Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
rss
rss
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Události a akce:

Informace pro uchazeče

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto

Zveřejňujeme výsledky přijímacích zkoušek nanečisto: výsledky 4leté | výsledky 8leté

zobrazit celý článek »

Publikováno: 28. 01. 2017

Přijímací řízení v roce 2017: užitečné dokumenty

aktuální informace: Přijímací řízení v roce 2017

Publikováno: 23. 01. 2017

Videoklip Fenomén Dašák: 10 tisíc zhlédnutí

možná hledáte aktuální informace o přijímacím řízení:
http://www.gypce.cz/o-skole/uredni-deska/prijimaci-rizeni/

Videoklip Fenomén Dašák měl na Youtube premiéru krátce před půlnocí v úterý 22. 9. 2015. V neděli 25. 12. 2016 dosáhlo toto propagační video naší školy 10 tisíc zhlédnutí.

Diváci videoklipu Fenomén Dašák dosud strávili jeho sledováním celkem 42 319 minut, což je více než 29 dnů.

Nejvíce diváků sledovalo náš videoklip v České republice. Na druhém místě je Spojené království Velké Británie a Severního Irska, třetí Slovensko, následují Spojené státy, Dánsko, Francie, Itálie, Kanada…

Největší podíl tvoří diváci ve věku 18 až 24 let. Své diváky si však Fenomén Dašák nalezl i v kategorii 65+.

zobrazit celý článek »

Publikováno: 26. 12. 2016

Přijímací zkoušky nanečisto

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto 2017: http://www.gypce.cz/2017/01/28/prijimaci-zkousky-nanecisto-6/


V úterý 24. ledna 2017 se na našem gymnáziu uskuteční „Přijímací zkoušky nanečisto“. Ilustrační testy připravuje společnost CERMAT, která bude zajišťovat testy pro řádné přijímací zkoušky pro čtyřleté i osmileté studium středním školám v celé České republice.

zobrazit celý článek »

Publikováno: 05. 12. 2016

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky – pokyny pro účastníky

Účastníci přípravných kurzů na přijímací zkoušky pro školní rok 2017/2018 se v první den kurzu shromáždí ve vestibulu školy. Tam si je vyzvednou příslušní vyučující a zavedou je do tříd na výuku. Na druhý předmět je odvedou příslušní vyučující.

Od dalšího termínu kurzu už účastníci půjdou sami, nebudou čekat na vyučujícího.

Účastníci těchto přípravných kurzů si přinesou psací potřeby a přezůvky, výukové materiály dostanou.

Ivana Žaliová

Publikováno: 14. 11. 2016

Navštivte nás na výstavě Schola Bohemia

Ve Výstavním a společenském centru Ideon Pardubice se v pátek 4. 11. od 8:00 do 18:00 hod. a v sobotu 5. 11. 2016 od 8:00 do 12:00 hod. koná přehlídka škol Schola Bohemia. V rámci této přehlídky můžete navštívit i stánek našeho gymnázia. U stánku se setkáte s našimi studenty i pedagogy.

schola_bohemia

Luděk Burian, ředitel školy

Publikováno: 03. 11. 2016

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro školní rok 2017/2018

Naše gymnázium i letos pořádá přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro školní rok 2017/2018.
Osmileté studium | Čtyřleté studium | Pokyny | Přihlášky

zobrazit celý článek »

Publikováno: 12. 09. 2016

Přijímací řízení

Zákonní zástupci nezletilých uchazečů o studium mají možnost nahlédnout do spisů jednotlivých uchazečů ve dnech 27. až 29. 4. 2016 v době od 14.00 do 15.30 hod.

Mgr. Luděk Burian, ředitel školy

související: Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: výsledky pro čtyřleté i osmileté studium

Publikováno: 26. 04. 2016

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: výsledky pro čtyřleté i osmileté studium

Prosíme laskavě zákonné zástupce uchazečů o čtyřleté i osmileté studium, aby si přišli vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v pondělí 25. 4. 2016 od 16 do 17:30 do školní jídelny, popř. v úterý 26. 4. 2016 od 7:00 do 15:30 na sekretariát školy.
Děkujeme.

ředitelství školy

zobrazit celý článek »

Publikováno: 18. 04. 2016

Pro účastníky přijímacího řízení

Účastníci správního řízení a jejich zástupce (zákonný zástupce nezletilého žáka) mají v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle §38 správního řádu, právo nahlédnout do správního spisu. Nahlédnutí do spisu je možné v úterý 19. 4. 2016 a středu 20. 4. 2016 od 7:30 – 9:00 a 14:00 – 15:30 na sekretariátu školy.

Mgr. Luděk Burian, ředitel školy

Publikováno: 15. 04. 2016

Změny některých termínů kurzů na přijímací zkoušky

Došlo ke změnám několika termínů přípravných kurzů na přijímací zkoušky. Změny jsou následující:

  • Termín přípravného kurzu na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium se přesouvá z 29. února 2016 na 7. března 2016. Změna se týká českého jazyka (vyučující PhDr. Marie Matyášová) i matematiky (vyučující RNDr. Daniela Pražanová).
    Dne 29. února 2016 se tedy výuka nekoná.
  • Termín přípravného kurzu na přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium se přesouvá z 6. dubna 2016 na 30. března 2016. Změna se týká českého jazyka (vyučující PhDr. Marie Matyášová) i matematiky (vyučující RNDr. Josef Kubát).
    Dne 6. dubna 2016 se tedy výuka nekoná.
  • Termín přípravného kurzu na přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium se přesouvá ze 7. dubna 2016 na 31. března 2016. Změna se týká českého jazyka (vyučující PhDr. Alena Vomlelová) i matematiky (vyučující RNDr. Josef Kubát).
    Dne 7. dubna 2016 se tedy výuka nekoná.

Děkujeme za pochopení.

Marie Matyášová

související: Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro školní rok 2016/2017

Publikováno: 18. 02. 2016

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto 2016

Vážení uchazeči děkujeme všem, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek nanečisto na našem gymnáziu. V přiloženém souboru 4 leté jsou zveřejněny výsledky uchazečů o čtyřleté studium. V přiloženém souboru 8 leté  jsou zveřejněny výsledky uchazečů o osmileté studium.

V přiložené tabulce jsou uvedeny body za český jazyk, matematiku a součet za oba testy. Při „ostrých“ zkouškách k tomuto výsledku budeme přičítat ještě body za známky ze ZŠ a body za další soutěže pořádané MŠMT.

Záznamové archy si můžete vyzvednout na sekretariátu školy od pondělí 8. února do pátku 12. února 2016 v době od 7:30 do 15:15 hod.  

Žáci, kteří navštěvují přípravné kurzy na naší škole, si na další hodinu přinesou testové sešity. Vyučující s Vámi proberou jednotlivé testové úlohy.

Přihlášku ke studiu je možné doručit na naše gymnázium do 15. 3. 2016.

Všem přeji ve zbývajícím čase klid na další kvalitní přípravu a mnoho úspěchů při „ostrých“ přijímacích zkouškách.               

Mgr. Luděk Burian, ředitel školy

související: Podrobné informace o přijímacím řízení

Publikováno: 03. 02. 2016

Přijímací zkoušky nanečisto

V úterý 2. února 2016 se na našem gymnáziu uskuteční „Přijímací zkoušky nanečisto“. Ilustrační testy připravuje společnost CERMAT, která bude zajišťovat středním školám v Pardubickém kraji řádné přijímací zkoušky pro čtyřleté i osmileté studium.

Účastníci přípravných kurzů (čtyřleté i osmileté studium) na našem gymnáziu přihlášku nevyplňují, včas dostanou informace, jakým způsobem se přihlásí.

zobrazit celý článek »

Publikováno: 01. 12. 2015

Přijímací řízení konané ve školním roce 2015 – 2016

Upozorňujeme uchazeče a jejich zákonné zástupce, že na stránce Přijímací řízení byly doplněny i aktualizovány informace týkající se přijímacích zkoušek.

Luděk Burian, ředitel školy

Publikováno: 25. 11. 2015

Přijďte navštívit náš stánek na výstavě Schola Bohemia

Výstavní a společenské centrum IDEON, Jiráskova 1963, 530 02  Pardubice

Schola Bohemia – Prezentační přehlídka středních škol

Pátek 6. 11. 2015 od 8.00 – 18.00 hodin
Sobota 7. 11. 2015 od 8.00 – 12.00 hodin

foto Marjeta Nováková

Publikováno: 06. 11. 2015