Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
rss
rss
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky 2017

aktuálně:

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2017 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
2 až 3 povinné zkoušky
– stanovuje RVP/ ředitel školy
max. 2 nepovinné zkoušky
– z nabídky:
cizí jazykmatematika
max. 2 nepovinné zkoušky
– nabídku stanovuje ředitel školy
– ředitel školy může zařadit i výběrovou zkoušku Matematika+

Termíny konání ústních zkoušek společné a profilové části MZ

 • třídy 8. A, B: 16. až 19. 5. 2017
 • třídy 4. F, H:  22. až 25. 5. 2017

Aktuální a garantované informace jsou základem přípravy ke společné části maturitní zkoušky, a proto Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vedle provozování oficiálního maturitního portálu vydává již od roku 2008 také Maturitní zpravodaj.

Jak se žák přihlásí k maturitní zkoušce? 

 • Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince pro jarní zkušební období, do 25. června pro podzimní zkušební období a to řediteli školy.
 • Ředitel školy poté do 15. prosince pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období přihlásí své žáky ke zkouškám společné části do centrálního informačního systému Centra. Přihlášení je formou přihlášky k maturitní zkoušce.

Má žák možnost opravit po tomto termínu například výběr předmětu?

 • Volba předmětů na přihlášce k 1. prosinci je závazná a pro daný termín zkoušky konečná.
 • Jakákoli změna tohoto typu po termínu není přípustná. Přípustné jsou pouze změny, které vyplývají z institucionálních změn (škola se např. k 1. lednu sloučí s jinou), popř. změny, kdy žák přestupuje na jinou školu.
 • Žák obdrží tzv. výpis z přihlášky nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru a podpisem stvrdí správnost údajů v něm obsažených. Jde o zpětnou kontrolu, zda při zápisu do informačního systému Centra nedošlo k chybě.

Luděk Burian, ředitel školy

Maturitní zkouška 2017
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

 Společná část MZ 

 1. předmět: ČJ (DT, PP, ústní zk.)
 1. předmět: cizí jazyk (DT,PP, ústní zk.) nebo  M  (DT)

Profilová část MZ – každý žák volí dva předměty

 1. předmět: výběr z těchto předmětů:

– písemná zkouška:  M, Z, Pv

– ústní zkouška:  AJ, NJ, FJ, RJ, ZSV, Fy, D, Bi, Ch

 1. předmět: výběr z těchto předmětů

– písemná zkouška:  M, Z, Pv

– ústní zkouška:  AJ, NJ, FJ, RJ, ZSV, Fy, D, Bi, Ch

Součástí zkoušky z maturitního předmětu Pv  je i učivo z předmětu  informatika (základy programování).

Žák musí maturovat ze čtyř různých předmětů.

Každý žák musí absolvovat MZ alespoň z jednoho cizího jazyka.

Matematika+: tato zkouška se v roce 2017 řídí novými pravidly => viz. dokument, článek 2. a 4.

Seznam vysokých škol akceptujících nepovinnou profilovou zkoušku Matematika+ ke stažení zde.

Aktualizovaná verze tohoto přehledu: http://www.novamaturita.cz/seznam-vs-akceptujicich-vyberovou-zkousku-matematika-1404038041.html 

29. 9. 2016

Mgr. Luděk Burian, ředitel školy

 

Publikováno: 08. 11. 2012