Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
facebook
facebook
instagram
facebook
facebook
facebook
vice
domu
menu
hledani
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Archiv příspěvků ze dne 3.4.2016

V neděli 3. dubna 2016 bylo v rytířských sálech pardubického zámku slavnostně zahájeno ústřední kolo 65. ročníku Matematické olympiády kategorií A a P. Průvodcem večera byl předseda Jednoty českých matematiků a fyziků RNDr. Josef Kubát.

Nejdříve uvedl pěvecký sbor gymnázia, který pod vedením Mgr. Ivany Hrdinkové zazpíval několik milých písní. Potom postupně předal slovo Mgr. Luďku Burianovi, řediteli Gymnázia, Pardubice, Dašická 1083, primátorovi města Pardubice Ing. Martinu Charvátovi, řediteli Matematického ústavu Akademie věd ČR RNDr. Jiřímu Rákosníkovi, CSc., děkanovi Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice prof. Ing. Simeonu Karamazovovi, Dr. a děkanovi Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy prof. RNDr. Janu Kratochvílovi, CSc., kteří pozdravili všechny účastníky slavnostní akce a soutěžícím popřáli hodně štěstí při řešení úloh v následujících dnech.

foto: Josef Rak (17..20), Milan Volejník (1..16)

Na závěr vystoupil se svou zábavnou přednáškou propojující město Pardubice, matematiku a populární sudoku Doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc., předseda Ústřední komise Matematické olympiády. Poté již byl 65. ročník této významné soutěže zahájen.

Mgr. Jana Herudková, zástupkyně ředitele školy

související:

Program žákovského výměnného pobytu: Gymnasium Marianum Buxheim (SRN) – Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice (ČR): Program 2016

Marie Matyášová

Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

Informace o zpracování osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti
Informace o přístupnosti

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
  • Josef Rak (webmaster)
  • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
  • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se




Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.



Další informace zde.