Úřední hodiny sekretariátu během letních prázdnin více
MENU více

Naši učitelé studují v zahraničí díky programu Erasmus+

Publikováno: 2. 5. 2017

V rozmezí let 2015-2017 probíhá na naší škole projekt Rozvoj jazykových, počítačových a CLILových kompetencí, který je realizován díky programu Erasmus+. Naše škole si stanovila jasné cíle, které v tomto projektu naplňuje:

 1. Zvýšení kvality a přiměřenosti kvalifikací a dovedností v oblasti vzdělávání
 2. Zlepšení IT kompetencí
 3. Zlepšení jazykových znalostí a dovedností
 4. Zlepšení výuky a studia jazyků
 5. Podpora jazykové rozmanitosti EU
 6. Podpora zvýšení uplatnění ve světě práce
 7. Podpora mezikulturního povědomí


V souladu s projektovou žádostí v první fázi vycestovalo 13 vyučujících na jazykové a odborně-metodologické kurzy. Většina mobilit proběhla v období hlavních prázdnin, aby nezasahovaly do samotné výuky.

Čtyři vyučující odborných předmětů zvolili kurz General English v jazykové škole GV Malta English Centre a 3 vyučující General English General v Brightonu a Margate. Navštěvovali kurzy v malých skupinkách, které byly zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí – receptivních i produktivních.

Někteří učitelé jazyka vycestovali na kurzy zaměřené na CLIL Methodology in Practice.  Výuce za pomoci metody CLIL se na naší škole věnujeme již několik let.  Kurzy byly zaměřeny na praktické náměty a konkrétní příklady z praxe, kterými se učitelé mohou inspirovat pro obohacení vlastních hodin a hodin svých. Další učitelé vycestovali na kurzy typu Using Technology in the classroom či Empowerment in ICT Skills: Making Use of Technology Tools. Kurzy byly zaměřeny na seznámení se s aktuálními pedagogickými postupy za využití moderních technologií ve výuce AJ, na zvýšení povědomí o moderních technologiích a zlepšení dovedností při práci s moderními technologiemi a umět je pak správně využít ve výuce AJ. Dále pak na seznámení se s některými programy a aplikacemi vhodnými pro výuku AJ (Hot potatoes, Googledrive, slide show, editace videa, nahrávání obrazovky, tvorba blogu, tvorba web stránky).

Naši učitelé se tak nejen zdokonalovali po profesní stránce, ale seznámili se rovněž s dalšími účastníky kurzu a vzájemnou výměnou svých dosavadních zkušeností při výuce také sdíleli tzv. dobrou praxi na mezinárodní úrovni.

Učitelé druhých cizích jazyků (Fj, Nj) se rovněž zdokonalovali po profesní stránce díky kurzům Österreich QUERschnitt: Reise von Ost nach WestEnseigner le français aujourd´hui : apprendre à motiver a Le lexique et grammaire en action.

Zvolili jsme různé země mobilit (Velká Británie, Malta, Irsko, Rakousko, Francie), abychom zajistili co nejširší spektrum přijímacích institucí a nabízených jazykových i odborně-metodologických kurzů. Zajistili jsme tak splnění dalších bodů našeho evropského plánu rozvoje (podpora multikulturního povědomí, podpora jazykové rozmanitosti EU).

Nyní v květnu nás čeká poslední etapa – 2 učitelé informatiky a zástupce vedení školy vyjedou na kurzy zaměřené na propojení angličtiny a IT kompetencí.

Mgr. Přemysl Machatý, koordinátor projektu, pravidelně komunikoval s Domem zahraniční spoluprace ve věcech realizace projektu a účastnil se akcí pořádaných DZS. O možnostech programu Erasmus+ rovněž informoval v pořadu Českého rozhlasu Radioporadna.

Na naší škole se nejedná o první zkušenost s mezinárodním projektem Erasmus. Mgr. Kateřina Ulbrichová vedla projekt Comenius – Partnerství škol (2012-1-TR1-COM06-36387), kteý se jmenoval Exploring and sharing European – Turkish common and different body languages to understand each other better.  V průběhu realizace projektu několik žáků naší školy vycestovalo do zahraničí. Díky navázání přátelských vztahů se zástupci z partnerské školy Escola Secundaria de Penafiel se podařilo domluvit výměnný program pro naše žáky, který je již podruhé realizován právě v tomto školním roce a má velice kladný ohlas.

Přemysl Machatý

logo_E+_barevne

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

více

 • Kontakt více
  • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
  • 530 03 Pardubice, Česká republika.
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.