Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
facebook
facebook
instagram
facebook
facebook
facebook
vice
domu
menu
hledani
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Archiv příspěvků za měsíc Únor, 2016

Třídy: 1.F, 1.H, 5.A, 5.B
Termín: 6. až 11. 3. 2016
Odjezd: neděle 6. 3. 2016, 9:00 (sraz v 8:45), před budovou školy
Poslední informační schůzka před lyžařským kurzem: úterý 1. 3. 2016 o velké přestávce v malé tělocvičně. Účast všech nutná!!!

Požadované doklady:

zobrazit celý článek »

Dne 18. 2. 2016 se třída 6.B vydala do Prahy poznat tajemství výroby asi nejznámějšího nápoje vůbec – Coca Coly.

Náš výlet začal před osmou hodinou, kdy jsme se sešli na nádraží. Zanedlouho jsme již seděli v RegioJetu. Díky nabízené kávě a dortíku se náš čas ve vlaku rychle krátil a brzy jsme již stáli na hlavním nádraží v Praze. Přesunuli jsme se metrem a autobusem k výrobnímu závodu Coca Coly v pražské části Kyje.

Ve výrobním závodě jsme nejdříve dostali zdarma nápoj dle vlastního výběru a poté jsme zhlédli prezentaci o historii Coca Coly, která se začala psát již v roce 1886. Mimo jiné jsme se také dozvěděli, jak celý koncern Coca Coly funguje.

coca_cola_02

Po prezentaci nám bylo promítnuto video výroby Coca Coly počínající čištěním pitné vody a končící nalepením etikety na láhev.

Poté jsme se oblékli do ochranných oděvů a šli se podívat na samotnou výrobu PET lahví, plechovek a samozřejmě nápojů, které patří pod Coca Colu.

Za celou třídu 6.B chci poděkovat paním profesorkám Mgr. Daně Kudláčkové a Mgr. Ivetě Motyčkové za zprostředkování exkurze.

Jan Pokorný, 6.B

bobrik_informatiky_kraj_01

Ve čtvrtek 18. února 2016 se na pardubické SPŠE konalo krajské kolo soutěže Bobřík informatiky. Mezi 22 finalisty výrazným způsobem uspěli informatici z našeho gymnázia. Na stupních vítězů jsme měli 2 zástupce, v patnáctce nejlepších se umístilo 5 studentů z naší školy!

Celkovým vítězem soutěže se stal Tomáš Sirůček z 8.A, bronzovou medaili získal Daniel Vančura z 8.B.
Dle informace organizátorů budou výsledky krajského kola zaneseny do programu Excelence MŠMT.

zobrazit celý článek »

Ve čtvrtek 18. 2 2016 navštívil spojenou hodinu ruštiny ve třídách 2. H a 3. H Ing. Vladimír Ščolokov.

Studentům vyprávěl o ruských lidových tradicích. Své vyprávění doprovodil krátkými ukázkami a fotografiemi z internetu. Všem vřele doporučil ruskou baňu – saunu.

Dana Hošková

Došlo ke změnám několika termínů přípravných kurzů na přijímací zkoušky. Změny jsou následující:

 • Termín přípravného kurzu na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium se přesouvá z 29. února 2016 na 7. března 2016. Změna se týká českého jazyka (vyučující PhDr. Marie Matyášová) i matematiky (vyučující RNDr. Daniela Pražanová).
  Dne 29. února 2016 se tedy výuka nekoná.
 • Termín přípravného kurzu na přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium se přesouvá z 6. dubna 2016 na 30. března 2016. Změna se týká českého jazyka (vyučující PhDr. Marie Matyášová) i matematiky (vyučující RNDr. Josef Kubát).
  Dne 6. dubna 2016 se tedy výuka nekoná.
 • Termín přípravného kurzu na přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium se přesouvá ze 7. dubna 2016 na 31. března 2016. Změna se týká českého jazyka (vyučující PhDr. Alena Vomlelová) i matematiky (vyučující RNDr. Josef Kubát).
  Dne 7. dubna 2016 se tedy výuka nekoná.

Děkujeme za pochopení.

Marie Matyášová

související: Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro školní rok 2016/2017

Ve dnech 10. a 11. 2. 2016 se v rámci XXII. olympiády dětí a mládeže okresu Pardubice konaly šachové turnaje žáků základních a středních škol.

V obou kategoriích zvítězila družstva naší školy.

V turnaji ZŠ obsadil 1. místo mezi jednotlivci Tomáš Ludvík ze 3.B,  v turnaji SŠ zvítězil Vojtěch Melichar ze  7.B a nejúspěšnější dívkou celého  turnaje byla Vilma Hofmanová z 5.B.

Všem žákům děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

PaedDr. Josef Svoboda

Dne 9. 2. 2016 se třída 4. B zúčastnila v Krajské knihovně v Pardubicích besedy s českým spisovatelem, záhadologem a scénáristou Arnoštem Vašíčkem.

Náplní besedy bylo vyprávění o legendách, mýtech a neobjasněných záhadách světových dějin. Zhlédli jsme videoprojekci, jež problematiku názorně doplňovala. Arnošt Vašíček je skvělým a zasvěceným vypravěčem, který dokázal zcela upoutat naši pozornost.

Beseda byla vhodným doplněním našich znalostí o mytologii. Doufáme, že se v dohledné době budeme moci opět setkat se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem, třeba při tématu Ďáblova bible.

Michaela Kovářová, 4. B

basketbal_divky_2016Studentky našeho gymnázia obsadily první místo v krajském kole basketbalu SŠ dívek ve Svitavách. Postoupily do kvalifikace pro republikové finále v Brně.

Blahopřejeme.

Soupiska: Eva Dvořáková (3. F), Klára Kučerová (3. F), Tereza Křesťanová (8.A), Kateřina Boková (2. F), Anežka Nechvátalová (2. F), Anna Štěpánková (6. B), Tereza Bandžuchová (5. B), Barbora Kořínková (3. H), Klára Bibenová (5. A), Lucie Stoklasová (4. F), Eliška Horníková (4. F), Kateřina Srníková (7. B)

Zuzana Střídová

V pondělí 8. února 2016 navštívil gymnázium JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., poslanec Evropského parlamentu a předseda jeho právního výboru.

Tématem besedy byly otázky integrace a aktuální problémy současného světa. Nejvíce dotazů směřovalo k současné migrační krizi a jejímu možnému řešení v kompetencích Evropské unie.

Studenti 4. ročníků humanitních seminářů prokázali svými fundovanými dotazy dobrou znalost a orientaci v současných aktuálních problémech. Na závěr besedy pan Svoboda tyto znalosti našich studentů mile ocenil.

Filip Petr

V soutěži Chemiklání náš tým Azobisisobutyronitril skončil třetí!

chemiklani_01

azobisisobutyronitrile

Dašák reprezentovali Jonáš Prokop, Vlastimil Horálek, Kamil Mudrunka a Tomáš Faikl.

Vynikající reprezentace školy v soutěži s kvalitní konkurencí z celé ČR. Blahopřejme!

Renata Málková, Hana Hyhlíková

související: Oficiální webové stránky soutěže Chemiklání

V letošním školním roce si budou poprvé žáci volit semináře elektronicky.

 • Žáci dostanou od třídních učitelů přihlašovací adresu a svůj kód.
 • V přihlášce je třeba vyplnit všechny kolonky (včetně náhradních seminářů).
 • Podmínkou pro otevření semináře je dostatečný počet zájemců.
  • Pro jazykové semináře je to 10 žáků, pro ostatní semináře 14 žáků.
 • Informační schůzka k volbě seminářů je v pondělí  8. 2. 2016 od 7:05 ve školní jídelně.
 • Poslední termín pro odeslání přihlášky je 19. 2. 2016 do 12:00 hodin.

Přehled nabízených seminářů: Semináře 2016 2018

PaedDr. Josef Svoboda, zástupce ředitele školy

Vážení uchazeči děkujeme všem, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek nanečisto na našem gymnáziu. V přiloženém souboru 4 leté jsou zveřejněny výsledky uchazečů o čtyřleté studium. V přiloženém souboru 8 leté  jsou zveřejněny výsledky uchazečů o osmileté studium.

V přiložené tabulce jsou uvedeny body za český jazyk, matematiku a součet za oba testy. Při „ostrých“ zkouškách k tomuto výsledku budeme přičítat ještě body za známky ze ZŠ a body za další soutěže pořádané MŠMT.

Záznamové archy si můžete vyzvednout na sekretariátu školy od pondělí 8. února do pátku 12. února 2016 v době od 7:30 do 15:15 hod.  

Žáci, kteří navštěvují přípravné kurzy na naší škole, si na další hodinu přinesou testové sešity. Vyučující s Vámi proberou jednotlivé testové úlohy.

Přihlášku ke studiu je možné doručit na naše gymnázium do 15. 3. 2016.

Všem přeji ve zbývajícím čase klid na další kvalitní přípravu a mnoho úspěchů při „ostrých“ přijímacích zkouškách.               

Mgr. Luděk Burian, ředitel školy

související: Podrobné informace o přijímacím řízení

Ve středu 27. 1. 2016 se žáci tříd 4.A a 4.B zúčastnili besedy o odbojové činnosti na Pardubicku. V přednáškovém sále Východočeského muzea měli možnost seznámit se nejen s osudy odbojářů skupiny Silver A, ale také s reálnými předměty z období heydrichiády.odboj

Poděkování patří panu Mgr. Janu Tetřevovi, který velmi poutavou formou žáky seznámil s historií II. odboje v našem městě.

Filip Petr

Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

Informace o zpracování osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti
Informace o přístupnosti

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
 • Josef Rak (webmaster)
 • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
 • telefon: 466 650 715
 • e-mail: info@gypce.cz
 • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.