Úřední hodiny sekretariátu během letních prázdnin více
MENU více

Prohlášení o přístupnosti

Publikováno: 4. 9. 2019

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. a také podle metodik Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých). Důležité informace přináší materiál MVČR Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací. Pro přizpůsobení našich webových stánek dle požadavků na přístupnost platí i odstavec číslo 4 výše citovaného materiálu. 

Pokyny pro přístupnost webového obsahu (WCAG) 2.1 jsou uvedeny ve formě stručné, lehko přizpůsobitelné příručky metodiky WCAG 2.1, která obsahuje všechna pravidla, kritéria úspěšnosti a techniky, které mohou autoři použít při vývoji a hodnocení internetového obsahu. Pro podporu vývoje a kontroly přístupnosti webového obsahu platí i Techniky pro WCAG 2.1

Doporučená rozšíření prohlížeče
Ve formátu PDF nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.
Ve velmi ojedinělých případech je dokument zveřejněn v některém z formátů rodiny aplikací Microsoft Office. Toto jsou především dokumenty s příponou DOC, XLS, nebo PPT. Takovéto dokumenty jsou na tomto serveru publikovány pouze v případě, že obsahují formátování, které neumožňuje jejich převod do formátů jiných (PDF, RTF), nebo v případě, že vlastník těchto dokumentů výslovně zakázal jakoukoli jejich manipulaci či konverzi. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač, případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office.

Hypertextové odkazy se zpravidla otevírají dle těchto zásad:

 • odkazy na stránky v rámci našeho webu se otevírají do stejného okna (tabulátoru, záložky…)
 • odkazy vedoucí mimo náš web se otevírají do nového okna (tabulátoru, záložky…)

Ovládání pomocí klávesových stránek

Na stránce se pro zjednodušení ovládání můžete pohybovat pomocí klávesových zkratek. K jejich využití je potřeba si nejdříve zapnout anglickou klávesnici (pomocí současného stisku levých kláves ALT + SHIFT). U prohlížeče Opera je potřeba nejdříve aktivovat mod accesskey pomocí stisku kláves SHIFT + ESC.

K ovládání se používají klávesové zkratky číslic (horní řada číslic nad písmenky) = současný stisk klávesy CTRL + číslo či písmeno dle níže uvedeného přehledu.

Zkratky:

 • CTRL + 0 – Dostanete se na tuto stránku o přístupnosti.
 • CTRL + K – Kontakty
 • CTRL + D – Dokumenty
 • CTRL + A – Aktuálně 
 • CTRL + U – Uchazeči
 • CTRL + Z  Žáci
 • CTRL + R – Rozvrh
 • CTRL + B – Bakaláři
 • CTRL + J – Školní jídelna 

Přehled zkratek a jejich vysvětlení je na speciální stránce Informace o přístupnosti

Právní opora

Ministerstvo vnitra je gestorem zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“), jehož účelem je transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen „směrnice“) do českého právního řádu.

Nový zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikacích

Kontakt na správce webu
Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu webmaster@gypce.cz.

více

 • Kontakt více
  • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
  • 530 03 Pardubice, Česká republika.
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.