Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
Maple TA
Novell
facebook
facebook
facebook
facebook
facebook
facebook
vice
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Budova našeho gymnázia po rekonstrukci v roce 2015 více...
Lyžařský kurz v Peci pod Sněžkou...
Cena Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského pro našeho absolventa Jana Juricu  více...
Lyžařský kurz na jihu Rakouska více...
Václav Luňák oceněn v Senátu  více...  
Žáci osmých tříd ze základních škol si vyzkoušeli některé zajímavé pokusy v naší chemické laboratoři. více...
Exkurze ve firmě Petrof více...  
Nejlepší plavci v kraji studují na našem gymnáziu více... 
 

Hučák – donedávna poslední mechanicky obsluhovaná vodní elektrárna. Její historická budova v secesním stylu, jež byla uvedena do provozu již v roce 1912, se nachází v Hradci Králové těsně před soutokem Labe a Orlice. A právě naše třída 4. A měla to štěstí se s ní ve středu 2. května 2018 v rámci projektového týdne seznámit.

Prohlídka začala zhlédnutím dokumentárního snímku, díky němuž jsme se dozvěděli mnoho informací o využití obnovitelných zdrojů. Poté následoval přesun do další části budovy, kde na nás čekala interaktivní expozice. Nejvíce nás zaujala technická vymoženost, která mísením teplého a studeného vzduchu vytvořila tornádo, či model vlnové elektrárny. Poté jsme se přemístili k břehu řeky Labe. Zde se nacházely tři Francisovy turbíny a komory, které byly k našemu překvapení vypuštěné z důvodu modernizace elektrárny. A abychom nevypadli ze školní rutiny, na závěr na nás čekal malý test, který posloužil k ověření načerpaných znalostí. 

Exkurze se nám líbila a každého z nás v jistém smyslu obohatila. 

Současné tercie, těšte se! 

Adéla Blümelová 4.A, foto Milan Volejník

Časový rozpis Projektového týdne 2018

Jana Herudková

foto Filip Licek

Psal se čtvrtek 26. dubna osmnáctého roku nového tisíciletí a kolektiv třídy 3. H našeho gymnasiálního ústavu využil pod velením paní učitelky Vomlelové (a jejího sekundanta, autora tohoto kuriosního článku) služeb státního železničního přepravce, aby se dostal do hlavního města. Důvod byl jasný – zjistit co nejvíce informací ke kause jistého Franze Kafky. Stopa vedla od knihkupectví, jež provozuje Společnost Franze Kafky. Zde jsme zatkli jistého Ondřeje Škrabala, který se ukázal jako vhodný podezřelý – znalostmi o dotyčném Franzi K. přímo oplýval a doslova hýřil všelikými detaily z života a tvorby proslulého literáta a seznámil přítomné s dějepisnými, místopisnými, povahopisnými a dalšími konkrétními i abstraktními zajímavostmi stran velkého spisovatele.

Pouť za Procesem, Zámkem, Proměnou a dalšími díly pražského autora jsme zakončili na Ovocném trhu u vchodu do Zákona. Dveřník nás ale zase nevpustil.

Nerozumíte? Přečtěte si Kafku.

Ondřej Vojtěch

V pondělí 23. dubna 2018 se uskutečnilo krajské kolo přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna 2018, do kterého z okresního kola postoupila naše žákyně Tereza Kadaníková z 2. B. Soutěžící si připravili dva texty, jeden z nich pak před porotou přednesli. Ti, které pak porota vybrala, měli šanci přednést i text druhý. Všechny výkony byly na velmi vysoké úrovni a my děkujeme Terce za výbornou reprezentaci školy. I když to letos na postup do celostátního kola nestačilo, už postup do krajského kola je velkým úspěchem.

Ondřej Vojtěch

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se v Divadle 29 uskutečnilo finále německé soutěže Bücherwurm 2018 (Bücherwurm  = Knihomol). V kategorii II. zvítězil svým vynikajícím výkonem Tomáš Belej ze 3. B. V kategorii III. se umístil na výborném třetím místě Vojtěch Svoboda ze 7. B, který rovněž předvedl skvělý výkon.
Oběma účastníkům gratuluji a děkuji za reprezentaci školy.

Nela Střídová

Ve středu 25. 4. 2018 se na naší škole konalo krajské kolo FO pro kategorie B, C a D. Ze školních kol postoupilo celkem 46 studentů, z nichž 12 bylo z naší školy.

Úlohy z nejvyšší kategorie B byly již opraveny a pořadí stanoveno. Naši studenti dosáhli výborného umístění:

 1. místo: Magdaléna Bártová (3. F)
 2. místo: Jakub Makarov (3. F)

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Vladimír Vícha

Dne 9. dubna 2018 jsme se my, studenti a studentky z 5. B, společně se třídou 5. A a vyučujícími Olgou Vackovou a Ivanou Axmannovou vydali do Obecního domu v Praze. Po příjezdu do metropole jsme se za krásného počasí pěšky přesunuli k této nádherné secesní budově. Během edukativního programu Orchestr bez fraku jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK (Film, Opera, Koncert). Víme například, že 80 % hudby k českým černobílým filmům pochází právě odtud. Měli jsme také možnost se podívat do archivu partitur.

foto: Olga Vacková

Ve druhé části programu se nás ujala velice milá průvodkyně, která nám představila reprezentační prostory Obecního domu a seznámila nás s jeho historií. Bylo nám umožněno navštívit zkoušku symfonického orchestru ve Smetanově síni. Náš program završil krátký koncert, který si pro nás připravilo smyčcové kvarteto z orchestru FOK. 

Naše kulturní zážitky umocnilo krásné slunečné počasí.

Lucie Hácová, Markéta Krtičková, 5. B

Ve čtvrtek 19. března 2018 se náš student Daniel Orts zúčastnil Soutěže ve španělském jazyce, jež se konala v Institutu Cervantes. Soutěž byla rozdělena do tří částí. Jako první byl poslech, který se skládal ze čtyř konverzačních situací a dlouhého rozhovoru o výrobě cukru v Čechách za Rakouska-Uherska.

Následovala druhá část věnovaná porozumění psanému textu, do kterého se doplňovala dlouhá souvětí. Text byl obtížný, neboť obsahoval odborné výrazy z oblasti ekonomie. Nejméně složitá byla část třetí, kdy si Daniel povídal s porotou na téma geografie a historie Španělska. Daniel se v kategorii SŠ III umístil na krásném čtvrtém místě.

Ceny předával španělský velvyslanec, Jeho Excelence Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín. Gratulujeme!

Přemysl Machatý

Ve dnech 23.– 27. 4. 2018 se student Radek Hlaváček ze 7. A účastní ústředního kola Biologické olympiády kategorie A, které se letos koná v Lednici na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

V pondělí 23. 4. 2018 soutěžící absolvovali slavnostní zahájení a pak už je čekal test. V dalších dnech budou pracovat v laboratoři a poznávat rostliny, živočichy a houby.

Přejeme Radkovi hodně štěstí.

Daniela Pražanová

Soutěž má čtyři kola (dvě jsou na podzim a dvě na jaře) a je určena pro žáky základních škol a nižších gymnázií. V letošním ročníku naše škola obsadila celkově třetí místo. Na velké pódium se v jednotlivých kategoriích dostali tito naši žáci:

kategorie umístění
H12:  1. místo Vojtěch Vališ (1. B)
  2. místo Ondřej Šípek (1. B)
  6. místo Jakub Horáček (1. B)
H14: 4. místo Michal Krpata (3. B)
  6. místo Jan Vališ (4. B)
D14: 1. místo Kateřina Koberová (4. B)
  3. místo Adéla Bártová (4. B)
  5. místo Mirka Cachová (2. A)

Každý z našich reprezentantů ví, že když se umístí v každém kole do dvacátého místa ve své kategorii, získává cenné body do soutěže škol. A uspět ve velké konkurenci není jednoduché. Proto si velice vážím sportovního nasazení a bojovnosti všech našich žáků, kteří se soutěže zúčastnili. Děkuji.

Lenka Koberová

Ve dnech 15.–18. dubna 2018 se v pražském Goethe-Institutu konalo celostátní kolo Soutěže v německém jazyce pro kategorie III A a III B (Zentrale Runde des Wettbewerbs in der deutschen Sprache), jehož jsem se jako reprezentant Pardubického kraje v kategorii III A zúčastnil. 

Ubytování, a zejména pak stravování v hotelu Mosaic House bylo více než uspokojivé. Soutěž samotná proběhla 16. dubna a sestávala nově ze dvou částí: Hörverstehen a Gruppenpräsentationen. V rámci druhé části jsme byli rozděleni do trojic a dvojice a po hodinové přípravě jsme vystoupili před komisí s desetiminutovou prezentací na přidělené téma, přičemž kromě jazykových schopností byla hodnocena např. také kreativita pojetí a Zusammenstimmung in der Gruppe. 

foto A. Vlasáková

zobrazit celý článek »

Jako každý rok i letos v době přijímacích zkoušek zorganizovali učitelé tělocviku pro žáky nižšího gymnázia oblíbený sportovní den. Tentokrát připadlo mezitřídní klání na úterý 17. 4. 2018. Sportovalo se na více místech.

Naši nejmladší měli crossmintonový turnaj v nafukovací hale na Slovanech. Vzhledem k tréninkovému náskoku 1. A se hrálo odděleně vyřazovacím systémem (tzv. „pavouk“). O pořadí vítězů  rozhodly závěrečné vzájemné zápasy.

Výsledky:

zobrazit celý článek »

Žáci maturitních tříd mají přihlášené obědy do posledního dne ústních zkoušek. Třídy 8. A, 4. F do  24. května 2018 a třídy 8. B, 4. H do 31. května 2018. Obědy si maturanti mohou odhlašovat dle vlastní potřeby.

Filip Petr

Program žákovského výměnného pobytu: Gymnasium Marianum Buxheim (SRN) – Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice (ČR): Program jaro 2018

Marie Matyášová

Výměnný pobyt pohledem účastníků

Naši Němci nám rozumějí aneb krátká zpráva z výměnného pobytu

Sobotní dopoledne po pátečním plese většina z nás prospala. Ti, kteří se rozhodli neprospat i odpoledne, navštívili aquapark a nákupní centrum. Navečer jsme se společně vydali do Nemošic na tradiční Mařelparty. V neděli jsme proto opět vstávali kolem poledne a poté jsme si šli zahrát fotbal do parku Na Špici. Kolem třetí jsme se ještě rozhodli projít se po Pardubicích a večer jsme se všichni znovu setkali ve školní jídelně na společném večeru.

Naši Němci si pro nás připravili pěkný program. Zatančili nám tradiční bavorský tanec a zahráli několik skladeb na klavír. My jsme pak společně zazpívali dvě písně a někteří si přichystali i sólové vystoupení. Bunterabend zakončili Pavel Hrubý, Petr Král a Vojtěch Stieber krátkým rockovým koncertem. Navečer jsme se někteří ještě posadili do kavárny a trávili poslední chvíle s našimi Němci v družném hovoru.

Aneta Roubová, 5. B

Exkurse do Prahy

zobrazit celý článek »

Odjezd a návrat

 • Odjezd 
  • 2. kurz: pátek 25. 5. 2018;
  • asi 8:00 – přesný čas odjezdu bude ještě upřesněn dle pokynů CK, sraz: 30 min. před stanoveným odjezdem před budovou školy.

zobrazit celý článek »

Studentky 6. B – Šárka Bičíková, Ester Ševčíková a Bára Šrámková – se zapojily se svým projektem na téma „Identita“ do 9. ročníku největší studentské soutěže věnující se současnému výtvarnému umění u nás. Tradičně ji pořádá Společnost Jindřicha Chalupeckého ve spolupráci s Národní galerií v Praze, Centrem současného umění DOX, Galerií Rudolfinum a Moravskou galerií v Brně.

Studentky připravily velice pěknou, kvalitní výtvarnou práci inspirovanou konceptuálním uměním i happeningem. Svůj projekt skvěle prezentovaly ve čtvrtek 12. dubna na semifinálovém kole v galerii DOX v Praze. K výslednému výtvarnému artefaktu připravily video dokládající nápad, myšlenku a proces vznikání díla. Velice si cením práce jmenovaných studentek a děkuji jim za reprezentaci naší školy.

Alena Dvořáková

Dne 10. 4. 2018 se třída 6. A vydala časně zrána na exkurzi do hlavního města Prahy, kde se zúčastnila dvouhodinové prohlídky exteriérů Pražského hradu, celé vedené kompletně v angličtině.

Naše procházka začala u zbytků původního dělostřeleckého opevnění, dále pokračovala kolem Belvederu a skrz královské zahrady až k Míčovně, následně jsme si prohlédli prostory nového hradu a úplně nakonec Chrám sv. Víta. Po celou dobu jsme mohli poslouchat velmi zajímavý výklad našeho průvodce, který nám o dost rozšířil naše stávající vědomosti o sídle českých panovníků a zároveň sem tam přihodil i nějakou tu pikantní zajímavost navíc.

Na zpáteční cestě nás doprovázelo sluníčko a v některých případech i pár kopečků pokoutně ukořistěné zmrzliny.

Děkujeme panu Nagyovi a paní Miletínové za zprostředkování této akce.

Zuzana Veselková, 6. A

V sobotu 14. dubna 2018 se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové konalo krajské kolo Chemické olympiády kategorie C. Žáci z naší školy získali v této soutěži velmi cenná umístění: Vítězem se stal Ondřej Herink (5. A), na třetím místě skončil Petr Filip (6. A), čtvrtý byl Štěpán Hortlík (5. A), šesté místo patří Barboře Dejdarové (6. B). Bára dosáhla stejného počtu bodů jako pátý účastník, o celkovém umístění rozhodl počet bodů v teoretické části.Všem našim úspěšným chemikům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!

Dana Kudláčková

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se na Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi konalo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Z naší školy se zúčastnili autoři tří prací v oborech matematika, fyzika a chemie. Jejich umístění je následující:

 • matematika a statistika – Kamil Mudruňka s prací CSE-lab, 1. místo, postup do krajského kola;
 • fyzika – Tomáš Faikl s prací Pozoruhodná fyzika létajících kvádrů, 1. místo, postup do krajského kola;
 • chemie – Jan Daněk a Matěj Prokop s prací Ochrana před UV zářením, 4. – 5. místo.

Děkujeme všem za prezentaci velmi kvalitních prací a postupujícím přejeme, aby se dostali až do celostátního kola.

Vladimír Vícha

Žáci ze čtyř základních škol se na jaře roku 2018 zúčastnili výuky v chemické laboratoři naší školy. Tato výuka se koná v rámci Projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0012 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

zobrazit celý článek »

Ve středu 4. 4. 2018 se na ZŠ Pardubice, Josefa Ressla konalo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii E a F. Z domácího kola v kategorii E postoupilo celkem 16 soutěžících, z nich byli tři z naší školy. V kategorii F z domácího kola postoupilo 11 soutěžících, z nichž byl jeden z naší školy.

Naši studenti si vedli výborně. V kategorii E máme dva postupující do krajského kola, které se uskuteční 27. 4. 2018. Jakub Ferenčík okresní kolo ve své kategorii vyhrál, Matěj Mocek se umístil na sedmém místě a Antonín Rousek byl dvanáctý. V kategorii F se umístil Josef Lustig na desátém místě.

Studentům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

Marcela Tučková

 • Archiv příspěvků:

  Květen 2018
  Po Út St Čt So Ne
  « Dub    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031  
Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
 • Josef Rak (webmaster)
 • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 532 02 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
 • telefon: 466 650 715
 • e-mail: info@gypce.cz
 • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se