Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
facebook
facebook
instagram
facebook
facebook
facebook
vice
domu
menu
hledani
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Dana Drábová přednášela na Univerzitě Pardubice i pro naši 3. H

Ve úterý 25. února 2014 hostila Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou s přednáškou “Člověk a energie”. Účastníky této přednášky byli i studenti ze 3. H našeho gymnázia.

P1140224_P1140208_

Se studenty Ing. Dana Drábová, Ph.D.,Dr.h.c. debatovala o energii, jejích zdrojích a její využitelnosti.

P1140209_

Spotřeba energií v posledních sedmdesáti letech prudce vzrůstá…

P1140210_

Dříve stačil pár koní…

P1140212_

Absolutní populační přírůstek na naší planetě činí každý den přibližně 200 tisíc lidí…

P1140213_

P1140214_ P1140215_

Dobový plakátek (50. léta) výstižně (i když poplatně době vzniku) porovnávající energetickou efektivitu uranu a uhlí

P1140216_

Značnou negativní ekologickou stopu (v titulku slidu označena jako nox) za sebou nechávají nejen uhelné elektrárny, ale (pro někoho překvapivě) i elektrárny využívající sluneční energii

P1140217_

Fotovoltaika má v porovnání s energií získanou z větru, vody či jádra výrazně negativní vliv na zdraví obyvatel

P1140200_

Posluchárna H1 Univerzity Pardubice má kapacitu 300 osob. Mezi posluchači přednášky první dámy jaderné fyziky v ČR byli i studenti z našeho gymnázia

P1140218_

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice Simeon Karamazov děkuje Daně Drábové za poutavou přednášku

Milan Volejník

Fotodokumentace z přednášky byla účastníky pořizována s vědomím organizátorů akce.

související:

 

Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

Informace o zpracování osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti
Informace o přístupnosti

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
  • Josef Rak (webmaster)
  • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
  • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se




Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.



Další informace zde.