Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
facebook
facebook
instagram
facebook
facebook
facebook
vice
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Olympiády a soutěže

Ve dnech 15.–17. 6. 2018 se konalo celostátní kolo SOČ, které hostilo Slovanské gymnázium v Olomouci. Mezi soutěžícími, kteří postoupili jako vítězové krajských kol, byli také dva čerství absolventi našeho gymnázia. Ve velké konkurenci si vedli dobře.

Kamil Mudruňka se svojí prací CSE-Lab obsadil v oboru matematika 3. místo.

Tomáš Faikl se svojí prací Zajímavá fyzika létajících kvádrů obsadil v oboru fyzika 5. místo.

Oběma blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Vladimír Vícha

V pátek 1. června 2018 se v Zrcadlové kapli pražského Klementina uskutečnilo pasování rytířů Řádu krásného slova, vítězů krajských kol projektu „Kde končí svět?“ pořádaného pod patronací Klubu českých knihoven. Akce se koná jako bienále a téma pro aktuální ročník bylo Já jsem tvůj člověk.

Monika porotu zaujala svou povídkou nazvanou A divoké zvíře potkalo člověka.

Monice gratulujeme a přejeme mnoho tvůrčích sil a nevysychající pramen inspirace!

Ondřej Vojtěch

V úterý 5. 6. 2018 v Praze se konalo celostátní finále zeměpisné soutěže Eurorebus. Úspěchem byl již postup Davida Němečka a Matěje Macháčka v kategorii jednotlivců a skupin žáků 1. F a 2. F v kategorii třídních kolektivů.

Testy podle slov soutěžících nebyly vůbec jednoduché. První místo a republikové vítězství Davida Němečka je tak senzační a zcela obdivuhodné! V kategorii kolektivů se nám dařilo méně. Další, již 24. ročník soutěže Eurorebus opět začne v září 2018. Naši úspěšní žáci už přislíbili svou účast a opět chtějí bojovat o mety nejvyšší.

Lenka Koberová

Letošního jubilejního 15. ročníku krajského kola soutěže Právo pro každý den se účastnilo 23 družstev. Po úvodních projevech účastníci zhlédli ukázku zneškodnění útočníka členem policejního sboru a poté se pustili do vyplňování testu. Poprvé byli žáci 8. a 9. tříd rozděleni do dvou kategorií, a to na víceletá gymnázia a základní školy. I v této náročnější konkurenci si naše smíšené družstvo poradilo s testem a vyhodnocením promítnutého videa nejlépe ze všech. Gratulujeme Anně Markové, Janě Doskočilové, Martině Bartošové a Adamu Václavíkovi (všichni ze 4. A) za skvělou reprezentaci školy.

Alena Vlasáková

související: http://chrudim.tv/video_1689.html + https://www.youtube.com/watch?v=CAs7IUpGQ4Q

Ve čtvrtek 24. května 2018 se v sále Jana Kašpara uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 24. ročníku literární soutěže O pardubický pramínek. Studenti nižšího a vyššího gymnázia (a žáci odpovídajících stupňů ZŠ a SŠ) letos psali texty na téma Výlet do minulosti. A podobně jako v minulých ročnících, i letos naši studenti hýřili kreativitou a zaslouženě se probojovali na čelní místa.

 1. kategorie (6. – 7. ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletých gymnázií): Martin Kavička (2. A) – 2. místo.
 2. kategorie (1. a 2. ročník SŠ a odpovídající ročník víceletých gymnázií): Monika Vráželová (5. A) – 2. místo.
 3. kategorie (3. a 4. ročník SŠ a odpovídající ročník víceletých gymnázií): Pavlína Syrůčková (3. F) – 3. místo.

Gratulujeme a do budoucna přejeme energii a dobré nápady.

Ondřej Vojtěch

Přesně takový byl celkový počet soutěžících, kteří se neváhali aktivně zapojit do Soutěže v jazyce francouzském vyhlašované každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. V této početné konkurenci se rozhodně neztratili ani studenti našeho gymnázia, přičemž hned dva z nich – Adéla Blümelová ze třídy 4. A (kategorie A2) a Matyáš Horny ze třídy 3. F (kategorie B1) – se po vítězných taženích v kolech krajských probojovali do kola ústředního, jež se konalo dne 14. 5. 2018 na půdě Francouzského institutu v Praze.

Po úvodním proslovu, jehož se ujala Hélène Buisson, vypukly tuhé boje soutěžících s porotami. Tato klání trvala až do časných odpoledních hodin, a třebaže se některé úkoly podobaly spíše Maginotově linii, Adéla i Matyáš se jimi rozhodně nenechali odradit. Po zhodnocení předvedených výkonů byl nakonec Matyáš oceněn pátým místem a Adéla místem devátým. 

Chtěl bych tímto poděkovat Mgr. Přemyslu Machatému za jeho svědomitou práci a nekonečnou trpělivost během přípravy na soutěž. Jeho působení na našem gymnáziu spolu s Mgr. Ivanou Axmannovou je nepochybně jedinečnou vizitkou kvalitní výuky francouzského jazyka.

Un grand merci à mademoiselle Ninon Brosolo qui nous a accompagné pendant la journée. Ses recommandations concernant des desserts étaient très précieuses!

Matyáš Horny, 3. F

Brno, Masarykova univerzita – Ve dnech 26. – 27. dubna 2018 se na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně uskutečnilo grandfinále soutěže Prezentiáda. „Z naší školy do něj postoupil suverénní tým DoiX (ve složení: Matěj Prokop, Jan Daněk a Radek Horáček, všichni 6. B – pozn. aut.) s dlouholetými zkušenostmi a četnými úspěchy v této soutěži,“ uvedla vyučující informatiky Marcela Tučková.

V čem finále spočívá? „Soutěžící v kategorii středních škol mají 10 hodin na vytvoření prezentace na téma, které se dozví přesně v 9:00, a v 19:00 musí již hotovou prezentaci odevzdat. Druhý den následně prezentují před pětičlennou porotou a plným sálem svých soupeřů,“ uvedla pořadatelka školního kola Magdalena Šrutová.

„Ve finále bylo spolu s námi i dalších 17 týmů z Česka a Slovenska. Ve čtvrtek jsme měli za úkol vytvořit prezentaci na jedno ze dvou témat. My jsme si vybrali téma kvalita či kvantita. Poté jsme si nacvičovali projev,“ uvedl Matěj Prokop z týmu DoiX. V pátek se konaly samotné prezentační bloky. „Přibližně ve 14 hodin jsme se dozvěděli výsledky. Konkurence byla veliká, ale nakonec jsme se umístili na čtvrtém místě. Pro nás všechny to byla skvělá zkušenosti,“ shodli se všichni členové bramborového týmu. 

Podle Magdaleny Šrutové je výsledek týmu skutečně vynikající. „Proto doufáme, že se tým DoiX zúčastní i příštího ročníku a ukáže, jak obrovský potenciál v sobě ještě skrývá!“ dodala Šrutová.

Ondřej Vojtěch, foto: FB stránky soutěže Prezentiáda

Matyáš Horny z 3. F obsadil 2. místo v krajském kole 54. ročníku Chemické olympiády kategorie B. V desítce nejlepších byli ještě 3 další žáci z naší školy: Ondřej Herink, Radek Hlaváček a Štěpán Hortlík.


Krajské finále této tradiční předmětové soutěže se konalo na Univerzitě Pardubice v sobotu 12. května 2018. Celkem se do něj probojovalo 7 žáků z naší školy.

Blahopřejeme!

Renata Málková, David Bogdanovič

V posledním dubnovém týdnu roku 2018 proběhla krajská kola FO pro kategorie B, C, D a E. Úspěch našich studentů v kategorii B jsme již zveřejnili a nyní rádi uveřejňujeme i výsledky zbývající.

V kategorii C jsme měli 6 soutěžících, z nichž 5 se stalo úspěšnými řešiteli:

 1. L. Nejezchleb, 4. J. Sakař, 5. M. Prokop, 6. P. Filip, 8. M. Formánek, 9. R. Horáček.

V kategorii D jsme měli 5 soutěžících, z nichž 4 se stali úspěšnými řešiteli:

 1. O. Štorek, 3. Š. Hortlík, 10. T. Ludvík, 13. K. Mudruňka, 16. P. Kaska.

V kategorii E jsme měli 2 soutěžící, z nichž 1 se stal úspěšným řešitelem:

 1. J. Ferenčík, 12. M. Mocek.

Blahopřejeme k úspěchům a děkujeme za tak početnou účast ve FO.

Vladimír Vícha

V úterý 24. 4. 2018 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnilo finále české celostátní Soutěže v ruském jazyce. Naši školu reprezentovala Iveta Jonášová (3. H) v kategorii SŠ III. Soutěžící absolvovali nejprve poslech, poté se představili porotě v desetiminutovém monologickém projevu na jedno z předem daných témat a nakonec v krátkém pětiminutovém situačním dialogu. Všechny výkony soutěžících byly oceněny minimálně diplomem za účast, vítězové kategorie SŠ II a SŠ III získali měsíční pobyt v ruské Kazani.

Ivetě gratulujeme k účasti v celostátním kole a děkujeme za reprezentaci školy!

Ivana Kviderová

Radek Hlaváček ze 7. A zakončil svou účast v ústředním kole Biologické olympiády kategorie A jako úspěšný řešitel. Letos se soutěž konala v jihomoravské Lednici na Zahradnické fakultě Mendlovy univerzity Brno. Kromě testu a poznávání organismů soutěžící řešili i praktické úlohy v laboratoři včetně různých technik barvení bakterií a jejich klasifikace.

Gratulujeme Radkovi a přejeme hodně úspěchů v příštím ročníku.

Daniela Pražanová

zobrazit celý článek »

V pondělí 23. dubna 2018 se uskutečnilo krajské kolo přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna 2018, do kterého z okresního kola postoupila naše žákyně Tereza Kadaníková z 2. B. Soutěžící si připravili dva texty, jeden z nich pak před porotou přednesli. Ti, které pak porota vybrala, měli šanci přednést i text druhý. Všechny výkony byly na velmi vysoké úrovni a my děkujeme Terce za výbornou reprezentaci školy. I když to letos na postup do celostátního kola nestačilo, už postup do krajského kola je velkým úspěchem.

Ondřej Vojtěch

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se v Divadle 29 uskutečnilo finále německé soutěže Bücherwurm 2018 (Bücherwurm  = Knihomol). V kategorii II. zvítězil svým vynikajícím výkonem Tomáš Belej ze 3. B. V kategorii III. se umístil na výborném třetím místě Vojtěch Svoboda ze 7. B, který rovněž předvedl skvělý výkon.
Oběma účastníkům gratuluji a děkuji za reprezentaci školy.

Nela Střídová

Ve středu 25. 4. 2018 se na naší škole konalo krajské kolo FO pro kategorie B, C a D. Ze školních kol postoupilo celkem 46 studentů, z nichž 12 bylo z naší školy.

Úlohy z nejvyšší kategorie B byly již opraveny a pořadí stanoveno. Naši studenti dosáhli výborného umístění:

 1. místo: Magdaléna Bártová (3. F)
 2. místo: Jakub Makarov (3. F)

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Vladimír Vícha

Ve čtvrtek 19. března 2018 se náš student Daniel Orts zúčastnil Soutěže ve španělském jazyce, jež se konala v Institutu Cervantes. Soutěž byla rozdělena do tří částí. Jako první byl poslech, který se skládal ze čtyř konverzačních situací a dlouhého rozhovoru o výrobě cukru v Čechách za Rakouska-Uherska.

Následovala druhá část věnovaná porozumění psanému textu, do kterého se doplňovala dlouhá souvětí. Text byl obtížný, neboť obsahoval odborné výrazy z oblasti ekonomie. Nejméně složitá byla část třetí, kdy si Daniel povídal s porotou na téma geografie a historie Španělska. Daniel se v kategorii SŠ III umístil na krásném čtvrtém místě.

Ceny předával španělský velvyslanec, Jeho Excelence Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín. Gratulujeme!

Přemysl Machatý

Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

Informace o zpracování osobních údajů

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
 • Josef Rak (webmaster)
 • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
 • telefon: 466 650 715
 • e-mail: info@gypce.cz
 • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.