Maturitní zkoušky více
MENU více

Maturitní zkoušky z matematiky

Publikováno: 21. 11. 2013

Vážení rodiče,

současná státní maturitní zkouška je ze dvou předmětů. Povinně z mateřského českého jazyka a podle volby maturanta z cizího jazyka nebo z matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků vychází z toho, že nosnými předměty na základní a střední škole jsou český jazyk, cizí jazyk (anglický jazyk) a matematika. Proto společně s mnoha vysokými školami, vědeckými institucemi požaduje, aby tyto tři předměty byly povinnými předměty státní maturitní zkoušky.

Současná legislativa uzákonila jen dva povinné předměty a matematiku jako volitelný předmět pouze v jedné základní náročnosti pro všechny typy středních škol. Nutno dodat, že současnou státní maturitní zkoušku z matematiky musí úspěšně absolvovat velmi dobrý žák základní školy ( 16 příkladů z 26 příkladů bylo v minulém školním roce z látky  základní školy ). Jedna úroveň náročnosti pro žáka gymnázia, SOŠ a středních odborných škol s maturitou je jasně nežádoucí až absurdní.Velmi malá náročnost současné maturitní zkoušky z matematiky je demotivující pro žáky gymnázií a klasických středních odborných škol. Navíc výsledky současné maturitní zkoušky vysoké školy nemohou brát v úvahu při přijímacím řízení.

V říjnu tohoto roku po mnoha jednáních u prvního náměstka MŠMT došlo k tomuto rozhodnutí:
Od školního roku 2014/2015 se maturant může přihlásit k nepovinné maturitní zkoušce, která bude vyšší náročnosti. Tuto nepovinnou zkoušku vykonají maturanti vždy v první polovině dubna. Její výsledek neovlivní, zda maturant úspěšně složí či nesloží celkovou maturitní zkoušku. Certifikát s hodnocením nepovinné maturitní zkoušky z matematiky může maturant zaslat na vysokou školu jako doklad k přijímacímu řízení. A vysoká škola rozhodne, zda je to postačující, aby byl absolvent střední školy přijat ke studiu. Neméně důležité bude, že se maturant bude připravovat k této zkoušce a bude tak lépe připraven k dalšímu vysokoškolskému studiu.

V letošním školním roce 2013/2014 se bude tato nepovinná zkouška z matematiky testovat. Každý maturant se v době od 1. do 28. února 2014 může k této zkoušce přihlásit. Po vykování zkoušky obdrží žák z Cermatu výsledek této zkoušky, ale vysoké školy v tomto školním roce tuto zkoušku v přijímacím řízení nezohlední. Senáty vysokých škol mají již kritéria přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 schválena.

Bylo by jistě dobré, aby žáci současných maturitních tříd, kteří budou v jakékoliv formě pokračovat ve studiu matematiky na vysokých školách, se k nepovinné zkoušce v únoru 2014 přihlásili. Jednak si sami otestují současné znalosti v matematice a jednak přispějí k tomu, aby tato nepovinná maturitní zkouška z matematiky zvýšila úroveň všeobecného vzdělávání na středních školách.

 

 

 

Mgr. Luděk Burian                                 RNDr. Josef Kubát
ředitel gymnázia                                     předseda JČMF

 

více

  • Kontakt více
    • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
    • 530 03 Pardubice, Česká republika.
    • telefon: 466 650 715
    • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.