Úřední hodiny sekretariátu během letních prázdnin více
MENU více

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje RČ: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527

Publikováno: 3. 9. 2018

Dne 1. března 2018 zahájilo Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje realizaci aktivity Rozvoj kariérového poradenství. Tato klíčová aktivita probíhá v rámci realizace projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje.

Hlavním realizátorem uvedeného projektu je Pardubický kraj a činnosti spojené s naplňováním cílů a výstupů jednotlivých klíčových aktivit projektu jsou zajišťovány prostřednictvím tří organizací – partnerů s finančním příspěvkem.

Realizací klíčové aktivity Kariérové poradenství byla pověřena organizace Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje.

Klíčová aktivita č. 4 Rozvoj kariérového poradenství

– Aktéři

Aktivita bude realizována prostřednictvím vytvořeného kariérového centra, které vznikne při Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje.

Do aktivity projektu je současně pilotně zapojeno 17 vybraných škol:

 • Základní škola, Chrast, okres Chrudim
 • NOE – Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích
 • Základní škola Pardubice, Staňkova 128
 • Základní škola a mateřská škola Červená Voda
 • Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim
 • Základní škola a mateřská škola Proseč
 • Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim
 • Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
 • Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380
 • Střední průmyslová škola chemická Pardubice
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322
 • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485
 • Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395
 • Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o.
 • Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim                                                                      
 • Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

– Vznik a činnost kariérového centra (KC)

V rámci aktivity bude vytvořeno Kariérové centrum Pardubického kraje, které bude poskytovat služby kariérového poradenství žákům, školám i rodičům a současně poskytovat podporu výchovným a kariérovým poradcům na školách, bude je metodicky řídit a organizovat pro ně vzdělávání.

Prostřednictvím vzniku kariérového centra dojde k profesionalizaci poskytování kariérového poradenství na školách, k podpoře pedagogických pracovníků škol, kteří se touto oblastí zabývají, i k podpoře samotných žáků a studentů ZŠ, SŠ, VOŠ a jejich rodičů.

Důležitou aktivitou po vzniku KC bude vzdělávání interních a externích pracovníků a KP pilotních škol zaměřených na oblast poskytování kariérového poradenství.

Součástí vzdělávání kariérových poradců KC i škol bude průvodcovství a mentoring. V rámci průvodcovství a mentoringu bude kariérovým poradcům poskytnuta odborná metodická podpora.

 

– Práce na pilotních školách

Kariéroví poradci na zapojených 17ti školách budou pracovat s žáky, studenty a jejich rodiči formou poskytování individuálního i skupinového poradenství. Pracovníci KC budou metodicky vést kariérové poradce škol. Současně bude kariérovým poradcům škol poskytnuta podpora formou průvodcovství ze strany poskytovatele vzdělávání v kurzu mapování kompetencí CH-Q.

Pro kariérové poradce škol současně připraví KC každoročně metodické setkání, jehož náplní bude diskuse s odborníkem a předávání příkladů dobré praxe. Tato setkání proběhnou celkem 3, každý rok jedno setkání, každé v rozsahu 4 hodiny.

Zároveň bude podpořeno 5 škol, na každé uskuteční lektor pro všechny zainteresované pracovníky školy dvoudenní kurz na téma Jak rozpoznat nadání u žáka a jak s ním pracovat, každý v rozsahu 16ti hodin. Současně bude realizován seminář (rozsah 8 hodin) na téma Moderní trendy mezi mladými, tento seminář proběhne dvakrát pro dvě skupiny účastníků po cca 10 – 15 účastnících.

 

– Informační podpora, sdílení příkladů dobré praxe, vzdělávání

Sdílení příkladů dobré praxe a realizace vzdělávání pro CS pedagogů poskytujících kariérové poradenství, vedoucích pracovníků škol a pedagogické veřejnosti bude realizováno formou metodických setkání, která bude připravovat po odborné i organizační stránce vzniklé KC. Metodická setkání budou určená pro uvedenou CS pedagogů ZŠ a SŠ celého Pardubického kraje, přičemž budou realizována vždy jednou za rok v každém ze čtyř okresů Pardubického kraje. Celkem proběhne 12 metodických setkání (4 okresy x 3 setkání ročně) v rozsahu 4 hodiny jedno setkání.

V rámci podaktivity proběhnou současně dvě dvoudenní konference pro CS kariérových poradců a vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ, jedna za účasti odborníků z oblasti kariérového poradenství a druhá zaměřená na předávání zkušeností z praxe, výstupy práce s pilotními školami, informace o činnosti a službách KC.

Pro povědomí o existenci kariérového centra bude důležité sdílet informace na webu. Budou aktualizovány a upraveny webové stránky s cílem zařazení informací o aktivitách a nabídce KC.

Další formou informační podpory bude realizace Educoffee pro rodiče – proběhne minimálně 10 x za dobu realizace projektu pro rodiče na aktuální témata z oblasti kariérového poradenství, každé v rozsahu 3 hodiny.

 

Harmonogram

Aktivita bude realizována od 1. března 2018 do 31. prosince 2020

 

Odborný tým projektu

Kariéroví poradci:                              

Mgr. Monika Dvořáková, Ph.D.

Bc. Petr Minář

PhDr. Roman Miletín

PhDr. Andrea Šmejdová

Mgr. Vlasta Tvrdíková

Mgr. Kateřina Kábelová

Koordinátor aktivity KC: Mgr. Jindřiška Kaplanová

Koordinátor zpětné vazby KC: PaedDr. Jiří Knoll                                                                                          

Kategorie:

Projekty EU
více

 • Kontakt více
  • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
  • 530 03 Pardubice, Česká republika.
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.