Maturitní zkoušky více
MENU více

Charakteristika výuky chemie

Publikováno: 3. 11. 2012

Níže najdete stručný popis probíraných témat předmětu Chemie.

Podrobné tématické plány pro jednotlivé ročníky studia naleznete v sekci Dokumenty ke stažení.

Jako doplňková aktivita k základnímu studiu chemie může sloužit také účast v chemických soutěžích, především chemické olympiádě. Kabinet chemie poskytuje každoročně možnost přípravy na tyto soutěže. Úspěšná účast v chemické olympiádě, především pak účast v celostátním kole nejvyšší kategorie, je zohledňována některými vysokými školami při přijímacím řízení.

Osmileté studium:

Výuka chemie začíná ve druhém ročníku gymnázia (7. třída) a slouží v prvních dvou letech jako úvod a příprava pro studium na úrovni střední školy.

V prvním roce se žáci seznámí se základními pojmy v chemii jako jsou prvek, sloučenina a atom. Seznámí se též se základními vlastnostmi prvků (kovů, polokovů a nekovů), s typickými chemickými reakcemi těchto prvků a s reakcemi a vlastnostmi jednoduchých sloučenin (oxidů, sulfidů, halogenidů, kyselin, zásad, solí).

Ve druhém roce studia následují redoxní chemické reakce a jejich aplikace na výrobu kovů (především železa) a krátký exkurz do energetiky. Nejobsáhlejší kapitolu tvoří základy organické chemie (uhlovodíky a jejich jednoduché deriváty), petrochemie a chemie umělých hmot. Zakončení tvoří krátký úvod do biochemie a významných látek pro živé organismy a nakonec vztah chemie, ostatních věd a životního prostředí.

Po tomto dvouletém úvodu se v následujících čtyřech letech probírá látka střední školy (viz níže). Výhodou je, že je začíná již ve čtvrtém ročníku (9. třídě) a je rozložená do čtyř let (nikoliv jen do tří), což se vzhledem k množství probírané látky pozitivně odráží na kvalitě výuky, znalostech studentů i studijních výsledcích.

Čtyřleté studium:

Výuka chemie je tříletá, navazují na ni dva volitelné semináře.

Základní látka je tvořena vybranými kapitolami z následujících okruhů

obecná chemie

 • struktura atomu a elektronového obalu
 • chemická vazba
 • chemická termodynamika a termochemie
 • chemické reakce
 • teorie kyselin a zásad

anorganické chemie

 • chemie prvků a jejich typických sloučenin včetně komplexních

organické chemie

 • chemie uhlovodíků a jejich derivátů
 • petrochemie
 • chemie polymerů
 • lipidy
 • terpeny
 • steroidy
 • heterocykly
 • sacharidy
 • bílkoviny
 • nukleové kyseliny

základy biochemie

 • enzymy
 • vitamíny
 • metabolické dráhy
 • fotosyntéza

Dvouletý seminář:

První rok semináře je věnován dvěma tématům:

 1. Úvod do analytické chemie a základních laboratorních metod. Výuka probíhá většinou přímo v laboratoři a má převážně praktický charakter.
 2. Opakování základních výpočtů v chemii , popřípadě podle zájmu i řešení obtížnějších příkladů.

Druhý rok semináře je pak věnován především opakování maturitních témat.

Jednoletý seminář:

Seminář je věnován především podrobnému opakování maturitních témat a otázek.

Podle zájmu (a především píle) studentů jej lze rozšířit například o řešení testů u přijímacích zkoušek na vysoké školy (především lékařských fakult) či jiná témata dle zájmu.

více

 • Kontakt více
  • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
  • 530 03 Pardubice, Česká republika.
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.