Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
rss
rss
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Rozpis časů na obědy

Provoz ve školní jídelně

  1. Na oběd mohou jít žáci pouze v době, kterou jim určuje zvláštní rozpis. Ten platí vždy celé pololetí a je sestaven tak, aby každý žák měl zajištěnu minimálně třicetiminutovou přestávku na oběd.
  2. Ve školní jídelně je žák povinen se chovat ukázněně, dodržovat hygienická a společenská pravidla stolování.
  3. Dozor ve školní jídelně je zajištěn pracovníky gymnázia, všichni žáci jsou povinni řídit se jejich pokyny.
  4. Dozor má právo rozhodnout o organizaci oběda podle momentální situace.
  5. Žáky tříd 1.A,B, 2.A,B, 3.A,B a 4.A,B (nižší gymnázium) odvádí k jídelně hlavním schodištěm vždy vyučující.

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 07. 10. 2014