Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
facebook
facebook
instagram
facebook
facebook
facebook
vice
domu
menu
hledani
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Soutěž ve francouzském jazyce

Od letošního školního roku dochází ke změnám v konání krajského kola Soutěže ve francouzském jazyce.

Dochází ke změně názvu kategorií – podrobnosti na

http://suf.cz/index.php?link=obsah/ecole/olympiade

Organizátorem soutěže se nově stává Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice.

Soutěž se i nadále bude konat na škole Gymnázium Pardubice Dašická.

Termín letošního kola je středa 25. března 2015.

Přihlašování probíhá nově přes elektronický formulář dostupný na

http://www.klickevzdelani.cz/Pedagogi%C4%8Dt%C3%ADpracovn%C3%ADci/Kalend%C3%A1%C5%99akc%C3%AD/tabid/243/ctl/Details/Mid/663/ItemID/58/Default.aspx?SkinSrc=[G]Skins/SPPK-pedagogove-bezmenu/index%20leftmenu%20full

Elektronický formulář je otevřen od 2. února do 16. března 2015.

Naleznete zde i kontaktní údaje na organizátory soutěže.

Do kategorie A I, A II a B II můžete vyslat dva kandidáty za školu.

V nejpočetnější kategorii B I pouze jednoho kandidáta za školu.

Obsah soutěže zůstává stejný.

Písemná část:  ověření porozumění slyšenému textu pomocí otázek, na něžúčastník písemně odpoví.

Ústní část:  krátký úvod (představení) – popis obrázku- pro úrovně A I a A II jeux de rôle (řešení řečových situací, žáci si je losují) – pro úrovně B I a B II monologický projev (na rozdílná témata, z nichž si žáci losují)

V konverzační části soutěže se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost a plynulost vyjadřování.

Mgr. Přemysl Machatý

odborný garant Soutěže ve franc. jazyce

Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

Informace o zpracování osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti
Informace o přístupnosti

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
  • Josef Rak (webmaster)
  • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
  • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.