Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
rss
rss
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Události a akce:

Sdružení přátel

Vážení rodiče,

s pardubickým gymnáziem stále úzce spolupracuje Sdružení přátel Gymnázia Pardubice, které zajišťuje finančně kulturní a výchovné akce školy, podporuje sportovní činnost, vzdělávací činnost, odměňuje nejúspěšnější žáky školy, pomáhá vybavit školu pro lyžařský výcvik žáků, nakupuje pro žáky školy papír pro kopírování studijních textů, hradí některé náklady spojené s maturitními zkouškami apod.

Členem Sdružení na příslušný školní rok se stane ten rodič, který uhradí členský příspěvek za každého studenta školy. Rada Sdružení na svém jednání rozhodla, aby členský příspěvek na školní rok 2009/10 byl ve výši 400,- Kč. Zvažte prosím, zda Váš příspěvek nemůže být vyšší než uvedená částka.

Tento příspěvek budou vybírat členové rady (zástupci jednotlivých tříd) na třídních schůzkách ve středu 23.11.2011.  Příspěvek můžete zaplatit také na sekretariátu. Předem děkujeme za Vaše příspěvky


Publikováno: 20. 08. 2012