Úřední hodiny sekretariátu během letních prázdnin více
MENU více

Projektový den – Měření radioaktivity

Publikováno: 15. 6. 2024

Ve čtvrtek 23. května 2024 se v naší škole uskutečnil projektový den věnovaný radioaktivitě a jejímu měření, kterého se zúčastnili studenti 4. B. V úvodní přednášce si studenti připomněli objev radioaktivity a počátky jejího měření a pak byli formou reálných experimentů seznámeni i s moderními detektory jako je detektor CzechRad nebo pixelový detektor. Právě práci s českými detektory CzechRad bylo věnováno celé zbývající dopoledne.

Když v roce 2011 došlo k havárii ve Fukušimě, byly evakuovány desítky tisíc obyvatel a v Japonsku se šířil strach z neviditelné radiace. Aby si každý člověk mohl změřit radiaci svého okolí či potravin a zbavit se tak strachu, vznikla organizace Safecast, která začala vyrábět občanské detektory Safecast. Tyto detektory radiace mají jednoduchou obsluhu a srozumitelně informují o dávkovém příkonu záření gama. Data se ukládají na kartu a vestavěná GPS umožňuje zaznamenaná data spojit se zeměpisnými souřadnicemi a zanášet je do mapy.

Detektory Safecast se z Japonska rozšířily do celého světa a ve velkém množství i do ČR. Tak začalo občanské mapování radiace prakticky po celém světě. Volně dostupné mapy si může každý zájemce prohlížet na adrese https://map.safecast.org. Česká republika je po Japonsku snad druhá nejvíce zmapovaná země. Od vzniku Safecast se do šíření detektorů zapojil SÚRO (Státní ústav radiační ochrany), který z důvodů lepšího servisu vyvinul a vyrábí český detektor CzechRad, který je Safecastu velmi podobný. Více zhlédnete na stránce CzechRad.

SÚRO ve spolupráci s ÚTEF ČVUT v Praze nejen vyvinul a vyrábí CzechRad, ale snaží se o vzdělávání co nejvíce obyvatel ČR v otázkách občanského měření radiace (projekt IMPAKT). Tisíc vyrobených detektorů by se mělo rozšířit po ČR na školy, místní úřady, dobrovolné hasiče apod. Od jara letošního roku již proběhl čtvrtý projektový den s CzechRad na českých gymnáziích a jeden den byl pro ukrajinské děti.

Studenti kvarty se rozdělili do 10 týmů a každý tým dostal svůj detektor. Nejprve se měřila radiace přirozeného radiačního pozadí a pak studenti pátrali po podezřelých krabicích umístěných na chodbách, z nichž některé vykazovaly poněkud zvýšenou radioaktivitu. Vyzkoušeli si stínění záření chloridu draselného vrstvou vzduchu, papírem, plexisklem a železem. Všechna měření zaznamenávali do tabulek a v Excelu vytvářeli grafy. Podle grafů pak odpovídali do pracovních listů na položené otázky.

Závěrečnou aktivitou byla padesátiminutová vycházka s detektory CzechRad do blízkého okolí školy, ale měřilo se i na třídě Míru, Pernštýnském náměstí a na zámku. Získaná data byla vložena do mapy Pardubic, kterou si můžete prohlédnout níže.

Po skončení projektového dne byly pracovní listy všech týmů bodově ohodnoceny a je třeba konstatovat, že studenti své úkoly zvládli výborně. Za jediné dopoledne se naučili orientovat v problematice měření záření natolik, že by mohli být odolní vůči kampaním strachu z radioaktivity při skutečné či domnělé radiační události. Rozhodně by již věděli, jaké hodnoty na displeji detektoru jsou běžné a jakých se ještě nemusíme bát.

A o to v tomto projektu jde především.

Spoluautor a lektor projektového dne

Vladimír Vícha

 

Kategorie:

Ze života školy
více

  • Kontakt více
    • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
    • 530 03 Pardubice, Česká republika.
    • telefon: 466 650 715
    • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.