Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
Maple TA
Novell
facebook
facebook
facebook
facebook
facebook
facebook
vice
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Olympiády a soutěže

V sobotu 14. dubna 2018 se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové konalo krajské kolo Chemické olympiády kategorie C. Žáci z naší školy získali v této soutěži velmi cenná umístění: Vítězem se stal Ondřej Herink (5. A), na třetím místě skončil Petr Filip (6. A), čtvrtý byl Štěpán Hortlík (5. A), šesté místo patří Barboře Dejdarové (6. B). Bára dosáhla stejného počtu bodů jako pátý účastník, o celkovém umístění rozhodl počet bodů v teoretické části.Všem našim úspěšným chemikům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!

Dana Kudláčková

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se na Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi konalo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Z naší školy se zúčastnili autoři tří prací v oborech matematika, fyzika a chemie. Jejich umístění je následující:

 • matematika a statistika – Kamil Mudruňka s prací CSE-lab, 1. místo, postup do krajského kola;
 • fyzika – Tomáš Faikl s prací Pozoruhodná fyzika létajících kvádrů, 1. místo, postup do krajského kola;
 • chemie – Jan Daněk a Matěj Prokop s prací Ochrana před UV zářením, 4. – 5. místo.

Děkujeme všem za prezentaci velmi kvalitních prací a postupujícím přejeme, aby se dostali až do celostátního kola.

Vladimír Vícha

Ve středu 4. 4. 2018 se na ZŠ Pardubice, Josefa Ressla konalo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii E a F. Z domácího kola v kategorii E postoupilo celkem 16 soutěžících, z nich byli tři z naší školy. V kategorii F z domácího kola postoupilo 11 soutěžících, z nichž byl jeden z naší školy.

Naši studenti si vedli výborně. V kategorii E máme dva postupující do krajského kola, které se uskuteční 27. 4. 2018. Jakub Ferenčík okresní kolo ve své kategorii vyhrál, Matěj Mocek se umístil na sedmém místě a Antonín Rousek byl dvanáctý. V kategorii F se umístil Josef Lustig na desátém místě.

Studentům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

Marcela Tučková

Dne 26. 3. 2018 naši školu úspěšně reprezentovali na krajském kole Biologické olympiády kategorie A studenti Radek Hlaváček ze 7. A a Tereza Sokolová ze 4. H. Oba zúročili svědomitou přípravu a za velké konkurence nejlepších biologů celého kraje obsadil Radek 3. místo a Terezka 6. místo.

Oběma gratulujeme!

Daniela Pražanová

V pondělí 9. 4. 2018 se na naší škole konala soutěž v předčítání v německém jazyce „Bücherwurm 2018“.Všem zúčastněným děkujeme za výborné výkony. V kategorii II se na první příčce umístil Tomáš Belej (3. A). V kategorii III obsadil první místo Vojtěch Svoboda (7. B).

Vítězům blahopřejeme k postupu do finále. 

Marie Matyášová a Nela Střídová

Dne 27. 3. 2018 se uskutečnil již 15. ročník této soutěže v  Divadle 29 (pěvecké kategorie) a v Evropském spolkovém domě (recitace a krátký dramatický výstup).

Naši školu reprezentovali a výborné výkony předvedli v pěvecké kategorii AJ nad 15 let tito studenti a studentky: Š. Hortlík  (5. A), kterého na klavír doprovázel J. Dvořák (2. F), O. Hloušková  (6. A), P. Hrubý (6. A), T. Kučerová  (8. A) a  R. Nováková (2. H). I když se neumístili na „medailových“ pozicích, v silné konkurenci velice dobře obstáli.

V kategorii dramatický výstup v AJ do 15 let zvítězili O. Tomšů (2. B) a T. Tomšů (žák ZŠ). Předvedli pohádku Three Little Pigs a svou plynulou angličtinou, vtipným předvedením a také pěkně zhotovenými kulisami zaslouženě obsadili 1. místo v této kategorii. Dále v této kategorii obsadila 3. místo skupina žáků ze třídy 2. A s dramatizací Phineas and Ferb.

Pěkný výkon předvedl i M. Pleskot (2. B) v kategorii recitace v AJ do 15 let.

V kategorii krátký dramatický výstup v NJ do 15 let získali zvláštní ocenění poroty studenti 2. B A. Scheerová, T. Pekárek a K. Kalvach (2. A).

V kategorii zpěv skupin v NJ nad 15 let zvítězily T. Kučerová (8. A) a R. Nováková (2. H) s písní F. Schuberta Der Tod und das Madchen.

Vítězům a oceněným blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy.

Za komisi AJ a NJ Hana Šimková

V několika posledních dnech proběhly dvě významné zeměpisné soutěže. Ve středu 28. 3. 2018 se konalo v DDM Beta Pardubice krajské kolo Zeměpisné olympiády a v kategorii B vyhrál Kryštof Kalvach ze třídy 2. A! Blahopřeji.

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 se na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové uskutečnilo regionální kolo zeměpisné soutěže Eurorebus pro Pardubický a Královéhradecký kraj. V soutěži jednotlivců obsadil 2. místo Matěj Macháček a 5. místo David Němeček. V soutěži třídních kolektivů chlapci z 2. F senzačně vyhráli a tým 1. F obsadil nádherné 4. místo. Těmito skvělými výkony si všichni řekli o nominaci do celostátního kola, které se bude konat 5. 6. 2018 v Praze.

Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji hodně zeměpisného štěstí v další soutěži.

Lenka Koberová

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 se na gymnáziu Mozartova konalo krajské kolo této náročné vědomostní soutěže, jejímž letošním tématem bylo období let 1968–1977. Náš tým ve složení Magdaléna Šrutová, Magda Reitmayerová a Denisa Filipová zúročil pečlivou přípravu a společně s týmy gymnázií v Ústí nad Orlicí a České Třebové postoupil do listopadového finále v Chebu. Letošního ročníku se účastnilo 281 gymnázií bývalého Československa, v Pardubickém kraji, kde soutěž zaštítil hejtman Martin Netolický, soutěžilo 9 týmů, ve finále se jich utká 75. Blahopřeji!

Alena Vomlelová

V krajském kole soutěže Prezentiáda 2018 zvítězil tým DoiX tvořený trojicí žáků z našeho gymnázia. Jan Daněk, Matěj Prokop a Radek Horáček (všichni 6. B) postupují do mezinárodního finále.

Blahopřejeme!

Milan Volejník, foto Josef Rak 

Puskinuv pamatnik

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 se v Hradci Králové konalo regionální kolo festivalu v recitaci ruských děl v ruském jazyce ARS POETICA – Puškinův památník.

Naši školu reprezentovali žáci 1. F, kteří si připravili kolektivní vystoupení a sehráli pohádku O Koblížkovi. Na postup do vyššího kola sice nedosáhli, ten získali žáci z Gymnázia v Rychnově nad Kněžnou za vynikající 30minutový výstup z Gogolova Revizora, ale alespoň se seznámili s úrovní ruského jazyka na jiných školách.

Za svůj výkon byli odměněni sladkým dortem a už nyní se těší na příští ročník!

Ivana Kvíderová

Ve středu 21. 3. 2018 se uskutečnilo na naší škole krajské kolo Soutěže ve francouzském jazyce. Naši školu reprezentovali tito žáci: Mariana Novotná (3. B), Adéla Blümelová (4. A), Jindřich Machota (4. A), Matyáš Horny (3. F) a Aneta Roubová (5. B).

Obsadili medailové pozice ve 3 kategoriích:

 • v kategorii A2 (ZŠ a víceletá gymnázia) 
 1. místo – Adéla Blümelová; 
 2. místo – Jindřich Machota; 
 • v kategorii B1 (SŠ, max. 3 roky studia) 
 1. místo – Matyáš Horny;
 • v kategorii B2 (SŠ, 3 roky studia a více) 
 1. místo – Aneta Roubová.

Jako vítězové ve svých kategoriích budou Adéla Blümelová a Matyáš Horny reprezentovat naši školu a Pardubický kraj v celostátním kole, které se uskuteční 22. května 2018 v Praze.

Toutes nos félicitations et bon courage pour la suite.

Ivana Axmannová

Letošním tématem Dějepisné olympiády byla první republika. V jejím krajském kole, které se uskutečnilo 20. března 2018, byl mezi úspěšnými řešiteli Tomáš Kvapil ze třídy 4. B, jenž získal desáté místo. Gratulujeme ke krásnému výsledku.

Šárka Höbeltová

Magdalena Krejčí s přehledem zvítězila v krajském kole Olympiády v anglickém jazyce, které se konalo ve čtvrtek 8. 3. 2018 v DDM Delta Pardubice. Magdaléna tak postupuje do celostátního kola této soutěže.

Blahopřejeme k vítězství a postupu do dalšího kola a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Jitka Miletínová

Před jarními prázdninami, ve dnech 8.–9. března 2018, se konalo krajské kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Naši školu zastupovaly čtyři projekty, 3 základoškolské a 1 středoškolský (viz níže). Největší úspěch sklidil Jakub Ferenčík ze 4. B, který vyhrál jednu z nejvyšších cen a bude se svým projektem Aplikace: průměr známek reprezentovat na mezinárodní Vernadského soutěži v Moskvě.

Všem účastníkům děkuji za dlouhodobou práci na projektech a věřím, že i příští rok se FVTP zúčastní.

Soňa Křišťanová, foto: Křišťanová, Ferenčík

Jakub Ferenčík 4. B Aplikace: průměr známek
Jakub Ramašeuski 4. B Komunikace mezi zařízeními v domácnosti a mobilní aplikací
Antoním Rousek 4. B Komunikace mezi zařízeními v domácnosti a mobilní aplikací
Martin Kavička 2. A Tvorba mapy
Ondřej Macháček 2. A Tvorba mapy
Radek Horáček 6. B Sociální síť Woddup
Jakub Matějka 6. B Sociální síť Woddup
Matěj Prokop 6. B Sociální síť Woddup
Radek Zavadil 6. B Sociální síť Woddup

 

V tomto týdnu se uskutečnila krajská kola Olympiády v německém jazyce všech kategorií. Naši žáci prokázali výborné znalosti a umístili se na předních místech.

V kategorii II B (víceletá gymnázia) reprezentoval naši školu Michal Krpata (3. B). Přestože byl nejmladší ve své kategorii, zabojoval a obsadil 5. místo pouze 2 body za medailovou příčkou. Shodné, tedy 5. místo, získal v kategorii II C Daniel Höbelt (3. B). Oba žáci mohou ve stejné kategorii soutěžit i v příštím roce a věřím, že letos získali cenné zkušenosti.

V kategorii III A (střední školy) se do krajského kola probojovali dva naši zástupci: Tomáš Stránský (7. B) a Aneta Roubová (5. B). Jejich výkony byly opravdu skvělé a oba obsadili medailové pozice. Aneta získala bronzovou příčku a Tomáš dokonce zvítězil a vybojoval postup do ústředního kola, které proběhne v dubnu 2018 v Praze. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Tomášovi přejeme hodně štěstí v celostátním finále.

Zuzana Burianová

Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
 • Josef Rak (webmaster)
 • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 532 02 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
 • telefon: 466 650 715
 • e-mail: info@gypce.cz
 • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se