Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
rss
rss
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Učební plány

Učební plán tříd 2016/2017

    1. A, B 2. A, B 3. A, B 4. A, B 5. A, B 1. F, H 6. A, B 2. F, H 7. A, B 3. F, H 8. A, B 4. F, H
Český jazyk 4 4 4 4 3 3 4 4
1. cizí jazyk 4 4 3 3 3 4 4 4
2. cizí jazyk - - 3 3 3 3 3 3
ZSV (OV) 2 1 1 2 2 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 - 2
Matematika 5 4 4 4 4 4 3 4
Fyzika 2 2 2 2 3 2 3 -
Chemie - 2 2 2 2,5 2,5 3 -
Biologie 2 2 2 2 2,5 2,5 3 -
Informatika - - 1 2 2 2 - -
Estetická výchova 3 3 2 2 2 2 - -
Tělesná výchova 3 3 2 2 2 2 2 2
Volitelný předmět pro nižší gymnázium - 1 1 - - - - -
Volitelný předmět č. 1 - - - - - - 2 2
Volitelný předmět č. 2 - - - - - - 2 2
Volitelný předmět č. 3 - - - - - - - 4
Volitelný předmět č. 4 - - - - - - - 2
Celkem 29 30 31 32 33 33 33 33
  aktualizace: 3. 9. 2016

správa stránky: Milan Volejník

Publikováno: 19. 08. 2012