Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
facebook
facebook
instagram
facebook
facebook
facebook
vice
domu
menu
hledani
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Archiv příspěvků za měsíc Duben, 2017

V pátek 28. dubna 2017 se letošní maturanti rozloučili s výukou na našem gymnáziu při tradičním posledním zvonění.

foto: Milan Volejník

zobrazit celý článek »

Výsledky přijímacího řízení:
čtyřleté studium výsledky | seznam přijatých uchazečů, osmileté studium výsledky | seznam přijatých uchazečů

Poučení o odevzdání zápisového lístku a o možnosti podat odvolání:

zobrazit celý článek »

Dne 20. dubna 2017 se žáci 2.A zúčastnili exkurze do Prahy. Cílem byla botanická zahrada, v níž studenti obdivovali nejen pestré barvy a udivující tvary rostlin, ale mohli nahlédnout i do říše ryb světových moří a oceánů. Hlavní pozornost pak patřila exotickým motýlům, kteří se líhnou přímo v obřím skleníku.

Nakonec si všichni na základě pracovního listu zahráli na detektivy ve venkovních zahradách. Zajímavé komentáře průvodce ve skleníku i samostatné pátrání ve venkovních prostorách studentům přinesly mnoho nových informací, které jistě využijí i ve svém dalším studiu.

Lucie Vondráčková, Martin Štěpánek

Mgr. Luděk Burian, ředitel školy

Do oficiálního programu Roku české kultury v Japonsku byly zařazeny nejen Muchova Slovanská epopej či vystoupení České filharmonie, ale i naše koncerty – chlapeckého sboru BONIFANTES. Ze základny čítající 150 chlapců jsme byli vybráni mezi 24 nejlepších – Daniel Nerad, Ondřej Macháček a Matyáš Balla z 1. A a Štěpán Hortlík z 4. A .Čekala nás tam samostatná i společná vystoupení s japonskými sbory v tokijském Českém centru a na velvyslanectví České republiky, na několika univerzitách i dalších místech.

V průběhu turné došlo k naprosto nečekané události.  Setkali jsme se s guvernérkou čtyřicetimilionové metropole Tokio paní Yuriko Koike, která byla před týdnem vybrána magazínem TIME mezi 100 nevlivnějších osobností světa. Za přítomnosti celostátních televizních kanálů jsme paní guvernérce zazpívali českou píseň Ó lásko. Yuriko Koike byla z našeho vystoupení nadšená.

Po téměř každém koncertě se strhla malá rvačka o naše podpisy. Podepisovali jsme se na plakáty, na programy koncertů nebo na typické japonské vějíře. Většina přítomných japonských děvčat si nenechala ujít možnost se s námi vyfotit. Velkou odměnou pro nás byla pozvání na tradiční japonskou večeři nebo čajové rituály v rodinách hostitelů.

Tokio je překrásné, obyvatelé milí a vstřícní, určitě se tam ještě vrátíme!  🙂

Více o turné na http://bonifantes.cz/japan2017

Matyáš Balla, 1.A

V rámci dějepisu je možné bádat, pátrat a zaznamenávat příběhy pamětníků, kteří žijí v naší blízkosti a kterým zásadním způsobem do života zasáhly události 20. století, zvláště doba komunistické totality. Zaznamenané vzpomínky jsou součástí rozsáhlého projektu nazvaného Paměť národa, jehož garantem je nezisková organizace Post Bellum.

Ta každoročně vyhlašuje soutěž pro žáky základních a středních škol, ale i pro ostatní zájemce o historii, Příběhy 20. století. Této soutěže se v letošním ročníku zúčastnily také studentky našeho gymnázia Lucie Bachurová z 3.F a Adéla Macháčková ze 6.A.

Lucie Bachurová zaznamenala vzpomínky své babičky, která byla v roce 1952 se svou rodinou násilně vystěhovaná z domova na západním Slovensku do Čech v rámci politiky, kterou komunisté ničili samostatně hospodařící rolníky. Její otec byl nespravedlivě odsouzen a strávil tři roky ve vězení, ona pak nemohla studovat ani na střední škole, ačkoli se výborně učila. Na příběhu paní Agáty Bachurové se podílela také Pavla Bachurová ze 4.H, sestra Lucie, letošní maturantka. Příběh je v sekci studenti 16 – 18 let pod názvem Jak se zbavit nepohodlných lidí „zákonnými prostředky“.

Adéla Macháčková, členka úspěšného týmu v Dějepisné soutěži gymnázií, zpracovala vzpomínky signatáře Charty77 pana Františka Rudla. Strhující vyprávění zahrnuje nejen tristní a bohužel v současnosti bagatelizovanou dobu normalizace, ale také to, jak komunisté šikanovali rodiny potomků příslušníků Československých legií a sudetských Němců. Příběh je rovněž v sekci studenti 16 – 18 let, nese název Rebel s baseballovou pálkou.

Domnívám se, že práce obou studentek si zaslouží naše ocenění i podporu, kterou můžete vyjádřit hlasováním v Ceně veřejnosti, probíhá do 18. května 2017. Odborná porota složená z historiků vyhlásí výsledky soutěže 25. května 2017 na slavnostním zakončení letošních Příběhů 20. století v Domě U Kamenného zvonu.

Alena Vomlelová

Celkové výsledky

 • Soutěž škol
  • orientační běh3. místo gymnázium Dašická = děkuji všem účastníkům za vzornou reprezentaci školy. Celkem se soutěže zúčastnilo 36 žáků naší školy. Je třeba si uvědomit, že v soutěži škol nemáme dvě nejmladší kategorie, proto získáváme body pouze ve čtyřech kategoriích.
 • Soutěž jednotlivců
  • Kat. H12: 2. místo Marcel Janda (1.B), 3. místo Matyáš Oberreiter (1.B), 11. místo Matěj Krejčí (1.B)
  • Kat. D12: 1. místo Alžběta Bártová (1.A), 2. místo Mirka Cachová (1.A), 3. místo Monika Brancuská (1.B), 4. místo Tereza Kadaníková (1.A), 9. místo Klára Kubešová (1.B)
  • Kat. H14: 6. místo Aleš Venzara (4.B), 8. místo David Poláček, 9. místo Ondřej Ryšavý (4.A), 10. místo Vojtěch Mejzlík (3.B)
  • Kat. D14: 1. místo Kateřina Koberová (3.B),  3. místo Adéla Bártová (3.B), 6. místo Le Thi Thanh Mai (4.A), 8. místo Zuzana Jirásková (4.A)

Lenka Koberová

V úterý 2. 5. 2017 zveme zákonné zástupce uchazečů o čtyřleté studium a ve středu 3. 5. 2017 o osmileté studium od 16:00 do 17:30 hod. do školní jídelny, kde budeme vydávat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na gymnázium.

Rozhodnutí budeme vydávat zákonným zástupcům na základě předložení průkazu totožnosti. Neúspěšní uchazeči budou mít možnost ihned podat odvolání proti nepřijetí na gymnázium. Úspěšní uchazeči mohou odevzdat Zápisový lístek, odevzdat vyplněný dotazník o volbě druhého cizího jazyka a přihlásit se na adaptační pobyt.

zobrazit celý článek »

Pokyny pro účastníky sportovního kurzu v Gargánu 2017: Gargano_pokyny_2017

Jaroslav Holešínský

Při písemné práci z anglického jazyka (státní maturita), která se bude konat dne 2. 5. 2017, mohou žáci použít slovník překladový (ČJ – AJ / AJ – Č) nebo výkladový. Slovník (1 výtisk) bude k zapůjčení v každé učebně na katedře.  Žáci mohou použít i slovník vlastní, ale tento nesmí obsahovat přílohu týkající se vzorových útvarů (dopis, mail, popis apod.) ani seznamy frází / obratů určené pro tyto útvary.

Slovníky ke kontrole, zřetelně označené (jméno žáka + třída) předávejte svým vyučujícím angličtiny od středy 26. 4. 2017.

Jana Bílková

V matematice je mnoho věcí nekonečných, v životě člověka však konečných. Vše jednou začíná a jednou končí. A tak jsem po třiapadesáti letech kantorské činnosti ve čtvrtek 20. dubna 2017 v matematickém semináři pro maturanty oficiálně odučil svoji poslední hodinu na gymnáziu. Těch padesát tři roků, většinou prožitých na pardubickém gymnáziu a částečně na vysoké škole, byla krásná léta, která naplňovala a plně uspokojovala můj pracovní život.

Na studenty, kolegy a moji velkou lásku, matematiku, nelze zapomenout. Být ve stálém kontaktu s mladými lidmi a učit matematiku bylo to, co mě v kantořině drželo. To si člověk ani nepřipouští, že stárne. Vím, že to budou právě studenti, kteří mi budou chybět, ale matematice zůstanu dále věrný.

Milí studenti současní i bývalí, kolegové, gymnázium. Díky, díky, díky!!!

V hluboké úctě

Josef Kubát

foto Milan Volejník

Prezentiáda je soutěž v prezentačních dovednostech dvoučlenných a tříčlenných týmů. Soutěž je určena týmům základních a středních škol. Ve finálovém turnaji kategorie středních škol Pardubického kraje se utkalo 12 týmů.  Do tohoto finále se probojovaly 3 týmy z našeho gymnázia. Tyto tři týmy se také podělily o tři místa na stupních vítězů:

 • 1. místo: Pleasure industries (Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083) ve složení: Martin Půlpán a David Fiedler (7.B)
 • 2. místo: DoiX (Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083) ve složení: Radek Horáček, Matěj Prokop a Jan Daněk (5.B)
 • 3. místo: Árjové (Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083) ve složení: Petr Kučera, Jan Malíř a Renáta Nováková (1.H)

foto Sára Voldánová 7.B, Josef Rak 22.A

Do mezinárodního finále na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně postupuje z každého kraje pouze vítězný tým. Organizátoři doplňují finálovou sestavu o jeden nejlepší tým z druhých míst všech turnajů v Česku a na Slovensku. I letos putuje divoká karta na naše gymnázium. V mezinárodním finále tak budeme jedinou střední školou, která tam bude mít dvě želízka v ohni: Pleasure industries a DoiX.

Milan Volejník

zobrazit celý článek »

Ve středu 19. 4. 2017 proběhl sportovní den pro všechny třídy nižšího gymnázia. Žáci postupně bojovali ve fotbalu, florbalu, ringu, přehazované, běžecké štafetě i o cenné body (svorky) od šamana.

foto: Tomáš Stránský, 6.B

Jak to dopadlo? V řeči výsledkové listiny: 1. A a 1. B = remíza, vítězství 2. B, 3. B a 4. A.

Po čem však prahne srdce tělocvikáře? Aby žáci s chutí sportovali, maximálně se snažili, předváděli senzační výkony, rozvíjeli herní myšlení a v týmovém duchu se prali jeden za druhého…..  toto vše se ve středu žákům naší školy podařilo.

Děkujeme.

Lenka Koberová

Letošní anglicko-francouzská studentská výměna proběhla v termínu od 26. března do 4. dubna. Studenti spolupracovali se svými francouzskými protějšky na anglických projektech Parodyland. O tom jak studenti strávili týden jste si již přečetli. Seznamte se nyní i s tím, jak trávili víkend v rodinách.

On Saturday morning we got up very late so we skipped breakfast and went to a restaurant straight away. We ordered our dishes and talked about various topics such as religion, presidential election in France or Communist Regime in Czechoslovakia. (Our penfriends’ parents are very talkative and curious.) Afterwards, we set off to a beach situated in a small town of Saint-Gilles-Croix-de-Vie nearby, where we had booked a group surfing lesson with some other friends. In spare time before the lesson, we were wandering along the coast, collecting shells. At half past four we headed to the changing rooms to put on the wetsuits, which transpired to be a rather demanding process. Our instructor briefly explained to us what to do and then, excitedly, we ran into the waves, which were very strong that day. zobrazit celý článek »

V středu 19.4.2017 se opět po dvou letech konala na naší škole přednáška paní RNDr. Vladimíry Loydové. Zúčastnili se všichni žáci biologického semináře třetích ročníků čtyřletého gymnázia a sedmých ročníků osmiletého gymnázia.

Téma přednášky bylo: Mikrobiologie. I když z názvu by to mohlo vypadat nezáživně, opak byl pravdou! Přednáška probíhala ve velmi přátelském duchu a byla spíše o praxi a popisování zkušeností paní doktorky. Dozvěděli jsme se spoustu užitečných a v praxi použitelných rad, hlavně při návštěvách exotických zemí. Ten, kdo se nezúčastnil, rozhodně prohloupil.

Na závěr bych chtěl za sebe i za celou školu ještě jednou paní doktorce poděkovat, že si na nás našla čas a obohatila nás o velmi cenné informace.

David Marel 7.B, RNDr. Daniela Pražanová

Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

Informace o zpracování osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti
Informace o přístupnosti

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
 • Josef Rak (webmaster)
 • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
 • telefon: 466 650 715
 • e-mail: info@gypce.cz
 • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.