Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
facebook
facebook
instagram
facebook
facebook
facebook
vice
domu
menu
hledani
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Ze života školy

V rámci estetické výchovy jsme již minulý rok navštívili Obecní dům v Praze. Letos nás čekala Národní galerie. Do našeho hlavního města jsme se tedy vydali v úterý 14. května 2019. I přes mírné zpoždění vlaku jsme se na místo dostali včas. Někteří z nás se dokonce poprvé projeli metrem.

foto Ivana Hrdinková

V galerii jsme se rozdělili na dvě skupiny. Obě skupiny měly vlastní program. Třída 2. F se dozvěděla něco o životě a díle Františka Skály. Na třídu 2. H čekali čeští surrealisté. Za povšimnutí stojí, že obě třídy shledaly své průvodkyně sympatickými.

Nejprve něco k surrealistům:

Sympatická paní průvodkyně pro nás měla připravené různé aktivity, díky kterým jsme se o surrealismu dozvěděli více. Kreativita a bujná fantazie se hodily každému. Po programu s paní průvodkyní jsme měli možnost prohlédnout si ostatní expozice Národní galerie, které zahrnovaly například kubistická díla Pabla Picassa nebo moderní umění Jana Zrzavého. Po dlouhém a náročném diskutování o všem, co nás zaujalo, jsme vyrazili zpět na vlakové nádraží. Výlet se nám moc líbil a už se těšíme na další.

L. Hamerníková, N. Mauerová, 2. H

A 2. F se seznámila s tvorbou Františka Skály:

Třídu 2. F čekal program s velmi sympatickou paní průvodkyní, která nás poměrně hravou a naučnou formou seznámila s tvorbou i životem Františka Skály. Poté jsme si měli možnost projít v galerii místa, jež nás nejvíce zajímala, či v případě únavy navštívit kavárnu. Po srazu ve vestibulu jsme se již vydali směr domov, tentokrát z vlakové stanice Praha-Holešovice, i tato cesta se však neobešla bez drobného zpoždění.

V. Vlášková, 2. F

Ve čtvrtek 16. května 2019 se třída 2. F pod vedením profesorek Daniely Pražanové a Evy Horákové zúčastnila v rámci výuky biologie exkurze do Prahy. Cílem cesty byla zoologická zahrada v Tróji, kterou si žáci mohli během první hodiny exkurze samostatně projít a prohlédnout si ubytované tvory dle své libosti. Následně se téměř celé 2. F ujala velmi milá průvodkyně a zahájila komentovanou prohlídku návštěvou ostrova lemurů. Dále byla většina třídy seznámena se zajímavostmi ze života hravých lachtanů a rodinky tučňáků Humboldtových.

Když bylo seskupení žáků Gymnázia, Pardubice, Dašická 1083 kompletní, všichni jsme se přemístili k výběhu s plameňáky a opět si začali rozšiřovat znalosti posloucháním výkladu. Přednáška poté pokračovala návštěvou pavilonů nejrůznějších zvířat, o kterých jsme se vždy dozvěděli něco nového (věděli jste například, že pelikán nemůže dopravit klauna očkatého k jeho ztracenému synovi, protože by pod vahou vody ve vaku nevzlétl?) a dokonce jsme vyslechli i několik vtipných příhod z této zoo. Zlatým hřebem naší cesty bylo velemlokárium obývané Karlosem, největším a nejobávanějším (ukousl už nejeden prst) velemlokem na světě. Zde jsme se rozloučili s paní průvodkyní a vyrazili pomalým tempem k hlavnímu východu. 

text: Zuzana Pluhařová, foto: David Dostál, Adriana Bednářová, Klára Matějková, Přemysl Kaska a Filip Kadeřábek (všichni 2. F)

V rámci projektového týdne jsme ve čtvrtek 2. 5. 2019 stavěli a testovali mosty. Jako materiál jsme mohli použít pouze špejle, kancelářské sponky, nit a předem určený kus lepicí pásky.

Prvních několik hodin bylo vyhrazeno stavbě mostů. Tuto činnost jsme vykonávali ve skupinách o dvou či třech lidech. Každá skupina zvolila při stavbě jiný postup. Byli jsme svědky závěsných, klenutých i stěží stojících mostů.

Po dostavění našich výtvorů skupiny hodnotily estetickou stránku mostů svých soukmenovců. Následně přišla zatěžkávací zkouška. Jeden z mostů udržel více než 1 kg. Byly zde však i takové, jež nebyly schopny zvládnout ani dřevěnou konstrukci, do níž se vkládalo závaží.

Celý den nás obohatil o nové inženýrské zkušenosti a všichni jsme si ho užili.

Kryštof Kalvach, Daniel Nerad, foto: Kristýna Soudková

V rámci projektového týdne s tématem Pardubice – naše město měli studenti sekund možnost blíže se seznámit především s historií našeho města. Za tímto účelem jsme navštívili pardubický zámek, kde byla připravena prohlídka exteriérů s přednáškou. Nejstarší dějiny města si poté žáci přiblížili na stezce Viléma z Pernštejna. Nebyly samozřejmě opomenuty ani moderní dějiny. A to prostřednictvím akce Po stopách Silver A. Následně sekundy navštívily Zámeček (za heydrichiády popraviště gestapa).

foto Alena Vlasáková

Tento rok byl projektový týden také zaměřen na osobnosti Pardubic. Portréty osobností s medailonky v anglickém jazyce budou k vidění ve vestibulu školy. Oživením týdne dozajisté také byla návštěva závodiště a natáčení videa s názvem Sightseeing, kde žáci museli použít své dějepisné znalosti v angličtině.

Dita Fajfrová

V rámci projektového týdne se žáci 4. ročníků osmiletých gymnázií zúčastnili exkurze do míst, kde vzniká pitná voda pro náš region. Přinášíme dvě reportáže psané účastníky exkurze.

Úpravna pitně vody Hrobice

Dne 6. května 2019 jsme slabě před 9. hodinou vyrazili do úpravny pitné vody v Hrobicích.

Na místě jsme byli rozděleni do dvou skupin, které se vydaly na exkurzi. Dva pracovníci úpravny vody nám ukázali většinu prostor a vysvětlili nám celý proces čištění. Zjistili jsme, že voda nejdřív prochází ozonizací, která zabije mikroorganismy. Poté se do ní přidává hydroxid vápenatý a manganistan draselný. Tyto látky způsobí chemickou reakci, která vodu zbaví železa a manganu. Dále se voda filtruje samospádem od hrubých nečistot, pak teče do filtru drobných nečistot, který využívá zachytávání malých částic v aktivním uhlí. Voda se potom čerpá do vodojemů a dostává se pomocí vodovodů do Pardubic, Hradce Králové a Náchoda.

zobrazit celý článek »

Pěvecký sbor gymnázia vystoupil v soboru 11. května 2019 na 8. ročníku festivalu dětských sborů v Cholticích.

Letošního ročníku festivalu se zúčastnilo celkem 7 pěveckých sborů z celé České republiky, nejvzdálenější zpěváci přijeli až z Orlové.

Na koncert v zámecké kapli se naši zpěváci pečlivě připravovali několik měsíců, předpremiérou bylo vystoupení pro potřebné v denním stacionáři Slunečnice na Dukle ve čtvrtek 9. května 2019.

Koncert v choltickém zámku zahájil v 11.00 právě náš pěvecký sbor. Vnímavému publiku jsme přednesli např. Svitaj, Bože, svitaj Oldřicha Halmy, jazzový kánon Bidipdua Uli Führeho, šestihlasý tradicional Evening Rise, Šaty dělaj člověka trojice V&W&J a dopolední blok v kapli sv. Romedia jsme uzavřeli populární skladbou Karla Jenkinse Adiemus z filmu Avatar.

Odpolední galakoncert otevřel ve 14.00 hodin opět náš sbor, a to skladbou Bohemian Rhapsody. Na závěr celého programu si všichni účastníci festivalu zazpívali společnou skladbu.

Děkuji všem členům pěveckého sboru za vzornou reprezentaci naší školy. Zvláštní poděkování patří Evičce Mackové za sólo na flétnu, Kryštofu Kalvachovi za hru na bicí, Zorce Chaloupkové a Vandě Šebkové za sólový zpěv, Renátě Novákové a Danu Barkovi za sólový zpěv a Jakubu Milskému za klavírní doprovod.

Ivana Hrdinková

Je to tam! Dašák dostal od Elektrárny Opatovice dar 90 000 Kč. Do soutěže o tuto finanční pomoc jsme se zapojili třemi projekty. Jeden se týkal revitalizace školní zahrady, druhý modernizace školní posilovny a třetí nákupu zvukové techniky. A právě první zmiňovaný projekt se díky daru stane skutečností.

foto: Petr Kučera, 3.H, vizualizace: Matěj Rychnovský, 5.A

Naším cílem je vybudovat na naší zahradě místo pro studenty. Něco jako je studentská místnost, tentokrát ale na nevyužité ploše na čerstvém vzduchu. Budeme k tomu však potřebovat vaši pomoc. Pokud vám tedy budoucnost naší zahrady není lhostejná, neváhejte nás kontaktovat. Jakoukoli pomoc – třeba pletí zahrady nebo doporučení stavební firmy – vřele uvítáme.

Matěj Rychnovský, dotační tým gymnázia

V rámci projektového týdne jsme s prvními ročníky navštívili přírodní památku Nemošická stráň, která je ukázkou říční terasy s dubohabrovým porostem. Nalezneme zde ohrožené druhy, jako jsou např. áron plamatý, prvosenka vyšší, sněženka podsněžník nebo dymnivka dutá.

Žáci se seznámili se základními dřevinami i bylinami současného ročního období. Své znalosti ověřili při dendrologické vycházce do Bubeníkových sadů. Dále navštívili výukový program Domácí zvířátka v Ekocentru Paleta.

Nejpoutavější součástí našeho projektového týdne byla exkurze do Zoo Praha, kde se uskutečnila prohlídka s odborným výkladem o zajímavostech týkajících se živočichů ze Zoo Praha

Zuzana Střídová

Již druhým rokem hostilo naše gymnázium mezinárodní festival frankofonního divadla Frankoscény (dříve Festivadlo). Žáci českých, slovenských, maďarských a rumunských středních škol přivezli představení nazkoušená ve francouzském jazyce. Jejich originální ztvárnění her klasických i současných bylo možné zhlédnout od 12. do 14. dubna 2019 na Malé scéně Východočeského divadla.

Festival s více než dvacetiletou historií, kterého se v minulých letech účastnili i žáci našeho gymnázia, je setkáním frankofilních amatérů i renomovaných profesionálů. Právě ti se sešli v učebnách našeho gymnázia na hodiny hereckých kurzů, které probíhaly po celou dobu divadelní přehlídky.

V čele akce stojí již druhým rokem Eric Cénat, umělecký ředitel divadla Théâtre de l´Imprévu, který s našimi žáky v minulosti nazkoušel představení Je suis le dernier homme, Antigone, La Route či Hyperland. Celá akce je umožněna díky mnohaletému partnerství Pardubického kraje a francouzského regionu Centre – Val de Loire.

Přemysl Machatý

  zobrazit celý článek »

Poslední z projektových dnů v terciích byl věnován kosmickému záření, prezentacím o slavných vynálezcích a objevitelích a také show fyzikálních pokusů. Studenti učitelského studia MFF UK Tereza Fürstová a Libor Adámek za námi přijeli z Prahy a přivezli spoustu krásných experimentů. Jejich vystoupení se jmenuje fyzika všemi smysly a myslíme si, že zaujalo i pobavilo. Děkujeme matfyzu i oběma studentům.

Vladimír Vícha, foto Pavel Kycl

Máme zájem inspirovat naše kolegy v profesním a osobním vzdělávání a rozvoji, a proto jsme se rozhodli zapojit naši školu do akce International Coaching Week – týden zaměřený na propagaci profesionálního koučování. Letos se v České republice uskuteční od 13. do 19. května 2019. Cílem tohoto týdne je přiblížit široké veřejnosti profesionální koučink a to, jak výrazný posun může vnést do života každého z nás.

Profesionální kouči nabízejí své aktivity bez nároku na honorář, propagují filozofii a přínosy koučování podle standardů ICF Global  – Mezinárodní koučovací federace a seznamují veřejnost s rozdíly mezi profesionálním koučováním a tím, co se za koučování často vydává.

Během tohoto týdne má každý možnost zažít účinek koučování na vlastní kůži. Zájemci o tuto zkušenost z řad veřejnosti si mohou vybrat některou z akcí v kalendáři na webu https://icw2019.coachfederation.cz/. Obecně prospěšné společnosti, firmy a další instituce z celé České republiky mají možnost uspořádat ukázkovou koučovací akci pro své klienty nebo zaměstnance ve svých prostorách.

Na naší škole se uskuteční uzavřený seminář pro zaměstnance školy v délce trvaní 45–60 minut ve středu 15. 5. 2019.

Druhá část se uskuteční ve čtvrtek 16. 5. 2019.  V průběhu dopoledne se zájemci z řad zaměstnanců školy zúčastní individuální ukázkové hodiny s koučem certifikovaným Mezinárodní koučovací federací.

Luděk Burian

kompletní galerie

foto Milan Volejník

Pardubice vyhlásily další osobnosti, které se významným způsobem podílely nebo nadále podílejí na rozvoji či propagaci města. Čestné občanství města Pardubic získali dva členové Klubu přátel Pardubicka, Jarmila Stibicová a Jiří Paleček, dalším pěti osobnostem byly v rámci slavnostního vyhlášení ve Společenském sále radnice předány medaile města.

Mezi osobnosti, které si dnes ze společenského sálu radnice odnesly jedno z vyznamenání města, dále patří chirurg Karel Havlíček, Vít Vavřina, učitel Vladimír Vícha a odborník v oblasti klasické hudby Bohuslav Vítek. Za trenéra a pardubickou sportovní legendu Martina Kubrychta převzala ocenění jeho žena Irena Kubrychtová.


RNDr. Vladimír Vícha

Téměř 40 let pracuje jako učitel fyziky na Gymnáziu Dašická. Práci s mládeží se však věnuje nejen v rámci výuky, podílí se i na různých mimoškolních aktivitách a v roce 2016 převzal Cenu pro pedagogy, kterou uděluje Nadace Neuron a Učená společnost ČR. V letošním roce oslaví své životní jubileum – 60. narozeniny.


zdroj:

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/oceneni-mesta-si-letos-odneslo-celkem-sedm-osobnosti/

Thursday 28. 3. 2019

We went to school in the morning and then later that day at 6pm we met up in front of the school. The teacher made sure we had all the needed documents and at 6:30pm we said goodbye to our families and got on the bus. We drove for about 4 hours and then stopped at McDonalds in Rozvadov to get a late dinner. Sleeping in the bus was very uncomfortable, because we had very little space, but we all managed.

Tereza Janáčková, Daniel Klein, Mirka Cachová

zobrazit celý článek »

Jednoho pondělního rána (18. února 2019), odpočatí po víkendu, jsme se my, žáci ze třídy 6. B, rozhodli zpříjemnit si návrat do školy malou ochutnávkou ve studentské místnosti. 

Na hodinu francouzštiny si každý z nás doma připravil nějakou specialitu francouzské kuchyně.

Jako správní, ušlechtilí a štědří spolužáci jsme pozvali celou školu, aby se k nám přidala. Ti, kteří během přestávky dorazili do studentské místnosti, si tak mohli pochutnat na tom, co nám zbylo. 

Pokud se chcete dozvědět více o našich kuchyňských výkonech, neváhejte si pustit videa, ve kterých představujeme své výtvory. 

Děkujeme moc paní učitelce, bez které by se tato skvělá akce nemohla vůbec konat.

Jean Vitèque, 6. B

zobrazit celý článek »

 • Archiv příspěvků:

  Srpen 2019
  Po Út St Čt So Ne
  « Čvc    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  
Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

Informace o zpracování osobních údajů

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
 • Josef Rak (webmaster)
 • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
 • telefon: 466 650 715
 • e-mail: info@gypce.cz
 • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.