Maturitní zkoušky více
MENU více

Maturitní zkoušky v roce 2013

Publikováno: 12. 1. 2014

Oficiální zásadní dokumenty pro maturanty i jejich vyučující:

Základní informace o novém modelu maturitní zkoušky – http://www.novamaturita.cz/.

Maturitní zkouška se skládá z části profilové a společné.

 • Profilová část je vytvářena školou.
 • Společná část je jednotná v celé zemi.

Po zhodnocení zkušeností s průběhem maturitních zkoušek na jaře 2012 byla dosavadní pravidla změněna novelou zákona. Prezident Klaus tuto novelu zákona podepsal 5. listopadu 2012:  http://www.novamaturita.cz/prezident-vaclav-klaus-podepsal-navrh-novely-skolskeho-zakona-1404036102.html


Maturita 2013

 Model maturitní zkoušky pro rok 2013

Maturitní zkouška ve školním roce 2012/2013 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2013 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika
2–3 povinné zkoušky
– stanovuje RVP/ ředitel školy
max. 2nepovinné zkoušky
– z nabídky:
cizí jazyk, matematika
max. 2 nepovinné zkoušky
– nabídku stanovuje ředitel školy

Grafické znázornění maturitního modelu 2013:

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP (Rámcového vzdělávacího programu) pro daný obor.

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci již pouze v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou.Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku, jako tomu bylo v prvním ročníku maturit. Toto pravidlo platí retrospektivně, tedy i pro žáky, kteří neuspěli u maturitní zkoušky v roce 2011, ale k opravné zkoušce se chtějí přihlásit až v rámci školního roku 2012/2013.

Další důležité informace k maturitě v roce 2013 naleznete v těchto záložkách:

zdroj informace: http://www.novamaturita.cz/maturita-2013-1404035826.html


soubory ke stažení:

více

 • Kontakt více
  • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
  • 530 03 Pardubice, Česká republika.
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.