Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 více
MENU více

Absolventi na VŠ

Publikováno: 28. 9. 2021

Proč si vybrat gymnaziální typ vzdělávání?

Při správném výběru typu střední školy může pomoci přehled uplatnění absolventů jednotlivých typů středních škol.

Jaké máme cíle?

Hlavním cílem naší školy je příprava absolventů pro kvalitní univerzitní studium. Některé volitelné předměty (ekonomika a obsluha počítačů, základy administrativy, programování) v určitém rozsahu připravují naše absolventy též pro případné zapojení do praxe.

Jedním z hlavních kritérií hodnocení každého gymnázia je úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy a pochopitelně i následná úspěšnost vysokoškolského studia.

Jaké máme výsledky?

Uvádíme úspěšnost našich maturantů v přijímacím řízení na VŠ a vyšší odborné školy (VOŠ) v posledních 8 letech:

Školní rok 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Počet absolventů 124 116 114 124 112 107 121 119
Přijato na VŠ 96,00% 95,69% 99,12% 97.58% 96,43% 95,33% 96,69% 99,16%
Přijato na pom. kurzy 2,40% 2,59% 0,88% 1,61% 3.57% 3,74% 1,65% 0,84%
Ve studiu pokračuje 98,40% 98,28% 100% 99,19% 100% 99,07% 98.34% 100%

Počet přijatých absolventů podle typu vysoké školy:

Školní rok 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Filozofické a humanitní 20 18 18 20 16 19 12 17
Právnické 15 6 15 14 10 11 14 15
Lékařské a  farmaceutické 19 16 21 20 20 25 29 24
Přírodovědné a mat-fyz. 16 25 9 9 11 9 11 14
Ekonomické 20 16 11 17 22 19 12 8
Pedagogické 5 7 5 7 5 6 6 9
Technické 17 21 26 31 21 11 25 23
Zemědělské a veterinární 6 1 1 3 2 1 0 3
Jiné 1 0 7 0 1 1 8 6
Pokračuje na VŠ 119 114 113 121 108 102 117 118

Mnoho absolventů bylo přijato na více vysokých škol.

Pro zhodnocení úspěšnosti gymnázia není důležité jen to, že jeho absolventi pokračují ve studiu na vysoké škole, ale podstatné je, zda pokračují tam, kde opravdu chtěli být. Následující tabulky porovnávají přání studentů (vyslovená ještě před maturitou) se skutečným stavem odpovídajícím září téhož roku.

Porovnání přání studentů (z května) se skutečným stavem, kam žáci nastoupili – stav zjištěný v září:

  přání skutečnost
druh VŠ duben 2021 září 2021
FILOZOFICKÉ A HUMANITNÍ 16 17
PRÁVNICKÉ 17 15
LÉKAŘSKÉ A FARMACIE 26 24
PŘÍRODOVĚDECKÉ  6 6
MATEMATICKO FYZIKÁLNÍ 8 8
PEDAGOGICKÉ 8 9
EKONOMICKÉ 7 8
TECHNICKÉ 23 23
ZEMĚDELSKÉ A VETERINÁRNÍ 2 3
POLICIE A OBRANA 0 0
UMĚLECKÉ 0 0
STUDIUM V ZAHRANIČÍ 5 5
VOŠ 1 1
CELKEM 119 119

 

  Školní rok 2018/19 Školní rok 2019/20
přání skutečnost přání skutečnost
Filozofické fakulty 19 19 13 12
Právnické fakulty 13 11 14 14
Lék. a farmaceutické fakulty 27 25 33 29
Přírodověd. fakulty 9 8 6 9
Technické fakulty a MFF 11 12 2 2
Pedagogické a sportovní fakulty 6 6 5 6
Ekonomické fakulty 16 17 12 12
Zeměd., lesnické a veter. fakulty 1 1 0 0
Vojenské VŠ, Policie a Obrana 0 0 1 1
Umělecké VŠ 1 1 3 3
Studium v zahraničí, nulté roč. 1 4 6 7

Úspěšnost absolventů sledujeme dlouhodobě. Pro porovnání níže uvádíme starší data.

Úspěšnost našich maturantů v přijímacím řízení na VŠ v dřívějších letech:

Školní rok 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Počet absolventů 136 152 130 124 116 115
Přijato na VŠ 98,70% 98,00% 97,70% 96,00% 95,69% 98,26%
Přijato na VOŠ a pom. kurzy 0,00% 0,00% 2,30% 2,40% 2,59% 1,74%
Ve studiu pokračuje 98,70% 98,00% 100,00% 98,40% 98,28% 100,00%

 

více

  • Kontakt více
    • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
    • 530 03 Pardubice, Česká republika.
    • telefon: 466 650 715
    • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.