Maturitní zkoušky více
MENU více

Celostátní kolo FO 2012

Publikováno: 18. 9. 2012

29. 2. 2012

Abyste nemuseli hledat výsledkovou listinu.

27.2.2012
Můžete si stáhnout zazipované fotografie. Je jich více než jsme dosud uveřejnili a jsou v plném rozlišení. Stahování bude k dispozici do 18.3.2012.

http://old.gypce.cz/files/fo/foto/1_zahajeni_21_2_2012.zip (235 MB)

http://old.gypce.cz/files/fo/foto/2_teorie_22_2_2012.zip (81 MB)

http://old.gypce.cz/files/fo/foto/3_prednaska_Grygar_22_2_2012.zip (102 MB)

http://old.gypce.cz/files/fo/foto/4_prakticka_23_2_2012.zip (97 MB)

http://old.gypce.cz/files/fo/foto/5_roboti_23_2_2012.zip  (122 MB)

http://old.gypce.cz/files/fo/foto/6_prednaska_Drabova_23_2_2012.zip (142 MB)

http://old.gypce.cz/files/fo/foto/7_vyhlaseni_24_2_2012.zip  (369 MB)

Autorem fotografií je student Gymnázia, Pardubice, Dašická Jan Pelikán.

26.2.2012

Vyhlášení výsledků celostátního kola FO proběhlo v pátek 24.2.2012 ve Společenském sále magistrátu města Pardubice na Perštýnském náměstí č. 1. Po přivítání soutěžících, porotců i hostů zahrál na klavír absolvent Gymnázia Dašická a dvojnásobný účastník Mezinárodní Fyzikální olympiády (Singapur 2006 a Irán 2007 – bronzová medaile) Marek Scholle.
Přítomní vyslechli projevy paní ředitelky gymnázia Ing. Jitky Svobodové, paní promátorky MUDr. Štěpánky Fraňkové, pana prorektora Univerzity Pardubice prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc., předsedy JČMF RNDr. Josefa Kubáta a prof. RNDr. Jiřího Hřebíčka, CSc. z Czech Software First, s. r. o.

V dalším programu byli představeni učitelky a učitelé základních a středních škol Pardubického kraje, kteří dlouhodobě získávají žáky pro soutěžení ve FO a kteří se podílejí na organizaci FO. Organizátoři z Gymnázia Dašická je při příležitosti konání celostátního kola poprvé v Pardubicích pozvali na vyhlášení výsledků, aby jim poděkovali za práci, předali diplomy a dárky v podobě knih a perníkové medaile.
K ocenění se dostavili učitelé ZŠ: Mgr. Josef Holický (ZŠ Resslova, Pardubice), Mgr. Martin Falta (ZŠ bří. Čapků, Ústí n. O.),Jaroslav Kacálek (Masarykova ZŠ, Polička), Mgr. Zdeňka Sněhotová (ZŠ Polabiny 3, Pardubice), Mgr. Petr Středa (ZŠ Polabiny 3, Pardubice), Mgr. Jarmila Krulová (ZŠ Horní Čermná),
A učitelé SŠ: PhDr. Miroslava Jarešová, Ph.D. (SPŠ Chrudim), Mgr. Jiřina zahrádková (G Žamberk), Ing. Jaroslav Vebr (G Žamberk), RNDr. František Kristen (G Ústí n. O.), Mgr. Jan Sigl (G Polička), Mgr. František Fiala (G Litomyšl), Mgr. Petr Mikulášek (G jevíčko), Mgr. František Runštuk (G J. Ressela, Chrudim), Zuzana Svačinková (G J. Ressela, Chrudim), Mgr. Pavel Kycl (G Pardubice, Dašická), Mgr. Pavel Pochobradský (G Pardubice, Dašická), Mgr. Soňa Křišťanová (G Pardubice, Dašická), PaedDr. Ivana Eliášová (G Pardubice, Dašická), RNDr. Jan Koupil Ph.D. (G Pardubice, Dašická).

Před oceněním studentů promluvil předseda Ústřední komise FO prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., který zhodnotil výsledky soutěže. Z každé teoretické úlohy mohli studenti dosáhnout maximálně 10 b, průměry dopadly takto:
1. úloha 3,8 b
2. úloha 7,1 b
3. úloha 5,4 b
4. úloha 5,1 b
Z praktické úlohy, kde bylo možné bylo možné získat 20 b, byl průměr 11,6 b.
Z 50 studentů bylo prvních 11 označeno jako vítězové, následujících 20 jako úspěšný řešitel a zbývajících 19 jako účastník.
Pořadatelům z Gymnázia Dašická poděkoval pan předseda za výbornou organizaci celého celostátního kola.

Pak již začalo vyhlašování výsledků. Diplomy předával místopředseda ÚK FO RNDr. Jan Kříž, Ph.D., věcné ceny ředitelka školy Ing. Jitka Svobodová za přispění dalších sponzorů.
Žádný soutěžící neodešel s prázdnou, protože každý dostal knihu Svět očima fyziky a perníkovou medaili. Ti úspěšnější pak řadu dalších cen. Rozdělili jsme 10 meteostanic, 6 univerzálních měřicích přístrojů, prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. (Czech Software First, s. r. o.)  osobně předal 10 licencí programu Maple, Ing. Táňa Ondryášová (SENSIT s. r. o.) předala 13 velmi kvalitních knih s fyzikální a astronomickou tematikou, Martin Klacián (ČEZ) předal prvním třem šeky na 10 000 Kč na další studium.
Zvláštní ceny v podobě knih dostali nejlepší řešitelé jednotlivých úloh: 1. úl. Jakub Krásenský , 2. úl. Stanislav Fořt, 3. úl. Ondřej Bartoš, 4. úl. Martin Raszyk.
Nejlepší řešení praktické úlohy měl Jakub Klinkovský, který obdržel elektronickou stavebnici Merkur.
Každá ze 4 zúčastněných dívek dostala navíc knihu Příběhy učených žen a nejlepší z dívek Mária Dobřemyslová ještě kytici.

Po vyhlášení si ještě vzal slovo prof. RNDr. Ivo Volf, CSc, který oznámil, že o pořádání příštího celostátního kola se přihlásil Jihomoravský kraj, soutěž bude v Brně.

Poté moderátor RNDr. Vladimír Vícha obrátil pozornost soutěžících k diplomům a čestným úznáním, která právě dostali. Je na nich reliéf, který najdeme např. nad vstupem do Pardubického zámku. Vícha vzpomenul historku o uhlíři Vaňkovi a zlém zubrovi, která dala vznik erbu rodu Perštejnů a připomínáme si ji právě v roce 2012 – roce Perštejnů.

Poslední možnost získat fyzikální cenu pak byla pro toho, kdo uhodne, jaký chemický prvek je skryt v rámečku kolem diplomu. Byly zde znázorněny protony a neutrony skládající se z kvarků a počet protonů byl 32, což odpovídá jádru germania. Soutěžící, který hádanku uhodl si odnesl, šestipalcový wafer z monokrystalického křemíku, který slouží k výrobě procesorů.

Fanfárami, jež přednesl student 8.A Gymnázia Dašická Adam Kožený se svým učitelem ZUŠ Polabiny, Lonkova panem Jaroslavem Zavřelem bylo celostátní kolo 53. ročníku FO kategorie A ukončeno.

 

Kromě partnerů a sponzorů, které jsme již zmínili dříve chceme také poděkovat organizacím, jež podobně jako naši školu zřizuje Pardubický kraj.
Střední škola potravinářství a služeb v Pardubicích nám po oba soutěžní dny bezchybně a ochotně poskytovala catering pro soutěžící i porotce, vyrobila také perníkové medaile pro všechny účastníky i hosty.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Poličce připravila na profesionální úrovni rauty na zahájení na Pardubickém zámku a také na Gymnáziu Dašická.

Východočeské muzeum v Pardubicích nám poskytlo reprezentativní rytířské sály a také přednáškový sál pro workshop s roboty.

Brzy uveřejníme fotografie v takové podobě, abyste si je mohli stáhnout v lepším rozlišení.

Středa 23.2.2012 byla druhým druhým soutěžním dnem, na řadě byla praktická úloha, studenti ji měřili v laboratořích Fakulty chemicko-technologické. Úlohu s názvem HUSTOMĚR připravili organizároři z Gymnázia Pardubice, Dašická. Zadání úlohy najdete zde a řešení zde.

Práce v laboratořích probíhala celkem poklidně až na jeden rozbitý rtuťový teploměr. Při nahánění kuliček rtuti jsme si připomenuli vlastnosti povrchové vrstvy, což ostatně bylo i součástí praktické úlohy.

Odpoledne se studenti přišli podívat do přednáškového sálu zámku, kde probíhal workshop na téma programovatelní roboti. K dispozici byl také vstup do expozic zámku.

Po večeři byly k dispozici opravené úlohy k nahlédnutí  studentům a pak již čekala přednáška Ing. Dany Drábové, Ph.D. – Jaderná energie: přínosy a rizika.

 

22.2.2012
Informace o prvních dvou dnech soutěže včetně fotografií najdete zde.

20.2.2012
Uveřejňujeme seznam partnerů a sponzorů celoostátního kola FO
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jednota českých matematiků a fyziků, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, Univerzita Pardubice, Skupina ČEZ, Czech Software First s. r. o., Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT,Nakladatelství Prometheus, spol. s. r. o., ČEPS, a. s.Sensit s. r. o., Elektrárny Opatovice, a. s., Východočeské muzeum v PardubicíchAZ Garden s r. o., Železářství Kutil s. r. o., Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji.

 

15.2.2012
S dotazy je možné se obrátit na RNDr. Vladimíra Víchu 774 439 052.

Počet účastníků do Foxconnu je v tuto chvíli již naplněn. Jako další exkurzi Vám nabídneme hvězdárnu barona Artura Krause.  U prezence nám sdělíte, zda se jí chcete zúčastnit.

 

11.2.2012
V programu pro soutěžící a pro porotce byly provedeny drobné změny a upřesnění.

Zveřejňujeme jídelní lístek. Pokud má někdo speciální dietetické požadavky (např. bezlepkovou dietu), napište neprodleně na adresu herudkova.jana@gypce.cz.

 

8.2.2012
Uveřejňujeme program pro soutěžící.

Mapa cesty od nádraží do místa prezence a mapa kampusu Univerzity Pardubice..

Mapa cesty od VŠ kolejí na Pardubický zámek a od VŠ kolejí na radnici.

Program pro porotce.
7.2.2012
Uveřejňujeme seznam postupujících studentů včetně dvou náhradníků.
Pozvánku pro studenty, kteří postoupili do celostátního kola najdete zde.

6.2. Exkurze – spěchá!
Ve středu 22. 2. odpoledne se pro zájemce uskuteční exkurze. Můžete volit z nabídky Foxconn (výroba počítačů) neboHvězdárna barona Artura Krause. Počet účastníků exkurze do Foxconnu je omezený na 30 a potřebují předem určitá Vaše data. Pokud chcete do Foxconnu, prosím, abyste pro potřeby exkurze poslali jméno, příjmení a datum narození a zároveň napište: exkurze- Foxconn.
Pokud chcete na hvězdárnu, stačí napsat pouze jméno, příjmení a exkurze-hvězdárna.
Mail s volbou exkurze pište na: eliasova.ivana@gypce.cz
Napište co nejdříve, v případě velkého zájmu rozhoduje pořadí došlých mailů.

Stravování:
Pokud máte požadavek na bezlepkovou dietu, napište jej co nejdříve na adresu: herudkova.jana@gypce.cz

6.2.2012
Milí soutěžící, na základě výsledků dosažených v krajském kole 53. ročníku Fyzikální olympiády kategorie A jste postoupili do celostátního kola této soutěže, které se uskuteční ve dnech 21. – 24. 2. 2012 v Pardubicích. Jménem organizátorů z Gymnázia Pardubice, Dašická Vám chci k postupu mezi 50 nejlepších srdečně poblahopřát a pozvat Vás do Pardubic. 

Nad soutěží převzal záštitu hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek, radní zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči Ing. Jana Pernicová, primátorka statutárního města Pardubice Mudr. Štěpánka Fraňková a rektor Univerzity Pardubice Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

 

RNDr. Vladimír Vícha
Předseda KKFO
vicha.vladimir@gypce.cz.
mobil: 774 439 052

více

  • Kontakt více
    • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
    • 530 03 Pardubice, Česká republika.
    • telefon: 466 650 715
    • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.