Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
rss
rss
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Harmonogramy školního roku

Časový harmonogram školního roku 2017/2018

1. pololetí
Zahájení výuky v 1. pololetí 4. 9.
Schůzka s rodiči žáků 1. A, 1. B a 1. F, 1. H v 17.00 hod. 4. 9.
Maturitní zkouška – podzimní termín – písemná část 4. 9. – 6. 9.
Adaptační pobyt 1. A, 1. B  8. 9. – 12. 9.
Zájezd do Velké Británie 9. 9. – 16. 9.                        
Maturitní zkouška – podzimní termín – ústní část 11. 9.
Studijní pobyt v Německu – žáci nižšího gymnázia 11. 9. – 15. 9.
Adaptační pobyt 1. F, 1. H 12. 9. – 16. 9.
Výměnný pobyt – portugalští studenti v ČR 14. 9. – 21. 9.
Zájezd do Německa – Buxheim 2. 10. – 10. 10.
Výměnný pobyt – francouzští studenti v ČR 12. 10. – 19. 10.
1. sběrové ráno 18. 10.
Podzimní prázdniny 26. 10. – 27. 10.
Schola Bohemia – prezentace středních škol 10. 11. – 11. 11.
Den otevřených dveří – 1. termín: v 16.00 hod. a v 18.00 hod. ve školní jídelně 13. 11.
Zápis známek za 1. čtvrtletí do počítače do 14.00 hod. 20. 11.
Hodnocení za 1. čtvrtletí od 14.00 hod. 22. 11.
Třídní schůzky rodičů žáků všech tříd od 17.00 hod. 22. 11.
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce pro společnou i profilovou část do 30. 11.
Den otevřených dveří – 2. termín: v 17.00 hod. ve školní jídelně 6. 12.
Vánoční prázdniny – začátek 23. 12. 
Zahájení výuky v roce 2018 3. 1.
LVVZ 2. A, 2. B – Harrachov 14. 1. – 19. 1.
Ověřovací zkoušky za 1. pololetí   od 17. 1.
Maturitní ples tříd 8. A, 8. B 20. 1.
Poslední termín na oznámení návrhů na ověřovací zkoušky zástupci ředitele školy 24. 1.
Ukončení klasifikace a docházky za 1. pololetí
Zápis do počítače do 14.00 hod.
24. 1.
Hodnocení za 1. pololetí od 14.00 hod. 26. 1.
Vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí 31. 1.
Pololetní prázdniny 2. 2.

 

2. pololetí
LVVZ 1. F, 1. H, 5. A, 5. B – Nassfeld 4. 2. – 9. 2.
LVVZ 1. F, 1. H, 5. A, 5. B – Pec pod Sněžkou 4. 2. – 9. 2.
Odevzdání přihlášek volitelných předmětů – 6. A, 6. B, 2. F, 2. H do 23. 2. 
Maturitní ples tříd 4. F, 4. H 24. 2.
Jarní prázdniny 12. 3. – 18. 3.
Výměnný pobyt ve Francii 21. 3. – 30. 3.
Velikonoční prázdniny 29. 3.
Výměnný pobyt – němečtí studenti z Buxheimu v ČR březen, duben
Zápis známek za 3. čtvrtletí do počítače do 1. 4.
Odevzdání seznamu literárních děl pro MZ – 4. F, 4. H, 8. A, 8. B do 3. 4. 
2. sběrové ráno 4. 4.
Hodnocení za 3. čtvrtletí od 14.00 hod. 4. 4.
Třídní schůzky rodičů od 17.00 hod. 4. 4.
Písemná práce z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky 11. 4.
Jednotná přijímací zkouška do čtyřletého studia – 1. termín 12. 4.
Jednotná přijímací zkouška do osmiletého studia – 1. termín 13. 4.
Jednotná přijímací zkouška do čtyřletého studia – 2. termín 16. 4.
Jednotná přijímací zkouška do osmiletého studia – 2. termín 17. 4.
Ověřovací zkoušky žáků maturitních tříd od 17. 4.
Poslední termín na oznámení návrhů na ověřovací zkoušky pro třídy 4. F, 4. H,
8. A, 8. B zástupci ředitele školy
24. 4.
Ukončení klasifikace 4. F, 4. H, 8. A, 8. B – zápis známek do 14.00 hod. 24. 4.
Písemné zkoušky profilové části – přihlášení žáci 4. F, 4. H, 8. A, 8. B 25. 4. – 26. 4.
Hodnocení za 2. pololetí pro třídy 4. F, 4. H, 8. A, 8. B v 9.40 hod. 26. 4.
Poslední zvonění pro třídy 8. A, 8. B, 4. F, 4. H 27. 4.
Vysvědčení za maturitní ročník 30. 4.
Projektový týden pro třídy nižšího gymnázia 30. 4. a 2. 5. – 4. 5.
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky 2. 5. – 9. 5.
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu – 1. termín 10. 5.
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu – 2. termín 11. 5.
Sportovní kurz v Itálii pro třídy 7. A, 7. B 18. 5. – 27. 5.
Ústní zkoušky společné i profilové části MZ pro třídy 8. A, 4. F 21.  5. – 24. 5.
Sportovní kurz v Itálii pro třídy 3. F, 3. H 25. 5. – 3. 6.
Ústní zkoušky společné i profilové části MZ pro třídy 8. B, 4. H 28.  5. – 31. 5.
Slavnostní předání maturitních vysvědčení v Domě hudby pro 8. A, 8. B konec května / zač. června
Slavnostní předání maturitních vysvědčení v Domě hudby pro 4. F, 4. H konec května / zač. června
Konzultační odpoledne pro rodiče žáků všech tříd 16.00–17.30 hod. 4. 6.
Ověřovací zkoušky za 2. pololetí od 15. 6.
Oznámení návrhů na ověřovací zkoušky zástupci ředitele školy do 22. 6.
Ukončení klasifikace a docházky za 2. pololetí
Zápis do počítače do 14.00 hod.
22. 6.
Školní exkurze 25. 6. – 26. 6.
Hodnocení za 2. pololetí v 8.00 hod. 27. 6.
Burza učebnic, třídnické hodiny, předávání skříněk, úklidové práce 28. 6.
Vydání vysvědčení za 2. pololetí, ukončení školního roku 29. 6.
Závěrečná porada v 9.30 hod. 29. 6.
Hlavní prázdniny 2. 7. – 31. 8.
Nástup do školy v 8.00 hod. 27. 8.
Opravné zkoušky 28. 8. – 29. 8.

 

  • Pro ověřovací zkoušky v 1. pololetí je započítána absence za období 4. 9. 2017 až 16. 1. 2018 včetně.
  • Pro ověřovací zkoušky ve 2. pololetí je započítána absence za období 17. 1. 2018 až 16. 4. 2018 včetně pro třídy maturitního ročníku, 17. 1. 2018 až 14. 6. 2018 včetně pro ostatní třídy.

Mgr. Jana Herudková
zástupkyně ředitele

stránka byla aktualizována 17. 9. 2017

Publikováno: 03. 09. 2017