Maturitní zkoušky více
MENU více

Časový harmonogram školního roku: archiv

Publikováno: 1. 9. 2016

Časový harmonogram školního roku 2018/2019

 • Pro ověřovací zkoušky v 1. pololetí je započítána absence za období 3. 9. 2018 až 15. 1. 2019 včetně.
 • Pro ověřovací zkoušky ve 2. pololetí je započítána absence za období 16. 1. 2019 až 19. 4. 2019 včetně pro třídy maturitního ročníku, 16. 1. 2019 až 13. 6. 2019 včetně pro ostatní třídy.

1. pololetí

Zahájení výuky v 1. pololetí 3. 9.
Schůzka s rodiči žáků 1. A, 1. B a 1. F, 1. H v 17.00 hod. 3. 9.
Maturitní zkouška – podzimní termín – písemná část 3. 9. – 5. 9.
Adaptační pobyt 1. F, 1. H  5. 9. – 9. 9.
Zájezd do Velké Británie 8. 9. – 14. 9.                        
Adaptační pobyt 1. A, 1. B 9. 9. – 13. 9.
Studijní pobyt v Německu – žáci nižšího gymnázia 10. 9. – 14. 9.
Maturitní zkouška – podzimní termín – ústní část 11. 9.
Výměnný pobyt – portugalští studenti v ČR 13. 9. – 20. 9.
Zájezd do Německa – Buxheim 1. 10. – 9. 10.
Výměnný pobyt – francouzští studenti v ČR 4. 10. – 11. 10.
1. sběrové ráno 17. 10.
Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10.
Schola Bohemia – prezentace středních škol 2. 11. – 3. 11.
Den otevřených dveří – 1. termín: v 16.00 hod. a v 18.00 hod. ve školní jídelně 7. 11.
Zápis známek za 1. čtvrtletí do počítače do 14.00 hod. 19. 11.
Hodnocení za 1. čtvrtletí od 14.00 hod. 21. 11.
Třídní schůzky rodičů žáků všech tříd od 17.00 hod. 21. 11.
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce pro společnou i profilovou část do 30. 11.
Den otevřených dveří – 2. termín: v 17.00 hod. ve školní jídelně 10. 12.
Vánoční prázdniny – začátek 22. 12. 
Zahájení výuky v roce 2019 3. 1.
LVVZ 2. A, 2. B – Harrachov 13. 1. – 18. 1.
Ověřovací zkoušky za 1. pololetí   od 16. 1.
Maturitní ples tříd 4. F, 4. H 19. 1.
Poslední termín na oznámení návrhů na ověřovací zkoušky zástupci ředitele školy 25. 1.
Ukončení klasifikace a docházky za 1. pololetí
Zápis do počítače do 14.00 hod.
28. 1.
Hodnocení za 1. pololetí od 14.00 hod. 30. 1.
Vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí 31. 1.
Pololetní prázdniny 1. 2.

 

2. pololetí

Jarní prázdniny 4. 2. – 10. 2.
Odevzdání přihlášek volitelných předmětů – 6. A, 6. B, 2. F, 2. H do 22. 2. 
Maturitní ples tříd 8. A, 8. B 23. 2.
LVVZ 1. F, 1. H, 5. A, 5. B – Nassfeld 24. 2. – 1. 3.
LVVZ 1. F, 1. H, 5. A, 5. B – Pec pod Sněžkou 24. 2. – 1. 3.
Výměnný pobyt ve Francii březen, duben
Výměnný pobyt – němečtí studenti z Buxheimu v ČR březen, duben
Odevzdání seznamu literárních děl pro MZ – 4. F, 4. H, 8. A, 8. B do 1. 4. 
2. sběrové ráno 3. 4.
Zápis známek za 3. čtvrtletí do počítače do 14.00 do 8. 4.
Hodnocení za 3. čtvrtletí od 14.00 hod. 10. 4.
Třídní schůzky rodičů od 17.00 hod. 10. 4.
Písemná práce z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky 11. 4.
Jednotná přijímací zkouška do čtyřletého studia – 1. termín 12. 4.
Jednotná přijímací zkouška do čtyřletého studia – 2. termín 15. 4.
Jednotná přijímací zkouška do osmiletého studia – 1. termín 16. 4.
Jednotná přijímací zkouška do osmiletého studia – 2. termín 17. 4.
Velikonoční prázdniny 18. 4.
Ověřovací zkoušky žáků maturitních tříd od 23. 4.
Písemné zkoušky profilové části – přihlášení žáci 4. F, 4. H, 8. A, 8. B 24. 4. – 26. 4.
Poslední termín na oznámení návrhů na ověřovací zkoušky pro třídy 4. F, 4. H,
8. A, 8. B zástupci ředitele školy
26. 4.
Ukončení klasifikace 4. F, 4. H, 8. A, 8. B – zápis známek do 14.00 hod. 26. 4.
Hodnocení za 2. pololetí pro třídy 4. F, 4. H, 8. A, 8. B v 9.40 hod. 29. 4.
Poslední zvonění pro třídy 8. A, 8. B, 4. F, 4. H 30. 4.
Vysvědčení za maturitní ročník 30. 4.
Projektový týden pro třídy nižšího gymnázia 2. 5. – 7. 5.
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky 2. 5. – 9. 5.
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu – 1. termín květen
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu – 2. termín květen
Sportovní kurz pro třídy 7. A, 7. B květen
Ústní zkoušky společné i profilové části MZ pro třídy 8. A, 8. B 20. 5. – 24. 5.
Sportovní kurz pro třídy 3. F, 3. H květen
Ústní zkoušky společné i profilové části MZ pro třídy 4. F, 4. H 27. 5. – 31. 5.
Slavnostní předání maturitních vysvědčení v Domě hudby pro 8. A, 8. B červen
Slavnostní předání maturitních vysvědčení v Domě hudby pro 4. F, 4. H červen
Konzultační odpoledne pro rodiče žáků všech tříd 16.00–17.30 hod. 3. 6.
Ověřovací zkoušky za 2. pololetí od 14. 6.
Poslední termín na oznámení návrhů na ověřovací zkoušky zástupci ředitele školy 21. 6.
Ukončení klasifikace a docházky za 2. pololetí
Zápis do počítače do 14.00 hod.
21. 6.
Školní exkurze 24. 6. – 25. 6.
Hodnocení za 2. pololetí v 8.00 hod. 26. 6.
Burza učebnic, třídnické hodiny, předávání skříněk, úklidové práce 27. 6.
Vydání vysvědčení za 2. pololetí, ukončení školního roku 28. 6.
Závěrečná porada v 9.30 hod. 28. 6.
Hlavní prázdniny 29. 6. – 1. 9.
Nástup do školy v 8.00 hod. 26. 8.
Opravné zkoušky 26. 8. – 28. 8.

Mgr. Jana Herudková
zástupkyně ředitele

stránka byla aktualizována 02. 09. 2018

Časový harmonogram školního roku 2017/2018

 • Pro ověřovací zkoušky v 1. pololetí je započítána absence za období 4. 9. 2017 až 16. 1. 2018 včetně.
 • Pro ověřovací zkoušky ve 2. pololetí je započítána absence za období 17. 1. 2018 až 16. 4. 2018 včetně pro třídy maturitního ročníku, 17. 1. 2018 až 8. 6. 2018 včetně pro ostatní třídy.
   
1. pololetí
Zahájení výuky v 1. pololetí 4. 9.
Schůzka s rodiči žáků 1. A, 1. B a 1. F, 1. H v 17.00 hod. 4. 9.
Maturitní zkouška – podzimní termín – písemná část 4. 9. – 6. 9.
Adaptační pobyt 1. A, 1. B  8. 9. – 12. 9.
Zájezd do Velké Británie 9. 9. – 16. 9.                        
Maturitní zkouška – podzimní termín – ústní část 11. 9.
Studijní pobyt v Německu – žáci nižšího gymnázia 11. 9. – 15. 9.
Adaptační pobyt 1. F, 1. H 12. 9. – 16. 9.
Výměnný pobyt – portugalští studenti v ČR 14. 9. – 21. 9.
Zájezd do Německa – Buxheim 2. 10. – 10. 10.
Výměnný pobyt – francouzští studenti v ČR 12. 10. – 19. 10.
1. sběrové ráno 18. 10.
Podzimní prázdniny 26. 10. – 27. 10.
Schola Bohemia – prezentace středních škol 10. 11. – 11. 11.
Den otevřených dveří – 1. termín: v 16.00 hod. a v 18.00 hod. ve školní jídelně 13. 11.
Zápis známek za 1. čtvrtletí do počítače do 14.00 hod. 20. 11.
Hodnocení za 1. čtvrtletí od 14.00 hod. 22. 11.
Třídní schůzky rodičů žáků všech tříd od 17.00 hod. 22. 11.
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce pro společnou i profilovou část do 30. 11.
Den otevřených dveří – 2. termín: v 17.00 hod. ve školní jídelně 6. 12.
Vánoční prázdniny – začátek 23. 12. 
Zahájení výuky v roce 2018 3. 1.
LVVZ 2. A, 2. B – Harrachov 14. 1. – 19. 1.
Ověřovací zkoušky za 1. pololetí   od 17. 1.
Maturitní ples tříd 8. A, 8. B 20. 1.
Poslední termín na oznámení návrhů na ověřovací zkoušky zástupci ředitele školy 24. 1.
Ukončení klasifikace a docházky za 1. pololetí
Zápis do počítače do 14.00 hod.
24. 1.
Hodnocení za 1. pololetí od 14.00 hod. 26. 1.
Vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí 31. 1.
Pololetní prázdniny 2. 2.

 

2. pololetí
LVVZ 1. F, 1. H, 5. A, 5. B – Nassfeld 4. 2. – 9. 2.
LVVZ 1. F, 1. H, 5. A, 5. B – Pec pod Sněžkou 4. 2. – 9. 2.
Odevzdání přihlášek volitelných předmětů – 6. A, 6. B, 2. F, 2. H do 23. 2. 
Maturitní ples tříd 4. F, 4. H 24. 2.
Jarní prázdniny 12. 3. – 18. 3.
Výměnný pobyt ve Francii 21. 3. – 30. 3.
Velikonoční prázdniny 29. 3.
Výměnný pobyt – němečtí studenti z Buxheimu v ČR březen, duben
Zápis známek za 3. čtvrtletí do počítače do 1. 4.
Odevzdání seznamu literárních děl pro MZ – 4. F, 4. H, 8. A, 8. B do 3. 4. 
2. sběrové ráno 4. 4.
Hodnocení za 3. čtvrtletí od 14.00 hod. 4. 4.
Třídní schůzky rodičů od 17.00 hod. 4. 4.
Písemná práce z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky 11. 4.
Jednotná přijímací zkouška do čtyřletého studia – 1. termín 12. 4.
Jednotná přijímací zkouška do osmiletého studia – 1. termín 13. 4.
Jednotná přijímací zkouška do čtyřletého studia – 2. termín 16. 4.
Jednotná přijímací zkouška do osmiletého studia – 2. termín 17. 4.
Ověřovací zkoušky žáků maturitních tříd od 17. 4.
Poslední termín na oznámení návrhů na ověřovací zkoušky pro třídy 4. F, 4. H,
8. A, 8. B zástupci ředitele školy
24. 4.
Ukončení klasifikace 4. F, 4. H, 8. A, 8. B – zápis známek do 14.00 hod. 24. 4.
Písemné zkoušky profilové části – přihlášení žáci 4. F, 4. H, 8. A, 8. B 25. 4. – 26. 4.
Hodnocení za 2. pololetí pro třídy 4. F, 4. H, 8. A, 8. B v 9.40 hod. 26. 4.
Poslední zvonění pro třídy 8. A, 8. B, 4. F, 4. H 27. 4.
Vysvědčení za maturitní ročník 30. 4.
Projektový týden pro třídy nižšího gymnázia 30. 4. a 2. 5. – 4. 5.
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky 2. 5. – 9. 5.
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu – 1. termín 10. 5.
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu – 2. termín 11. 5.
Sportovní kurz v Itálii pro třídy 7. A, B 18. 5. – 27. 5.
Ústní zkoušky společné i profilové části MZ pro třídy 8. A, 4. F 21. 5. – 24. 5.
Sportovní kurz v Itálii pro třídy 3. F, H 25. 5. – 3. 6.
Ústní zkoušky společné i profilové části MZ pro třídy 8. B, 4. H 28. 5. – 31. 5.
Slavnostní předání maturitních vysvědčení v Domě hudby pro 8. A, 8. B 4. 6.
Slavnostní předání maturitních vysvědčení v Domě hudby pro 4. F, 4. H 4. 6.
Ověřovací zkoušky za 2. pololetí od 8. 6.
Oznámení návrhů na ověřovací zkoušky zástupci ředitele školy do 15. 6.
Ukončení klasifikace a docházky za 2. pololetí
Zápis do počítače do 8.00 hod.
18. 6.
Hodnocení za 2. pololetí v 8.00 hod. 20. 6.
Burza učebnic, třídnické hodiny, předávání skříněk, úklidové práce 21. 6.
Vydání vysvědčení za 2. pololetí, ukončení školního roku 22. 6.
Závěrečná porada v 9.30 hod. 22. 6.
Hlavní prázdniny 25. 6. – 31. 8.
Nástup do školy v 8.00 hod. 27. 8.
Opravné zkoušky 28. 8. – 29. 8.

 

Mgr. Jana Herudková
zástupkyně ředitele

stránka byla aktualizována 09. 04. 2018

Časový harmonogram školního roku 2015 / 2016_archiv_01

1. pololetí
Zahájení výuky v 1. pololetí 1. 9.
Schůzka s rodiči žáků 1. A, 1. B a 1. F, 1. H v 17.00 hod. 1. 9.
Opravná maturitní zkouška – podzimní termín – písemná část 1. 9. – 4. 9.
Adaptační pobyt 1. A, 1. B 4. 9. – 8. 9.
Zájezd do Velké Británie 5. 9. – 11. 9.
Adaptační program 1. F, 1. H 8. 9. – 12. 9.
Opravná maturitní zkouška – podzimní termín – ústní část 11. 9.
Výměnný pobyt – francouzští studenti v ČR 29. 9. – 6. 10.
Zájezd do Německa – Buxheim 5. 10. – 13. 10.
1. sběrové ráno 21. 10.
Podzimní prázdniny 28. 10. – 30. 10.
Den otevřených dveří – 1. termín: v 17.00 hod. ve školní jídelně 11. 11.
Zápis známek za 1. čtvrtletí do počítače do 14.00 hod. 16. 11.
Hodnocení za 1. čtvrtletí od 14.00 hod.Třídní schůzky rodičů všech tříd od 17.00 hod. 18. 11.
Den otevřených dveří – 2. termín: v 17.00 hod. ve školní jídelně 7. 12.
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce pro společnou i profilovou část do 1. 12.
Vánoční prázdniny – začátek 23. 12.
Zahájení výuky v roce 2016 4. 1.
Oznámení návrhů na ověřovací zkoušky zástupci ředitele školy do 14.00 hod. 13. 1.
Ověřovací zkoušky za 1. pololetí 18. 1. – 22. 1.
Maturitní ples tříd 4. F, 4. H 23. 1.
LVVZ 2. A, 2. B 17. 1. – 22. 1.
Ukončení klasifikace a docházky za 1. pololetí. Zápis do počítače do 14.00 hod. 25. 1.
Hodnocení za 1. pololetí od 14.00 hod. 27. 1.
Vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí 28. 1.
Pololetní prázdniny 29. 1.

 

 

2. pololetí
Maturitní ples tříd 8. A, 8. B 13. 2.
Odevzdání přihlášek volitelných předmětů – 6. A, 6. B, 2. F, 2. H do 19. 2.
Jarní prázdniny 22. 2. – 28. 2.
LVVZ 1. F, 1. H, 5. A, 5. B – zahraničí + ČR 6. 3. – 12. 3.
Výměnný pobyt – němečtí studenti z Buxheimu v ČR březen, duben
Velikonoční prázdniny 24. 3. – 25. 3.
Odevzdání seznamu literárních děl pro MZ – 4. F, 4. H, 8. A, 8. B 31. 3.
Ústřední kolo Matematické olympiády a Olympiády v programování 3. 4. – 8. 4.
Zápis známek za 3. čtvrtletí do počítače do 14.00 hod. 11. 4.
Hodnocení za 3. čtvrtletí od 14.00 hod.Třídní schůzky rodičů od 17.00 hod. 13. 4.
Návrhy na ověřovací zkoušky zástupci ředitele školy pro 4. F, 4. H, 8. A, 8. B 13. 4.
Výměnný pobyt ve Francii 17. 4. – 26. 4.
Ověřovací zkoušky žáků maturitních tříd 18. 4. – 22. 4.
První kolo přijímacího řízení do čtyřletého studia 15. 4.
První kolo přijímacího řízení do osmiletého studia 18. 4.
2. sběrové ráno 20. 4.
Ukončení klasifikace 4. F, 4. H, 8. A, 8. B – zápis známek do 14.00 hod. 25. 4.
Písemné zkoušky profilové části – přihlášení žáci 4. F, 4. H, 8. A, 8. B 25. 4. – 26. 4.
Hodnocení za 2. pololetí pro třídy 4. F, 4. H, 8. A, 8. B v 9.40 hod. 27. 4.
Vysvědčení za maturitní ročník 29. 4.
Poslední zvonění pro třídy 8. A, 8. B, 4. F, 4. H 29. 4.
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky 2. 5. – 9. 5.
Projektový týden pro třídy nižšího gymnázia 9. 5. – 13. 5.
Náhradní termín přijímacích zkoušek 13. 5.
Sportovní kurz – Itálie květen
Ústní zkoušky společné i profilové části MZ pro třídy 8. A, 8. B 16. 5. – 20. 5.
Ústní zkoušky společné i profilové části MZ pro třídy 4. F, 4. H 23. 5. – 27. 5.
Slavnostní předání maturitních vysvědčení v Domě hudby pro 8. A, 8. B konec května
Slavnostní předání maturitních vysvědčení v Domě hudby pro 4. F, 4. H začátek června
Oznámení návrhů na ověřovací zkoušky zástupci ředitele školy do 14.00 hod. do 10. 6.
Ověřovací zkoušky za 2. pololetí 13. 6. – 17. 6.
Ukončení klasifikace za 2. pololetí, zápis známek a docházky do počítače do 14.00 hod. 22. 6.
Hodnocení za 2. pololetí v 14.00 hod. 24. 6.
Školní exkurze 27. 6. – 28. 6.
Burza učebnic, třídnické hodiny, předávání skříněk, úklidové práce 29. 6.
Vydání vysvědčení za 2. pololetí, ukončení školního roku 30. 6.
Závěrečná porada v 9.30 hod. 30. 6.
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8.
Nástup do školy v 8.00 hod. 25. 8.
Opravné zkoušky 29. 8. – 30. 8.
Začátek školního roku 2016/2017 1. 9.

 

více

 • Kontakt více
  • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
  • 530 03 Pardubice, Česká republika.
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.