Maturitní zkoušky více
MENU více

Přihlášky ke studiu: podrobné informace k získání a vyplnění přihlášky

Publikováno: 4. 1. 2013

Frekventované otázky:

Do kdy nutno odevzdat přihlášku ke studiu?
Přihlášky ke studiu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy na tiskopisu předepsaném MŠMT do pátku 14. března 2014 včetně.

Kde lze získat přihlášku na naši školu?

Formulář přihlášky k vyplnění můžete získat buď na příslušné základní škole nebo vytisknout po stažení zde: Přihláška ke studiu na gymnáziu – přijímací řízení pro školní rok 2014/2015

Je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče?

Lékařské potvrzení není nutné u uchazečů bez zdravotního omezení. Potvrzení lékaře na přihlášce je vyžadováno pouze, pokud má uchazeč změněnou pracovní schopnost. U uchazečů bez ZPS tedy není lékařské potvrzení na přihlášce nutné.

Jaký je termín přijímacích zkoušek?

Přijímací zkoušky se konají buď v 22. dubna 2014 nebo v 23. dubna 2014 v souladu  Zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění.

Proč se na Gymnázium Dašická 1083, Pardubice konají přijímací zkoušky?

Na základě doporučení zřizovatele (Usnesení rady Pardubického kraje R/1304/10) všichni uchazeči o vzdělávání vykonají přijímací zkoušku. Přípravné kurzy na přijímací zkoušky:

 • Přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky pro uchazeče o studium na osmiletém gymnáziu: info zde
 • Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro uchazeče o studium na čtyřletém gymnáziu: info zde

.

Jak budou vypadat přijímací zkoušky?

Testování ve všech gymnáziích Pardubického kraje bude probíhat podle jednotného harmonogramu a budou mít formu písemných testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Dodavatelem testů je společnost SCIO.

Jak vyplnit rubriky v přihlášce:

 • Název školy: Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
 • Adresa školy: Dašická 1083, 530 03 Pardubice
 • Termín přijímací zkoušky:
 • Přijímací zkoušky se v ČR konají buď v 22. dubna 2014 nebo v 23. dubna 2014. Vyberte jeden z těchto termínů.
 • Obor vzdělání, kód a název: čtyřleté studium má kód 79-41-K/41, osmileté studium má kód 79-41-K/81
 • Potvrzení lékaře: Není nutné, pokud uchazeč nemá zdravotní omezení označené jako „změněná pracovní schopnost“. Uchazeči s omezením ZPS musí mít potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.
 • Na druhé straně přihlášky vyplní škola nebo uchazeč chování a prospěch za poslední dva ročníky základní, speciální nebo střední školy dle §1 a §3 vyhlášky č. 671/2004 Sb.
 • Na druhé straně přihlášky se uvádí průměrný prospěch uchazeče vypočtený na dvě desetinná místa.

prihlaska_2014_2015

Jaké studijní možnosti nabízí Gymnázium Dašická 1083, Pardubice?

Gymnázium Dašická 1083, Pardubice nabízí pro uchazeče studia v prvních ročnících ve školním roce 2014/2015 čtyřleté i osmileté studiumČtyřleté studium je určeno pro absolventy devátých tříd základních škol. Osmileté studium je určeno pro absolventy pátých tříd základních škol.

Čtyřleté studium:

 • Kód oboru: 79-41-K/41
 • Kategorie vzdělání: Čtyřletá gymnaziální příprava, po ukončeném 9. ročníku základní školy
 • Skupina oboru: Obecné vzdělávání (Gymnaziální) (Kód: 79)
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Osmileté studium:

 • Kód oboru: 79-41-K/81
 • Kategorie vzdělání: Osmiletá gymnaziální příprava, po ukončeném 5. ročníku základní školy
 • Skupina oboru: Obecné vzdělávání (Gymnaziální) (Kód: 79)
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Nenašel jsem zde odpověď na všechny otázky týkající se přihlášení ke studiu na vaší škole. Co mám dělat?

související:

stránku spravuje: Milan Volejník

více

 • Kontakt více
  • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
  • 530 03 Pardubice, Česká republika.
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.