Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
Maple TA
Novell
facebook
facebook
facebook
facebook
facebook
facebook
vice
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Ze života školy

Dne 5. 12. 2017 se 13 žáků nižšího gymnázia zúčastnilo soutěže 5 jazyků na pódiu. Organizátorem přehlídky bylo Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice.

V kategorii anglický jazyk – mluvené slovo získal 1. místo žák 2.A Ondřej Tomšů. Veliké poděkování patří především jeho rodině za podporu a také za přípravu skvělých kulis. Hra The Three Little Pigs sklidila velký potlesk.

V kategorii německý jazyk – mluvené slovo se na 1. místě umístilo trio Amálie Scheerová, Kryštof Kalvach a Tomáš Pekárek za dramatický výstup Der Zwerg und der Riese. Zásluhu na strhujícím výkonu účinkujících mají především paní učitelky PhDr. Marie Matyášová a Mgr. Zuzana Burianová.

Zvláštní cenu poroty získaly žákyně 3.B Zora Chaloupková a Berenika Kovářová za hudební doprovod.

Děkujeme všem žákům za vynikající reprezentaci naší školy a těšíme se na další ročník. 

Michaela Ragoubí

Dne 7. 12. 2017 se skupina 15 žáků a žákyň třídy 5.B společně s naším americkým asistentem (Bendjhi Villiers) zúčastnila vánoční hodiny s klienty TyfloCentra Pardubice (centrum poskytující služby zrakově postiženým lidem). Bendjhi klientům popsal život v USA, jak např. probíhá oslava Vánoc, a klienti mu následně kladli dotazy týkající se USA či jeho pobytu v České republice. Poté si naši žáci s klienty povídali v anglickém jazyce o vzájemných zálibách, volném čase a vánočních zvycích. Nakonec jsme si všichni společně zazpívali tradiční vánoční píseň „Jingle Bells” a popřáli všem šťastné a veselé Vánoce.

Pevně věříme, že setkání s našimi žáky a Bendjhim bylo pro klienty TyfloCentra příjemným zpestřením a novou motivací k osvojování anglického jazyka.

Děkuji všem zúčastněným za vytvoření milé předvánoční atmosféry.

Kateřina Ulbrichová

Mikulášskou nadílku v mateřské školce Kamínek provedl Mikuláš, andělé a čerti ze třídy 4.H.

Vladimír Vícha

Dne 30. listopadu 2017 proběhla za hojné účasti studentů přednáška gynekologa, sexuologa a popularizátora sexuologie MUDr. Radima Uzla, CSc. Žákům našeho gymnázia se tak dostalo poučení v oblasti lidské sexuality.

Případný ostych již na počátku zapudil kultivovaný humor MUDr. Radima Uzla, ocenění si zaslouží jistě i mnohé uvedené příklady z praxe přednášejícího. Studenti si tak mohli mimo jiné uvědomit, že svým sexuálním chováním ovlivňují nejen osud svůj a svých blízkých, ale také osud celé přelidněné planety Země.

Martin Štěpánek, foto Milan Volejník

Studenti dějepisného a společenskovědního semináře měli 28. 11. 2017 výjimečnou příležitost vyslechnout vyprávění paní Zuzany Dillon. Tématem byly osudy jejího tatínka, významného účastníka protinacistického odboje, před válkou plukovníka generálního štábu, za války organizátora nekomunistického odboje a po odchodu do emigrace zpravodajce ve službách exilové vlády a prezidenta Beneše v Istanbulu pana Jaroslava Hájíčka (1899 -1978).

Dramatické události v jeho životě pokračovaly po nástupu komunistů k moci, kdy byl vyhozen z armády, sedm let vězněn a až do konce života sledován státní bezpečností. Dalším tématem, o kterém paní Dillon hovořila, byla její emigrace po okupaci Československa v roce 1968, kdy po nějaké době prožité v Rakousku se dostala do USA,  vystudovala politické vědy a učila na univerzitách.

Velmi zajímavou částí jejích vzpomínek pak bylo období, kdy pracovala na ministerstvu zahraničí USA a jako americká občanka se dostala ještě před sametovou revolucí v diplomatických službách do Prahy. V roce 1990 byla v delegaci amerického prezidenta George Bushe při jeho návštěvě Československa a jako odbornice na oblast Sovětského svazu byla u osobního jednání s prezidentem Havlem.

Setkání plánované na dvě vyučovací hodiny se protáhlo na čtyři hodiny, zájem studentů paní Dillon velice překvapil a potěšil. Je milou povinností tlumočit její poděkování za přátelské přijetí, velký zájem o historii a zajímavé dotazy.

foto David Fiedler, 8.B

zobrazit celý článek »

Dne 29. 11. 2017 třídy 1.A a 1.B podnikly výpravu do pravěku. Společně jsme navštívili Archeopark Všestary nedaleko Hradce Králové, kde jsme se na chvíli přenesli do života pravěkých lidí. Mohli jsme si vyzkoušet práci s pravěkými nástroji, vyzkoušet pravěké zbraně, prohlédnout si neolitická obydlí a seznámit se se způsoby pohřbívání v pravěku. Všichni určitě získali nové vědomosti a odnesli si spoustu zážitků.

Jitka Miletínová, foto Olga Vacková

Dne 23. listopadu 2017 se Kašparův sál v Pardubicích naplnil mladými literáty a výtvarníky, kteří se úspěšně zúčastnili soutěže Pardubické střípky. Mezi nimi se nacházela i početná skupina studentů z našeho gymnázia. Všichni přispěli do literární části soutěže a obstáli v konkurenci celkem 159 příspěvků. Jmenovitě jsou to tito žáci: David Theodor Nimrichtr (2. místo v II. kategorii), Martin Kavička (3. místo v II. kategorii), Le Quynh Anh Luongová (2. místo v III. kategorii), Kateřina Koberová (čestné uznání ve III. kategorii), Renáta Nováková (2. místo ve IV. kategorii), Tereza Tomková (3. místo v V. kategorii) a Pavlína Syrůčková (čestné uznání v V. kategorii).

Nejúspěšnější účastnicí pak byla Diana Stará, vítězka V. kategorie. Gratulujeme a těšíme se na další texty – třeba na školní literární nástěnce.

Martin Štěpánek

V pátek 24. 11. 2017 navštívil naši školu PhDr. Ivan Douda, hlavní psycholog a spoluzakladatel neziskové organizace Drop In, která pomáhá lidem se závislostí na nealkoholových drogách. 

Během své hodinové přednášky v zaplněné jídelně se věnoval problematice drogové prevence a dopadů jednotlivých drog na psychiku, fyzické zdraví a mezilidské vztahy. Přiblížil nám životní příběhy několika svých klientů – narkomanů a upozornil nás na riziko podceňování návykových látek, jako jsou THC a alkohol, který je společností silně podceňován. Varoval nás, že i když jsou některé drogy brané jako „lehké“, nikdy nevíme, jak zapůsobí zrovna na nás, a pokud máme citlivější orgány, mohou být následky tragické.

Pan Douda se také nezapomněl zmínit o tom, jak je v Česku užívání drog trestně postihováno, o dealerech či o tom, jak jsou pro stát ekonomicky výhodní kuřáci.  Jeho poselstvím je, že závislost si může vypěstovat každý, ať už milionář na kokainu nebo bezdomovec na toluenu, každého ale droga zničí. Závislost se sice dá léčbou dostat pod kontrolu, ale zvládnout doživotní abstinenci a zvednout se ze dna je mnohem těžší, než na něj klesnout.

Jan Vítek, 5.B

V úterý 14. 11. 2017 se žáci 1.B zúčastnili programu Zdraví na talíři v Ekocentru Paleta. Dozvěděli se, jaké rozdíly jsou mezi stravou dnes a před 100 lety, a připravili si zdravé pohoštění.

Alena Vlasáková

film o JUDr. Miladě Horákové, který měl premiéru 2. listopadu 2017, zhlédli studenti předmaturitního a maturitního ročníku našeho gymnázia ve čtvrtek 16. 11. 2017 jako náš příspěvek k nadcházejícímu státnímu svátku – Dni boje za svobodu a demokracii. Ticho a pozorné sledování příběhu ženy zavražděné komunistickým režimem 27. 6. 1950 vyjádřilo nejlépe úctu našich studentů i učitelů její památce.

Alena Vomlelová

ELI Beamlines je evropské výzkumné centrum, které vzniká v obci Dolní Břežany u Prahy. Mezinárodní vědecký tým zde vyvíjí laser se svazkem o největším výkonu na světě. Toto centrum a také sousední projekt HiLASE navštívilo 9. 11. 2017 43 studentů především fyzikálního semináře naší školy.

Vladimír Vícha

vlajka FrancieBarbora Cigánková, studentka prvního ročníku prestižního francouzského gymnázia Carnot v Dijonu a její dva spolužáci přijeli našim žákům představit České sekce na francouzských středních školách. Využili svých podzimních prázdnin, aby přijeli do České republiky a motivovali žáky nižšího gymnázia naší školy, kteří se učí francouzský jazyk, ke studiu ve Francii. Ti se dozvěděli nejen o výuce, využití volného času a ubytování v zemi galského kohouta, ale také jak se přihlásit a uspět v přijímacím řízení.

Prezentace z úst účastníků každodenního života na francouzské střední škole byla nanejvýš autentická a rozpoutala velmi živou debatu. Eva Kadičová, jedna z našich bývalých studentek, se v minulosti k výběrovému řízení přihlásila a úspěšně školu ve Francii vystudovala. Zařadila se tak po bok mnoha českých osobností, které v minulosti České sekce studovali (Jiří Voskovec, Zdeněk Troška či Stanislav Štech).

Ivana Axmannová, Přemysl Machatý

více: http://dijon-nimes.eu/pro-uchazece/hostitelska-lycea-mesta-a-regiony/

HC Dynamo Pardubice vstoupilo svým sponzorským darem do naší anglicko-francouzské výměny. Díky vstřícnosti bývalého absolventa gymnázia Dašická, nyní ředitele marketingu a PR pana Jana Hrabala, byli naši studenti a jejich francouzští hosté pozváni na hokejový zápas do pardubické Tipsport areny.

foto a video Jan Hrabal

zobrazit celý článek »

V současné době již tradiční malý knižní veletrh odborné a populárně naučné literatury se bude konat 10. listopadu 2017 v pardubických zámeckých prostorách. Budou zde vystaveny i plakáty, které postoupily do finálového kola soutěže Naše škola na historických mapách. Ve dvou případech se bude jednat i o úspěšné příspěvky studentů našeho gymnázia – kolektivní dílo Davida Kabrhela, Jakuba Šnábla a Richarda Martinka ze 3.A a příspěvek Emy Šandové ze 2.B.

Martin Štěpánek

Dne 31. 10. 2017 se konala akce “Halloween” pro naše nejmladší žáky a žákyně ze tříd 1.A, B. Žáci ze 6.B a 7.B pro ně připravili spoustu soutěží v anglickém jazyce (hádanky, křížovky, vysvětlování slov s halloweenskou tematikou, atd.).

Zároveň se do této akce zapojil náš rodilý mluvčí z USA –  Bendjhi Villiers, který s žáky zpíval tradiční halloweenské písně a prostřednictvím videa a prezentace ukázal žákům, jak probíhá oslava tohoto svátku v USA. Na závěr akce byli sladkostmi odměněni žáci s nejlepší maskou/kostýmem.

foto Kateřina Ulbrichová

Děkujeme žákům a žákyním ze tříd 6.B, 7.B a Bendjhimu za pomoc při organizaci Halloweenu v naší škole a těšíme se opět na příští rok.

Kateřina Ulbrichová, Michaela Ragoubi

 • Archiv příspěvků:

  Prosinec 2017
  Po Út St Čt So Ne
  « Lis    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

facelift blueTR (ver.69.0000) 2017
 • Josef Rak (webmaster)
 • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 532 02 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
 • telefon: 466 650 715
 • e-mail: info@gypce.cz
 • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se