Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
facebook
facebook
instagram
facebook
facebook
facebook
vice
domu
menu
hledani
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Posts tagged exkurze

Dne 1. 4. 2019 třída 6. B absolvovala v rámci výuky anglického jazyka prohlídku Pražského hradu. Jednalo se o komentovanou prohlídku v anglickém jazyce s průvodcem. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací týkajících se historie a architektury budov v areálu Pražského hradu.

Eva Procházková ze 6. B o dni stráveném v Praze napsala:

zobrazit celý článek »

Byl, nebyl jeden krásný slunečný den 27. 2. 2019 a 6. B se vydala do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Už od rána jsme poslouchali znělku, která nás posléze provázela celým dnem: „Já volím SPD, já vím proč SPD…“ 

Na místě nás sice nepřivítal kamarád z Dálného východu, ale ujal se nás přítel z jihu, a to vše bylo umožněno díky 5. B, která se na lyžařském kurzu rekreovala s našimi tělocvikáři na severu, a tak nám přenechala tuto výpravu. 

Jižan (Chocoafro, také známý jako Dominik Feri) nás provedl celou poslaneckou sněmovnou a ukázal nám všechny její zákoutí. Objevili jsme, že součástí budovy je i posilovna či rozmnožovna. Obohatily nás poznatky o tom, co skrývají poslanci ve svých šuplících a jak se sedí třeba na místě Andreje Babiše nebo Miroslava Kalouska. Seznámili jsme se s procesem návrhu nového zákona a nabiti novými vědomostmi jsme se vydali na cestu domů.

Klára Jandová, 6. B

V pondělí 15. 10. 2018 se celá naše třída sešla v 7:25 na hlavním nádraží u kávomatu. Společně s panem učitelem Nagyem a paní učitelkou Plecháčkovou jsme vyrazili směr Praha. Už v Kolíně nás ale postihla porucha vlaku, takže jsme se celou hodinu mohli kochat pohledem na Futurum Kolín. Zlatý hřeb celé exkurze byl však ještě před námi.

foto Adriana Bednářová

Do Prahy jsme dorazili živi a zdrávi a spěchali jsme za panem průvodcem, který nás již netrpělivě očekával na zastávce metra Hradčanská. Společně jsme vyrazili na Pražský hrad, kde nás čekala komentovaná prohlídka v angličtině, během níž jsme společně navštívili Starý královský palác, baziliku sv. Jiří nebo katedrálu sv. Víta. Poté už se naše exkurze začala chýlit ke konci, s potěšením všech jsme si ještě na nádraží stihli koupit malou svačinu do vlaku. Na cestě domů jsme Kolín naštěstí už jen míjeli. Exkurze se velmi vydařila a my jen doufáme, že nás pan učitel zase někam vyveze!

Viktorie Vlášková, Tereza Paříková, 2. F

V pátek 27. 4. 2018 měly naše dvě sekundy před sebou velké plány: prozkoumat kutnohorské doly, zblízka si prohlédnout, a hlavně poslechnout varhany v chrámu sv. Barbory a potom zlézt nedaleký vrch Kaňk s rozhlednou.

foto Olga Vacková

Po příjezdu do Kutné Hory jsme hned zavítali do Českého muzeum stříbra. Kousek odtud jsme sestoupili vybaveni svítilnou, helmou a perkytlí (hornická halena s kápí) do původního středověkého stříbrného dolu. Ocitli jsme se až 40 metrů hluboko. Seznámili jsme se se způsobem těžby a zpracování stříbra až po technologii ražby mincí. Součástí expozice byl také původní velký těžní stroj na koňský pohon, tzv. trejv.

zobrazit celý článek »

V pátek 12. 5. 2017 navštívily třídy 2. A a 2. B pardubické dostihové závodiště. Ujal se nás příjemný průvodce a nejprve nám řekl mnoho zajímavého o historii závodiště. Vysvětlil například, jak se stalo, že v roce 1909 neměla Velká pardubická vítěze. Proč? Na startu se sešla pouhá trojice koní a jezdců. Po několika pádech a vybočeních však žádný z nich neprošel cílem v časovém limitu, a tak byl dostih anulován, aniž by 34. ročník Velké pardubické poznal svého vítěze.

foto: Olga Vacková

Pak jsme si zblízka prohlédli některé překážky a také o nich jsme uslyšeli mnoho zajímavého. Nejvíce samozřejmě o Taxisově příkopu.

Na závěr naší exkurze jsme zhlédli výcvik policejních koní. Koně jsou bez výcviku hodně lekaví, proto je potřeba je dlouho cvičit, aby se nebáli ohně ani výstřelů při demonstracích nebo jiných mimořádných událostech.

Akce se nám moc líbila. Mnozí z nás přiznali, že to byla pro ně první příležitost závodiště navštívit.

Eliška Dolanská, 2. B

 

Symbolicky v den čtyřiasedmdesátého výročí vyhlazení osady Ležáky, 24. června 2016, jsme si v polské Osvětimi připomněli tragické osudy dalších obětí nacistického teroru. Koncentrační tábor Auschwitz, skládající se ze tří částí ( Auschwitz I, Auschwitz II Birkenau, Auschwitz III Monowitz), byl největším lágrem třetí říše. V této továrně na smrt bylo mezi lety 1940 – 1945 vyvražděno na půl druhého milionu osob, převážně židovského původu.

foto: Jakub Dlouhý 6.A

Po pětihodinové cestě autobusem se nás ujala česky mluvící průvodkyně. Při exkurzi v hlavní části tábora Auschwitz I jsme byli seznámeni se základními fakty o táboře, s životními podmínkami vězňů, se způsoby popravování nebo také s táborovou hierarchií. Viděli jsme popraviště, krematorium s plynovou komorou, místo, kde se vězni řadili na nechvalně proslulé apely (vězeňské nástupy) a několik budov se stálou expozicí.

foto: Jindřich Horák 6.B

Po krátkém přesunu autobusem jsme na věži vstupní brány zahájili prohlídku části Auschwitz II Birkenau. Zde nás čekal jeden z největších zážitků dne – beseda s pamětnicí paní Evou Liškovou. Tato žena, která v nejstrašnějším vyhlazovacím táboře prožila dva roky, nám povyprávěla o životě v Birkenau za 2. světové války i o složitém začlenění bývalých vězňů do civilního života po válce. Setkání bohužel netrvalo dlouho, neboť paní Lišková byla požádána, aby jako zástupkyně přeživších konfrontovala své hrůzné zážitky s názory neonacistického popírače holokaustu pro kamery dokumentaristů.
Po zhlédnutí části natáčení a položení kytice k památníku připomínajícímu oběti nacistických zvěrstev jsme se zmožení silnými zážitky a přímým sluncem vydali na zpáteční cestu.

Lukáš Svoboda 7. B

 • Mezopotámie, 7. tisíciletí př. n. l.: uvařeno první pivo[1].
 • Břevnov, 993 n. l.: založen nejstarší doložený český pivovar, je jím Břevnovský klášterní pivovar v Břevnovském klášteru [2].
 • Pardubice, počátek 14. století: první pokusy s vařením piva v Pardubicích.
 • Pardubice, 1491: představitel jednoho z nejvlivnějších a nejbohatších rodů v zemi, působícího na rozsáhlém území od Hané a Moravy až po Prahu, Vilém z Pernštejna, zakoupil Pardubice a zvolil si je za centrum svého velkého panství.
 • Pardubice, počátek 16. století: Pernštejnové se intenzivně zabývají pivovarnictvím [3].
 • Plzeň, 5. října 1842: Měšťanský pivovar Plzeň (Bürgerliche Brauhaus) uvařil první várku.  Naražena byla 11. listopadu a ač nedopadla úplně dle očekávání, sklidila veliký úspěch [4].
 • Pardubice, 1871: vznik pivovaru. Pardubice se bouřlivě rozvíjí, město ovládá průmyslová revoluce, život v městě je ovlivněn polohou na hlavní železniční trati a přítomností významné vojenské posádky.

 • Pardubice,  17. května 2016: třída 7.B navštěvuje Pardubický pivovar v rámci odborné exkurze [5]. Žáci se prakticky seznamují s pojmy šrotování, vystírací káď, rmutovací pánev, mladina, scezování, chmelovar, kvašení, dozrávání, filtrace, stáčení a senzorické testování. Exkurze tak doplňuje výuku biochemie.

Milan Volejník

Dne 11. května 2016 se žáci tříd 2. F a 6. B v rámci výtvarné a hudební výchovy zúčastnili exkurze v Národní galerii v Praze.

Hned po příchodu do Veletržního paláce se studenti rozdělili na dvě skupiny. První skupina se zúčastnila edukačního programu s tematikou expresionismu,  druhá s tematikou impresionismu a kubismu.

foto: Katarína Ivančáková, Roman Švéda, oba 2. F

V rámci vzdělávacího programu se mohli žáci seznámit s díly Emila Filly, Jana Zrzavého, Františka Kupky, dále Gustava Klimta, Edvarda Muncha, Clauda Moneta, Pabla Picassa, a to vše v propojení s hudbou Igora Stravinského, Leoše Janáčka a Arnolda Schoenberga. Výsledkem propojení hudebního a výtvarného umění byla tvorba automatické kresby.

Studenti se rovněž mohli zapojit do diskuze o skrytých významech děl, jejich poselství a vlivu tehdejší politické a společenské situace na autora. Po ukončení programu si žáci samostatně prohlédli zbývající expozice Národní galerie.

Tato exkurze nás nejen obohatila o znalosti moderního výtvarného umění, ale také nám pomohla pochopit souvislost mezi výtvarným uměním, hudbou  a literaturou a jejich vzájemné ovlivňování.

Katarína Ivančáková  2. F

Ve středu 11. května 2016 se naše třída 4.A vydala vlakem na výlet do vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové. Nejprve jsme zhlédli velmi zajímavé naučné video o obnovitelných zdrojích energie. Pak následovala prohlídka budovy a výstavy o obnovitelných zdrojích. Výstavou nás provázela velmi milá slečna, která pro nás měla nachytané zajímavé povídání o energiích.

zobrazit celý článek »

Ráno v 8:25 jsme se sešli před školou a vyrazili jsme na náš poslední výlet spolu s francouzskými studenty. Naším cílem byl ostrov Noirmoutier, kde jsme na pláži, na kterou jsme dorazili skrz les, hráli hru. Vytvořili jsme česko-francouzské skupiny. Měli jsme za úkol najít 7 předem určených míst, vyfotit se s nimi, postavit hrad z písku a najít mušle. Po splnění úkolů jsme dostali písmenka, ze kterých jsme museli vytvořit slovo. Pak jsme měli asi hodinovou pauzu na oběd. Jakmile jsme dojedli, udělali jsme na pláži skupinovou fotku a vítězná skupina dostala cenu.

zobrazit celý článek »

chapmans_brosVe středu 18. 12. 2013 se třída 6. B pod vedením učitelek Olgy Vackové a Ivany Axmannové vydala na kontroverzní výstavu bratří Chapmanů v pražském Rudolfinu.

Mohli jsme zde vidět plno odporných červů, dětské omalovánky doplněné šokujícími symboly, ukřižované hamburgery z McDonald’s, nacistické vláčky nebo děti řezající hlavu kolouška.

Vše bylo ale doplněno ušlechtilými materiály, dokonalou kresbou a poetickými názvy, díky čemuž měla díla úplně jinou uměleckou hodnotu.

Chapmanovi si s námi svým osobitým způsobem hráli, šokovali nás a klamali naše smysly, ale přesto nás dokázali zaujmout a někteří z nás je i obdivují.

zobrazit celý článek »

Zdálo se, že zájezdy do Drážďan jsou začarované. Po několik předchozích let se žádný nepodařilo uskutečnit a i ten letošní provázely komplikace. Nejprve zájezd ohrozil malý počet účastníků, poté původní plánovaný odjezd 6. 12. 2013 překazil orkán Xaver. Výprava byla tedy přesunuta na pondělí 16. 12. 2013. Jednalo se o skutečně dobrou volbu termínu, celý den nás provázelo nádherné počasí.

Do Drážďan jsme přijeli okolo desáté hodiny a hned jsme se vydali na návštěvu galerie Zwinger. Dále jsme se prošli po historickém centru města, kde jsme spatřili například kostel Frauenkirche, náměstí Altmarkt a Semperovu operu. Na závěr společného programu jsme zavítali do Státních uměleckých sbírek v Drážďanech. Následný několikahodinový rozchod jsme využili k návštěvě vánočních trhů a ochutnání místních specialit. Velmi nám zachutnala národní specialita bratwurst.

Ladislav Roušar

V pátek 13. 12. 2013 byli žáci naší školy na exkurzi ve Vídni. Nejprve si prohlédli nejznámější památky – letní a zimní sídlo Habsburků, chrám sv. Štěpána, Kapucínský kostel, radnici a další zajímavá místa.

Potom si vybrali mezi návštěvou varhanního koncertu v kostele sv. Petra, výstavou v muzeu Albertina nebo vánočními trhy. Většina z nich zvolila poslední možnost.

Samozřejmě jsme ochutnali místní speciality – včetně slavného Sachrova dortu.

Ivana Valešová

související: https://www.gypce.cz/2013/12/12/vanocni-viden/

Informace pro účastníky zájezdu do Vídně:

 • Odjezd v pátek 13. 12. 2013 v 5,00 hodin od školy.
 • Návrat je naplánovaný na večer mezi 22. a 23. hodinou (nebudou-li komplikace na silnici). Pokud by někoho nevyzvedávali rodiče, bude mít s sebou lístek, že může odejít sám domů.
 • S sebou si vezměte pas nebo občanský průkaz, asi 10,- Euro, jídlo a pití na cestu.
 • Program:
 • V ceně je kromě dopravy samozřejmě pojištění a prohlídka města.

Tyto informace již dostali účastníci zájezdu do Vídně na informační schůzce.

Ivana Valešová

Ve dnech 1., 3., 7. a 8. 10. 2013 se žáci všech tříd prvního ročníku čtyřletého a pátého ročníku osmiletého studia zúčastnili exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně realizované v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji.

A toto je zaujalo…..

Jana Herudková

Akce se konala v rámci Projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0012 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt OP VK s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

 • Archiv příspěvků:

  Duben 2021
  Po Út St Čt So Ne
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  
Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

Informace o zpracování osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti
Informace o přístupnosti

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
 • Josef Rak (webmaster)
 • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
 • telefon: 466 650 715
 • e-mail: info@gypce.cz
 • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.