Úřední hodiny sekretariátu během letních prázdnin více
MENU více

Maturitní zkoušky archiv

Publikováno: 3. 9. 2014

_archiv_01

 

Maturitní zkoušky 2018

Maturitní zpravodaje: 

Maturitní zkouška 2018
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Společná část MZ 

 1. předmět: ČJ (DT, PP, ústní zk.)
 2. předmět: cizí jazyk (DT,PP, ústní zk.) nebo  M  (DT)

Profilová část MZ – každý žák volí dva předměty

3. předmět: výběr z těchto předmětů:

 • písemná zkouška:  M, Pv
 • ústní zkouška:  AJ, NJ, FJ, RJ, ZSV, Fy, D, Bi, Ch, Z

4. předmět: výběr z těchto předmětů

 • písemná zkouška:  M, Pv
 • ústní zkouška:  AJ, NJ, FJ, RJ, ZSV, Fy, D, Bi, Ch, Z

Součástí zkoušky z maturitního předmětu Pv  je i učivo z předmětu  informatika (základy programování).

Žák musí maturovat ze čtyř různých předmětů.

Každý žák musí absolvovat MZ alespoň z jednoho cizího jazyka.

Maturitní zkoušky 2017

aktuálně:

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2017 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
2 až 3 povinné zkoušky
– stanovuje RVP/ ředitel školy
max. 2 nepovinné zkoušky
– z nabídky:
cizí jazykmatematika
max. 2 nepovinné zkoušky
– nabídku stanovuje ředitel školy
– ředitel školy může zařadit i výběrovou zkoušku Matematika+

Termíny konání ústních zkoušek společné a profilové části MZ

 • třídy 8. A, B: 16. až 19. 5. 2017
 • třídy 4. F, H:  22. až 25. 5. 2017

Aktuální a garantované informace jsou základem přípravy ke společné části maturitní zkoušky, a proto Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vedle provozování oficiálního maturitního portálu vydává již od roku 2008 také Maturitní zpravodaj.

Jak se žák přihlásí k maturitní zkoušce? 

 • Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince pro jarní zkušební období, do 25. června pro podzimní zkušební období a to řediteli školy.
 • Ředitel školy poté do 15. prosince pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období přihlásí své žáky ke zkouškám společné části do centrálního informačního systému Centra. Přihlášení je formou přihlášky k maturitní zkoušce.

Má žák možnost opravit po tomto termínu například výběr předmětu?

 • Volba předmětů na přihlášce k 1. prosinci je závazná a pro daný termín zkoušky konečná.
 • Jakákoli změna tohoto typu po termínu není přípustná. Přípustné jsou pouze změny, které vyplývají z institucionálních změn (škola se např. k 1. lednu sloučí s jinou), popř. změny, kdy žák přestupuje na jinou školu.
 • Žák obdrží tzv. výpis z přihlášky nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru a podpisem stvrdí správnost údajů v něm obsažených. Jde o zpětnou kontrolu, zda při zápisu do informačního systému Centra nedošlo k chybě.

Luděk Burian, ředitel školy

Maturitní zkouška 2017
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

 Společná část MZ 

 1. předmět: ČJ (DT, PP, ústní zk.)
 1. předmět: cizí jazyk (DT,PP, ústní zk.) nebo  M  (DT)

Profilová část MZ – každý žák volí dva předměty

 1. předmět: výběr z těchto předmětů:

– písemná zkouška:  M, Z, Pv

– ústní zkouška:  AJ, NJ, FJ, RJ, ZSV, Fy, D, Bi, Ch

 1. předmět: výběr z těchto předmětů

– písemná zkouška:  M, Z, Pv

– ústní zkouška:  AJ, NJ, FJ, RJ, ZSV, Fy, D, Bi, Ch

Součástí zkoušky z maturitního předmětu Pv  je i učivo z předmětu  informatika (základy programování).

Žák musí maturovat ze čtyř různých předmětů.

Každý žák musí absolvovat MZ alespoň z jednoho cizího jazyka.

Matematika+: tato zkouška se v roce 2017 řídí novými pravidly => viz. dokument, článek 2. a 4.

Seznam vysokých škol akceptujících nepovinnou profilovou zkoušku Matematika+ ke stažení zde.

Aktualizovaná verze tohoto přehledu: http://www.novamaturita.cz/seznam-vs-akceptujicich-vyberovou-zkousku-matematika-1404038041.html 

29. 9. 2016

Mgr. Luděk Burian, ředitel školy


Maturitní zkoušky 2015

aktualizace 6. května 2015:

aktualizace 30. dubna 2015:

aktualizace 27. dubna 2015:

aktualizace 8. dubna 2015:

aktualizace 25. března 2015:

aktualizace 19. března 2015:

předchozí aktualizace stránky 10. března 2015:

 • Maturitní zpravodaj + JZS jaro 2015 podrobné schéma (příloha 8)

předchozí aktualizace 26. ledna 2015:

 • odkaz na jednotné zkušební schéma písemných zkoušek (CERMAT)
 • termíny ústních zkoušek

 

Termíny společné části maturitní zkoušky jaro 2015

Společnost Cermat zveřejnila Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ pro jarní zkušební období:

Termíny konání ústních zkoušek společné a profilové části MZ

 • třídy 8. A, B: 18. až 2. 5. 2015
 • třídy 4. F, H:  25. až 29. 5. 2015

Další informace pro maturanty:

Maturitní zkoušky 2014: 

Maturitní zkouška se skládá z části profilové a společné.

 • Profilová část je vytvářena školou.
 • Společná část je jednotná v celé zemi.

Po zhodnocení zkušeností s průběhem maturitních zkoušek na jaře 2012 byla dosavadní pravidla změněna novelou zákona. Tehdejší prezident Klaus tuto novelu zákona podepsal 5. listopadu 2012:  http://www.novamaturita.cz/prezident-vaclav-klaus-podepsal-navrh-novely-skolskeho-zakona-1404036102.html


Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP (Rámcového vzdělávacího programu) pro daný obor.

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci již pouze v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou.Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku, jako tomu bylo v prvním ročníku maturit.

Další důležité informace k maturitě v roce 2013 naleznete v těchto záložkách:

zdroj informace: http://www.novamaturita.cz/maturita-2013-1404035826.html

 


soubory ke stažení:

 

více

 • Kontakt více
  • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
  • 530 03 Pardubice, Česká republika.
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.