Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
facebook
facebook
instagram
facebook
facebook
facebook
vice
domu
menu
hledani
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Ze života školy

V rámci pedagogických dní, které každoročně pořádá pedagogická fakulta UHK, jsme v pondělí 25. 3. 2019 zavítali na divadelní představení studentů katedry ruského jazyka a literatury. Letos jsme měli možnost zhlédnout divadelní hru ruského dramatika Alexadra Ivanoviče Pisareva – Хлопотун, или дело мастера боится. Ačkoliv nastudování hry zabere spoustu času a stojí mnoho sil, členové studentského divadelního souboru pod vedením své umělecké vedoucí, paní docentky Galiny Alexejevny Kosych, nelitovali ani jednoho ani druhého a svého úkolu se opět zhostili se ctí. 

Děkujeme za příjemný kulturní zážitek! 

Ivana Kviderová

Dne 1. 4. 2019 třída 6. B absolvovala v rámci výuky anglického jazyka prohlídku Pražského hradu. Jednalo se o komentovanou prohlídku v anglickém jazyce s průvodcem. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací týkajících se historie a architektury budov v areálu Pražského hradu.

Eva Procházková ze 6. B o dni stráveném v Praze napsala:

zobrazit celý článek »

Máte rádi loutky? A víte, že pokud o ně není správně postaráno, mohou uvadnout jako květina?

V úterý 12. března 2018 se třída 4. B spolu se svými vyučujícími O. Vackovou a M. Štěpánkem vydali do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Po příchodu do muzea, které se nachází v bývalém domě rodiny Mydlářů, se studentů ujala restaurátorka Lenka Dolanská. Během poutavé prezentace je obeznámila s prací restaurátora a konzervátora loutek. Dozvěděli se třeba také, že muzeum vlastní vzácnou marionetu baletky, o které se říká, že ji vytvořil malíř Edgar Degas. A víte, kolik taková dřevěná postavička stojí? Její cena může být až 500 000 Kč.

Poté byli gymnazisté rozděleni do dvou skupin. Jedna, která se přemístila do horní části muzea, si mohla zkusit barvení látky do předem daného odstínu, pod mikroskopem sledovat vlákna bavlny, lnu, hedvábí, a dokonce porovnat lidský a umělý vlas. Žáci, kteří zůstali v dolní části, si zkoušeli nejrůznější techniky opravy loutek, např. odstraňování rzi ultrazvukem, techniku skeletování, navlékání tenké nitě z krepelíny do očka jehly nebo výrobu vlasové třásně.

Návštěvu muzea žáci zakončili výstavou věnovanou 100. výročí konce první světové války. Nejvíce je zaujalo zajímavé provedení stínohry a železniční model válečné Evropy. Zkusili si také sami loutkové a stínové divadlo zahrát. To už byl ale jejich pohádkový výlet u konce.

P. Oplatková, A. Metelková, Y. Serbouti, 4. B, foto: Olga Vacková

Mezinárodní akci Masterclasses pořádá Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN. Hlavní myšlenkou Masterclasses je umožnit středoškolákům vyzkoušet si práci částicového fyzika, a to praktickou ukázkou. Studenti si sami zkusí analyzovat data nabraná detektorem ATLAS na urychlovači LHC v CERN – například studovat strukturu protonu na rozpadu bosonu W jako v našem případě.

Ve čtvrtek 28. března 2019 se tato akce konala na našem gymnáziu pod vedením Stanislava Valenty (náš absolvent a také absolvent MFF UK) a jeho dvou kolegyň Michaely Mlynárikové a Kateřiny Jarkovské. Z naší školy se zúčastnilo 20 studentů, kteří se věnují fyzice a fyzikálním soutěžím.

Po přednáškách o CERN, kvantové fyzice a standardním modelu analyzovali studenti na 16 počítačích rozpady elementárních částic.

Na závěr akce byla hodinová videokonference s CERN a dalšími zúčastněnými školami – Durhamskou univerzitou (Anglie) a Univerzitou Würzburg (Německo), kde středoškoláci pracovali na stejné úloze. O tom, že studenti pracovali dobře, svědčí, že jsme ověřili složení protonu tak, jak jej popisuje standardní model.

Vladimír Vícha

Reportáž o vydařené akci přinesl také Český rozhlas Pardubice:

 

Lyžařský výcvik, kterého se v termínu 24. 2. – 1. 3. 2019 zúčastnili žáci ze tříd 5. A, 5. B, 1. F a 1. H, v rakouském středisku Nassfeld proběhl hladce a bez sebemenších komplikací. Když pomineme vyvrtnutý palec na ruce a zánět slepého střeva, nic vážnějšího se nestalo, a ač se to může zdát neuvěřitelné, všichni přežili a ve zdraví dorazili domů.

Vše začalo, jakmile jsme se s třicetiminutovým zpožděním vydali na cestu. Nikdo se nikde naštěstí nezapomněl, pouze bylo potřeba vyměnit autobus. Po pár zastávkách a deseti hodinách jsme se jako lusknutím prstu objevili před naším hotelem a náš pobyt zde jsme započali večeří.

Začalo nám lyžování. Ze začátku nebylo snadné zorientovat se v tom, kam která sjezdovka vede a která je která, díky jejich velikému množství, avšak časem už jsme je měli v malíku. Pauza na oběd, který už jsme měli předpřipravený ze snídaně, se odehrávala vždy u stanice jedné z mnoha lanovek. Byla i možnost naobědvat se ve vedlejší restauraci, kde jsme v den odjezdu, se štěstím, vychytali živou hudbu. Německý šlágr zůstane navždy v našich srdcích.

Každý den byl jako malovaný, avšak kvůli odpolednímu teplu byl sníh mokrý a těžký, proto bylo sjíždění zpět k chatě obtížnější. Nicméně jsme za vymodlené hezké počasí byli více než rádi a užívali jsme si ho, jak jen to šlo.

Celkově se kurz velmi vydařil a za všechny děkuji všem učitelům i žákům za účast.

Adéla Gottvaldová, 1. F

související: Lyžařský kurz Pec pod Snežkou

V rámci projektu AV ČR Otevřená věda 2019, o kterém jsme informovali v lednu, se na nás znovu usmálo štěstí a ke spolupráci s předními odborníky byl vybrán Jakub Sakař (3. H).

Jakub navázal spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR, kde pod vedením Mgr. Martina Jelínka, Ph. D., pracuje na tématu Pozorování s robotickým dalekohledem. Součástí stáže je vedle pozorování oblohy i sběr a následná interpretace dat. I Jakubovi přejeme nadšení a píli dovést stáž, která vyvrcholí na konci listopadu studentskou vědeckou konferencí v Praze, do zdárného konce.

Vzhůru do nekonečna a ještě dál, Jakube!

David Bogdanovič, foto Milan Volejník

Byl, nebyl jeden krásný slunečný den 27. 2. 2019 a 6. B se vydala do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Už od rána jsme poslouchali znělku, která nás posléze provázela celým dnem: „Já volím SPD, já vím proč SPD…“ 

Na místě nás sice nepřivítal kamarád z Dálného východu, ale ujal se nás přítel z jihu, a to vše bylo umožněno díky 5. B, která se na lyžařském kurzu rekreovala s našimi tělocvikáři na severu, a tak nám přenechala tuto výpravu. 

Jižan (Chocoafro, také známý jako Dominik Feri) nás provedl celou poslaneckou sněmovnou a ukázal nám všechny její zákoutí. Objevili jsme, že součástí budovy je i posilovna či rozmnožovna. Obohatily nás poznatky o tom, co skrývají poslanci ve svých šuplících a jak se sedí třeba na místě Andreje Babiše nebo Miroslava Kalouska. Seznámili jsme se s procesem návrhu nového zákona a nabiti novými vědomostmi jsme se vydali na cestu domů.

Klára Jandová, 6. B

Od neděle 24. 2. do pátku 1. 3. 2019 se celkem 67 studentů z 5. A, 5. B, 1. F a 1. H zúčastnilo lyžařského kurzu v Peci pod Sněžkou.
Letošní sněhové podmínky byly relativně příznivé, a tak jsme si lyžování velmi užili. Ubytováni jsme byli v Žižkově boudě, tedy jen pár metrů od sjezdovky.

Program byl velmi nabitý, každý den jsme strávili několik hodin na sjezdovce, vydali jsme se na procházku po okolí a zvláště zajímavým zpestřením byly každodenní běžkařské výlety v čele s paní učitelkou Koberovou. Běžkaři tak za dobu pobytu urazili přes 42 km.
Všichni účastníci lyžařského kurzu se ve zdraví vrátili domů a až na případ jedné zlomené lyže se nikomu nic vážného nestalo.

Jan Španiel, 1. H

25th January I packed my bag and went on 3-day trip to Prague. Event that I was part of is called MUNYP or Model United Nations at University of New York in Prague and was centred around United Nations solving global problems. On Friday, we met our chairpersons and got familiar with the rules we went straight into our committee work. My committee was UNEP, which is focused on the environment and solving global warming, our problem to which we had to find solution, was Globalization and pollution in megacities. I was the delegate of “Luxembourg” and even though it´s not such a major country, I contributed to final resolution more than enough. Saturday was all-day committee work and there were very good arguments on side that liked the resolution as well as on side that did not. Anyway, both for many delegates (including me) and for chairpersons it was our first time session, and there was a lot of fun that we all enjoyed it very much. In the evening, we had a trip around Prague and then Glow-in the dark mini-golf. On Sunday, there was not much to do as we had finished our resolution, so we participated in some fun activities and said goodbyes to friends we made.

Overall, I really liked this event and would thank my English teacher Jana Bílková for introducing me to this event as well as my school that gladly supported it. I am looking forward to another year and hope it will be as good as this was.

Jan Tichý (5. A)

V pondělí 28. ledna 2019 dopoledne navštívila naši školu novinářka Nora Fridrichová, aby se studenty třetích a sedmých ročníků pohovořila o investigativní žurnalistice.

V průběhu více než hodinového setkání objasnila nebezpečí dezinformace, hoaxu, řetězových e-mailů a zdůraznila význam kritického myšlení. V závěru přednášky byl také prostor pro dotazy, které cílily nejen na pořad ČT 168 hodin, ale týkaly se i práce novináře obecně.

Mediální výchova by měla být důležitou součástí všeobecného vzdělání. Přednáška paní Nory Fridrichové, absolventky našeho gymnázia, k tomuto jistě přispěla.

Ivana Hrdinková, foto Milan Volejník

Dne 21. ledna 2019 proběhla na naší škole volba předsedy a místopředsedy na nové funkční období. Jsou jím Matěj Rychnovský (5. A, předseda SRG) a Matěj Macháček (3. F, místopředseda SRG). A jakou vizi mají oba úspěšní kandidáti?


Matěj Rychnovský

Jmenuji se Matěj Rychnovský a chodím do 5. A. Mezi mé záliby patří jednoznačně sporty, hlavně florbal, a také rád natáčím a upravuji videa. Účastním se spousty mimoškolních soutěží, akcí a přednášek, protože si myslím, že dělání něčeho navíc mě odliší od ostatních a pomůže mi to splnit si svůj celoživotní sen.

Moje vize je taková, že chci odejít z lepší školy, než na kterou jsem přišel. Společnými silami se nám to již úspěšně daří a věřím, že mé zvolení do této funkce je další krok kupředu a pomůže nám všem vybudovat lepší prostředí pro studenty. Dobrým příkladem je již několik let funkční a oblíbená studentská místnost.

Co se týká blízkých plánů, tak jeden z nich je projekt na vybudování odpočinkové plochy na místě současných záhonků a trávy za školou. Současná SRG byla vedena dobře a není pochyb, že odvedla velký kus práce, ale mám za to, že její oživení novými tvářemi s nápaditými projekty bude velkým přínosem. S Matějem se už nějakou dobu znám, navzájem jsme si sedli velmi dobře a věřím, že na škole zanecháme dobré jméno.

Matěj Macháček

Jsem Matěj Macháček ze 3. F. Mám rád sport a většinu volného času trávím atletikou nebo v zimě lyžováním. Mám za to, že Dašák může být skvělá škola, kde bude dobře jak studentům, tak našim učitelům. Je jen potřeba pro to něco udělat. Například studentská místnost je toho krásným příkladem. Je akorát škoda, že velká část z nás není moc ochotná pro Dašák něco udělat.

Mám v hlavně pár nápadu, jak zlepšit veřejný prostor Dašáku. Jsem moc rád, že předsedou je druhý Matěj, který výrazně oživil virtuální veřejný prostor naší školy.

Petr Kučera

Rekordní počet 1 165! Tolik bylo přihlášek na studentské stáže v projektu Otevřená věda 2019, který vznikl pod záštitou Akademie věd České republiky. Lektoři 111 témat stáží z více než 30 specializovaných pracovišť měli nelehký úkol. Vybrat vhodné kandidáty, kteří by s nimi spolupracovali.

Štěstí se usmálo na Ondřeje Macka (5. B), který byl do role stážisty vybrán ze studentů našeho gymnázia. Pokud vše vyjde, čeká jej spolupráce s RNDr. Janem Burjánkem, Ph.D. z geofyzikálního ústavu AV ČR, kde se budou věnovat problematice odhadování možného zesílení zemětřesných pohybů v souvislosti s terénními nerovnostmi. Přejeme mu nadšení a píli dovést stáž do zdárného konce.

Projekt Otevřené vědy vrcholí dvoudenní studentskou vědeckou konferencí v Praze, kde je cílem v šibeničních 5 minutách prezentovat svůj celoroční výzkum. Na nejlepší stážisty čeká honorář řádově v desítkách tisíc korun.

Hodně štěstí, Ondro!

David Bogdanovič, foto Milan Volejník

V úterý 8. ledna 2019 se uskutečnila exkurze studentů fyzikálních seminářů maturitních ročníků na dvě pracoviště v Hradci Králové. Tím prvním byla Přírodovědecká fakulta UHK, kde po úvodní přednášce měli studenti možnost vidět práci s elektronovým mikroskopem a také zobrazení pomocí CT.

Na druhou část exkurze jsme se přesunuli do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. V moderně vybaveném digitálním planetáriu byla nejprve přednáška spojená s projekcí a pak film (celooblohová show) Cesta za miliardou sluncí.

Vladimír Vícha

Před 77 lety, 9. ledna 1942, navázali výsadkáři skupiny Silver A poprvé radiotelegrafické spojení s exilovou vládou v Londýně. Pardubice se staly jejich zázemím, nalezli zde mnoho obětavých a statečných spolupracovníků. Po atentátu na Heydricha nacisté popravili na pardubickém Zámečku 194 českých vlastenců, kteří parašutistům pomáhali. K uctění jejich památky se již od roku 2008 koná slavnostní setkání „Silver A v paměti tří generací“, jehož se 9. ledna 2019 zúčastnilo 15 žáků naší školy. Za velmi nevlídného počasí sledovali slavnostní kladení věnců k památníku v místech popraviště. Bylo velmi skličující uvědomit si, že vojáci s věnci, kteří před námi defilovali, šli stejnou cestou, kudy vedly poslední kroky zde vražděných obětí. Poté následovaly projevy místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské, ministra kultury Antonína Staňka a pardubického primátora Martina Charváta. Protože velitel skupiny Silver A Alfréd Bartoš vyrůstal v Sezemicích, program setkání pokračoval položením věnců u jeho pomníku. Po přesunu do Sezemického domu historik Eduard Stehlík přednášel o životě Jana Kubiše tak zajímavě, že všichni přítomní soustředěně naslouchali. Na závěr herec Josef Somr přečetl svým charismatickým hlasem dvě ukázky z knihy Eduarda Stehlíka Jan Kubiš – Nezastaví mě ani to nejhorší. Žáci, kteří se setkání zúčastnili, měli příležitost zastupovat onu třetí generaci pamětníků a tento úkol důstojně zvládli i v přítomnosti mnoha významných osobností.

 Alena Vomlelová

Pořad ČT: 77 let od výsadku Siver AAutorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

Informace o zpracování osobních údajů

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
  • Josef Rak (webmaster)
  • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
  • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.