Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
rss
rss
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Události a akce:

Ze života školy

Cesta za snem aneb jedeme v tom všichni

V úterý 23. května 2017 se na naší škole uskutečnila beseda s názvem Týden s Cestou za snem pořádaná organizací Cesta za snem. Besedou byla odstartována dlouhodobá spolupráce našeho gymnázia s touto organizací. Akci zahájil garant projektu Heřman Volf.

Cesta za snem je nezisková charitativní organizace, která se snaží o zapojení handicapovaných lidí do běžného života prostřednictvím sportovních aktivit. Lidé, kteří jsou po úraze nebo nemoci jakkoliv handicapováni, se mohou díky této organizaci naplno věnovat téměř každému sportu.

zobrazit celý článek »

Publikováno: 24. 05. 2017

Žáci vyššího gymnázia navštívili  Okresní soud v Pardubicích

V průběhu května 2017 se třídy 6.A, 6.B a 2.H zúčastnily hlavních líčení u Okresního soudu v  Pardubicích.

Žáci měli možnost sledovat vždy dvě hlavní líčení a po jejich skončení položit dotazy panu soudci.

V praxi tak viděli například eskortování obžalovaných, rozhodování soudu v senátu, výpovědi svědků, kladení otázek státní zástupkyně i obhájce, přednes závěrečných řečí a vynesení rozsudku. Touto akcí byly doplněny teoretické poznatky z hodin výuky práva v rámci předmětu základy společenských věd.

Děkujeme za ochotu, vstřícnost a čas panu soudci Mgr. Karlu Gobernacovi, který celou akci připravil.

A. Vlasáková, B. Břízová

Publikováno: 24. 05. 2017

Jak se upravuje pitná voda

Třída 4. A našeho gymnázia se během dopoledních hodin dne 12. 5. 2017 zúčastnila exkurze v podniku „Úpravna vody Hrobice“ poblíž stejnojmenné obce severně od Pardubic a vyslechla odborný výklad na téma úpravy pitné vody včetně vlastní prohlídky objektu. Žáci byli přivítáni vedoucím podniku „Úpravna vody Hrobice“ a taktéž průvodcem Kamilem Škreptáčem, jenž zahájil svůj výklad informacemi o historii podniku a pokračoval popisem problematiky čerpání povrchové i podzemní vody a její následné úpravy. Záhy započatá vlastní prohlídka zavedla žáky k jedné z velkokapacitních studen, odkud se čerpá upravovaná voda, k nádržím, v nichž dochází k filtraci vody přes pískové filtry, či k cisternám s aktivním uhlím, jimiž voda prochází v rámci posledního článku úpravy pitné vody.

Petr Kavička 4. A

zobrazit celý článek »
Publikováno: 23. 05. 2017

Naši studenti mají potenciál

Můj potenciál je rozvojový program pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol a gymnázií, kteří mají zájem na sobě pracovat, zdokonalovat své silné stránky a pracovat na odstranění těch slabších. Program je rozvržen do několika interaktivních workshopů, které jsou koncipovány tak, aby v reálu studentům daly přidanou hodnotu, kterou budou schopni v reálném životě uplatnit. Studenti z různých škol se během programu vzájemně poznávají a spolupracují. Stejně jako se poznávají a spolupracují se samotnými zaměstnanci banky. Účastníci programu tak dostanou možnost nahlédnout do nitra jedné z největších firem v Česku, poznají její procesy, poznají různorodou práci zaměstnanců a navíc mají možnost nahlédnout na kariérní možnosti, které je v blízké budoucnosti čekají. Letošního ročníku se zúčastnili vaši studenti Jan Rychnovský, Denisa Bednářová, Roman Švéda a Martin Půlpán. Video z akce: https://www.youtube.com/watch?v=lWmQu04ANKY Ještě jednou bych chtěl vaše studenty pochválit za příkladný přístup k celému programu.

Bc. Josef Jankovský, Česká spořitelna, a.s.

Publikováno: 20. 05. 2017

Projektový týden 2.B

Součástí projektového týdne 2. ročníků v rámci výuky anglického jazyka byla tvorba projektů na téma Pardubice. Studenti si ve dvojicích  zvolili různá témata ve vztahu k Pardubicím - např. Velká pardubická, památky Pardubic, historie letectví, významné osobnosti města, atd. Na zvolené téma poté vytvořili zajímavé projekty v anglickém jazyce. Za všechny zveřejňujeme krátký dokumentární film s anglickým komentářem, jehož autory jsou Daniel Höbelt a Šimon Kovář .

 Jitka Miletínová

autor videa: Daniel Höbelt a Šimon Kovář 2.B

Publikováno: 19. 05. 2017

Projektový týden 3.A

Letošní projektový týden na téma fyzika jsme zahájili stavbou mostu dle zadání: alespoň 80 cm délka a 15 cm šířka. Jako stavební materiál nám sloužily špejle, nit, izolepa, papír a kancelářské sponky. Brzy všichni, šikovní i nešikovní, propadli stavitelskému nadšení. Výsledky naší práce jsme podrobili zátěžové zkoušce. Ukázalo se, že některé mosty jsou nejen „atraktivní“, ale i pevné. Také jsme se seznámili s využitím programu Excel. Středu jsme strávili pod Vinicí. Zde jsme měřili např. teplotu vody, rychlost proudu a hloubku Chrudimky. Také jsme běhali po rovině i do kopce, dokonce se zátěží naplněných PET lahví. Zajímala nás rychlost a výkon. Naměřené hodnoty jsme ve škole zpracovali do laboratorního protokolu. Koncem týdne jsme se konečně dočkali výletu do VIDA! science centra v Brně. Čekalo nás mnoho interaktivních exponátů včetně stručných výkladů fyzikálních principů. Kdo chtěl, mohl se zúčastnit zábavně vědeckých programů Ledoleto o tekutém dusíku nebo Hrátky s magnetismem. Projektový týden jsme si velmi užili. Děkujeme za nabitý, zajímavý a současně zábavný program.

Jindra Machota, 3.A

Publikováno: 16. 05. 2017

Posíláme krásný a slunný pozdrav z italského Gargana

V pátek 12. května 2017 jsme odjeli na sportovní kurz do italského Gargana a úspěšně jsme přežili 26 hodin v autobuse. Po příjezdu jsme však opět nasadili úsměv na tvář a zjistili, že celý týden nás čeká nádherné slunné počasí a hromada hodin strávených koupáním v moři a opalováním! Každý den stíháme hromadu zajímavých sportů, ráno chodíme běhat při východu slunce na pláž, místním farmářům skupujeme veškerou zeleninu a ovoce a těšíme se na pátek na celodenní výlet lodí spojený s několikachodovým obědem plným italských specialit.

Roman Švéda, 3.F, foto žáci z 3.F a 3.H

Publikováno: 16. 05. 2017

Sekundy na dostihovém závodišti

V pátek 12. 5. 2017 navštívily třídy 2. A a 2. B pardubické dostihové závodiště. Ujal se nás příjemný průvodce a nejprve nám řekl mnoho zajímavého o historii závodiště. Vysvětlil například, jak se stalo, že v roce 1909 neměla Velká pardubická vítěze. Proč? Na startu se sešla pouhá trojice koní a jezdců. Po několika pádech a vybočeních však žádný z nich neprošel cílem v časovém limitu, a tak byl dostih anulován, aniž by 34. ročník Velké pardubické poznal svého vítěze.

foto: Olga Vacková

Pak jsme si zblízka prohlédli některé překážky a také o nich jsme uslyšeli mnoho zajímavého. Nejvíce samozřejmě o Taxisově příkopu. Na závěr naší exkurze jsme zhlédli výcvik policejních koní. Koně jsou bez výcviku hodně lekaví, proto je potřeba je dlouho cvičit, aby se nebáli ohně ani výstřelů při demonstracích nebo jiných mimořádných událostech. Akce se nám moc líbila. Mnozí z nás přiznali, že to byla pro ně první příležitost závodiště navštívit.

Eliška Dolanská, 2. B

 
Publikováno: 15. 05. 2017

Velký divadelní den v Zittau

Ve středu 10. května 2017 se několik odhodlaných studentů ze 7.B, 2.F a 2.H rozhodlo navštívit německé městečko Zittau a strávit tak celý den v Divadle Gerharda Hauptmanna. Spoustu z nás lákala vidina chutného wurstu a procvičení si našich znalostí německého jazyka.  To jsme ale ještě netušili, že tímto výletem nabudeme mnohem cennějších zkušeností. zobrazit celý článek »
Publikováno: 12. 05. 2017

Body The Exhibition

Ve čtvrtek 4. května 2017 jsme navštívili s paní profesorkou Pražanovou a Dvořákovou výstavu Body The Exhibition, která se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích. Na této výstavě jsme prošli 10 galerií a v každé byla určitá soustava člověka – dýchací, kosterní atd. Exkurze se nám velice líbila a přinesla nám hodně poznatků do následujících hodin biologie. Děkujeme paním profesorkám za hezky výlet. body

Zuzana Bydžovská, 3. H

Publikováno: 09. 05. 2017

Do botanické zahrady nejen za motýly

V našich (obzvláště nyní teplotně podprůměrných) podmínkách představuje botanická zahrada oázu se subtropickým, tropickým i pouštním prostředím. A právě tam naše třída 2. B v pátek 5. května 2017 vyrazila. A byly k vidění nejen rostliny nejrozličnějších tvarů, barev a „chování“. V největším akváriu u nás se to hemžilo nejroztodivnějšími rybami, z motýlí líhně co chvíli vylétali pestrobarevní motýli a atmosféru podtrhoval zpěv, křik a skřehotání ptáků (třebaže jenom z reproduktorů). Zážitkem pro nás bylo i mlžení skleníku, kdy jsme se rázem ocitli v autentických pralesních podmínkách. Celá exkurze nebyla jen o dívání se, hodně jsme se toho dozvěděli od našich sympatických a „vševědoucích“ průvodkyň. Děkujeme paní učitelce R. Málkové, že nás na akci vzala a zpestřila tak naši výuku biologie.

Třída 2. B

Publikováno: 08. 05. 2017

Exkurze 2. F a 2. H do Národní galerie

V úterý 2. 5. 2017 jsme navštívili Národní galerii v Praze, čímž jsme symbolicky uzavřeli dvouletý cyklus estetické výchovy. Od deseti hodin byly pro naše třídy 2. F a 2. H nachystány doprovodné programy, kde jsme s pomocí průvodkyň našli spojení mezi výtvarným uměním a hudbou, přičemž se část z nás seznámila s uměleckými směry počátku dvacátého století a druhá polovina navštívila Francii prostřednictvím děl klasiků. Před odjezdem zpět do Pardubic jsme si ještě směli projít ostatní expozice, na což bychom bývali rádi měli více času. Výlet byl pro nás všechny inspirující i poučný a mnohé z nás jistě navnadil k opětovné návštěvě pražské galerie.

Diana Stará, 2. F

Publikováno: 05. 05. 2017

Kubát forever!!!

Letos ukončil svou učitelskou kariéru RNDr. Josef Kubát. Jeho rozloučení a poděkování naleznete o pár příspěvků níže. Nyní je řada na nás: Pane profesore, chtěl bych Vám srdečně poděkovat za studenty i absolventy, kteří by se jistě dali počítat v tisících. Děkujeme za předání cenných zkušeností nejen ze samotné matematiky a školního prostředí, nýbrž i ze života. Váš nezapomenutelný výklad diferenciálního a integrálního počtu či seznámení s Fibonacciho posloupností a zlatým řezem si budeme pamatovat velmi dlouho, ne-li navždy. DĚKUJEME! S přáním všeho dobrého a hlavně dlouhého zdraví Vaši studenti

text: Miroslav Večeřa

Publikováno: 04. 05. 2017

Sběrové ráno: 1 345 kg papíru

Dne 19. 4. 2017 proběhlo na naší škole další sběrové ráno. Sebralo se 1 345 kg papíru. Nejvíce se o to přičinili Marek Stodola (2. B), Eliška Přiklopilová (1. A) a Antonín Kvaček (1. A), kteří přivezli dohromady téměř 400 kg. Nejen jim, ale i všem ostatním děkujeme!

Daniel Žák

Publikováno: 02. 05. 2017

Poslední zvonění 2017

V pátek 28. dubna 2017 se letošní maturanti rozloučili s výukou na našem gymnáziu při tradičním posledním zvonění.

foto: Milan Volejník

zobrazit celý článek »
Publikováno: 28. 04. 2017