Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
Maple TA
Novell
facebook
facebook
facebook
facebook
facebook
facebook
vice
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Návštěva v Escola Secundaria de Penafiel více...
Poslední zvonění je akce, při které se maturanti loučí se svou školou více...
Ve středu 25. října 2017 přesně ve 14:30 hod. byla v našem gymnáziu slavnostně otevřena studentská místnost více...    
Lyžařský kurz na jihu Rakouska více...
Výstup na Sněžku náročnou severní přeshraniční trasou více...
Jazykový pobyt ve Velké Británii více...
Absolvent našeho gymnázia Karel Kovář v Euronews zpovídal Junckera více...
Budova našeho gymnázia po rekonstrukci v roce 2015 více...

V ranních hodinách 18. října 2017 proběhl na naší škole sběr starého papíru. Během jedné hodiny se podařilo zaplnit zadní vchod téměř jednou tunou novin, kartonů či starých sešitů. Nejvíce donesla třída 1. B, jejíž žáci dohromady shromáždili 182,5 kg. Těsně za ní se drží třída 6. A se svými 179 kg. Na třetím místě se umístila opět třída osmiletého gymnázia, a to 4. A, která “donesla” 112 kg. Nestydíte se trochu, vy z čtyřletého?

Jak si vůbec vedli samotní studenti gymnázia? Pořadí je následující:

 1. místo: Jáchym Fencl (4. A) – 82 kg
 2. místo: Jana Rohlíková (1. B) – 78 kg
 3. místo: Antonín Kvaček (2. A) – 72 kg
 4. místo: Eliška Kulhánková (6. A) – 66 kg
 5. místo: Klára Kokoloušová (3. A) – 62 kg

Nejenom těmto pěti studentům, ale i všem, kteří se sběru zúčastnili, patří naše poděkování. Peníze, které se díky sběru vyberou, budou použity pro potřeby studentů ve studentské místnosti. Proto, až si budete kopírovat domácí úkol, který jste odmítli splnit doma, vzpomeňte si na to, že to je díky studentům, kteří donesli papír.

Mé díky ovšem patří také těm, kteří pomohli při organizaci sběru. Jsou to Tereza Paříková (1. F), Hana Jadrná (1. F), Alan Matějka (1. F), Ondřej Lebeda (1. F) a Petr Kučera (2. H).

Za celý organizační tým, Jan Malíř (2. H)

Ve středu 18. října 2017 měli žáci 3. F, 3.H, 7.A a 7. B mimořádnou příležitost seznámit se s názory uznávaného odborníka na problematiku bezpečnosti, mezinárodních vztahů a vojenství brigádního generála v záloze Ing. Andora Šándora.

foto: Milan Volejník

Ve svém vystoupení hovořil na téma bezpečnostní politiky, glosoval rozhodnutí významných světových i našich politiků a upozornil na možná rizika související s nárůstem terorismu. Také bylo velmi zajímavé, že bývalý šéf vojenské rozvědky a vysoce postavený důstojník, charismatický a ostřílený řečník, známý z celostátních médií, respektoval zákaz vstupu na plochu naší sportovní haly v běžné obuvi a použil povinné návleky.

Alena Vomlelová

Naše škola využila nabídku Eurocentra Pardubice na zapůjčení putovní výstavy dokumentů Židé v boji a odboji. Na zadní stěně učebny MM1 se tak objevilo třicet fotografií a doprovodných textů, které do konce října nahradily portréty panovníků a přehled vývoje bankovek na našem území.

Žáci i učitelé mají nyní možnost seznámit se s jedním z významných témat 2. světové války – osudy Židů  nejen jako obětí, ale také jako lidí, kteří se statečně bránili násilí a bojovali různými způsoby proti fašismu.

Poprvé byla tato výstava instalována v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2004, v dalších letech se s ní mohli seznámit návštěvníci muzeí v různých městech v České republice, ale také  v Českém centru v Tel Avivu a v Bratislavě. Jejími autory jsou přední čeští a slovenští historikové z Historického ústavu AV ČR. 

Děkuji paní Jánské za instalování výstavy.

Alena Vomlelová

 

Dne 5. 10. 2017 byl pro zájemce z řad prvních/druhých tříd 4letého gymnázia a kvint/sext 8letého gymnázia uspořádán EYP den, který ve zkrácené podobě zprostředkoval žákům aktivity typické pro několikadenní konference Evropského parlamentu mládeže –  těmi jsou zejména team building, tvorba rezolucí, jejich závěrečná obhajoba a hlasování pro případné odsouhlasení rezoluce během všeobecného shromáždění.

Celkem 26 žáků bylo rozděleno do dvou komisí:

1. Komise AFCO (The Committee on Constitutional affairs) s tématem rostoucího pocitu euroskepticismu (In the light of the UK referendum on EU membership and the lack of knowledge regarding the EU among the British public, a fear of a domino-effect of membership referendums as risen. How should the EU tackle the growing Euroscepticism and discontent toward the European project among its citizens?)

2. Komise SEDE (The Committee on Security and Defence) zabývající se otázkou, jak čelit teroristickým útokům na svém území (With numerous terrorist attacks having taken place in several European countries within the last two years, how should the EU react to the geopolitical threats targeted at its territory?)

Úkolem každé komise bylo vypracovat rezoluci, vysvětlit svá stanoviska dalším komisím a pohotově reagovat na jejich kritické připomínky. Všechny aktivity probíhaly v anglickém jazyce a žáci si mohli ověřit, že i přes svůj věk a náročnost témat jsou schopni rozumět a používat cizí jazyk jako hlavní nástroj komunikace.

Milým překvapením byly osoby “chairů” – příležitost vést své týmy / do vedení komisí byli nominováni úspěšní účastníci předcházejících Národních výběrových konferencí, naši současní studenti Tereza Kučerová (8. A), Daniel Dvořáček (7. B), a Dominika Wilhelmová (7. A), kteří jsou nejlepší ukázkou přínosu EYP pro osobnostní růst každého účastníka.

Doufáme, že inspirativní EYP den povede k vytvoření úspěšného školního družstva i v budoucnosti.

Jana Bílková

V pondělí 16. 10. 2017 se naši nejmladší žáci ze tříd 1.A a 1.B vypravili na vzdělávací exkurzi do  Hvězdárny a planetária  Hradec Králové.

V první části programu si za pomoci unikátního projekčního systému zopakovali, co to je vesmír, sluneční soustava, planety a jejich měsíce a hlavní souhvězdí letní a zimní noční oblohy. V druhé části jsme společně nasedli do vesmírné stanice ISS. Potom jsme zcela podlehli problematice srážek vesmírných těles a vzniku Měsíce.

Na závěr jsme ještě  pozorovali dalekohledem Slunce a poznali další přístroje, které mají ve hvězdárně. Věřím, že všem zúčastněným se exkurze líbila.

Lenka Koberová

Podrobné informace: www.fvtp.cz, www.soc.cz

Téma: jakékoliv, nejčastěji z oblasti biologie, programování, chemie, fyziky, dějepisu, základů společenských věd,….

Časový rozvrh:

 • FVTP – do konce ledna 2018 udělat práci, v lednu 2018 závazné přihlášky, na konci ledna 2018 školní kolo, v únoru 2018 okresní kolo a v březnu 2018 krajské kolo
 • SOČ – do konce března 2018 udělat práci, v lednu 2018 předběžné přihlášky, na konci března 2018 školní kolo, v dubnu 2018 okresní kolo a v květnu 2018 krajské kolo

Odměny:

zobrazit celý článek »

Ve středu 11. 10. 2017 žáci našeho gymnázia vyrazili na divadelní expedici do Budyšína. Přestože tříhodinová cesta autobusem s ostatními školami byla náročná, zájezd jsme si užili. Počasí nám přálo, a tak jsme si během rozchodu stihli v klidu projít město a obchůdky, např. ten s Bautz‘ner Senf, což je vyhlášená hořčice z dob bývalé NDR. V tomto obchodě na hlavním náměstí je i minimuseum hořčice, jejíž různé druhy tu lze ochutnat. Někteří z nás vystoupali na Reichenturm, jednu ze 17 historických věží dodnes zdobících město.

Den jsme zakončili zhlédnutím divadelní hry “Ein Mann sieht rosa”, která naplno vtáhla do děje všechny diváky v hledišti. Super výkony herců jsme samozřejmě odměnili dlouhotrvajícím potleskem. Tímto jsme se rozloučili také s Budyšínem a plni dojmů se vydali na cestu zpět.

Děkujeme Goethe-Zentru Pardubice za zorganizování tohoto výletu, na kterém jsme měli možnost si vyzkoušet svoje jazykové dovednosti.

A. Vlasáková, E. Ševčíková

Pátek třináctého – všeobecně považovaný za nešťastný den – byl pro nás, studenty 3. F, dnem šťastným, neboť jsme  místo do lavic nasedli do vlaku směr Praha. V rámci rozšíření výuky biologie jsme pod vedením pana profesora Davida Bogdanoviče a paní profesorky Daniely Pražanové vyrazili na exkurzi do Zoo Praha. Po příjezdu jsme měli čas si část zoo sami projít při asi hodinovém rozchodu, načež se naší skupiny ujala milá průvodkyně, s níž jsme se vypravili po stopách savců a jejich zvláštních adaptacích.

zobrazit celý článek »

Školní kolo desátého ročníku soutěže pIšQworky se bude konat již 1. 11. 2017 od 14 hodin v MM1. Letos se bude hrát opět v týmech i ve školním kole, startovné je stanoveno na 50 Kč za celý tým. Z tohoto kola postupují do oblastního kola soutěže celkem 4 týmy. Své týmy prosím přihlašujte vyplněním níže uvedeného formuláře do 27. 10. 2017. Startovné se bude platit 30. 10. 2017 o velké přestávce ve studentské místnosti..

Více info u autorů tohoto příspěvku.
Roman Švéda (4. F) a Honza Malíř (2. H)

formulář: Přihláška na školní turnaj v pIšQworkách

Ředitel školy v souladu s §167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady.

Termín voleb: středa 22. 11. 2017

zobrazit celý článek »

V úterý 10. října 2017 se družstvo děvčat z vyššího gymnázia ve složení Linda Dušková, Pavla Kmoníčková, Rozálie Bártová, Kristýna Čermáková a Edita Šmahelová zúčastnilo závodu v přespolním běhu v Hlinsku.

Přivítalo nás opravdu nevlídné počasí v podobě deště a zimy. Náš závod byl na programu až poslední, ale i přes blátivé zatáčky, které strhly k zemi mnoho závodníků, a potok uprostřed trati, jsme nakonec skončily na 2. místě.

Rozálie Bártová, 7.A

V úterý 10. října 2017 zavítal do naší školy archeolog VČM pan František Kašpárek. Třídám 2.H a 5.A se tak dostalo od odborníka poučení o tom, co je to archeologie a jaké je to být archeologem. Dozvěděli se např. i to, že archeologický průzkum předcházel i stavbě sportovní haly vedle naší školy, ovšem bez valného výsledku.

Atraktivní částí tohoto setkání byla možnost vzít do rukou repliky raně středověkých mečů, helmic nebo nádoby. K vidění byly i pravé nálezy od pravěku až po novověk.

Martin Štěpánek

Pobyt proběhne ve dnech 12. – 19. října 2017

čtvrtek 12. 10. 2017

 • Příjezd mezi 13. až 14. hod.
 • Češi jdou na oběd po 5. vyučovací hodině, pak očekávají příjezd Francouzů ve vestibulu školy
 • Prohlídka školy (skupinky 4 žáků)
 • Teambuildingové aktivity na hřišti školy, poté odjezd do rodin (nejpozději v 15 hodin)

zobrazit celý článek »

David Marel z 8.B (text) a Jakub Dlouhý z 8.A (foto) pravidelně informují přímo z německého Buxheimu:  

Den osmý

Mnichov je vždy poslední výlet a téměř vždy zde také prší. Platilo to i pro dnešek. V deštivém počasí jsme prošli olympijský stadión, BMW muzeum a ke konci jsme dostali přednášku o místních architektonických památkách. Následovalo to, na co se každý těšil – tříhodinový rozchod. Dokoupili jsme dárky domů i pro sebe, navštívili jsme místní kavárny nebo restaurace, ale hlavně jsme si užívali. Po opožděném příjezdu jsme si šli všichni užít poslední večer v Německu. Doufám, že to bylo pro všechny zde vyvrcholení skvělého týdne. Tuto výměnu bych zakončil slovy V. Nezvala: „Bylo to krásné a bylo toho dost!“ Všichni se těšíme už domů na své nejbližší.

Den šestý a sedmý

Víkend jsme strávili s našimi  německými rodinami, proto naše akce a výlety byly odlišné. Někdo jel na výlet, někdo se šel koupat do aquaparku a bylo mnoho dalších různých akcí, ale jedno jsme měli společné: snad každý z nás se podíval na místní jarmark v Memmingenu. Typický fest pro místní obyvatele a pro nás skvělý zážitek!

Všichni jsme si víkend užili a už pomalu ale jistě si začínáme uvědomovat, že se bohužel blíží konec výměny. Snad pondělí v Mnichově nám dodá ještě dostatek pozitivní energie na poslední večer v Německu. Je to tu prostě úžasné!

zobrazit celý článek »

V pátek 6. října 2017 jsme se my, studenti ze tříd 2. A, 2. B a 1. F, vydali na exkurzi do hradeckého muzea na výstavu Houby živé, jedlé i jedovaté. Nejprve jsme však zavítali na expozici Velká vizita!, ve které je představena historie hradeckého zdravotnictví a sociálně zdravotní péče za první republiky. Poté jsme měli možnost nahlédnout do původní pracovny ředitele, kde nás pracovnice muzea ve zkratce seznámila s historií secesní muzejní budovy.

Nakonec jsme navštívili výstavu o houbách, kde bylo k vidění více jak 400 druhů jedlých, nejedlých, jedovatých i chráněných hub. Dozvěděli jsme se něco o jejich vlastnostech i třeba o tom, jak od sebe jednotlivé příbuzné druhy rozpoznávat. Až příště půjdeme do lesa na houby, budou z nás už zkušení mykologové!

Tereza Paříková, 1. F

Ve dnech 20. 9. a 4. 10. 2017 proběhlo I. a II. kolo Ligy škol v orientačním běhu. Na jaře 2018 nás čekají dvě zbývající kola celé soutěže. A jak se vedlo reprezentantům naší školy? V soutěži škol přezimujeme na třetí příčce, ale na jaře musíme zabojovat, protože nás bodově velice dohání ZŠ Studánka a  ZŠ Sezemice.

Celkově mezi nejlepší jednotlivce patří v kategorii H12 Ondřej Šípek, 1. B (1. místo)Vojtěch Vališ, 1. B (2. místo). V kategorii D14 Kateřina Koberová, 4. B (2. místo) a v kategorii H14 Michal Krpata, 3. B (4. místo).

Je třeba poděkovat všem našim žákům za bojovnost a každý dosažený bod pro naši školu.

Lenka Koberová

Dne 3. 10. 2017 se uskutečnilo základní kolo RODM v košíkové chlapců. Naše družstvo postoupilo z 1. místa do finálové skupiny. Naši školu reprezentovali: Jan Pavelka, Martin Havránek, Adam Šitanc, Matěj Ruffer, Matěj Musil, Matyáš Knol, Adam Havlíček, Kryštof Baťa a Aleš Venzara.

Jan Pavelka

Ve dnech 3. a 4. října 2017 se družstvo našeho gymnázia zúčastnilo opět soutěže Mise 2017. Ta se odehrávala jednak v prostoru základny 43. výsadkového praporu v Chrudimi, druhého dne pak i v Železných horách v okolí Svídnice a Smrkového Týnce.

Účastníci soutěže (Linda Dušková, Lucie Lednová, David Němeček, Matěj Macháček, Matěj Pavlata, Jan Vítek) si skvěle poradili s výcvikem v dešti a bahně, přespáním v chladném hangáru, brzkým budíčkem o půl páté i náročnými úkoly na základně a v terénu.

Jejich dovednosti a houževnatost byly korunovány 1. místem v kategorii družstev středních škol a zároveň 1. místem absolutním.

Ze všech 21 družstev (žáků a jednoho učitelů) z celého území České republiky dosáhli nejvyššího počtu bodů. Byl to skvělý výkon.

Martin Štěpánek

Dne 29. 9. 2017 jsme se my, žáci tříd 7. A a 7. B, zúčastnili exkurze do pražské zoologické zahrady. Počasí nám přálo. Po příjezdu jsme měli možnost prohlédnout si samostatně areál ZOO.

Poté následovala komentovaná prohlídka s odborníkem, který nám vyprávěl o primátech a zajímavostech z jejich života, což bylo velice poučné. Domů jsme se vraceli s dobrou náladou po pěkném výletě.

Markéta Damborská, 7. B

zobrazit celý článek »

 • Sraz: středa 11.10. 2017 v 7:20 hod. (přesně) před budovou hlavního vlakového nádraží Pardubice (venku před vchodem pro odjezd). 
 • Odjezd: 7:30 hod.
 • Příjezd: do 21:00 hod.
 • Vezměte s sebou: kartičku pojišťovny, cestovní doklad (budu kontrolovat), běžné oblečení přiměřené počasí a chození venku.
 • Jídlo si každý zajišťuje sám.
 • Odhlaste si prosím oběd.

Alena Vlasáková

Příprava na zkoušky DELF B1 začíná ve středu 11. října 2017 v 7 hodin v učebně J4. 

Ivana Axmannová

Ve dnech 2. a 4.října 2017 se u nás na škole konaly studentské volby do Parlamentu České republiky. Jde o projekt organizace “Jeden svět na školách” pod záštitou Člověka v tísni.
Volby probíhaly celostátně na velkém počtu středních škol a studenti jsou v projektu vedeni k aktivnímu a sebevědomému občanství. Cílem projektu je, aby si studenti vyzkoušeli volby a také byli seznámeni s volebním procesem, který některé z nich možná už za dva týdny čeká v ostrých volbách do Poslanecké sněmovny.
Voleb se letos zúčastnilo 147 studentů našeho gymnázia a volební účast tak dosáhla ne příliš vysokých 30,5%. Níže můžete shlédnout výsledky jednotlivých politických stran a hnutí, kandidujících v Pardubickém kraji.
 
Roman Švéda, Kristýna Benešová a David Fiedler 
 • Archiv příspěvků:

  Listopad 2017
  Po Út St Čt So Ne
  « Říj    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930  
Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

facelift blueTR (ver.69.0000) 2017
 • Josef Rak (webmaster)
 • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 532 02 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
 • telefon: 466 650 715
 • e-mail: info@gypce.cz
 • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se