Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
facebook
facebook
instagram
facebook
facebook
facebook
vice
domu
menu
hledani
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Archiv příspěvků za měsíc Červen, 2016

close_07

V rámci výzkumu i u nás ve škole proběhlo v rozmezí dubna a května 2016 celodenní testování žáků 9. ročníku základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žáci řešili celkem čtyři různé testy: test jazykových dovedností (ČJ), test čtenářské gramotnosti, test z matematiky a test zaměřený na zjišťování kompetencí k učení. Výzkumu CLoSE (Czech Longitudinal Study in Education) navázal na mezinárodní výzkumy TIMSS a PIRLS 2011.

Žáci našeho gymnázia svými výsledky dokázali, že patříme mezi elitní školy v rámci celé ČR. Ve všech testovaných oblastech jsme se umístili vysoko nad průměrem hodnocených víceletých gymnázií a celkově jsme se ve všech sledovaných kritériích umístili vždy v TOP 25 z celkem 182 testovaných škol:

close_01

close_02

close_03

Luděk Burian, ředitel školy

Ve dnech 3. – 9. 9. 2016 se uskuteční poznávací zájezd do Velké Británie s ubytováním v rodinách. Účastníkům zájezdu byly předány pokyny od organizátora zájezdu CK Boca, dostupné zde.

Případné dotazy zasílejte cestoví kanceláři (zdarova@ckboca.cz) nebo pedagogickému dozoru (bilkova.jana@gypce.cz).

Jana Bílková

Po stopách bratrů Čapkových (4.B), k polským jezerům v Krkonoších (6.B), do Hrabalova Kerska (7.B), na Seč zalitou “sluncem” (3.A), na Černou horu (6.A), do Břehů u Přelouče (3.H), do zelených uniforem za akčními zážitky (5.B), do Mladočova u Litomyšle (4.A)…

Děkujeme všem žákům ze tříd 3.A, 4.A, 4.B, 6.A, 6.B, 3.H a 7.B za fotky a milá písmenka poslaná ze školních výletů.

z fotek a krátkých pozdravů z výletů sestavil Milan Volejník

související: Školní výlety 2015

O víkendu 25. 6. – 26. 6. 2016 pořádala MFF UK v Praze mezinárodní soutěž robotů. Kamil Mudruňka (6.A) se zúčastnil v kategorii Free Style – soutěž otevřená všem nadšencům robotiky s volnou aplikací robotů v praxi. Vzbudil zaslouženou pozornost mnoha diváků, během neděle předváděl skládání kostek pomocí robotické ruky.

Pavel Kycl

Symbolicky v den čtyřiasedmdesátého výročí vyhlazení osady Ležáky, 24. června 2016, jsme si v polské Osvětimi připomněli tragické osudy dalších obětí nacistického teroru. Koncentrační tábor Auschwitz, skládající se ze tří částí ( Auschwitz I, Auschwitz II Birkenau, Auschwitz III Monowitz), byl největším lágrem třetí říše. V této továrně na smrt bylo mezi lety 1940 – 1945 vyvražděno na půl druhého milionu osob, převážně židovského původu.

foto: Jakub Dlouhý 6.A

Po pětihodinové cestě autobusem se nás ujala česky mluvící průvodkyně. Při exkurzi v hlavní části tábora Auschwitz I jsme byli seznámeni se základními fakty o táboře, s životními podmínkami vězňů, se způsoby popravování nebo také s táborovou hierarchií. Viděli jsme popraviště, krematorium s plynovou komorou, místo, kde se vězni řadili na nechvalně proslulé apely (vězeňské nástupy) a několik budov se stálou expozicí.

foto: Jindřich Horák 6.B

Po krátkém přesunu autobusem jsme na věži vstupní brány zahájili prohlídku části Auschwitz II Birkenau. Zde nás čekal jeden z největších zážitků dne – beseda s pamětnicí paní Evou Liškovou. Tato žena, která v nejstrašnějším vyhlazovacím táboře prožila dva roky, nám povyprávěla o životě v Birkenau za 2. světové války i o složitém začlenění bývalých vězňů do civilního života po válce. Setkání bohužel netrvalo dlouho, neboť paní Lišková byla požádána, aby jako zástupkyně přeživších konfrontovala své hrůzné zážitky s názory neonacistického popírače holokaustu pro kamery dokumentaristů.
Po zhlédnutí části natáčení a položení kytice k památníku připomínajícímu oběti nacistických zvěrstev jsme se zmožení silnými zážitky a přímým sluncem vydali na zpáteční cestu.

Lukáš Svoboda 7. B

Šachisté naší školy se stali mistry ČR v šachu školních družstev!

O tento opravdu veliký úspěch se ve Zlíně (21. – 22. 6. 2016) zasloužili Ondřej Macek, Tomáš Ludvík, Matěj Prokop, Jan Nešpůrek a Jan Fiala. Chlapci zvítězili v konkurenci 28 týmů, nakonec o půl bodu před gymnáziem z Brna.

Gratulujeme!

Daniel Žák

Dovolujeme si opět nabídnout posledních pět volných míst v této výměně. Vzhledem k nedostatku účastníků z ročníků 2.A a 2.B bychom rádi nabídli možnost zúčastnit se této výměny také studentům ze třetích, čtvrtých i pátých ročníků.
V případě vážného zájmu kontaktujte prosím paní Lindu Sedlákovu nebo pana Přemysla Machatého na jejich školních adresách.
Děkujeme.
 
Linda Sedláková a Přemysl Machatý

Na FB stránkách školy se objevil tento inzerát:

Zajímáte se o WebDevelopment? Chcete se něco dozvědět o tom, jak funguje Cloud Computing?
Ve čtvrtek 23. 6. 2016 od 8 do 10 hodin máte možnost dorazit na přednášku absolventů Dašáku, Vladimíra Hrubana a Vojty Rychnovského, věnovanou tématu vývoje webů pomocí HTML, CSS, JS atd. v kombinaci s WordPressem a hostingem na Microsoft Azure.
Přednáška se bude konat ve čtvrtek 23. 6. 2016 od 8:00 do 10:00 v učebně VT2.

Zaplněná učebna výpočetní techniky dokázala, že mezi studenty naší školy je řada těch, kteří mají vážný zájem o rozšíření znalostí z informatiky.

Děkujeme absolventům naší školy Vladimíru Hrubanovi a Vojtovi Rychnovskému z Microsoft STC za výbornou přednášku.

Milan Volejník

V pátek 24. 6. 2016 se šest tříd nižšího gymnázia zúčastnilo divadelního představení v anglickém jazyce.

The Bear Educational Theatre zábavnou a vzdělávací formou zahrálo dvě interaktivní hry přizpůsobené věku a znalostem žáků.

Doufáme, že jsme posílili motivaci žáků ke studiu angličtiny, které je nezbytnou součástí  schopnosti komunikace v moderním multikulturním světě.

Michaela Ragoubi, foto Milan Volejník

Dne 23. 6. 2016 předal zástupce firmy ČEZ Ing. Pavel Puff řediteli naší školy šek na 200 000,-. Tato podpora je součástí grantového programu Nadace ČEZ, který probíhá již šest let.

Grant jsme získali díky úspěchům našich žáků v krajských kolech Matematické a Fyzikální olympiády. Příjemnou částku využijeme na vybudování nové odborné „Oranžové učebny matematiky“.

Mgr. Jana Herudková, foto Milan Volejník

související: Gymnázium dostane 200 tisíc na novou učebnu, Pardubický deník, 25. 6. 2016

zobrazit celý článek »

Dne 23. 6. 2016 proběhla na škole soutěž v anglickém jazyce Gypce Cup 2016 pro naše nejmladší žáky a žákyně z 1.A, B. Žáci soutěžili ve dvojicích ve třech disciplínách – 1. listening (poslech s porozuměním), 2. spelling (hláskování slov) a 3. vocabulary explaining (vysvětlování slovní zásoby).
 • Výherci z 1.A: Jitka Laurynová + Zuzana Svobodová
 • Výherci z 1.B: Michal Krpata + Dominik Procházka

Výhercům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast!

Děkuji studentkám z 5.B a kolegyním Mgr. Jitce Miletínové a Mgr. Michaele Ragoubi za pomoc při organizaci soutěže a budeme se těšit na příští ročník soutěže.

Kateřina Ulbrichová

V pondělí 27. června 2016 uplyne 66 let od popravy JUDr. Milady Horákové – patrně nejznámější oběti doby nejtvrdší totality a stalinismu v našich poválečných dějinách. Byla odsouzena k trestu smrti s dalšími nekomunistickými politiky ve vykonstruovaném procesu, na kterém se značnou měrou podíleli i sovětští poradci. Tuto událost připomíná v kalendáři Den památky obětí komunistického režimu a také kampaň Proti ztrátě paměti, kterou organizuje Jeden svět na školách, sekce společnosti Člověk v tísni. Naše gymnázium věnovalo při této příležitosti kytici, kterou 24. června 2016 studenti 2. F uložili na pamětní desku na budově Krajského úřadu Pardubického kraje.

Alena Vomlelová

Sraz: pátek 24. 6.  2016 v 04:50 hod. před budovou školy

Odjezd:  pátek 24. 6.  2016 v 05:00 hod.

S sebou:

 • platný cestovní doklad
 • jídlo a pití na celý den
 • vhodné oblečení + pláštěnka/deštník
 • kapesné dle uvážení
 • léky (pokud žák/yně pravidelně užívá) – o této skutečnosti je třeba informovat pedagogický dozor

Návrat: pátek 24. 6.  2016 v nočních hodinách (dle dopravní situace)

Marie Matyášová

Dne  21. 6. 2016 se naše třída 4. B zúčastnila v hudebním oddělení Krajské knihovny v Pardubicích přednášky o umělci Janu Zrzavém a jeho hudebních múzách.

Jan Zrzavý byl český malíř 20. století. Narodil se na Moravě, ale značnou část svého života pobýval ve Francii, která se mu stala druhým domovem. Zde se stýkal s mnoha dalšími zajímavými českými umělci, ale jeho nejlepším přítelem se stal Bohuslav Martinů, známý hudební skladatel.

Dozvěděli jsme se, že po celý život provázela Jana Zrzavého hudba. Byl častým návštěvníkem oper jak ve Francii, tak v Praze, a jelikož byl náročným posluchačem, dokázala ho okouzlit jedině Ema Destinnová.  Jeho celoživotní přátelství s Bohuslavem Martinů se promítlo i do tvorby hudebního skladatele, který Janu Zrzavému věnoval kantátu Kytice.

Poutavá prezentace paní knihovnice zahrnovala nejen ukázky hudební, ale i výtvarné, dále zvukové záznamy rozhovorů Jana Zrzavého a bohatou fotografickou dokumentaci.

Přednáška byla velmi zajímavá a moc se nám líbila. Odnesli jsme si mnoho nových informací.

Martina Šejvlová, 4. B

Ve Východočeské galerii v Pardubicích je teď k vidění expozice Kurta Gebauera. Je to sochař, ale často i maluje, píše a fotí.

Naše třída, 1. B, výstavu Kurta Gebauera navštívila 17. června 2016. Po příchodu a odložení tašek jsme se s paní průvodkyní vydali vstříc sálu plnému krásných a zajímavých děl. Hned na začátku naší exkurze jsme si prohlédli sochu ženy, se kterou Kurtovi Gebauerovi pomohli ptáci, a to tak, že látku, kterou byl obalen trup, napustil kapalinou, která ptákům chutná, a ti kusy látky vyzobali. Poté jsme si mohli prohlédnout dílo s názvem Stromeček, byl to uschlý strom, na kterém byly blikající vánoční žárovičky.

Dále následovala místnost, ve které byla stěna s fotografiemi, kromě toho také texty, sochy převážně z přírodních materiálů (např. strom ležící na posteli, dřevěná socha ženy s dítětem na vozíčku s názvem Madona na cestách, aj.). Poté jsme si rozdali tužky a pracovní listy, na kterých jsme měli k jednotlivým dílům přiřadit názvy. Byla to obrovská zábava, protože téměř nikdo neměl vše dobře.

Po prohlédnutí místnosti jsme se přesunuli do prvního patra a tam si zkusili napodobit Gebauerovo dílo jménem Plavkyně. Všichni jsme se zděsili, že to bude moc těžké, ale naše obavy byly zbytečné. Vzali jsme si houbičku, potřeli jsme papír vodou, poté jsme barvou a suchou vyždímanou houbičkou začali „tisknout“ plavkyně.

Návštěva muzea se nám moc líbila a podle mne to byla jedna z nejlepších akcí za tento školní rok.

Michal Krpata, 1. B

Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

Informace o zpracování osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti
Informace o přístupnosti

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
 • Josef Rak (webmaster)
 • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
 • telefon: 466 650 715
 • e-mail: info@gypce.cz
 • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.