Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
facebook
facebook
facebook
facebook
facebook
facebook
vice
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Sdružení přátel

Vážení rodiče,

s pardubickým gymnáziem stále úzce spolupracuje Sdružení přátel Gymnázia Pardubice, které zajišťuje finančně kulturní a výchovné akce školy, podporuje sportovní činnost, vzdělávací činnost, odměňuje nejúspěšnější žáky školy, pomáhá vybavit školu pro lyžařský výcvik žáků, nakupuje pro žáky školy papír pro kopírování studijních textů, hradí některé náklady spojené s maturitními zkouškami apod.

Členem Sdružení na příslušný školní rok se stane ten rodič, který uhradí členský příspěvek za každého studenta školy. Rada Sdružení na svém jednání rozhodla, aby členský příspěvek na školní rok 2009/10 byl ve výši 400,- Kč. Zvažte prosím, zda Váš příspěvek nemůže být vyšší než uvedená částka.

Tento příspěvek budou vybírat členové rady (zástupci jednotlivých tříd) na třídních schůzkách ve středu 23.11.2011.  Příspěvek můžete zaplatit také na sekretariátu. Předem děkujeme za Vaše příspěvky


Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

Informace o zpracování osobních údajů

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
  • Josef Rak (webmaster)
  • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
  • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.