Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
facebook
facebook
instagram
facebook
facebook
facebook
vice
domu
menu
hledani
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Besedy s městskou policií

V lednu a únoru se ve všech ročnících školy kromě maturitního uskutečnily besedy oddělení prevence MP Pardubice. Jejich cílem je seznamování  mládeže  s činností městské policie, zvyšování jejího právního vědomí, informování o možnostech bezpečného chování a o nebezpečích, se kterými se člověk může setkat v reálném životě.

Tyto besedy probíhají pravidelně, v každém ročníku je téma zaměřeno jinak.

Příklady témat viz. níže.

primy – Právo, morálka a odpovědnost
Cílem je pochopit podstatu pravidel ve společnosti, porozumět rozdílům mezi právem a morálkou, následky porušování pravidel ve společnosti – tresty, sankce, zákazy, opovržení společnost atd.

sekundy – Základní lidská práva a svobody
Cílem je pochopit základní podstatu lidských práv a svobod, vztah mezi právy a povinnostmi, svobodou a odpovědností. Seznámení s Všeobecnou deklarací lidských práv, s Ústavou České republiky, Listinou základních práv  a svobod  aj.

tercie – Trestní zákon a zákon o odpovědnosti mládeže
Cílem je seznámit žáky s funkcí trestního práva ve společnosti, strukturou trestního práva, trestní odpovědností a s pojmy pachatel, spolupachatel, alternativní trest, orgány činné v trestním řízení apod.

kvarty  – Sociálně patologické jevy v trestněprávním kontextu
Cílem je seznámit žáky s trestním zákonem a s trestnými činy, které souvisí s rasismem, drogami, šikanou nebo s jiným negativním chováním dětí a mládeže.

A. Vlasáková

více: http://www.mppardubice.cz/prevence/besedy.html

Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

Informace o zpracování osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti
Informace o přístupnosti

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
  • Josef Rak (webmaster)
  • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
  • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.