Maturitní zkoušky více
MENU více

Besedy s městskou policií

Publikováno: 12. 2. 2013

V lednu a únoru se ve všech ročnících školy kromě maturitního uskutečnily besedy oddělení prevence MP Pardubice. Jejich cílem je seznamování  mládeže  s činností městské policie, zvyšování jejího právního vědomí, informování o možnostech bezpečného chování a o nebezpečích, se kterými se člověk může setkat v reálném životě.

Tyto besedy probíhají pravidelně, v každém ročníku je téma zaměřeno jinak.

Příklady témat viz. níže.

primy – Právo, morálka a odpovědnost
Cílem je pochopit podstatu pravidel ve společnosti, porozumět rozdílům mezi právem a morálkou, následky porušování pravidel ve společnosti – tresty, sankce, zákazy, opovržení společnost atd.

sekundy – Základní lidská práva a svobody
Cílem je pochopit základní podstatu lidských práv a svobod, vztah mezi právy a povinnostmi, svobodou a odpovědností. Seznámení s Všeobecnou deklarací lidských práv, s Ústavou České republiky, Listinou základních práv  a svobod  aj.

tercie – Trestní zákon a zákon o odpovědnosti mládeže
Cílem je seznámit žáky s funkcí trestního práva ve společnosti, strukturou trestního práva, trestní odpovědností a s pojmy pachatel, spolupachatel, alternativní trest, orgány činné v trestním řízení apod.

kvarty  – Sociálně patologické jevy v trestněprávním kontextu
Cílem je seznámit žáky s trestním zákonem a s trestnými činy, které souvisí s rasismem, drogami, šikanou nebo s jiným negativním chováním dětí a mládeže.

A. Vlasáková

více: http://www.mppardubice.cz/prevence/besedy.html

více

  • Kontakt více
    • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
    • 530 03 Pardubice, Česká republika.
    • telefon: 466 650 715
    • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.