve středu 3. 5. 2017 o osmileté studium od 16:00 do 17:30 hod. do školní jídelny, kde budeme vydávat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na gymnázium.

Rozhodnutí budeme vydávat zákonným zástupcům na základě předložení průkazu totožnosti. Neúspěšní uchazeči budou mít možnost ihned podat odvolání proti nepřijetí na gymnázium. Úspěšní uchazeči mohou odevzdat Zápisový lístek, odevzdat vyplněný dotazník o volbě druhého cizího jazyka a přihlásit se na adaptační pobyt.

zobrazit celý článek »

Publikováno: 24. 04. 2017

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto

Zveřejňujeme výsledky přijímacích zkoušek nanečisto: výsledky 4leté | výsledky 8leté

zobrazit celý článek »

Publikováno: 28. 01. 2017

Přijímací řízení v roce 2017: užitečné dokumenty

aktuální informace: Přijímací řízení v roce 2017

Publikováno: 23. 01. 2017

Videoklip Fenomén Dašák: 10 tisíc zhlédnutí

možná hledáte aktuální informace o přijímacím řízení:
http://www.gypce.cz/o-skole/uredni-deska/prijimaci-rizeni/

Videoklip Fenomén Dašák měl na Youtube premiéru krátce před půlnocí v úterý 22. 9. 2015. V neděli 25. 12. 2016 dosáhlo toto propagační video naší školy 10 tisíc zhlédnutí.

Diváci videoklipu Fenomén Dašák dosud strávili jeho sledováním celkem 42 319 minut, což je více než 29 dnů.

Nejvíce diváků sledovalo náš videoklip v České republice. Na druhém místě je Spojené království Velké Británie a Severního Irska, třetí Slovensko, následují Spojené státy, Dánsko, Francie, Itálie, Kanada…

Největší podíl tvoří diváci ve věku 18 až 24 let. Své diváky si však Fenomén Dašák nalezl i v kategorii 65+.

zobrazit celý článek »

Publikováno: 26. 12. 2016

Přijímací zkoušky nanečisto

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto 2017: http://www.gypce.cz/2017/01/28/prijimaci-zkousky-nanecisto-6/


V úterý 24. ledna 2017 se na našem gymnáziu uskuteční „Přijímací zkoušky nanečisto“. Ilustrační testy připravuje společnost CERMAT, která bude zajišťovat testy pro řádné přijímací zkoušky pro čtyřleté i osmileté studium středním školám v celé České republice.

zobrazit celý článek »

Publikováno: 05. 12. 2016

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky – pokyny pro účastníky

Účastníci přípravných kurzů na přijímací zkoušky pro školní rok 2017/2018 se v první den kurzu shromáždí ve vestibulu školy. Tam si je vyzvednou příslušní vyučující a zavedou je do tříd na výuku. Na druhý předmět je odvedou příslušní vyučující.

Od dalšího termínu kurzu už účastníci půjdou sami, nebudou čekat na vyučujícího.

Účastníci těchto přípravných kurzů si přinesou psací potřeby a přezůvky, výukové materiály dostanou.

Ivana Žaliová

Publikováno: 14. 11. 2016

Navštivte nás na výstavě Schola Bohemia

Ve Výstavním a společenském centru Ideon Pardubice se v pátek 4. 11. od 8:00 do 18:00 hod. a v sobotu 5. 11. 2016 od 8:00 do 12:00 hod. koná přehlídka škol Schola Bohemia. V rámci této přehlídky můžete navštívit i stánek našeho gymnázia. U stánku se setkáte s našimi studenty i pedagogy.

schola_bohemia

Luděk Burian, ředitel školy

Publikováno: 03. 11. 2016

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro školní rok 2017/2018

Naše gymnázium i letos pořádá přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro školní rok 2017/2018.
Osmileté studium | Čtyřleté studium | Pokyny | Přihlášky

zobrazit celý článek »

Publikováno: 12. 09. 2016