Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
facebook
facebook
instagram
facebook
facebook
facebook
vice
domu
menu
hledani
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Budova našeho gymnázia po rekonstrukci v roce 2015 více...

   

Vážení rodiče, vážení žáci,

od 3. 5. 2021 se rozbíhá prezenční výuka na nižším gymnáziu. V týdnu od 3. 5. 2021 začínají chodit do školy třídy 1.B, 2.B, 3.B, a 4.B. Od 10. 5. 2021 půjdou na prezenční výuku třídy 1. – 4. A.

Vzhledem k tomu, že v týdnu začínajícím 3. 5. 2021 na naší škole probíhají od pondělí do čtvrtka přijímací zkoušky, bude rozvrh přizpůsoben organizaci PZ. Podrobnější informace obdrží zákonní zástupci emailem. Aktualizovaný rozvrh najdete v Bakalářích.

Mgr. Luděk Burian

Soutěž v ruském jazyce letos potkal stejný osud jako ostatní soutěže v cizích jazycích, které byly kvůli pandemii koronaviru zrušeny. Přesto jsme se rozhodli dát žákům možnost poměřit si své znalosti se svými vrstevníky z jiných škol a pod záštitou našeho gymnázia uspořádali neoficiální krajské kolo, kterého se zúčastnili žáci oslovených škol v Pardubickém kraji, kteří každoročně vysílají do soutěže své zástupce.

Všichni soutěžící měli za úkol sdělit porotě co nejvíce o sobě a svých blízkých, popsat obrázek a ve vyšší kategorii také reagovat na všetečné dotazy poroty týkající se hlavně školy a vlivu současné situace na jejich život. Především středoškoláci prokázali opravdu výbornou úroveň znalosti ruštiny a je velká škoda, že není možnost dalšího postupu do celostátního kola, neboť náš zástupce ani jeho náhradník by se tam určitě neztratili.

Co se týče našich žáků, tak v kategorii ZŠ a nižších ročníků VG jsme zástupce neměli, ale v kategorii SŠ a vyšších ročníků VG naši školu reprezentovaly dvě žákyně ze 7.A  Jana Doskočilová a Nela Horáková. Prvně jmenovaná se umístila na krásném 4. místě a druhá naše zástupkyně obsadila 6.místo. Děvčatům gratulujeme a doufáme, že své znalosti předvedou i příští rok.

Za porotu Ivana Kvíderová

💥ŠKOLNÍ KOLEKCE💥
eshop: https://bit.ly/GYM-merch

Matěj Rychnovský

Dne 18. března 2021 pokračovalo úspěšné působení našich studentů v Dějepisné olympiádě. V krajském kole této soutěže se umístil na skvělém 2. místě Josef Lustig a na pěkném 5. místě Kryštof Kalvach. Gratulujeme!

Martin Štěpánek

Dne 7. 4. 2021 naše třída 1.A pod vedením třídní učitelky Dity Fajfrové a učitelky českého jazyka Jany Pelíškové zrealizovala divadelní představení na téma Řecké báje a pověsti.

Divadlo jsme hráli online přes MS Teams, ale i takto ztížené podmínky nás od představení neodradily. Oblékli jsme si podomácku vyrobené kostýmy a rekvizity a krásně si připravili scénky z některých bájí.

Každá skupina si sama vybrala téma, vytvořila trailer nebo plakát. Tohle všechno jsme zvládli secvičit do dvou týdnů. Celé představení trvalo dvě vyučovací hodiny. Někdo z nás trénoval už od začátku, někdo na poslední chvíli, ale všem se to moc povedlo.

Simona Šlégrová (1.A), Klára Kolářová (1.A)

Krajské kolo Soutěže ve francouzském jazyce proběhlo dne 8. dubna 2021 distanční formou na platformě Zoom. Do soutěže bylo přihlášeno 17 kandidátů z 6 škol Pardubického kraje. Před soutěží proběhly zkušební schůzky se všemi kandidáty, aby se otestovalo připojení, vyzkoušel zvuk a obraz.

Soutěž začala kolektivním přivítáním, poté proběhla soutěž samotná a nakonec bylo společné vyhlášení výsledků. Kategorie hodnotily dvě komise, vždy ve složení jeden učitel francouzštiny a dva rodilí mluvčí. Účastníci museli tedy předvést své jazykové schopnosti ve dvou disciplínách – popis obrázku a konverzace na určité téma.

Průběh soutěže byl stanoven časovým harmonogramem, organizačně tak nevznikly žádné problémy. Komise dbaly na objektivní hodnocení a bezchybné stanovení výsledného bodování.

Veliké poděkování patří účastníkům soutěže a jejich vyučujícím za to, že se i v této nelehké době pustili do nové výzvy, tedy do pořádání online jazykové soutěže. Moc gratulujeme všem na stupních vítězů a držíme palce do ústředního kola, které proběhne 17. června.

Všichni účastníci obdrží diplomy a tři nejlepší z každé kategorie získají knižní poukázky od CCV Pardubice (v hodnotě 900, 600, 300 Kč/1., 2., 3. místo).

Úspěšní účastníci z naší školy

ZŠ/VGI

 1. Nela Ferenčíková postup do ústředního kola

ZŠ/VGII

 1. Tereza Stránská postup do ústředního kola                                                 
 2. Anastázie Mazalová náhradník

SŠII

 1. Jindřich Machota náhradník
 2. Anna Machotová

Přemysl Machatý

V letošním netradičním roce probíhala Fyzikální olympiáda také pro kategorie E, F – třetí a čtvrtý ročník osmiletého gymnázia. Do školního kola se aktivně zapojili 2 žáci soutěžící v kategorii E a tři žáci v kategorii F. Přestože příprava probíhala oproti jiným ročníkům olympiády pouze on-line formou, pracovali ve školním kole na výbornou a odevzdali větší počet úloh, než po nich bylo požadováno. Pečlivá práce se jim vyplatila, protože se všichni stali úspěšnými řešiteli a postoupili do dalšího kola. A v něm si vedli skvěle!

V kategorii E obsadil Michal Branda 1. místo s 39 body z celkového počtu 40 bodů, Apolena Bártová se umístila s 21 body na krásném 6. místě. Postupují do krajského kola, které se bude konat 22. dubna 2021.

 V kategorii F se Tereza Nejezchlebová umístila s 36 body na 2. místě, Radek Roub na 5. místě s 33 body a následovala jej Kateřina Dušková na 6. místě s 32 body.

Všem soutěžícím blahopřejeme a postupujícím přejeme hodně štěstí a bystrou mysl při řešení úloh v krajském kole.

Marcela Tučková

Dne 31. 3. 2021 proběhlo online školní kolo Biologické olympiády – kategorie A. Soutěžící absolvovali 3 části – poznávání rostlin, hub, živočichů, test z biologických znalostí a řešení úloh na základě znalostí studijního materiálu Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte.

Školního kola se zúčastnilo 6 studentů.

Výsledky:

 1. místo: Kristýna Krejčí (7. A)
 2. místo: Jindřich Machota (7. A)
 3. místo: Nela Horáková (7. A)

Všem soutěžícím děkuji za přípravu a účast. Těm, kteří postupují do krajského kola, přeji hodně štěstí.

RNDr. Daniela Pražanová

Přestože byla vyšší kola Olympiády v německém jazyce v letošním roce zrušena, podařilo se nám uspořádat alespoň online soutěž v kategoriích II a III mezi školami pardubického okresu. Velmi děkujeme vyučujícím ze škol, které se klání účastnily, za spolupráci.

zobrazit celý článek »

Dne 29. 3. 2021 proběhlo online školní kolo Biologické olympiády – kategorie B. Tématem tohoto kola bylo známé bojové zvolání Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte! Soutěžilo celkem 8 studentů.

Výsledky: 

 • 1. místo: Eliška Dolanská (6.B)
 • 2.-3. místo: Andrea Němcová (6.B)
 • 2.-3. místo: David Theodor Nimrichtr (5.A)

Všem studentům děkuji za účast. Postupujícím do krajského kola přeji hodně úspěchů.

Mgr. Zuzana Střídová

Dne 17. 3. 2021 se uskutečnilo krajské kolo Zeměpisné olympiády. Probíhalo online formou stejně jako kolo okresní.

Velkou radost nám udělali všichni naši borci. V kategorii D (žáci středních škol) se umístil na krásném čtvrtém místě Tomáš Kvapil ze třídy 7. B a hned v závěsu za ním na pátém místě skončil Ondřej Štorek z 8. A. Na stupně vítězů v kategorii B dosáhl Jonáš Plachý z 2. A, který obsadil bronzovou příčku.

Velkým příslibem do budoucna se ukázal být benjamínek mezi reprezentanty, Tomáš Jarošík z 1. A, který vyhrál nejen okresní, ale i krajské kolo v kategorii A. Všem borcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a srdečně blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Radka Vašíčková

Vážení zákonní zástupci a uchazeči, velmi si vážíme všech doručených přihlášek ke studiu na naší škole, váš zájem nás velmi těší. Prosíme vás a vaše rodiče, abyste si pozorně přečetli následující informace.

Prosíme zákonné zástupce, zda by si mohli osobně od úterý 6. dubna do čtvrtka 8. dubna 2021, vždy od 7:30 do 15:30, vyzvednout na sekretariátu naší školy pozvánky k přijímacím zkouškám. Nevyzvednuté pozvánky rozešleme poštou do vlastních rukou.

Vzhledem k posunutí termínu přijímacích zkoušek přijímáme případné přílohy pro stanovení bodů za aktivity nad rámec běžných školních povinností (soutěže, olympiády,..) do 29. 4. 2021.

Všem uchazečům o studium přejeme hodně štěstí.

Luděk Burian, ředitel školy

V letošním školním roce 2020/2021 byly soutěže v cizích jazycích vyhlášeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy distanční formou. Soutěž ve francouzském jazyce tak zaznamenala jisté změny. Žáci nemusí absolvovat poslechovou část, ale účastní se pouze ústního projevu. Soutěž probíhá online, a to v podobě videohovorů.

Soutěžící sedící doma před monitorem svého počítače odpovídají na otázky, které jim klade komise. Nejprve musí popsat obrázek a poté se vyjadřují k zadanému tématu. V letošním roce však nemají soutěžící čas na přípravu. Veškerá interakce probíhá okamžitě. Soutěž tak klade zvýšené nároky na soustředění a nutí účastníky rychle a správně reagovat.

Školní kolo, které proběhlo 24. února 2021, prokázalo, že talentovaných a motivovaných francouzštinářů je na našem gymnáziu dostatek. Účastníci soutěže, kteří obsadili finálová místa, nás budou reprezentovat v krajském kole, jež spolupořádá naše škola dne 8. dubna. Gratulujeme soutěžícím k výbornému umístění ve školním kole a držíme palce do kola krajského.

Přemysl Machatý

zobrazit celý článek »

V pátek 19. 3. 2021 proběhla na našem gymnáziu soutěž Matematický klokan. V letošním ročníku se ve čtyřech věkových kategoriích zúčastnilo 131 studentů. Ve školním kole se na prvních místech v jednotlivých kategoriích umístili:

Klokan Benjamin

 1. Kryštof Šourek, 1.B
 2. Aneta Tomišková, 2.B
 3. Matěj Pikhart, 1.B

Klokan Kadet

 1. Barbora Hronová, 3.A
 2. Kateřina Dušková, 3.A
 3. Vojtěch Vávra, 3.A

Klokan Junior

 1. Vít Brázda, 2.F
 2. Tereza Buráňová, 6.A
 3. Matěj Krejčí, 5.B

Klokan Student

 1. Daniel František Mezera, 3.F
 2. Matěj Mocek, 7.B
 3. Petr Dočekal, 4.H

Děkuji všem za účast a doufám, že vás tato soutěž bavila. Společně budeme čekat, jak dopadne srovnání výsledků žáků naší školy s výsledky celorepublikovými.

Renata Čermáková

V sobotu 13. 3. 2021 jsme se zúčastnili finále devátého ročníku Olympiády lidských práv. Školního kola, ve kterém jsme psali krátkou esej na aktuální lidskoprávní témata, se zúčastnilo přes 400 soutěžících z celé ČR.

V národním kole, do něhož postoupilo 50 z nich, jsme měli za úkol napsat a při online konferenci ústně obhájit podstatně rozsáhlejší esej. Po obhajobě jsme byli vybraní mezi 9 superfinalistů, kterým odborná porota kladla otázky týkající se aktuálních společenských problémů. V konečném pořadí jsme se umístili na předních příčkách, Adéla Chalupová (3.F) na sdíleném 4. místě a Jan Španiel (3.H) na prvním místě.

zobrazit celý článek »

Fyzikální olympiáda probíhá i v době koronaviru a naši studenti si v nejvyšší kategorii A nevedli špatně. V krajském kole soutěžilo šest studentů našeho gymnázia a čtyři z nich postoupili do kola celostátního. Byli to Pavel Provazník, Štěpán Hortlík, Karel Mudruňka a Ondřej Štorek. Do celostátního kola, které se konalo ve dnech 10. a 11. března 2021, bylo pozváno 50 nejlepších řešitelů z krajských kol. Soutěžilo se pochopitelně distanční formou. Ve středu studenti řešili v průběhu pěti hodin čtyři náročné teoretické úlohy a ve čtvrtek praktickou úlohu. Ta se však lišila od všech předchozích ročníků, protože studenti seděli ve svých domovech a nemohli pracovat se skutečnými přístroji. Pořadatelé pro ně proto připravili webovou aplikaci simulující reálné měření s voltmetrem. Studenti zapojovali virtuální experiment a vyhodnocovali naměřená data.

zobrazit celý článek »

Vážení uchazeči o studium,

v reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, MŠMT provedlo úpravu termínů jednotné přijímací zkoušky (JPZ).

Písemné testy JPZ se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2021 pro 4leté obory a 5. a 6. května 2021 pro víceletá gymnázia. Náhradní termín PT JPZ se uskuteční ve dnech 2. a 3. června 2021.

Mgr. Luděk Burian, ředitel školy

Ve dnech 25. 1. až 28. 2. 2021 pořádalo Eurocentrum Pardubice online kvíz Znáš Evropu, ve kterém bylo hlavním cílem rychle a správně odpovědět na otázky vztahující se k informacím a zajímavostem o Evropě a Evropské unii. Na soutěž nás upozornil pan učitel Machatý a za to mu moc děkujeme.

Otázky měly různá zaměření, od hlavních památek evropských měst až po historii a vlastnosti EU. Občas jsem musela i tipovat, neboť se ve kvízu vyskytly dotazy na roky, kdy se jaký stát přidal k EU. Celkem soutěž obsahovala 20 úkolů a opravdu důležitá byla rychlost, jelikož hned několik studentů mělo všech 20 otázek správně. Skončila jsem na krásném 2. místě a jsem moc ráda, že jsem se mohla zúčastnit. Hlavní cena byla desková hra Kvíz o Evropě a knížky se zajímavostmi o EU. Už se těším na další soutěž!

Andrea Chybová, 3.H

Filosofickou olympiádu organizuje Katedra filosofie a společenských věd Univerzity Hradec Králové. Hlavní motivací projektu je snaha představit filosofii jako moderní a svěží disciplínu, která není jen historickým přehledem myšlenek o odtažitých otázkách, ale oborem, jenž dokáže smysluplně přispět k diskusím nad zcela současnými problémy.

Kliment Mrázek z 8. B reprezentoval naši školu ve Filosofické olympiádě už v loňském školním roce. Letos se opět zapojil velmi úspěšně. V prvním kole, kterého se zúčastnilo 134 soutěžících, prokázal perfektní znalosti všeobecného přehledu filosofie, vynikal v kritickém myšlení a umění argumentovat. Do druhého kola olympiády postoupilo 17 žáků.  Tentokrát na Klimenta čekal obtížný úkol vypracovat esej týkající se hodnoty lidského života.

Klimentovi gratulujeme k báječnému umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Blanka Břízová

Nelze nekonstatovat úvodem, že máme mezi našimi studenty skvělé znalce mateřského jazyka. Důkazem toho jsou výsledky okresního kola Olympiády v českém jazyce z 28. ledna 2021.

V první kategorii, jež je určena studentům 3. a 4. ročníku nižšího gymnázia, své soupeře rozdrtila Eliška Wandrolová – obsadila první příčku. (Na pěkném 7. místě se pak umístil Šimon Špilar.)

V druhé kategorii, určené studentům vyššího gymnázia, zvítězila Alžběta Vítková a hned na druhém místě se umístil Jan Španiel.

Gratulujeme a Elišce, Alžbětě a Honzovi držíme palce v následujícím krajském kole soutěže.

Martin Štěpánek

I když soutěže letos probíhají netradiční online formou, dokáží i tak naši studenti dosáhnout skvělých výsledků. Stalo se tak v případě okresního kola Dějepisné olympiády, které se konalo 15. ledna 2021 a v němž se na 2. místě umístil Josef Lustig a na 3. místě Kryštof Kalvach.

Gratulujeme těmto studentům k jejich znamenitému úspěchu, přejeme hodně štěstí v krajském kole a děkujeme za radost, kterou nám jejich umístění přineslo.

Martin Štěpánek 

Nudíš se? Netušíš, co budeš dělat následující 2 týdny? Štve tě korona, jsi sociálně deprimovaný a už tě přestává bavit hraní CSka? Ideální stav na to vyzkoušet něco nového! Od soboty 6. 3. 2021 bude ve Studáneckém lese po dobu deseti dní (do úterý 16. 3. 2021) připraven bezkontaktní „vědomostní orienťák“. Neboj, není to nic složitého, zvládne ho úplně každý.

Na mapě https://gypce.cz/mapa/dasackyobmapa.pdf bude vyznačená trať o 13 kontrolách, přičemž na každé z nich najdeš zalaminovaný štítek s otázkou. Tvým úkolem je trať celou projít ve správném pořadí. Neděs se! Samozřejmě chápeme, že ne každý je orienťákem políbený, a tak nejdříve pár rad do začátku.

zobrazit celý článek »

 • Archiv příspěvků:

  Květen 2021
  Po Út St Čt So Ne
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

Informace o zpracování osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti
Informace o přístupnosti

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
 • Josef Rak (webmaster)
 • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
 • telefon: 466 650 715
 • e-mail: info@gypce.cz
 • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.