Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
Maple TA
Novell
facebook
facebook
facebook
facebook
facebook
facebook
vice
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Budova našeho gymnázia po rekonstrukci v roce 2015 více...
Lyžařský kurz v Peci pod Sněžkou...
Cena Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského pro našeho absolventa Jana Juricu  více...
Lyžařský kurz na jihu Rakouska více...
Václav Luňák oceněn v Senátu  více...  
Žáci osmých tříd ze základních škol si vyzkoušeli některé zajímavé pokusy v naší chemické laboratoři. více...
Exkurze ve firmě Petrof více...  
Nejlepší plavci v kraji studují na našem gymnáziu více... 
 

Přesně takový byl celkový počet soutěžících, kteří se neváhali aktivně zapojit do Soutěže v jazyce francouzském vyhlašované každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. V této početné konkurenci se rozhodně neztratili ani studenti našeho gymnázia, přičemž hned dva z nich – Adéla Blümelová ze třídy 4. A (kategorie A2) a Matyáš Horny ze třídy 3. F (kategorie B1) – se po vítězných taženích v kolech krajských probojovali do kola ústředního, jež se konalo dne 14. 5. 2018 na půdě Francouzského institutu v Praze.

Po úvodním proslovu, jehož se ujala Hélène Buisson, vypukly tuhé boje soutěžících s porotami. Tato klání trvala až do časných odpoledních hodin, a třebaže se některé úkoly podobaly spíše Maginotově linii, Adéla i Matyáš se jimi rozhodně nenechali odradit. Po zhodnocení předvedených výkonů byl nakonec Matyáš oceněn pátým místem a Adéla místem devátým. 

Chtěl bych tímto poděkovat Mgr. Přemyslu Machatému za jeho svědomitou práci a nekonečnou trpělivost během přípravy na soutěž. Jeho působení na našem gymnáziu spolu s Mgr. Ivanou Axmannovou je nepochybně jedinečnou vizitkou kvalitní výuky francouzského jazyka.

Un grand merci à mademoiselle Ninon Brosolo qui nous a accompagné pendant la journée. Ses recommandations concernant des desserts étaient très précieuses!

Matyáš Horny, 3. F

Vážení uchazeči, zákonní zástupci,

níže jsou uvedeny výsledky přijímacího řízení pro čtyřleté i osmileté gymnázium. Každý uchazeč najde svůj výsledek pod svým ID číslem.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si budou moci uchazeči o čtyřleté studium vyzvednout ve školní jídelně v pondělí 30. 4. 2018 od 16:00 do 17:30 hodin (vstup – vchodem od bývalého papírnictví). Přijatí uchazeči mohou odevzdat Zápisový lístek a uchazeči, nepřijatí z kapacitních důvodů, mohou podat odvolání proti nepřijetí.

Uchazeči o osmileté studium si mohou rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení vyzvednout ve školní jídelně ve středu 2. 5. 2018 od 15:00 do 16:30 hodin. Přijatí uchazeči budou moci odevzdat Zápisový lístek a neúspěšní uchazeči, nepřijatí z kapacitních důvodů, podat odvolání proti nepřijetí. zobrazit celý článek »

Brno, Masarykova univerzita – Ve dnech 26. – 27. dubna 2018 se na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně uskutečnilo grandfinále soutěže Prezentiáda. „Z naší školy do něj postoupil suverénní tým DoiX (ve složení: Matěj Prokop, Jan Daněk a Radek Horáček, všichni 6. B – pozn. aut.) s dlouholetými zkušenostmi a četnými úspěchy v této soutěži,“ uvedla vyučující informatiky Marcela Tučková.

V čem finále spočívá? „Soutěžící v kategorii středních škol mají 10 hodin na vytvoření prezentace na téma, které se dozví přesně v 9:00, a v 19:00 musí již hotovou prezentaci odevzdat. Druhý den následně prezentují před pětičlennou porotou a plným sálem svých soupeřů,“ uvedla pořadatelka školního kola Magdalena Šrutová.

„Ve finále bylo spolu s námi i dalších 17 týmů z Česka a Slovenska. Ve čtvrtek jsme měli za úkol vytvořit prezentaci na jedno ze dvou témat. My jsme si vybrali téma kvalita či kvantita. Poté jsme si nacvičovali projev,“ uvedl Matěj Prokop z týmu DoiX. V pátek se konaly samotné prezentační bloky. „Přibližně ve 14 hodin jsme se dozvěděli výsledky. Konkurence byla veliká, ale nakonec jsme se umístili na čtvrtém místě. Pro nás všechny to byla skvělá zkušenosti,“ shodli se všichni členové bramborového týmu. 

Podle Magdaleny Šrutové je výsledek týmu skutečně vynikající. „Proto doufáme, že se tým DoiX zúčastní i příštího ročníku a ukáže, jak obrovský potenciál v sobě ještě skrývá!“ dodala Šrutová.

Ondřej Vojtěch, foto: FB stránky soutěže Prezentiáda

V pátek 11. 5. 2018 se v lesoparku Jiřího Potůčka uskutečnil další ročník soutěže Battlefield – pocta statečným, tentokrát s tématem Bitva o Kazaň. Závod pořádala Československá obec legionářská.

Celý závod byl inspirován výcvikem legionářů. Tomuto odpovídala i rozmanitost stanovišť, která závodníky prověřila po stránce fyzické i psychické. A také si soutěžící ověřili schopnost spolupracovat a strategicky plánovat.

Naši školu reprezentovali tito studenti: Lucie Lednová, Tomáš Pozděna, David Němeček, Matěj Pavlata, Matěj Macháček a Ondřej Ženka. Družstvo našeho gymnázia soutěž vyhrálo a v červnu se zúčastní celostátního kola v Ostravě. Blahopřejeme!

Luděk Burian

Sportovní kurz č. 2 s odjezdem v pátek 25. 5. 2018 v 8:30 hod.
Vedoucí kurzu Jaroslav Holešínský: Pokyny pro účastníky Gargano 2018

Jaroslav Holešínský

V pondělí 7. 5. 2018 jsme vyjeli do Prahy do Národního muzea a Poslanecké sněmovny ČR. Z našich nejsilnějších zážitků jsme stvořili krátký komiks. Děkujeme za pedagogický doprovod pánům učitelům Bogdanovičovi a Machatému a za provedení PSČR Dominiku Ferimu.

Petr Kučera, 2. H

zobrazit celý článek »

Ve čtvrtek 13. 5. 2018 byly odměněny čtyři třídy, kterým se v letošním jarním sběru povedlo nashromáždit nejvíce papíru. Díky části výtěžku jsme vyměnili rozbité reproduktory ze studentské místnosti a nakoupili nové tonery a papíry do tiskárny.

V závěrečných měsících chystáme na škole několik přednášek a diskuzí se zajímavými hosty, úklidový den a několik dalších akcí.

za SRG Petr Kučera, 2. H

Matyáš Horny z 3. F obsadil 2. místo v krajském kole 54. ročníku Chemické olympiády kategorie B. V desítce nejlepších byli ještě 3 další žáci z naší školy: Ondřej Herink, Radek Hlaváček a Štěpán Hortlík.


Krajské finále této tradiční předmětové soutěže se konalo na Univerzitě Pardubice v sobotu 12. května 2018. Celkem se do něj probojovalo 7 žáků z naší školy.

Blahopřejeme!

Renata Málková, David Bogdanovič

V pátek 11. 5. 2018 se uskutečnilo krajské kolo Přeboru škol v orientačním běhu. Závod se konal v lázeňském parku, přilehlém lesíku a v okrajové části obce Lázně Bohdaneč. Naši reprezentanti se umístili skvěle. Byli vidět na stupních vítězů a obě naše věkové kategorie si vyběhly postup do celostátního finále, které se bude konat ve středu 6. 6. 2018.

Stupně vítězů:

 1. místa: Martin Roudný 7. A (kat. HS), Kateřina Koberová 4. B (kat D9)
 1. místa: Václav Roudný 7. A (kat. HS), Ondřej Macek 4. B (kat. H9), Ondřej Šípek 1. B (kat. H7), Monika Brancuská 2. B (kat. D7)
 1. místa: Barbora Škorpíková 3. H (kat. DS), Adéla Bártová 4. B (kat. D9), Matyáš Oberreiter 2. B (kat. H7)

Všem našim běžcům děkuji za každý skvělý výkon, kterým podpořili postup do finále.

Lenka Koberová

V sobotu 12. května 2018 se členové pěveckého sboru našeho gymnázia zúčastnili přehlídky dětského sborového zpěvu v Cholticích. Do letošního 7. ročníku se přihlásil rekordní počet – dvanáct sborů z celé České republiky.

Festival se konal v areálu choltického zámku a byl rozdělen na dvě části. Během dopoledního programu se v kapli svatého Romedia jednotlivé sbory svým repertoárem představily. Koncert poté pokračoval odpoledne v rámci galaprogramu, kdy každý pěvecký sbor přednesl na zámeckém nádvoří svou oblíbenou píseň. Nakonec si všichni účinkující společně zazpívali na rozloučenou skladbu Kočár hudebního skladatele Miroslava Raichla.

Celý den probíhal v radostné a hudební náladě. Kamkoliv jste vstoupili, všude byla slyšet hudba. Slunečné počasí jenom umocnilo přátelskou atmosféru, ve které se celá sobota nesla. Dala nám tak zapomenout na úskalí, která jsme při přípravě na festival museli překonat.

Renáta Nováková, 2. H, foto: Ivana Hrdinková

Každá akce má svůj příběh. Ten náš se odehrál v neděli 6. 5. 2018. Deset žáků naší školy se nominovalo do celostátního finále juniorského maratonu – Volkswagen Prague Marathon 2018. Závod se běžel štafetově. 1. – 9. úsek byl dlouhý 4 km, závěrečný, desátý úsek 6 197 m. Součet všech etap tedy dává celkovou délku maratonu. Třetí, pátý a sedmý úsek musely běžet dívky, ostatní úseky běželi chlapci. Do soutěže se postupně nominovalo 30 nejlepších středních škol z celé ČR. Start byl v 9,00 na Staroměstském náměstí. První úseky startovaly téměř společně s nejlepšími běžci pražského maratonu.

A co náš příběh? Po prvním úseku předával Matěj Macháček v balíku na cca 16. – 20. místě. Do pražských ulic vyběhl Matěj Dvořáček. Bohužel doběhl se slzami v očích. Špatně si šlápl a obnovil si úraz levého kolena – ale předal štafetový kolík a my byli stále v soutěži. Je ovšem pravda, že jsme téměř uzavírali závodní pole juniorského maratonu. S Matějem jsme zvládli přesun k lékařské pomoci a po obstřiku a zpevnění jsme dostali svolení, že se Matěj nějak dobelhá na nádraží a dopraví se zpět do Pardubic.

zobrazit celý článek »

V posledním dubnovém týdnu roku 2018 proběhla krajská kola FO pro kategorie B, C, D a E. Úspěch našich studentů v kategorii B jsme již zveřejnili a nyní rádi uveřejňujeme i výsledky zbývající.

V kategorii C jsme měli 6 soutěžících, z nichž 5 se stalo úspěšnými řešiteli:

 1. L. Nejezchleb, 4. J. Sakař, 5. M. Prokop, 6. P. Filip, 8. M. Formánek, 9. R. Horáček.

V kategorii D jsme měli 5 soutěžících, z nichž 4 se stali úspěšnými řešiteli:

 1. O. Štorek, 3. Š. Hortlík, 10. T. Ludvík, 13. K. Mudruňka, 16. P. Kaska.

V kategorii E jsme měli 2 soutěžící, z nichž 1 se stal úspěšným řešitelem:

 1. J. Ferenčík, 12. M. Mocek.

Blahopřejeme k úspěchům a děkujeme za tak početnou účast ve FO.

Vladimír Vícha

V rámci projektového týdne na téma příroda (30. 4. – 4. 5. 2018) navštívili žáci z 1. A a 1. B Ekocentrum Paleta, kde si vyzkoušeli naučnou hru Fish Bank´s, díky níž si uvědomili nutnost udržitelného způsobu života. Dále se zúčastnili programu Domácí zvířátka, který jim přiblížil různorodé požadavky domácích mazlíčků i přístup k nim. Kromě uvedeného absolvovali žáci dendrologickou vycházku v Bubeníkových sadech a na zámku zhlédli expozici Příroda Pardubicka.
Největším zážitkem byla exkurze do Zoo Praha doprovázená poutavým výkladem o zajímavostech ze života zvířat.

Zuzana Střídová

V srpnu 2017 se vydala na roční pobyt do USA. V červnu se vrací domů s velkým úspěchem. Řeč je o Lucii Vyhnálkové, studentce našeho gymnázia.

Když jsem od Lucie dostala e-mail, ve kterém mi popisuje, co se jí podařilo, rozhodla jsem se o tom informovat i vás:

„ …chtěla bych se pochlubit a ukázat své studijní výsledky v USA. Každý rok se na amerických středních školách vybírají studenty s potenciálem, kteří by se jednou mohli stát ‚lídry ve svém oboru‘. Kritéria jsou tato: výborný školní prospěch, aktivní pomoc komunitě, dobré chování a prokazatelné vůdčí schopnosti. Studenti, kteří tato kritéria splní a jsou nominováni, musí napsat soutěžní esej a získat doporučení nejméně od tří učitelů. Pokud je posléze odborná porota schválí a vybere, mohou se stát členy NHS (National Honor Society). Poprvé v historii našeho města se stalo, že se členy staly i dvě studentky z jiné země. Já i má ‚host sestra‘ Celina z Německa jsme byly vybrány a jmenovány čestnými členkami NHS. Udělalo nám to velkou radost a myslela jsem si, že by to možná mohlo zajímat také mou českou školu. Proto posílám naskenovaný certifikát.“

Radka Vašíčková

V pátek 4. května 2018 jsme se my, žáci ze třídy 4. A, vydali do Ekocentra Paleta v Pardubicích. Tématem celého programu byly povodně.

Naším prvním úkolem bylo sdělit našim spolužákům náš nejhorší zážitek či vzpomínku. Zjistili jsme, že většina našich zážitků se ani trochu nevyrovná tomu, co zažívají lidé, které ohrožují povodně. Poté jsme se zábavnou formou snažili ve skupinkách vytvořit územní plán tak, aby naše území bylo co nejméně zaplaveno v případě povodně.

Po skončení této hry si každá skupina zpracovala článek na určité téma, které jsme měli zadané. O těchto tématech jsme měli mít krátké povídání, a tím byla naše exkurze u konce.

Markéta Boková, 4. A, foto Milan Volejník

Odkud se bere pitná voda ve vodovodních kohoutcích? Jak a odkud do nich přiteče? Kolik stojí kubík pitné vody? Kolik litrů vody spotřebuje průměrně člověk za den? Je úpravna vody totéž, co čistička vody? Jak se nakládá s odpadními složkami? O odpovědích na tyto a podobné otázky neměli mnozí z nás až do pátku 4. 5. 2018 ani tušení. Od exkurze v úpravně pitné vody v Hrobicích však máme jasno.

foto Olga Vacková

Úpravna zásobuje celé Pardubice a jejich okolí a voda se zde zpracovává z celkem čtyř zdrojů – tří podzemních a jednoho povrchového zdroje – písníku Oplatil.

Po příjezdu jsme se rozdělili do dvou skupin. Postupně jsme viděli vrty podzemní vody, centrální studnu, sklad chloru, výrobu ozonu, různé stupně filtrací, ale i velín.

Zjistili jsme spoustu zajímavostí, a to jak z prohlídky samotné výroby, tak z poutavého výkladu našich průvodců. Exkurzi jsme si náležitě užili. A s vodou nyní určitě budeme nakládat šetrněji!

Antonín Rousek, 4. B

 

V pátek 27. 4. 2018 měly naše dvě sekundy před sebou velké plány: prozkoumat kutnohorské doly, zblízka si prohlédnout, a hlavně poslechnout varhany v chrámu sv. Barbory a potom zlézt nedaleký vrch Kaňk s rozhlednou.

foto Olga Vacková

Po příjezdu do Kutné Hory jsme hned zavítali do Českého muzeum stříbra. Kousek odtud jsme sestoupili vybaveni svítilnou, helmou a perkytlí (hornická halena s kápí) do původního středověkého stříbrného dolu. Ocitli jsme se až 40 metrů hluboko. Seznámili jsme se se způsobem těžby a zpracování stříbra až po technologii ražby mincí. Součástí expozice byl také původní velký těžní stroj na koňský pohon, tzv. trejv.

zobrazit celý článek »

Žáci a žákyně z 2. B absolvovali v pondělí 30. dubna 2018 prohlídku nejznámějších pardubických památek v centru města (Zelená brána, Machoňova pasáž, dům U Jonáše, Winternitzovy mlýny, kostel sv. Bartoloměje atd.). Žáci byli rozděleni do skupin po dvou až třech a každá dvojice nebo trojice měla za úkol vyhledat informace o památkách v anglickém jazyce a poté ostatní spolužáky seznámit s historií, architektonickým stylem a dalšími zajímavostmi o výše zmíněných budovách.

zobrazit celý článek »

Ve čtvrtek 3. května 2018 absolvovala naše třída 1. F exkurzi do Botanické zahrady v Praze, kde jsme objevovali nám známé i neznámé rostliny.

Ve venkovních zahradách jsme se rozdělili do dvou skupin a řešili jsme nejrůznější úkoly z pracovních listů. Poté jsme přešli do skleníku Fata Morgana, který se nachází mimo areál venkovních expozic Botanické zahrady. Zde jsme mohli kromě rostlin z různých koutů světa vidět i řadu mořských živočichů v místním akváriu. Také se nám naskytla možnost pozorovat nejrůznější druhy exotických motýlů. 

Exkurze nám přinesla mnoho nových informacích, které jistě využijeme v dalších hodinách biologie.

Adriana Bednářová, 1. F

Organizace SOCIDE zveřejnila rozhovor s Kamilem Mudruňkou, studentem oktávy Gymnázia, Pardubice, Dašická 1083, který již přes 5 let pracuje na zdokonalení své platformy CSE-Lab. Tato platforma slouží k měření a analyzování fyzikálních procesů.

S tímto projektem se Kamil podíval na mezinárodní soutěže BYSCC v Pekingu, ISWEEP Houstonuv Rusku, kde získal více než úctyhodná ocenění a životní zkušenosti.

zdroj: https://youtu.be/tDZNfRecuEs

s využitím podkladů SOCIDE zveřejnil Milan Volejník

V úterý 24. 4. 2018 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnilo finále české celostátní Soutěže v ruském jazyce. Naši školu reprezentovala Iveta Jonášová (3. H) v kategorii SŠ III. Soutěžící absolvovali nejprve poslech, poté se představili porotě v desetiminutovém monologickém projevu na jedno z předem daných témat a nakonec v krátkém pětiminutovém situačním dialogu. Všechny výkony soutěžících byly oceněny minimálně diplomem za účast, vítězové kategorie SŠ II a SŠ III získali měsíční pobyt v ruské Kazani.

Ivetě gratulujeme k účasti v celostátním kole a děkujeme za reprezentaci školy!

Ivana Kviderová

Radek Hlaváček ze 7. A zakončil svou účast v ústředním kole Biologické olympiády kategorie A jako úspěšný řešitel. Letos se soutěž konala v jihomoravské Lednici na Zahradnické fakultě Mendlovy univerzity Brno. Kromě testu a poznávání organismů soutěžící řešili i praktické úlohy v laboratoři včetně různých technik barvení bakterií a jejich klasifikace.

Gratulujeme Radkovi a přejeme hodně úspěchů v příštím ročníku.

Daniela Pražanová

zobrazit celý článek »

 • Archiv příspěvků:

  Květen 2018
  Po Út St Čt So Ne
  « Dub    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031  
Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
 • Josef Rak (webmaster)
 • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 532 02 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
 • telefon: 466 650 715
 • e-mail: info@gypce.cz
 • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se