Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
Maple TA
Novell
facebook
facebook
facebook
facebook
facebook
facebook
vice
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Ze života školy

Studentky 6. B – Šárka Bičíková, Ester Ševčíková a Bára Šrámková – se zapojily se svým projektem na téma „Identita“ do 9. ročníku největší studentské soutěže věnující se současnému výtvarnému umění u nás. Tradičně ji pořádá Společnost Jindřicha Chalupeckého ve spolupráci s Národní galerií v Praze, Centrem současného umění DOX, Galerií Rudolfinum a Moravskou galerií v Brně.

Studentky připravily velice pěknou, kvalitní výtvarnou práci inspirovanou konceptuálním uměním i happeningem. Svůj projekt skvěle prezentovaly ve čtvrtek 12. dubna na semifinálovém kole v galerii DOX v Praze. K výslednému výtvarnému artefaktu připravily video dokládající nápad, myšlenku a proces vznikání díla. Velice si cením práce jmenovaných studentek a děkuji jim za reprezentaci naší školy.

Alena Dvořáková

Dne 10. 4. 2018 se třída 6. A vydala časně zrána na exkurzi do hlavního města Prahy, kde se zúčastnila dvouhodinové prohlídky exteriérů Pražského hradu, celé vedené kompletně v angličtině.

Naše procházka začala u zbytků původního dělostřeleckého opevnění, dále pokračovala kolem Belvederu a skrz královské zahrady až k Míčovně, následně jsme si prohlédli prostory nového hradu a úplně nakonec Chrám sv. Víta. Po celou dobu jsme mohli poslouchat velmi zajímavý výklad našeho průvodce, který nám o dost rozšířil naše stávající vědomosti o sídle českých panovníků a zároveň sem tam přihodil i nějakou tu pikantní zajímavost navíc.

Na zpáteční cestě nás doprovázelo sluníčko a v některých případech i pár kopečků pokoutně ukořistěné zmrzliny.

Děkujeme panu Nagyovi a paní Miletínové za zprostředkování této akce.

Zuzana Veselková, 6. A

Letošního anglicko-francouzského výměnného pobytu v Challans se ve dnech 19.–28. 3. 2018 zúčastnili žáci tříd 3. A a 3. B. Celkový počet účastníků je přesně stanoven, a tak se i letos do Francie rozjelo celkem 30 našich žáků.

Již tradičně žáci půl roku společně pracovali na anglickém projektu, jehož tématem byl muzikál Mamma Mia. Ve smíšených česko-francouzských skupinách se naučili scénáře jednotlivých scén, které se v muzikálu objevují, a ty po secvičení předvedli při rozlučkovém divadelním představení pro francouzské rodiče.

Studenti spolu prožili krásný týden a o své zážitky se s vámi chtějí podělit ve svých denících. 

Linda Sedláková a Přemysl Machatý

zobrazit celý článek »

public domain https://en.wikipedia.org/wiki/File:Scale_of_justice_2.svgV pondělí 19. 3. 2018 navštívila třída 6. A pobočku Krajského soudu v Pardubicích, kde se zúčastnila zahájení hlavního líčení ve věci trestného činu vraždy ve stadiu pokusu. Třída měla možnost vidět, jak takové jednání ve skutečnosti probíhá, kdo všechno se jednání účastní, a tímto malým zpestřením si tak promítla právě probíranou látku do reality. Bohužel jsme se nemohli zúčastnit celého jednání, což nakonec ani tolik nevadilo, protože nás po týdnu na hodině základů společenských věd navštívil pan soudce Mgr. Roman Drahný, který s námi zbytek případu prošel. Okolnosti spáchaného trestného činu a rozsudku jsme prodiskutovali a v závěru besedy bylo možné položit i další otázky týkající se práva obecně.

Děkujeme jak panu Drahnému, tak paní Vlasákové za zprostředkování této akce.

Viktorie Vršanská, 6. A

Podařilo se! Ve středu 4. dubna 2018 se v ranních hodinách uskutečnil sběr starého papíru, během kterého bylo vybráno neuvěřitelných 5 040 kg!

První organizátoři sběru starého papíru se k zadnímu vchodu dostavili již časně zrána. Už dvacet minut před zahájením nás však zaskočila kolona aut, vezoucí první stovky kil. Když přijelo auto s přívěsem, pochopili jsme, že přijíždí největší sběratelka. Denisa Ducháčová ze 4. B dovezla neuvěřitelných 631 kg! Od samotného začátku sběru bylo už tedy jasné, že padne pomyslná hranice obvyklé tuny.

Po sedmé hodině se řady organizátorů rozrostly ze tří na osm lidí, ale přesto jsme nestíhali návaly aut odbavit. Fyzická námaha a teplé jarní počasí nás donutily zahodit takřka všechny vrstvy oblečení. Čas plynul a zadní vchod se plnil papírem a kartony. Po chvíli se začaly tvořit fronty stejně velké, jako za minulého režimu.

Dokonce i rodiče přiložili ruku k dílu. Tímto tedy děkujeme paní Scheerové, za její pomoc. Také nás zaskočilo, když pan učitel biologie a chemie David Bogdanovič přispěl svými starými učebnicemi českého jazyka.

zobrazit celý článek »

V úterý 3. dubna 2018 se studenti ze společenskovědních a ekonomických seminářů ze třetích i čtvrtých ročníků vyššího gymnázia zúčastnili exkurze do expozice ČNB s názvem Lidé a peníze. Expozice je určena široké veřejnosti a vstup do ní je po předchozím objednání zdarma. Expozice funguje už od roku 2002. Její návštěvníci se zde seznámí s historií centrálního bankovnictví, vývojem peněžnictví, padělky a ukázkami ochrany peněz. Raritou jsou vstupní trezorové dveře pocházející z roku 1939, které jsou stále plně funkční. Významné jsou také exponáty ze zlata a státovka z roku 1919.

Kristýna Portlová ze 4. F se dokonce stala jubilejní 250 000. návštěvnicí této expozice. Pamětní list a drobné dárky jí předal člen bankovní rady Tomáš Nidetzký, který poté se studenty diskutoval o tématech týkajících se nejen jeho mandátu v ČNB, ale také o současných politicko-ekonomických problémech ČR i EU.

Roman Švéda, 4. F

související: Expozice České národní banky v Praze přivítala 250 000. návštěvníka

V úterý 27. března 2018 od 16 hodin až do půlnoci čekala na návštěvníky pardubického zámku noc plná zajímavostí, kouzel a hrátek. Do světa hravé vědy a techniky je již po šesté pozvala Univerzita Pardubice s jejími partnery při Noci mladých výzkumníků. Naše gymnázium zde mělo také svůj stánek s názvem Detektor ionizujícího záření, u kterého jsme prezentovali měření radioaktivity pixelovým detektorem MX-10.

Vladimír Vícha

Naše třída 7. A už to ví. Ve středu 21. března 2018 jsme navštívili Českou národní banku. Prohlédli jsme si budovu banky a zopakovali si to, co víme ze základů společenských věd o její činnosti. Do dějepisu se nám pak hodily informace o vývoji platidel nebo o měnové reformě. Také jsme se naučili rozeznávat padělky a prozkoumali jsme ochranné prvky na bankovkách. Prohlédli jsme si nejen staré bankovky, ale například i tuzexové bony nebo kolky, kterými se kolkovaly rakousko-uherské bankovky po vzniku Československa. A na závěr jsme si obtěžkali zlatou cihlu. Váží 12 a půl kilogramu.

Adéla Macháčková, 7. A

Ve dnech 22.–25. 3. 2018 se naše žákyně, které uspěly na Regionální výběrové konferenci v Kutné Hoře v listopadu 2017 – Alžběta Vítková, Lucie Bambušková, Olga Hloušková a Karolína Sobotková – účastní Národní výběrové konference v Karlových Varech. 

V rámci svých komisí pracují na rezolucích, které budou následně obhajovat na „General Assembly“.

Dalšími účastníky zasedání v pozici organizátorů či editorů jsou i další žáci/absolventi naší školy Dominika Wilhelmová, Daniel Dvořáček, Tereza Kučerová, Klára Scholleová a Tereza Voženílková.

Jana Bílková

Ve středu 21. března 2018 v 18:44 našeho času odstartuje do vesmíru A. Feustel na palubě lodi Sojuz MS-08.
Podle jeho slov bude mít pro Čechy přímo v kabině překvapení a navíc si s sebou veze fyzikální projekt studentů našeho gymnázia. 
Více informací zde.
Vladimír Vícha

V pondělí 5. března 2018 se zájemci ze 2. a 3. ročníků zúčastnili informační schůzky o studiu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Přednášejícími byli dva studenti druhého ročníku této školy. Besedovali s námi o výhodách studia na UK, konkrétně na Institutu ekonomických studií. Přednášející hovořili o životě a možnostech studenta na univerzitě nebo o jeho uplatnění po dokončení studia. Díky přednášce jsme získali základní informace o fungování Univerzity Karlovy.

Daniel Dvořáček 7. B, Alena Vlasáková

V pátek 23. 2. 2018 jsme se na naší škole my, studenti ze 7. B, zúčastnili besedy s pracovnicí Eurocentra Pardubice Lucií Hylmarovou. Tématem byla Evropská unie. V první části jsme si oživili základní znalosti o EU, jejích institucích a funkci. Poté jsme byli seznámeni s mýty týkajícími se EU. Na závěr přednášky jsme se dozvěděli bližší informace jak o pravdivých, tak i falešných případech „omezování“ občanů EU. Beseda nám dala zároveň i návod, jak nejlépe získat informace o dění v EU a jak si najít v EU brigádu nebo jak se zúčastnit stáže či dobrovolnického programu.

Ondřej Kosinka, Alena Vlasáková

V pátek 23. února 2018 se v reprezentativních prostorách Hlavního sálu Senátu Parlamentu ČR zúčastnili studenti 3. H semináře Zločiny komunismu. Pod patronací senátora Tomáše Czernina se k tomu, jak komunisté poznamenali 40 let naší historie, vyslovili historici Ústavu pro studium totalitních režimů ČR Jan Kalous a Petr Blažek. Europoslanec Jaromír Štětina poukázal na projevy ruské imperiální politiky i po skončení studené války a rozpadu Sovětského svazu.

Seminář byl zakončen projekcí dokumentárního filmu The Soviet Story – Příběh rudého zla lotyšského režiséra Edvina Snora z roku 2008. Mladí demokraté, kteří toto důstojné připomenutí nástupu komunistické totality zorganizovali, rozhodně přispěli k zamyšlení zúčastněných studentů nad tím, co komunismus způsobil. O události podrobně informoval zpravodajský web iDnes.cz.

Alena Vomlelová, foto Olga Vacková

oficiální fotogalerie z akce

Ve čtvrtek 15. února 2018 navštívil naše gymnázium europoslanec Jiří Pospíšil, který absolvoval besedu se studenty seminářů základů společenských věd a dějepisu. Beseda byla zaměřena na Evropskou unii, především se probírala současná témata. Studenti tak diskutovali například o kladech a negativech našeho členství v EU, o jeho ekonomických výhodách, o tom, co by pro nás znamenal dnes tolik zmiňovaný „Czexit“, nebo o tom, jakých výhod mohou využít studenti jako obyvatelé Evropské unie. Vedla se též debata, zda by bylo vhodné přijmout euro a případně kdy, krátce jsme se také dotkli tématu budoucnosti Evropské unie.

Pan Pospíšil měl pro studenty připravenou krátkou brožuru Evropská unie v kostce, což je materiál shrnující fakta o fungování EU. Pokud máte o výtisk také zájem, napište na: roman.sveda99@gmail.com

Roman Švéda

V úterý 6. února 2018 se studenti našeho gymnázia Daniel Dvořáček a Daniel Pastera účastnili prezentačního finále programu České spořitelny nazvaného Můj potenciál. Banka se jeho prostřednictvím snaží zlepšovat úroveň prezentačních a řečnických dovedností studentů a studentek a seznámit je s fungováním největší české banky.

Součástí odpoledne bylo prezentování projektů a aplikací budoucnosti, ke kterým patří například virtuální asistenti, aplikace pro mobilní platby, sjednávání produktů přes chytré telefony, hlídání zdravotního stavu u seniorů a další služby.

Odpoledne se účastnili také zástupci vedení České spořitelny a škol, za naše gymnázium to byla zástupkyně ředitele Jana Herudková.

Týmu, ve kterém byl Daniel Dvořáček, se dokonce podařilo za nejlepší a nejoriginálnější projekt vyhrát celodenní výlet do Prahy do hlavní centrály České spořitelny.

člen poroty a absolvent minulého ročníku programu Můj potenciál Roman Švéda

Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
  • Josef Rak (webmaster)
  • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 532 02 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
  • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se