Harmonogram školního roku více
MENU více

Učební plány: archiv

Publikováno: 16. 10. 2013

_archiv_01Archiv učebních plánů

upozornění: Jste na stránce archivu učebních plánů. Veškeré informace i odkazy z této stránky vedoucí  nejsou aktualizovány a jejich platnost je dána datem zveřejnění.


Učební plán tříd 2016/2017

   1. A, B 2. A, B 3. A, B 4. A, B 5. A, B
1. F, H
6. A, B
2. F, H
7. A, B
3. F, H
8. A, B
4. F, H
Český jazyk 4 4 4 4 3 3 4 4
1. cizí jazyk 4 4 3 3 3 4 4 4
2. cizí jazyk 3 3 3 3 3 3
ZSV (OV) 2 1 1 2 2 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 2
Matematika 5 4 4 4 4 4 3 4
Fyzika 2 2 2 2 3 2 3
Chemie 2 2 2 2,5 2,5 3
Biologie 2 2 2 2 2,5 2,5 3
Informatika 1 2 2 2
Estetická výchova 3 3 2 2 2 2
Tělesná výchova 3 3 2 2 2 2 2 2
Volitelný předmět pro nižší gymnázium 1 1
Volitelný předmět č. 1 2 2
Volitelný předmět č. 2 2 2
Volitelný předmět č. 3 4
Volitelný předmět č. 4 2
Celkem 29 30 31 32 33 33 33 33

Učební plán tříd 2015/2016

  1.A,BŠVP 2.A,BŠVP 3.A,BŠVP 4.A,BŠVP 5.A,B1.F,HŠVP 6.A,B 2.F,HŠVP 7.A,B 3.F,H 8.A,B4.F,H
Český jazyk 4 4 4 4 3 3 4 5
1. cizí jazyk 4 4 3 3 3 4 4 4
2. cizí jazyk 3 3 3 3 3 3
ZSV (OV) 2 1 1 2 2 2 2 1
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 2
Matematika 5 4 4 4 4 4 3 3
Fyzika 2 2 2 2 3 2 3 2
Chemie 2 2 2 2,5 2,5 3
Biologie 2 2 2 2 2,5 2,5 3
Informatika 1 2 2 2 1
Estetická výchova 3 3 2 2 2 2
Tělesná výchova 3 3 2 2 2 2 2 2
Volitelný předmětpro nižší gymnázium 1 1
Volitelný předmět č. 1 2 2
Volitelný předmět č. 2 2 2
Volitelný předmět č. 3 4
Volitelný předmět č. 4 2
Celkem 29 30 31 32 33 33 33 33

Učební plán tříd pro žáky nastupující ve školním roce 2015/2016

Předmět 1.AB 2.AB 3.AB 4.AB 5.AB1.FH 6.AB2.FH 7.AB3.FH 8.AB4.FH
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 3/1 3/1 4/1 4
Anglický jazyk 4/4 4/4 3/3 3/3 3/3 4/4 4/4 4/4
2.cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3
Matematika 5 4 4 4 4/1 4/1 3/1 4
Občanská výchovaZákl.společenských věd 2 1 1 2 2 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 2
Fyzika 2 2 2 2 3/1 2/1 3/1
Chemie 2 2 2 2,5/0,5 2,5/0,5 3/1
Biologie 2 2 2 2 2,5/0,5 2,5/0,5 3/1
Informatika 1/1 2/2 2/2 2/2
Estetická vých.hudeb./výtvar. Eh 2Ev 1 Eh 1Ev 2 Eh 1Ev 1 Eh 1Ev 1 2/2 2/2
Cvičení z Bi,Ch,Fy 1/1 1/1
Tělesná výchova 3/3 3/3 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Volitelný předmět č.1 2 2
Volitelný předmět č.2 2 2
Volitelný předmět č.3 4
Volitelný předmět č.4 2
Celkem 29 30 31 32 33 33 33 33

Ucebni_plan_pro_zaky_nastupujici ve skolním roce 2015/2016

Učební plán tříd 2014/2015

  1.A,BŠVP 2.A,BŠVP 3.A,BŠVP 4.A,BŠVP 5.A,B1.F,HŠVP 6.A,B 2.F,HŠVP 7.A,B 3.F,H 8.A,B4.F,H
Český jazyk 4 4 4 4 3 3 3 5
1. cizí jazyk 4 4 3 3 3 4 4 4
2. cizí jazyk 3 3 3 3 3 3
ZSV (OV) 2 1 1 2 2 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2 2 2 3
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 2
Matematika 5 4 4 4 4 4 3 4
Fyzika 2 2 2 2 3 2 3 2
Chemie 2 2 2 2,5 2,5 3
Biologie 2 2 2 2 2,5 2,5 3
Informatika 1 2 2 2
Obsluha počítačů 1
Estetická výchova 3 3 2 2 2 2
Tělesná výchova 3 3 2 2 2 2 2 2
Volitelný předmětpro nižší gymnázium 1 1
Volitelný předmět č. 1 2 2
Volitelný předmět č. 2 2 2
Volitelný předmět č. 3 4
Celkem 29 30 31 32 33 33 33 33

aktualizováno: 10. 11. 2014

 

Školní rok 2013/2014

Učební plán pro nižší stupeň osmiletého studijního cyklu 

 

 

1. AB

2.AB

3 AB

4.AB

Český jazyk

a literatura

4

4

4

4

1. cizí jazyk a)

4

4

3

3

2. cizí jazyk b)

3

3

Matematika c)

5

4

4

4

Občanská výchova d)

2

1

1

2

Dějepis

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

2

Fyzika

2

2

2

2

Chemie

2

2

2

Biologie

2

2

2

2

Informatika f)

1

2

Estetická výchova  g)

3

Eh 2

Ev 1

3

Eh 1

Ev 2

2

Eh 1

Ev 1

2

Eh 1

Ev 1

Tělesná výchova

3

3

2

2

Cvičení h)

1

1

Celkem

29

30

31

32

 • ČaSP – Člověk a svět práce
 • VZ – Výchova ke zdraví

Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu platný pro 2. F,H, a 6. A, B  a výše

 

 

5. AB

1. FHJ

6. AB

2. FHJ

7. AB

3. FHJ

8. AB

4. FHJ

Naše dotace

(disponibilní hodiny)

Povinná dotace

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

3

3

3

5

14 (2)

12

1. cizí jazyk (Aj)

3

4

4

4

15 (3)

12

2. cizí jazyk (Nj,Fj,Rj)

3

3

3

3

12

12

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4

3

3

14 (4)

10

Člověk a společnost

47 (11)

36

Základy společenských věd

2

2

2

1

Dějepis

2

2

3

0

Člověk a příroda

Zeměpis

2

2

 

2

Fyzika

3

3

3

2

Chemie

2,5

2,5

3

 

Biologie

2,5

2,5

3

 

Informatika a informační a komunikační technologie

Informatika

2

1

 

1

4

4

Umění a kultura

Estetická výchova hudební / výtvarná

2

2

   

4

4

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

8

Volitelné vzdělávací aktivity

Volitelný č. 1

   

2

2

14 (6)

8

Volitelný č. 2

   

2

2

Volitelný č. 3

     

4

Volitelný č. 4

     

2

Disponibilní časová dotace

     

 

26

26

Celkem

33

33

33

33

132

132


 

Počty hodin pro třídy, které začnou studovat vyšší stupeň 8letého a 4letého gymnázia od školního roku 2013/2014

Předmět   5./.1.roč.   6./2.roč.   7./3.roč.  8./4.roč.
Český jazyk   3/1   3/1    4/1    4
1.cizí jazyk   3/3   4/4    4/4    4/4
2.cizí jazyk   3/3   3/3    3/3    3/3
Matematika   4/1   4/1    3/1    4
ZSV   2   2    2    2
Dějepis   2   2    2    2
Zeměpis   2   2     –    2
Fyzika   3/1   2/1    3/1     –
Chemie   2,5/0,5   2,5/0,5    3/1     –
Biologie   2,5/0,5   2,5/0,5    3/1     –
Informatika   2/2   2/2     –     –
Estetická výchova   2/2   2/2     –     –
Tělesná výchova   2/2   2/2    2/2    2/2
Volitelný předmět 1     –     –    2/2    2/2
Volitelný předmět 2     –     –    2/2    2/2
Volitelný předmět 3     –     –    –    4/4
Volitelný předmět 4     –     –    –    2/2
Celkový počet hodin   33/16    33/17   33/18   33/19

aktualizováno: 16. 10. 2013

 

Výuka cizích jazyků:

 • 1. cizí jazyk: žáci pokračují ve výuce toho cizího jazyka, jehož výuku absolvovali na ZŠ – v posledních letech je vždy 1. cizím jazykem angličtina !!!!!
 • 2. cizí jazyk: žáci osmiletého stud. cyklu si volí od 3. ročníku studia a žáci čtyřletého stud. cyklu od 1. ročníku studia.
 • výuka 1. a 2. cizího jazyka je povinná, na škole zabezpečujeme výuku anglického, francouzského, německého a ruského jazyka.
 • Žáci mohou absolvovat i výuku nepovinného cizího jazyka

Počty hodin pro nižší stupeň 8letého gymnázia

  1. AB ŠVP 2. AB ŠVP 3. AB ŠVP 4. AB ŠVP
Český jazyk 4 4 4 4
1. cizí jazyk 4 4 3 3
2. cizí jazyk 3 3
Občanská výchova 2 1 1 2
Dějepis 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2
Matematika 5 4 4 4
Fyzika 2 2 2 2
Chemie 2 2 2
Biologie 2 2 2 2
Informatika 1 2
Estetická výchova 3 3 2 2
Tělesná výchova 3 3 2 3
Volitelný předmět  – 1 1

Volitelné předměty:

 • Práce s laboratorní technikou – Fy, Bi, Ch

Počty hodin pro vyšší stupeň 8letého gymnázia a pro 4leté gymnázium

  5. AB ŠVP
1. FH ŠVP
6. AB ŠVP
2. FH ŠVP
7. AB ŠVP
3.FHJ ŠVP
8. ABC
4. FHJ
Český jazyk 3 3 3 5
1. cizí jazyk 3 4 4 4
2. cizí jazyk 3 3 3 3
Matematika 4 4 3 4
Základy společenských věd 2 2 2 2
Dějepis 2 2 3
Zeměpis 2 2 2
Fyzika 3 3 3 2
Chemie 2,5 2,5 3
Biologie 2,5 2,5 3
Informatika 2 1 1
Estetická výchova 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelný předmět 1 2 2
Volitelný předmět 2 2 2
Volitelný předmět 3 4
 Volitelný předmět 4

Volitelné předměty:

 • Francouzský jazyk
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Konverzace ve francouzském jazyce
 • Konverzace v německém jazyce
 • Společenskovědní seminář
 • Seminář z biologie
 • Seminář z fyziky
 • Seminář z matematiky
 • Seminář z chemie
 • Literární seminář
 • Deskriptivní geometrie
 • Programování
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář ze zeměpisu
 • Ekonomie

Nepovinné předměty: Latina, Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk, Sportovní hry

Přehled volitelných seminářů

pro žáky druhých ročníků čtyřletého studia a žáky šestých ročníků osmiletého studia k přihlášení ve školním roce 2012/2013https://www.gypce.cz/o-skole/nabidka-volitelnych-predmetu-pro-zaky-2-f-2-h-6-a-6-b-pro-skolni-roky-2012-az-2013/

Ke stažení:

upozornění: Jste na stránce archivu učebních plánů. Veškeré informace i odkazy z této stránky vedoucí  nejsou aktualizovány a jejich platnost je dána datem zveřejnění.

více

 • Kontakt více
  • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
  • 530 03 Pardubice, Česká republika.
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.