Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
facebook
facebook
instagram
facebook
facebook
facebook
vice
domu
menu
hledani
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Archiv příspěvků za měsíc Listopad, 2017

Dne 29. 11. 2017 třídy 1.A a 1.B podnikly výpravu do pravěku. Společně jsme navštívili Archeopark Všestary nedaleko Hradce Králové, kde jsme se na chvíli přenesli do života pravěkých lidí. Mohli jsme si vyzkoušet práci s pravěkými nástroji, vyzkoušet pravěké zbraně, prohlédnout si neolitická obydlí a seznámit se se způsoby pohřbívání v pravěku. Všichni určitě získali nové vědomosti a odnesli si spoustu zážitků.

Jitka Miletínová, foto Olga Vacková

V sobotu 25. 11. 2017 se několik našich žáků (Iveta Jonášová, Klára Jiroutová, Pavlína Krpatová, Alena Voženílková, Zuzana Praislerová, Veronika Koželská, Simona Herelová, Matěj Rychnovský, Adam Dvořák, Daniel Novotný, Matěj Kříž, Jakub Zeman a Matouš Sákra) zúčastnilo v nafukovací hale na Slovanech 5. Mistrovství ČR v crossmintonu, pořádaném za účasti několika hráčů první světové desítky, včetně č. 1 – Petra Makrlíka ml. Zástupci našeho gymnázia se v konkurenci 112 sportovců z 11 klubů z celé republiky rozhodně neztratili a o vítězství bojovali ze všech sil. Odměnou jim bylo několik vynikajících umístění, dokonce v podobě republikových titulů.

zobrazit celý článek »

Vstupenky na maturitní ples tříd 4. F a 4. H (sobota 24. února 2018) jsou v prodeji od 28. listopadu 2017. Prodej probíhá každé úterý a každý čtvrtek ve studentské místnosti na gymnáziu o velké přestávce (9:40 – 10:00).
Počty vstupenek na ples osmiletých ročníků (sobota 20. ledna 2018) se tenčí, a tak neváhejte s jejich nákupem. Způsob prodeje je úplně stejný.
Cena vstupenky je 200 Kč.
Roman Švéda

Dne 23. listopadu 2017 se Kašparův sál v Pardubicích naplnil mladými literáty a výtvarníky, kteří se úspěšně zúčastnili soutěže Pardubické střípky. Mezi nimi se nacházela i početná skupina studentů z našeho gymnázia. Všichni přispěli do literární části soutěže a obstáli v konkurenci celkem 159 příspěvků. Jmenovitě jsou to tito žáci: David Theodor Nimrichtr (2. místo v II. kategorii), Martin Kavička (3. místo v II. kategorii), Le Quynh Anh Luongová (2. místo v III. kategorii), Kateřina Koberová (čestné uznání ve III. kategorii), Renáta Nováková (2. místo ve IV. kategorii), Tereza Tomková (3. místo v V. kategorii) a Pavlína Syrůčková (čestné uznání v V. kategorii).

Nejúspěšnější účastnicí pak byla Diana Stará, vítězka V. kategorie. Gratulujeme a těšíme se na další texty – třeba na školní literární nástěnce.

Martin Štěpánek

Dne 24. 11. 2017 se žákyně gymnázia Dašická zúčastnily okresního volejbalového turnaje v Holicích.

Ačkoli se zde sešly silné týmy, naše hráčky ani jednou neprohrály, a díky tomu se kvalifikovaly na turnaj středních škol Pardubického kraje.

Tereza Bandžuchová

Základní informace:

 • pondělí 18. 12.  2017 – 1. vyučovací hodina – učebna J3 – poslechová část
 • pondělí 18. 12.  2017 – 2. vyučovací hodina – učebna J3 – ústní část pro nejúspěšnější účastníky poslechové části
 • Zájemce o účast v soutěži prosím, aby se přihlásili v kabinetu Nj – č. 211 nebo u svého vyučujícího němčiny.

Témata pro primy a sekundy:

zobrazit celý článek »

V pátek 24. 11. 2017 navštívil naši školu PhDr. Ivan Douda, hlavní psycholog a spoluzakladatel neziskové organizace Drop In, která pomáhá lidem se závislostí na nealkoholových drogách. 

Během své hodinové přednášky v zaplněné jídelně se věnoval problematice drogové prevence a dopadů jednotlivých drog na psychiku, fyzické zdraví a mezilidské vztahy. Přiblížil nám životní příběhy několika svých klientů – narkomanů a upozornil nás na riziko podceňování návykových látek, jako jsou THC a alkohol, který je společností silně podceňován. Varoval nás, že i když jsou některé drogy brané jako „lehké“, nikdy nevíme, jak zapůsobí zrovna na nás, a pokud máme citlivější orgány, mohou být následky tragické.

Pan Douda se také nezapomněl zmínit o tom, jak je v Česku užívání drog trestně postihováno, o dealerech či o tom, jak jsou pro stát ekonomicky výhodní kuřáci.  Jeho poselstvím je, že závislost si může vypěstovat každý, ať už milionář na kokainu nebo bezdomovec na toluenu, každého ale droga zničí. Závislost se sice dá léčbou dostat pod kontrolu, ale zvládnout doživotní abstinenci a zvednout se ze dna je mnohem těžší, než na něj klesnout.

Jan Vítek, 5.B

V pátek 24. 11. 2017 naše gymnázium jako již tradiční pořadatelská škola pIšQworek přivítalo 14 soutěžících týmů ze škol Pardubic a okolí. V náročných duelech se ani tentokrát neztratili soutěžící z Dašáku. Dva týmy postoupily do pondělního krajského kola, kde se utkají s týmem ze sousedního sportovního gymnázia, který na oblastním turnaji vybojoval 3. místo.

1. místo: Mlíčka (Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083) ve složení: Matěj Ehm, Jakub Cach, Jakub Dvořák, Petr Kučera, Lukáš Vlasák

2. místo: F1 (Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083) ve složení: Josef Bálek, Alan Matějka, Přemysl Kaska, Gabriela Beranová, Ondřej Lebeda

3. místo: XOSGPCE (Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268) ve složení: Ondřej Pavlas, Matěj Tuťálek, Natalie Černohorská, Tereza Pavlasová, Matěj Voda

Report a kompletní fotogalerii naleznete na stránkách pIšQworek nebo na Facebooku pIšQworek.

Roman Švéda, 4. F a Magdaléna Šrutová, 5. B

Ve středu 6. 12. 2017 ve 14:00 hodin v učebně MM1 proběhne školní kolo zeměpisné olympiády. Všichni zájemci o tradiční soutěž se mohou přihlásit vyučujícím zeměpisu naší školy do pondělí 4. 12. 2017.

Kategorie soutěže:

 • Kategorie A: prima (1.A + 1.B)
 • Kategorie B: sekunda (2.A + 2.B)
 • Kategorie C: tercie a kvarta (3.A + 3.B a 4.A + 4.B)
 • Kategorie D: střední školy , třídy vyššího gymnázia

Nejlepší ze všech kategorií postupují do okresního kola, které se bude konat 20. 2. 2018.

Lenka Koberová

Základní informace:

 • Termín: neděle 4. 2. – pátek 9. 2. 2018
 • Odjezd: neděle 4. 2. 2018 v 13:00 hod. od budovy školy, sraz nejpozději v 12:45 hod., abychom naložili věci do autobusu
 • Příjezd: pátek 9. 2. 2018 v cca 17:00 hod. před budovu školy – podle aktuální dopravní situace, plánovaný odjezd z Pece pod Sněžkou je v 15:00 hod.
 • Třídy: 1.H, 1.F, 5.A a 5.B – přihlášeno je 64 žáků
 • Ubytování: Žižkova bouda

Platby nákladů:

zobrazit celý článek »

V pátek 24. 11. 2017 se naše škola již podruhé zúčastnila soutěže Náboj Junior, která se konala na Univerzitě Hradec Králové, na dalších 16 místech České republiky, na Slovensku a v Polsku. Stejně jako v loňském roce, i letos byli naši žáci velice úspěšní. Osm chlapců ze třídy 4. B – Marek BÍLEK, Jakub FERENČÍK, Ondřej MACEK, Matěj MOCEK, Jakub RAMAŠEUSKI, Antonín ROUSEK, Matěj SÁDOVSKÝ a Vojtěch VÁŇA – vytvořilo dva týmy, které v Hradci Králové obsadily 1. a k tomu ještě skvělé 4. místo. V mezinárodním srovnání 686 týmů to pak bylo 44., resp. 133. místo.

Blahopřejeme a za reprezentaci školy děkujeme.

               Jana Herudková

další fotografie | web soutěže

 

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 se konalo finále  RODM v košíkové chlapců, v němž jsme se utkali s „Elektrotechnou“ a „Mozarťákem“. Po velmi náročném utkání s Mozarťákem jsme obsadili druhé místo. Naši školu reprezentovali Jan Pavelka, Martin Havránek, Adam Šitanc, Kryštof Baťa, Matěj Ruffer, Matěj Musil, Matyáš Knol, Adam Kovář, Adam Havlíček, Matěj Macela, Aleš Venzara a Lukáš Doležal.

Adam Šitanc

Dne 13. 11. 2017 se v Brně konal slavnostní galavečer národního projektu České hlavičky, který podporuje mladé studenty do 19 let v přírodovědných a technických oborech. Zde byl vyhlášen vítězem v oblasti INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“ Kamil Mudruňka z 8.A. Uspěl s projektem Vývoj software CSE-Lab, na kterém dlouhodobě pracuje a za nějž získal mnoho cen na soutěžích v České republice, USA i Číně.

Blahopřeji Kamilovi k významnému úspěchu a přeji mnoho zdaru v dalších soutěžích.

Soňa Křišťanová

popis prací | fotkyzáznam ČT

V úterý 14. 11. 2017 se žáci 1.B zúčastnili programu Zdraví na talíři v Ekocentru Paleta. Dozvěděli se, jaké rozdíly jsou mezi stravou dnes a před 100 lety, a připravili si zdravé pohoštění.

Alena Vlasáková

nenapodobujete: nemá přilbu /// zdroj: Office 2013, klipart k volnému použitíZákladní informace:

Cena zahrnuje:

 • Dopravu autobusem
 • Stravování třikrát denně, pitný režim, permanentku na 5 dní lyžování

Lyžařské vybavení:

zobrazit celý článek »

Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

Informace o zpracování osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti
Informace o přístupnosti

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
 • Josef Rak (webmaster)
 • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
 • telefon: 466 650 715
 • e-mail: info@gypce.cz
 • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.