Maturitní zkoušky více
MENU více

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Publikováno: 28. 4. 2022

Vážení uchazeči, zákonní zástupci,

níže jsou uvedeny výsledky přijímacího řízení pro čtyřleté gymnázium. Každý uchazeč najde svůj výsledek pod svým ID číslem.

Zákonní zástupci uchazečů o čtyřleté studium si mohou v pondělí 2. 5. a v úterý 3. 5. 2022 od 7:30 hodin do 16:00 hodin v místnosti č. 126  vyzvednout rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, odevzdat Zápisový lístek nebo podat odvolání proti nepřijetí. 

Zákonní zástupci uchazečů o osmileté studium si mohou v úterý 3. 5. a ve středu 4. 5. 2022 od 7:30 hodin do 16:00 hodin v místnosti č. 126  vyzvednout rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, odevzdat Zápisový lístek nebo podat odvolání proti nepřijetí. 

Prosíme zákonné zástupce uchazečů o studium na Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083, aby si v maximální možné míře přišli vyzvednout rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení osobně. Tímto můžete celý proces odevzdávání Zápisových lístků, podání odvolání a jejich vyřízení velmi urychlit.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím České pošty na adresu zákonných zástupců.

Uchazeči přijatí ke studiu

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílají.

Pravidla pro odevzdávání zápisových lístků:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním Zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním Zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Uchazeči nepřijatí ke studiu pro nedostatečnou kapacitu

Uchazeči nepřijatí ke studiu mohou podat odvolání proti nepřijetí řediteli střední školy do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí pro nedostatečnou kapacitu.

 

Mgr. Luděk Burian
ředitel školy

více

  • Kontakt více
    • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
    • 530 03 Pardubice, Česká republika.
    • telefon: 466 650 715
    • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.