Maturitní zkoušky více
MENU více

Absolventi na VŠ

Publikováno: 28. 9. 2021

Proč si vybrat gymnaziální typ vzdělávání?

Při správném výběru typu střední školy může pomoci přehled uplatnění absolventů jednotlivých typů středních škol.

Jaké máme cíle?

Hlavním cílem naší školy je příprava absolventů pro kvalitní univerzitní studium. Některé volitelné předměty (ekonomika a obsluha počítačů, základy administrativy, programování) v určitém rozsahu připravují naše absolventy též pro případné zapojení do praxe.

Jedním z hlavních kritérií hodnocení každého gymnázia je úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy a pochopitelně i následná úspěšnost vysokoškolského studia.

Jaké máme výsledky?

Uvádíme úspěšnost našich maturantů v přijímacím řízení na VŠ a vyšší odborné školy (VOŠ) v posledních 7 letech:

Školní rok  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23 
Počet absolventů  124  113  107  121  119  117  115 
Přijato na VŠ  97,58%  96,43%  95,33%  96,69%  99,16%  95,73%  97,39% 
Přijato na VOŠ a pom. kurzy  1,61%  3,57%  3,74%  1,65%  0,84%  4,27%  0,87% 
Ve studiu pokračuje  99,19%  100%  99,07%  98,34%  100%  100%  98,26% 

Počet přijatých absolventů podle typu vysoké školy:

Školní rok  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23 
Filozofické a humanitní  20  16   19  12  17  13  13 
Právnické  14  10  11  14  15  11  13 
Lékařské a farmaceutické  20  20  25  29  24  32  21 
Přírodovědné a matfyz  9  11  9  11  14  12  8 
Ekonomické  17  22  19  12  8  21  20 
Pedagogické  7  5  6  6  9  4  6 
Technické  31  21  11  24  23  15  25 
Zemědělské a veterinární  3  2  1  0  3  1  2 
Jiné  0  1  1  9  6  3  4 
Pokračuje na VŠ  121  108  102  117  119  112  113 

Mnoho absolventů bylo přijato na více vysokých škol. 

Pro zhodnocení úspěšnosti gymnázia není důležité jen to, že jeho absolventi pokračují ve studiu na vysoké škole, ale podstatné je, zda pokračují tam, kde opravdu chtěli být. Následující tabulky porovnávají přání studentů (vyslovená ještě před maturitou) se skutečným stavem odpovídajícím září téhož roku.

Porovnání přání studentů (z května) se skutečným stavem, kam žáci nastoupili – stav zjištěný v září: 

  Školní rok 2021/2022  Školní rok 2022/23 
přání  skutečnost  přání  skutečnost 
Filozofické fakulty   13  13  15  13 
Právnické fakulty  11  11  13  13 
Lék. a farmaceutické fakulty  33  29  21  21 
Přírodověd. fakulty   8  7  6  6 
MFF  19  20  4  4 
Pedagogické a sportovní fakulty  3  4  9  6 
Ekonomické fakulty  21  21  17  20 
Technické  3  1  21  22 
Zeměd., lesnické a veter. fakulty      2  2 
Vojenské VŠ, Policie a Obrana  3  3  5  4 
Umělecké VŠ  0  0  0  0 
Studium v zahraničí, nulté roč.  2  3  0  1 
VOŠ  0  1  0  0 

 

  Školní rok 2018/19 Školní rok 2019/20
přání skutečnost přání skutečnost
Filozofické fakulty 19 19 13 12
Právnické fakulty 13 11 14 14
Lék. a farmaceutické fakulty 27 25 33 29
Přírodověd. fakulty 9 8 6 9
Technické fakulty a MFF 11 12 2 2
Pedagogické a sportovní fakulty 6 6 5 6
Ekonomické fakulty 16 17 12 12
Zeměd., lesnické a veter. fakulty 1 1 0 0
Vojenské VŠ, Policie a Obrana 0 0 1 1
Umělecké VŠ 1 1 3 3
Studium v zahraničí, nulté roč. 1 4 6 7

Úspěšnost absolventů sledujeme dlouhodobě. Pro porovnání níže uvádíme starší data.

Úspěšnost našich maturantů v přijímacím řízení na VŠ v dřívějších letech:

Školní rok 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Počet absolventů 136 152 130 124 116 115
Přijato na VŠ 98,70% 98,00% 97,70% 96,00% 95,69% 98,26%
Přijato na VOŠ a pom. kurzy 0,00% 0,00% 2,30% 2,40% 2,59% 1,74%
Ve studiu pokračuje 98,70% 98,00% 100,00% 98,40% 98,28% 100,00%

 

více

  • Kontakt více
    • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
    • 530 03 Pardubice, Česká republika.
    • telefon: 466 650 715
    • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.