Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
rss
rss
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Časový harmonogram školního roku: archiv

Časový harmonogram školního roku 2015 / 2016_archiv_01

1. pololetí
Zahájení výuky v 1. pololetí 1. 9.
Schůzka s rodiči žáků 1. A, 1. B a 1. F, 1. H v 17.00 hod. 1. 9.
Opravná maturitní zkouška – podzimní termín – písemná část 1. 9. – 4. 9.
Adaptační pobyt 1. A, 1. B 4. 9. – 8. 9.
Zájezd do Velké Británie 5. 9. – 11. 9.
Adaptační program 1. F, 1. H 8. 9. – 12. 9.
Opravná maturitní zkouška – podzimní termín – ústní část 11. 9.
Výměnný pobyt – francouzští studenti v ČR 29. 9. – 6. 10.
Zájezd do Německa – Buxheim 5. 10. – 13. 10.
1. sběrové ráno 21. 10.
Podzimní prázdniny 28. 10. – 30. 10.
Den otevřených dveří – 1. termín: v 17.00 hod. ve školní jídelně 11. 11.
Zápis známek za 1. čtvrtletí do počítače do 14.00 hod. 16. 11.
Hodnocení za 1. čtvrtletí od 14.00 hod.Třídní schůzky rodičů všech tříd od 17.00 hod. 18. 11.
Den otevřených dveří – 2. termín: v 17.00 hod. ve školní jídelně 7. 12.
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce pro společnou i profilovou část do 1. 12.
Vánoční prázdniny – začátek 23. 12.
Zahájení výuky v roce 2016 4. 1.
Oznámení návrhů na ověřovací zkoušky zástupci ředitele školy do 14.00 hod. 13. 1.
Ověřovací zkoušky za 1. pololetí 18. 1. – 22. 1.
Maturitní ples tříd 4. F, 4. H 23. 1.
LVVZ 2. A, 2. B 17. 1. – 22. 1.
Ukončení klasifikace a docházky za 1. pololetí. Zápis do počítače do 14.00 hod. 25. 1.
Hodnocení za 1. pololetí od 14.00 hod. 27. 1.
Vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí 28. 1.
Pololetní prázdniny 29. 1.

 

 

2. pololetí
Maturitní ples tříd 8. A, 8. B 13. 2.
Odevzdání přihlášek volitelných předmětů – 6. A, 6. B, 2. F, 2. H do 19. 2.
Jarní prázdniny 22. 2. – 28. 2.
LVVZ 1. F, 1. H, 5. A, 5. B – zahraničí + ČR 6. 3. – 12. 3.
Výměnný pobyt – němečtí studenti z Buxheimu v ČR březen, duben
Velikonoční prázdniny 24. 3. – 25. 3.
Odevzdání seznamu literárních děl pro MZ – 4. F, 4. H, 8. A, 8. B 31. 3.
Ústřední kolo Matematické olympiády a Olympiády v programování 3. 4. – 8. 4.
Zápis známek za 3. čtvrtletí do počítače do 14.00 hod. 11. 4.
Hodnocení za 3. čtvrtletí od 14.00 hod.Třídní schůzky rodičů od 17.00 hod. 13. 4.
Návrhy na ověřovací zkoušky zástupci ředitele školy pro 4. F, 4. H, 8. A, 8. B 13. 4.
Výměnný pobyt ve Francii 17. 4. – 26. 4.
Ověřovací zkoušky žáků maturitních tříd 18. 4. – 22. 4.
První kolo přijímacího řízení do čtyřletého studia 15. 4.
První kolo přijímacího řízení do osmiletého studia 18. 4.
2. sběrové ráno 20. 4.
Ukončení klasifikace 4. F, 4. H, 8. A, 8. B – zápis známek do 14.00 hod. 25. 4.
Písemné zkoušky profilové části – přihlášení žáci 4. F, 4. H, 8. A, 8. B 25. 4. – 26. 4.
Hodnocení za 2. pololetí pro třídy 4. F, 4. H, 8. A, 8. B v 9.40 hod. 27. 4.
Vysvědčení za maturitní ročník 29. 4.
Poslední zvonění pro třídy 8. A, 8. B, 4. F, 4. H 29. 4.
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky 2. 5. – 9. 5.
Projektový týden pro třídy nižšího gymnázia 9. 5. – 13. 5.
Náhradní termín přijímacích zkoušek 13. 5.
Sportovní kurz – Itálie květen
Ústní zkoušky společné i profilové části MZ pro třídy 8. A, 8. B 16. 5. – 20. 5.
Ústní zkoušky společné i profilové části MZ pro třídy 4. F, 4. H 23. 5. – 27. 5.
Slavnostní předání maturitních vysvědčení v Domě hudby pro 8. A, 8. B konec května
Slavnostní předání maturitních vysvědčení v Domě hudby pro 4. F, 4. H začátek června
Oznámení návrhů na ověřovací zkoušky zástupci ředitele školy do 14.00 hod. do 10. 6.
Ověřovací zkoušky za 2. pololetí 13. 6. – 17. 6.
Ukončení klasifikace za 2. pololetí, zápis známek a docházky do počítače do 14.00 hod. 22. 6.
Hodnocení za 2. pololetí v 14.00 hod. 24. 6.
Školní exkurze 27. 6. – 28. 6.
Burza učebnic, třídnické hodiny, předávání skříněk, úklidové práce 29. 6.
Vydání vysvědčení za 2. pololetí, ukončení školního roku 30. 6.
Závěrečná porada v 9.30 hod. 30. 6.
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8.
Nástup do školy v 8.00 hod. 25. 8.
Opravné zkoušky 29. 8. – 30. 8.
Začátek školního roku 2016/2017 1. 9.

 

Publikováno: 01. 09. 2016