Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
rss
rss
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Učební plány

Učební plán tříd 2017/2018

 

 

1.A,B

ŠVP

2.A,B

ŠVP

3.A,B

ŠVP

4.A,B

ŠVP

5.A,B 1.F,H

ŠVP

6.A,B 2.F,H

ŠVP

7.A,B 3.F,H 8.A,B

4.F,H

Český jazyk 4 4 4 4 3 3 4 4
1. cizí jazyk 4 4 3 3 3 4 4 4
2. cizí jazyk 3 3 3 3 3 3
ZSV (OV) 2 1 1 2 2 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 2
Matematika 5 4 4 4 4 4 3 4
Fyzika 2 2 2 2 3 2 3
Chemie 2 2 2 2,5 2,5 3
Biologie 2 2 2 2 2,5 2,5 3
Informatika 1 2 2 2
Estetická výchova 3 3 2 2 2 2
Tělesná výchova 3 3 2 2 2 2 2 2
Volitelný předmět

pro nižší gymnázium

1 1
Volitelný předmět č. 1 2 2
Volitelný předmět č. 2 2 2
Volitelný předmět č. 3 4
Volitelný předmět č. 4 2
Celkem 29 30 31 32 33 33 33 33

aktualizace: 7. 9. 2017

Publikováno: 19. 08. 2012