Maturitní zkoušky více
MENU více

Krajské kolo Soutěže ve francouzštině již tento čtvrtek

Publikováno: 16. 3. 2014
 • Termín konání: čtvrtek 20. března 2014
 • Registrace účastníků: 8:30 – 8:45 hod v učebně 206 ve druhém patře
 • Zahájení: v 9:00 hod.

 • Uzávěrka přihlášek: pátek 7. března 2014
 • Místo konání: Gymnázium Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice
 • Poloha na mapě: www.mapy.cz
 • Telefon: 466 650 715
 • E-mail: machatyp@gmail.com
 • Spojení: od hlavního nádraží trolejbus č. 2, 13 výstupní stanice U Kostelíčka
 • Obsah soutěže:
 • Písemná částověření porozumění slyšenému textu pomocí otázek, na něž účastník písemně odpoví.
 • Ústní část: krátký úvod (představení) – popis obrázku – pro všechny úrovně
  • pro úrovně A1 a A2 jeux de rôle (řešení řečových situací, žáci si je losují)
  • pro úrovně B1 a B2 monologický projev (na rozdílná témata, z nichž si žáci losují)
  • V konverzační části soutěže se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost a plynulost vyjadřování.

Kategorie soutěže:

 • kategorie ZŠ A1 a A2 jsou určeny žákům základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií); soutěž probíhá ve školním, krajském a ústředním kole;
 • kategorie SŠ B1 a B2 jsou určeny žákům 1. až 3. ročníku všech typů středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií; soutěž probíhá ve školním, krajském a ústředním kole;
 • další kritéria pro zařazení do nižších kategorií A1 a B1:
  • maximálně 3 roky studia
  • maximálně 12 hodin týdně výuky celkem (např. konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuka) Žák musí vyhovět v obou těchto kritériích.
  • všichni ostatní přihlášení pak budou patřit do vyšších kategorií A2 a B2

Počet účastníků:

 • V kategorii A1, A2, B2 mohou školy přihlásit 2 účastníky.
 • V kategorii B1 pouze 1 účastníka.

Pozor – důvody k vyřazení ze soutěže!!!

 • žák pobýval během školní docházky v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě;
 • daný jazyk je mateřským jazykem žáka nebo žák žije v bilingvní (dvojjazyčné) rodině, tj. od narození je vychováván v daném jazyce, takže ho může používat rovnocenně jazyku mateřskému;
 • žák v rámci školní docházky se učí/se učil alespoň po dobu jednoho školního roku více předmětů v daném jazyce – například navštěvuje/navštěvoval cizojazyčné gymnázium.

Pozn.: Při zařazování žáků do soutěže je nutno dodržet hledisko, pro koho je soutěž určena (nikoli pro žáky z bilingvních rodin, ani pro žáky pro které je cizí jazyk téměř „druhým“ mateřským jazykem, např. soutěžící z Ukrajiny nemohou soutěžit v ruském jazyce).

Přihlášku prosím vytiskněte, čitelně vyplňte, podepište VY I ŽÁK a vyplněnou

 1. zašlete na adresu školy:

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Mgr. Přemysl Machatý
Dašická 1083
Pardubice 53003

nebo

 1. ji oskenujte a zašlete na mail machatyp@gmail.com

V souvislosti se změnou proplácení jízdného,  bych Vás rád informoval:

 • Studentům nebude při soutěži na naší škole proplacena jízdenka.
 • Kontrolní oddělení Krajského úřadu Pardubického kraje provádějící kontroly na příspěvkových organizacích dosavadní způsob proplácení jízdného organizátorům (v tomto případě Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083) dalo do závad kontrolního protokolu.
 • Doporučený postup je následující: Náhrada za jízdné na soutěž bude proplacena na základě faktury.

Organizace vysílající účastníky soutěže:

 • Po návratu ze soutěže účetní školy proplatí žákům jízdné na základě předložených jízdenek. Tyto výdaje nejsou nákladem vysílající organizace, proto musí být provedena refundace těchto výdajů.
 • Fakturu s kopiemi jízdenek zašle vysílající škola na Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083. Učitelé, kteří jeli jako doprovod, si provedou vyúčtování pracovní cesty na své škole podobně jako v předchozích letech. Tyto náklady naše gymnázium nehradí.

Organizace pořádající soutěž (přehlídku):

 • Organizace, která pořádá soutěž (Gymnázium Dašická), proplatí na základě přijaté faktury refundaci výdajů.
 • Pořádající organizace tak splní zásadu prokazatelnosti výdajů (nákladů) na jízdné, které může hradit z přijaté dotace na soutěže a přehlídky.

Děkuji

Mgr. Přemysl Machatý
předseda krajské komise

více

 • Kontakt více
  • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
  • 530 03 Pardubice, Česká republika.
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.