Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
rss
rss
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Žáci ze ZŠ Spořilov v gymnaziálních laboratořích chemie a biologie

Žákyně i žáci ze ZŠ Spořilov se v pátek 27. března 2015 zúčastnili prací v laboratořích chemie a biologie na našem gymnáziu. Podobně jako jejich předchůdci ze základních škol Benešovo nám., Bohdaneč a Studánka v laboratoři chemie zkoumali nápoje a jejich vlastnosti, učili se separačním metodám, jednoduchým orientačním důkazům v analytické chemii. V laboratoři biologie žáci ze Spořilova zkoumali dermatoglyfy.

zobrazit celý článek »

Publikováno: 28. 03. 2015

Probíhá výměnný program s francouzskými žáky

Dlouhých 1 541 kilometrů urazili naši francouzští hosté ze školy IMG_5309Saint-Joseph z města Challans z departementu Vendée z kraje Pays de la Loire ve Francii, než dorazili v pondělí 23. března 2015 ve 14 hodin před školu.

Ve škole na ně již čekali jejich korespondenti a dárky na přivítanou. Program od té chvíle běží na plné obrátky a francouzští žáci objevují českou kulturu, historii, vědu či gastronomii (Praha, zámek Kačina, Terezín, elektrárna Hučák). Víkend budou trávit v rodinách.

Komunikace probíhá jako každý rok v anglickém jazyce, ve kterém dnes ve Sportovní hale Dašická rovněž odehráli nazkoušené scénky.

P. Machatý, L. Švadlenková

Publikováno: 27. 03. 2015

Módní přehlídka třídy 5. A

Ve čtvrtek 12. 3. 2015 ukázali žáci třídy 5. A, že mají smysl pro humor, krásná těla i znalosti německého a francouzského jazyka. Diváci z maturitních a předmaturitních ročníků ocenili jejich snahu potleskem a vy se můžete podívat na skvělé video. Děkuji moc Martinu Molkovi za natočení a přípravu videa.

Zuzana Burianová

Publikováno: 27. 03. 2015

Návštěva studenta z Francie v hodině anglické konverzace

V pondělí 24. 3. 2015 navštívil anglický seminář Valentin Didier z Francie. Valentin je studentem ekonomie a v rámci programu Erasmus přijel na rok studovat do České republiky. Ačkoli rodilý Francouz, předvedl nám velmi dobrou znalost angličtiny, která je jistě pro studium v zahraničí nezbytná.

zobrazit celý článek »

Publikováno: 25. 03. 2015

Zahájení Velikonočního jarmarku ve stacionáři MIREA v Nemošicích

Školní pěvecký sbor pod vedením Mgr. Ivany Hrdinkové se v pondělí 23. 3. 2015 podílel na zahájení Velikonočního jarmarku ve stacionáři Mirea v Nemošicích.

Velikonoční jarmark je již tradiční akcí této obecně prospěšné společnosti, jejímž posláním je od r. 2008 rozvíjet samostatnost dospělých lidí s mentálním postižením prostřednictvím nácviku a upevňováním sebeobslužných, pracovních a sociálních dovedností, které vedou k zapojení do běžného života a k nezávislosti na poskytované službě.

Po úvodním projevu náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Jany Hanzlíkové zazpívali studenti naší školy za vydatné rytmicko-melodické podpory klientů stacionáře několik skladeb. Vytrvalý  potlesk obecenstva a nadšení všech přítomných dávalo tušit, že se náš výkon líbil a že spolupráce s mentálně postiženými může být oboustranně obohacující.

Ivana Hrdinková

Publikováno: 24. 03. 2015

Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže

družstvo EYP s prezidentem poroty panem Hugo Dürrem (SE)Ve dnech 19. – 22.3.2015 se družstvo naší školy ve složení Tereza Kalousová, Jana Paulysková a Petra Rudišarová (všechny ze třídy 6.A) zúčastnilo výběrové konference konané ve Zlíně.

Velkým úspěchem byl již postup z předkol konaných v lednu 2015, kdy naše družstvo bylo vybráno mezi 17 nejlepších v České republice. Oceňujeme zvládnutí náročné přípravy na předkolo i samotnou výběrovou konferenci a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Výsledky NVK  postupujících na mezinárodní výběrové konference dosud nejsou známy.

Jana Bílková

Publikováno: 24. 03. 2015

Seminář “Můžeš podnikat”

V pátek 20. 3. 2015 se na naší škole uskutečnil seminář finanční gramotnosti na téma “Můžeš podnikat”. Besedy se zúčastnili žáci společenskovědních seminářů. Seminář vedli Jakub Petera a Ing. Příhoda. Lektoři předali žákům své dlouholeté zkušenosti z podnikatelské činnosti a zároveň jim ukázali praktické možnosti, jak rozvinout podnikatelský potenciál.

Seminář splnil svůj záměr a pro studenty byl přínosem pro jejich budoucí praxi.

Mgr. Filip Petr

Publikováno: 24. 03. 2015

1. místo v soutěži „Právo pro každý den“

Gratulujeme Anně Vaňhové, Báře Kmentové, Magdě Dinušové a Tomáši Vlasákovi ze 4.A a 4.B,  kteří obsadili první místo v městském kole soutěže v právním vědomí „Právo pro každý den“. Navázali tak na stejný úspěch našich družstev z minulých let.

Tito žáci budou naši školu reprezentovat v krajském kole.

A. Vlasáková

Publikováno: 23. 03. 2015

Skvělé výsledky v soutěži RoboRAVE

V pardubickém Ideonu proběhl další ročník robotické soutěže RoboRAVE – oblíbené hledání hořících svíček a rychlé zhášení – vše pomocí autonomního robota. Konstrukce velmi rozdílné, ale stále úspěšnější. Každým rokem se úroveň zvyšuje, letos přijelo do Pardubic už 17 týmů a do hlavní páteční soutěže postoupilo 11 vozítek.

zobrazit celý článek »

Publikováno: 23. 03. 2015

Aktualizované informace k výměnnému programu s Francouzi

Program pobytu francouzských studentů v Pardubicích

pondělí 23. března až pondělí 30. března 2015

zobrazit celý článek »

Publikováno: 23. 03. 2015

Vědeckotechnické projekty byly úspěšné

Ve dnech 19. a 20. března se v Ideonu konalo krajské kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji.
Z naší školy z okresního kola postoupilo 17 žáků s 9 projekty, 7 projektů bylo v kategorii Junior, 2 projekty v kategorii Středoškolák.

Celkem bylo v Ideonu v kategorii Junior 80 projektů, Středoškoláků bylo 50. Naším nejúspěšnějším autorem byl Kamil Mudruňka z 5. A s projektem Fyzikální laboratoř, který vyhrál účast na Vernadského soutěži v Moskvě a účast na Letní škole FYBICH (fyzika-biologie-chemie). Martin Kaplan z 8. B s projektem Radiace v letadle a na oběžné dráze postoupil do celostátního kola soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v Praze a získal cenu od společnosti CONTIPRO. Petr Král a Petr Kučera ze 3. A s projektem Dopplerův jev pojedou na studijní stáž do Francie.

zobrazit celý článek »

Publikováno: 21. 03. 2015

5.B na rallye v němčině

Dne 16.3.2015 jsme s naší skupinou němčiny navštívili Goethe-Centrum v ESD na Pernštýnském náměstí. Po příchodu jsme byli mile přivítáni vedoucí centra paní Ingou Meissner.

zobrazit celý článek »

Publikováno: 21. 03. 2015

Žáci ze ZŠ Benešovo náměstí zkoumali tajemství destilace

Publikováno: 20. 03. 2015

Žáci ze ZŠ Benešovo náměstí zkoumali dermatoglyfy

Publikováno: 20. 03. 2015

Výsledky školního kola soutěže Bücherwurm

V pátek 20. 3. 2015 se uskutečnilo školní kolo soutěže Bücherwurm. Finále této soutěže pořádá Goethe centrum Pardubice a naše gymnázium má vždy své kvalitní zástupce. Při soutěži se hodnotí nejen správná výslovnost, ale především ztvárnění textu, umění zaujmout posluchače a přiblížit mu obsah knihy.

zobrazit celý článek »

Publikováno: 20. 03. 2015