Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
rss
rss
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Absolventi na VŠ

Proč si vybrat gymnaziální typ vzdělávání?

Při správném výběru typu střední školy může pomoci přehled uplatnění absolventů jednotlivých typů středních škol.

Jaké máme cíle?

Hlavním cílem naší školy je příprava absolventů pro kvalitní univerzitní studium. Některé volitelné předměty (ekonomika a obsluha počítačů, základy administrativy, programování) v určitém rozsahu připravují naše absolventy též pro případné zapojení do praxe.

Jedním z hlavních kritérií hodnocení každého gymnázia je úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy a pochopitelně i následná úspěšnost vysokoškolského studia.

Jaké máme výsledky?

 

Maturanti 2015: Porovnání studijních preferencí z jara 2015 a reality, kam byli přijati

absolventi_2015_ocekavani_realita

přání skutečnost
zaměření VŠ duben 2015 září 2015
FILOZOFICKÉ A HUMANITNÍ 21 17
PRÁVNICKÉ 9 6
LÉKAŘSKÉ A FARMACIE 25 16
PŘÍRODOVĚDECKÉ 11 16
MATEMATICKO FYZIKÁLNÍ 9 9
PEDAGOGICKÉ 5 7
EKONOMICKÉ 11 13
TECHNICKÉ 20 21
ZEMĚDELSKÉ A VETERINÁRNÍ 1 1
POLICIE A OBRANA 0 0
UMĚLECKÉ 0 0
STUDIUM V ZAHRANIČÍ 4 4
NULTÉ R. A JAZ. POM. STUD. 0 3
CELKEM 116 113
nepokračují na VŠ 0 2

poznámka: U jednoho absolventa dosud nebylo zjištěno pro jakou VŠ se rozhodl.

gypce_2015_absolventi_16

 

absolventi_2013_2 absolventi_2013_3 absolventi_2013_4 absolventi_2013_5 absolventi_2013_6

podklady grafiky: Vojtěch Kukla, absolvent 2014

Níže uvádíme úspěšnost našich maturantů v přijímacím řízení na VŠ, vyšší odborné školy (VOŠ) v letech 2007 až 2012:

Školní rok  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Počet absolventů  151  120  147  136 152
Přijato na VŠ  98,7%  97,5%  97,9%  98,7% 98,0%
Přijato na VOŠ a pomaturitní kurzy  1,3%  1,6%  0,7%  0% 0%
V dalším studiu pokračuje  100%  99,1%  98,6%  98,7% 98,0%

Počet přijatých absolventů podle typu vysoké školy:

Školní rok 20007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Filozofické fakulty 36 25 26 25 28
Právnické fakulty 9 15 11 19 8
Lék. a farmaceutické fakulty 24 10 20 15 11
Přírodověd. fakulty a MFF 15 16 13 5 20
Ekonomické fakulty 20 23 27 22 39
Pedagogické a sportovní fakulty 8 9 9 9 15
Technické fakulty 26 19 33 36 21
Zemědělské, lesnické a veterinární fakulty 5 0 0 0 3
Jiný druh 7 2 5 0 4
Celkem 149 119 144 134 149

Pro zhodnocení úspěšnosti gymnázia není důležité jen to, že jeho absolventi pokračují ve studiu na vysoké škole,
ale podstatné je, zda pokračují tam, kde opravdu chtěli být. Následující tabulky porovnávají přání studentů (vyslovená
ještě před maturitou) se skutečným stavem odpovídajícím září téhož roku.

školní rok 2011/12
přání skutečnost
Filozofické fakulty 11 13
Právnické fakulty 13 8
Lék. a farmaceutické fakulty 14 11
Přírodověd. fakulty a MFF 11 13
Ekonomické fakulty 29 28
Pedagogické a sportovní fakulty 12 15
Technické fakulty 35 39
Zemědělské, lesnické a veterinární fakulty 4 3
Policie a obrana 2 2
Umělecké VŠ 1 1

 

školní rok 2010/11
přání skutečnost
Filozofické fakulty 25 26
Právnické fakulty 18 20
Lék. a farmaceutické fakulty 17 15
Přírodověd. fakulty a MFF 4 5
Ekonomické fakulty 27 23
Pedagogické a sportovní fakulty 10 9
Technické fakulty 33 37
Zemědělské, lesnické a veterinární fakulty 0 0
Policie a obrana 1 0
Umělecké VŠ 0 0

 

školní rok 2009/10
přání skutečnost
Filozofické fakulty 31 26
Právnické fakulty 13 11
Lék. a farmaceutické fakulty 22 20
Přírodověd. fakulty a MFF 14 13
Ekonomické fakulty 26 27
Pedagogické a sportovní fakulty 5 9
Technické fakulty 29 33
Zemědělské, lesnické a veterinární fakulty 0 0
Policie a obrana 5 4
 Umělecké VŠ 1 1

 

školní rok 2008/09
přání skutečnost
Filozofické fakulty 29 25
Právnické fakulty 18 15
Lék. a farmaceutické fakulty 14 10
Přírodověd. fakulty a MFF 14 15
Ekonomické fakulty 16 23
Pedagogické a sportovní fakulty 7 9
Technické fakulty 18 19
Zemědělské, lesnické a veterinární fakulty 2 0
Policie a obrana 0 0
 Umělecké VŠ 1 1

 

školní rok 2007/08
přání skutečnost
Filozofické fakulty 37 36
Právnické fakulty 10 9
Lék. a farmaceutické fakulty 25 24
Přírodověd. fakulty a MFF 13 15
Ekonomické fakulty 20 20
Pedagogické a sportovní fakulty 9 8
Technické fakulty 23 26
Zemědělské, lesnické a veterinární fakulty 5 5
Policie a obrana 3 3
 Umělecké VŠ  2 1
Publikováno: 20. 08. 2012