Maturitní zkoušky více
MENU více

Dodatek ke školnímu řádu pro tělesnou výchovu

Publikováno: 2. 10. 2012
 1. Každý žák musí do hodiny TV nastoupit v účelovém cvičebním úboru  a ve sportovní obuvi, která nezanechává stopy na podlaze tělocvičen.
 2. Z bezpečnostních důvodů nesmí mít na těle při cvičení jakékoli předměty, které by mohly zranit je nebo cvičící spolužáky (hodinky, řetízky, řemínky, náramky, větší náušnice, prstýnky, piercing, …)
 3. Do cvičebních úborů se žáci převléknou v šatnách. Cennější předměty (prstýnky, hodinky, řetízky, mobilní telefony…) do hodin TV nepatří. Pokud  je žáci nosí do školy, zodpovídají si za jejich uložení sami.
 4. Žáci udržují pořádek v šatnách a na umývárnách. Povinností každého žáka je hlásit vyskytnutou závadu vyučujícímu TV.
 5. Do tělocvičen mohou žáci vstupovat pouze v obuvi, kterou nepoužívají i pro cvičení venku. Před vstupem do tělocvičen je třeba  obuv řádně očistit. V tělocvičně se nesmějí žáci pohybovat bez vědomí vyučujícího.
 6. Nářadí, které lze přenášet, se nesmí v malé tělocvičně tahat po zemi. Ve velké tělocvičně je používání nářadí zakázáno.
 7. Žákům je zakázáno v tělocvičnách manipulovat s klimatizací, ventilátory a osvětlením a lézt po nářadí bez vědomí vyučujícího.
 8. 0 přestávkách je vstup žákům do tělocvičen zakázán. Individuálně cvičit v posilovně mohou žáci pouze se souhlasem vyučujícího TV, který právě v této době vede hodinu v tělocvičně. Pokud v tělocvičnách neprobíhá výuka, je vstup do posilovny zakázán.
 9. Školní hřiště mohou žáci školy využívat ve dnech školního vyučování na  vlastní nebezpečí  do 18. 00 hodin. V sobotu a v neděli a o prázdninách je vstup na školní hřiště zakázán.
 10. Žáci nesmí bez vědomí vyučujícího manipulovat se zařízením hřiště (přenášet branky, sundávat sítě, vytahovat kůly, manipulovat s rozstřikovači).
 11. Žákům je zakázáno lézt na kůly, branky, ploty, věšet se na koše a přenosné branky (hrozí úrazy při pádu nebo převržení branky).
 12. Jakákoli dlouhodobá zdravotní omezení pro TV musí žáci doložit svému vyučujícímu TV lékařským potvrzením nejpozději do konce září. I žádosti celkové uvolnění z TV je třeba předkládat ředitelství školy včas. V lékařském doporučení k žádosti o uvolnění z TV musí být uvedeno i to, že se žák nemůže zúčastnit  ani zdravotní TV.
 13. Žák bude z aktivního cvičení v jednotlivé hodině omluven pouze na základě písemné omluvenky podepsané zákonným  zástupcem nebo lékařem.
 14. Každý úraz z hodin TV žák neprodleně hlásí svému vyučujícímu TV.
 15. Žáci, kteří jsou vyučujícím omluveni, neúčastní se výuky a nemohou být v tělocvičně nebo na hřišti, budou na chodbě v 1. patře u šaten  pro TV – pokud vyučující neurčí jinak.
 16. Žáci, kteří jsou trvale uvolněni z tělesné výchovy, nesmějí opustit budovu školy. V době probíhající hodiny TV budou  v prostoru bufetu. Výjimkou jsou hodiny TV v 1. nebo poslední vyučovací hodině – žáci přicházejí do školy na 2. vyučovací hodinu, resp. odcházejí před poslední hodinou TV.
více

 • Kontakt více
  • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
  • 530 03 Pardubice, Česká republika.
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.