Maturitní zkoušky více
MENU více

Soutěž ve francouzském jazyce

Publikováno: 15. 3. 2015

Od letošního školního roku dochází ke změnám v konání krajského kola Soutěže ve francouzském jazyce.

Dochází ke změně názvu kategorií – podrobnosti na

http://suf.cz/index.php?link=obsah/ecole/olympiade

Organizátorem soutěže se nově stává Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice.

Soutěž se i nadále bude konat na škole Gymnázium Pardubice Dašická.

Termín letošního kola je středa 25. března 2015.

Přihlašování probíhá nově přes elektronický formulář dostupný na

http://www.klickevzdelani.cz/Pedagogi%C4%8Dt%C3%ADpracovn%C3%ADci/Kalend%C3%A1%C5%99akc%C3%AD/tabid/243/ctl/Details/Mid/663/ItemID/58/Default.aspx?SkinSrc=[G]Skins/SPPK-pedagogove-bezmenu/index%20leftmenu%20full

Elektronický formulář je otevřen od 2. února do 16. března 2015.

Naleznete zde i kontaktní údaje na organizátory soutěže.

Do kategorie A I, A II a B II můžete vyslat dva kandidáty za školu.

V nejpočetnější kategorii B I pouze jednoho kandidáta za školu.

Obsah soutěže zůstává stejný.

Písemná část:  ověření porozumění slyšenému textu pomocí otázek, na něžúčastník písemně odpoví.

Ústní část:  krátký úvod (představení) – popis obrázku- pro úrovně A I a A II jeux de rôle (řešení řečových situací, žáci si je losují) – pro úrovně B I a B II monologický projev (na rozdílná témata, z nichž si žáci losují)

V konverzační části soutěže se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost a plynulost vyjadřování.

Mgr. Přemysl Machatý

odborný garant Soutěže ve franc. jazyce

více

  • Kontakt více
    • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
    • 530 03 Pardubice, Česká republika.
    • telefon: 466 650 715
    • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.