Úřední hodiny sekretariátu během letních prázdnin více
MENU více

Volby do školské rady

Publikováno: 14. 10. 2017

Ředitel školy v souladu s §167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady.

Termín voleb: středa 22. 11. 2017

Ředitel školy ustanovuje tříčlennou volební komisi ve složení:

 • Mgr. Jana Herudková – předsedkyně
 • PaedDr. Ivana Eliášová – člen
 • Mgr. Jaroslav Holešínský – člen

První kolo voleb se uskuteční dne 22. 11. 2017 od 16:00 do 18:30 hodin v místnosti č. 111 v prvním patře, která bude označena nápisem VOLEBNÍ MÍSTNOST. 

Oprávněným voličem člena školské rady je

 • pro volbu zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků:
  • zákonný zástupce nezletilého žáka
  • žák školy, který nejpozději v den voleb dosáhne věku 18 let
 • pro volbu zástupce pedagogických pracovníků:
  • pedagogický pracovník školy

Termín pro podání návrhů kandidátů je stanoven do 2. 11. 2017 do 16:00 hodin.

Návrhy kandidátů se podávají v písemné formě na sekretariát školy. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta a písemný souhlas kandidáta s kandidaturou do školské rady.

Seznam platných kandidátů bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve škole na nástěnce v prvním mezipatře.

Hlasovací lístky budou vydávány oprávněným voličům ve volební místnosti. Hlasovací lístek bude obsahovat seznam všech kandidátů. U jména kandidáta bude pole pro zaškrtnutí. Hlas pro kandidáta se vyznačí křížkem v příslušném poli. Křížkem lze označit nejvýše jednoho kandidáta. Hlasování bude probíhat osobně ve výše uvedenou dobu,  a to vhozením takto označeného lístku do urny. Jeden žák školy rovná se jeden hlas. Z platných odevzdaných lístků bude sestaveno pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Zvoleni budou kandidáti na prvním místě. Výsledky budou zveřejněny nejpozději dne 27. 11. 2017.

V Pardubicích 16. 10. 2017

Mgr. Luděk Burian, ředitel školy

 

více

 • Kontakt více
  • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
  • 530 03 Pardubice, Česká republika.
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.