Maturitní zkoušky více
MENU více

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

Publikováno: 1. 10. 2013

opvk

Projekt registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0012 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Příklady některých již realizovaných akcí financovaných z Projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0012 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

Cíl projektu

Cílem projektu je spolupráce se základními a středními školami v Pardubickém kraji a nabídka možnosti využití nejmodernějšího vybavení na Gymnáziu, Pardubice, Dašická, které je jedním z partnerů Pardubického kraje v projektu Podpory přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách.

Žáci základních škol by měli být tímto projektem motivováni ke studiu přírodovědných a technických předmětů na středních školách. Nejmodernější prostory a technika by měly ukázat žákům zajímavost a potřebnost těchto oborů. Cílem je tedy získávat více žáků pro studium na přírodovědných a technických VŠ.

Zdůvodnění projektu

V současné době jsou přírodovědné a technické předměty na školách opomíjeny. Řada žáků se studia těchto předmětů bojí, volí raději humanitní zaměření studia. Toto zaměření ale není příliš využitelné na trhu práce.

Právě trh práce volá po technicky a přírodovědně vzdělaných jedincích. A začátek této motivace musí přijít již na základní škole, kde se žáci rozhodují, jaký obor budou studovat. Nejen speciální technické školy ale i gymnázia, kde studují velmi talentovaní žáci mohou nabídnout vyspělou techniku, dobré vybavení, kvalitní pedagogy a kvalitní výuku přírodovědných a technických předmětů.

Popis cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou hlavně žáci druhého stupně základních škol,ale i žáci naší školy kteří se rozhodují o svém budoucím zaměření. Rozhodují se, jestli půjdou studovat na gymnázium, které je dobře připraví k dalšímu studiu, nebo jestli půjdou na odbornou školu, která jim nabízí specifické vzdělání pro určité obory. Velká část z nich ale není v patnácti letech vůbec vyhraněna a neví, jakým směrem se má vůbec vydat.

Tento projekt by měl žáky motivovat právě ke studiu přírodovědných a technických předmětů, a to nejen na odborných školách, ale i na gymnáziích, odkud odchází stále málo žáků studovat na technické univerzity a přírodovědné obory vysokých škol.

Zapojení a motivace cílové skupiny

Žáci základních, ale i středních škol budou aktivně zapojeni do projektu. Budou si moci sami vyzkoušet práci s velmi moderní technikou, laboratorními sadami, biologickými, fyzikálními přístroji v moderním prostředí střední školy.

Motivovat je kromě samotného vyzkoušení si techniky bude i možnost provádět pokusy, pro které nemají na své škole podmínky. Uvidí, že učení přírodovědných a technických předmětů není jen poslouchání teorie, ale je to hlavně velmi zajímavá praxe používající nejmodernější techniku, která přináší i velmi zajímavé poznání.

Přínos pro cílovou skupinu

Cílová skupina bude postupně získávat dobrý vztah k přírodovědným a technickým předmětům. Žáci uvidí, že obavy z těchto předmětů jsou neopodstatněné. Dalším přínosem pro cílovou skupinu bude usnadnění rozhodování, kam jít studovat na střední a popř. dále na vysokou školu a to na základě získaných zkušeností z tohoto projektu.

Žáci základních škol potřebují nasměrovat správným směrem a pozitivní motivací získat lepší obrázek o možnostech svého budoucího studia a uplatnění.


Oblasti podpory

 1. výuka a zázemí předmětu biologie a semináře z biologie
 2. výuka a zázemí předmětu fyzika a semináře z fyziky
 3. výuka a zázemí předmětu chemie a semináře z chemie
 4. IT podpora výuky fyziky, biologie a chemie

 

Aktivita č. 01: Cílené investice SŠ v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Tato klíčová aktivita musí vést k modernizaci laboratoří a odborných učeben, ve kterých bude probíhat přírodovědné a technické vzdělávání na gymnáziu. Předpokladem pro kvalitní výuku je dostatečně podnětné prostředí, jehož základem jsou investiční zásahy. Laboratoře a odborné učebny ve který výuka probíhá dnes neodpovídají potřebám moderní výuky.

Tato klíčová aktivita by měla být základem pro vybudování moderního a podnětného prostředí nejen pro žáky gymnázia, ale také pro žáky základních škol, kteří budou přicházet a tyto prostory budou využívat pro svoji výuku a volnočasové aktivity.

Tato aktivita by měla být realizovány jako první, tj. ještě v roce 2013, případně by byla dokončena v roce 2014, aby mohla navázat druhá klíčová aktivita, tj. vybavení těchto prostor moderními učebními pomůckami.

Výstup klíčové aktivity

Výstupem této klíčové aktivity budou zmodernizované učebny biologie, chemie a fyziky (pracovna, laboratoř, posluchárna). Laboratoře budou sloužit pro půlené hodiny a semináře, ale také pro realizaci KA č.3 a přípravu žáků na soutěže.

Dále vzniknou moderní učebny (pracovna) přírodovědných předmětů, které budou vybaveny nejmodernější technikou, ve které bude probíhat výuka biologie, chemie a fyziky, pro kterou bude potřeba použití výpočetní techniky, interaktivní tabule a dalších technických prvků. To vše je dnes potřeba ke kvalitní výuce.

Učebny biologie a chemie jsou na gymnáziu velmi zastaralé. I jejich modernizace je v této klíčové aktivitě plánovaná. Žáci naší školy a žáci základních škol tak budou moci využít nejmodernější techniku v předmětech biologie, chemie a fyziky.


Aktivita č. 02: Neinvestiční podpora středních a základních škol v přírodovědného a technického vzdělávání

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Aby mohla v učebnách určených pro přírodovědné a technické vzdělávání probíhat kvalitní výuka, musí tomu odpovídat i vybavení. Po investičních zásazích musí následovat nákup neinvestičního majetku, učebních pomůcek, spotřebního materiálu, laboratorních přístrojů a další techniky. Vybavením touto technikou a materiálem je podmínkou pro nejmodernější výuku jak žáků gymnázia a jiných středních škol, tak pro žáky základních škol.

Tito žáci budou přicházet do moderních prostor, které by je měly oslovit a pomoci jim tak v jejich rozhodování při volbě dalšího vzdělávání. Také pedagogové, kteří budou žáky základních a středních škol vzdělávat, musí být odborně připraveni na práci s touto nejmodernější technikou. Součástí této klíčové aktivity jsou také odborné kurzy pro pedagogy přírodovědných a technických předmětů. Takto upravené učebny budou sloužit celodenně pro vzdělávání žáků gymnázia, ale i základních a středních škol z okolí.

Výstup klíčové aktivity

V rámci této klíčové aktivity se uskuteční vybavení odborných učeben nejmodernějšími učebními pomůckami, které zabezpečí modernizaci výuky v technických a přírodovědných předmětech. Tyto učebny budou poskytovat podnětnou výuku jak žákům gymnázia tak žákům příchozím ze základních.

V rámci této klíčové aktivity se pedagogové budou vzdělávat, aby mohli poskytovat kvalitní výuku právě pomocí těchto nejmodernějších technologií. Tyto technologie budou využívány v rámci výuky i celoročních pravidelných volnočasových aktivit pořádaných pro žáky základních i středních škol.

Žáci ze základních škol si tak vyzkouší nejmodernější technologie a ujasní si případné studium na střední škole.


Aktivita č. 03: Rozvoj a podpora spolupráce středních a základních škol

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Cílem přírodovědného vzdělávání není pouhá znalost teoretických pojmů, faktů,vybraných poznatků, je důležité vést žáky k hledání, objevování,porozumění přírodovědných zákonitostí, které umožňují člověku využívat přírodní objekty, zákonitosti a děje v praktickém životě i při dalším zkoumání přírody.

Přírodovědné obory jsou vzájemně úzce propojeny, a proto je nezbytné integrovat poznatky jednotlivých oborů, zejména fyziky, chemie a biologie, již v rámci základního všeobecného vzdělávání, maximálně využívat mezipředmětové vztahy.

Při integraci přírodovědných poznatků lze výhodně využívat reálné experimenty, je proto několik argumentů. Uvedené experimentální obory používají ve výzkumu i při řešení problémů především empirické metody, např. fyzikální, chemické, fyzikálně-chemické, biochemické experimenty.

Dalším silným argumentem je, že žáci na všech typech škol upřednostňují v přírodovědných předmětech praktické činnosti, především pokusy. Plánovaná spolupráce se ZŠ Benešovo nám., ZŠ Spořilov, ZŠ StudánkaZŠ Lázně Bohdaneč umožní našim lektorům realizovat praktické pokusy a experimenty s cílovou skupinou žáků.

Výstup klíčové aktivity

V rámci této klíčové aktivity bude vytvořen ucelený systém spolupráce se základními školami v okolí.

Žáci čtyř základních škol budou pravidelně navštěvovat moderní učebny a budou zde praktikovat svoji školní výuku v souladu s jejich školním vzdělávacím programem a dále se budou moci účastnit mimoškolní zájmové činnosti, v rámci které si budou moci v praxi vyzkoušet práci s nemodernějšími technologiemi.

Budou např. nakoupeny fyzikální nebo chemické sady pro žáky, které si budou moci vyzkoušet v hodinách nebo v zájmových kroužcích. Také špičkové elektronové mikroskopy ve spojení s výpočetní technikou jim odhalí zajímavá tajemství mikrosvěta.


Aktivita č. 04: Podpora spolupráce středních a základních škol v krajích

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

V rámci této klíčové aktivity dojde k výměně zkušeností mezi pedagogy, kteří se zapojí do projektu a kteří budou proškoleni v práci s moderními učebními pomůckami a technologiemi.

Také by si měli vyměňovat zkušenosti se spoluprací se základními školami, měli by si sdělovat ohlasy žáků a učitelů základních škol.

Na pravidelných setkáních dojde k vytváření jednotné strategii postupu získávání technicky a přírodovědně zaměřených žáků základních škol ke studiu na školách středních.

Výstup klíčové aktivity

Výstupem by mělo být vytvoření společné platformy ve formě webových stránek, kde by si učitelé mohli vyměňovat zkušenosti a posílat sem svoje příspěvky a vytvořené výukové materiály. Také by zde spolu mohli diskutovat na téma nejmodernějších technologií ve školách a jejich využití pro žáky základních i středních škol.

Také by se měli v rámci projektu tito učitelé setkat osobně a vyměnit si zkušenosti s využíváním konkrétních metod práce.


Harmonogram klíčových aktivit

OPVK_harmonogram

 

 

správa této stránky: Milan Volejník

 

eu_vzdelavani

 

více

 • Kontakt více
  • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
  • 530 03 Pardubice, Česká republika.
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.