Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
facebook
facebook
instagram
facebook
facebook
facebook
vice
domu
menu
hledani
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Archiv příspěvků za měsíc Červen, 2018

Vybraní studenti našeho gymnázia měli od 17. do 24. června 2018 možnost zúčastnit se expedice na Ukrajinu a poznat tak historii a současný život Zakarpatí a oblasti Volyně. Akce se konala pod záštitou a za účasti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, který nám byl po celou dobu průvodcem.

První zastávkou bylo město Užhorod, kde si studenti u památníku T. G. Masaryka a M. R. Štefánika připomněli 100. výročí založení Československé republiky, prohlédli si budovu Zakarpatské oblastní rady a Užhorodský hrad. Dále putovali přes Mukačevo, termální lázně Kosino a město Chust pod nejvyšší horu Ukrajiny Hoverlu. Po jejím zdolání se vydali do Koločavy, kraje spojeného se spisovatelem Ivanem Olbrachtem a postavou Nikoly Šuhaje. U jezera Siněvir si prohlédli záchrannou stanici medvědů. Studenti navštívili i památník věnovaný obětem v obci Český Malín a památník bitvy u Zborova. Poslední dny byly věnovány prohlídkám měst Lutsk a Lvov.

Během týdenního pobytu studenti navštívili několik škol s výukou českého jazyka, setkali se se členy spolku Matice volyňská, kteří se snaží v obtížných podmínkách pečovat o odkaz T. G. Masaryka a zachovat si rodný jazyk předků. Studenti rovněž ochutnali typická ukrajinská jídla a zažili vřelost a pohostinnost místních obyvatel.

Doufáme, že expedice na Ukrajinu vyústí v další spolupráci mezi českým a ukrajinským školstvím.

Ivana Hrdinková

V dubnu a v květnu 2018 do hodin francouzského jazyka (ve třídách 3. A, 3. B, 4. A, 5. B, 6. A) docházely stážistky Ninon a Victoria z Francouzské aliance v Pardubicích.

Začátečníkům v hodinách ukázaly, že porozumět a komunikovat se dá i s omezenou slovní zásobou. Pokročilí si vyzkoušeli své dovednosti v náročnějších aktivitách.

V příštím roce bychom rádi v tomto projektu pokračovali.

Ivana Axmannová, Přemysl Machatý

Myslím si, že návštěva Victorie byla super. Líbilo se mi, když na nás mluvila, když se s námi snažila komunikovat a když jsme museli dělat cvičení ve skupině, která jsme si následně všichni společně kontrolovali. Také bylo super, že vymýšlela běžná témata, o kterých jsme museli ve dvojicích diskutovat. Velmi jsem ocenila francouzský přízvuk, který se mi líbil. Mně osobně se návštěva moc líbila a myslím si, že další návštěva kohokoliv z Francouzské aliance bude přínosná a zajímavá.

Magdaléna Máchová, 6. A

Dějepis, čeština, angličtina a informatika se propojily v práci na prezentaci životního příběhu příslušníka 311. bombardovací perutě RAF Karla Koukolíka (1916–1989). Dana Bareka (7. A), Matěje Macháčka, Davida Němečka a Tomáše Pozděnu (všichni 2. F) zaujala možnost zpracovat osud tohoto rodáka z Koterova na Plzeňsku pro projekt Příběhy bezpráví, jedné ze sekcí společnosti Člověk v tísni, Jeden svět na školách. Měli neobvyklou možnost spolupracovat s Richardem Kennardem (*1947), synem Karla Koukolíka, britským občanem narozeným sice v Praze, ale v důsledku zvratů v našich dějinách po 2. světové válce vychovaným a trvale žijícím v Anglii. Vzájemná komunikace tudíž probíhala výhradně v angličtině, jejíž úroveň u uvedených studentů pan Kennard velice chválil.

Výsledek své práce studenti představili v pátek 8. června 2018 v Knihovně Václava Havla v Praze. Pan Richard Kennard se prezentace příběhu osobně zúčastnil, jejím autorům poděkoval s tím, že takový návrat Karla Koukolíka do vlasti je velkou satisfakcí i nadějí zároveň.

Alena Vomlelová

V pondělí 18. 6. 2018 ráno jsme se sešli před školou a vyrazili na vojenské letiště. U brány se nás ujal pan Procházka, který nás provedl částí areálu Centra leteckého výcviku, ukázal nám hangár, věž a „úly“ (úložiště letadel). Viděli jsme také vzlet ruského a amerického vrtulníku. Poté jsme se přesunuli do školicího střediska, kde jsme absolvovali krátkou lekci o hydraulickém systému vrtulníku v angličtině a nakonec si každý mohl zkusit řídit letadlo na simulátoru. Někteří se této možnosti vzdali, protože jim pilotování nedělá dobře 🙂

V úterý vedla naše cesta na Katedru polygrafie a fotofyziky Univerzity Pardubice v Doubravicích. Postupně jsme se od pana Vališe dozvěděli, jak vzniknul knihtisk, jak se tiskne dnes a jak to zřejmě bude v budoucnosti. Následovala praktická část, ve které jsme si ve skupinkách vyzkoušeli sítotisk, viděli v činnosti 3D tiskárnu, vyrobili si samolepky nebo jsme si zkusili řezat na ořezávačce.

Děkujeme pánům Marešovi, Procházkovi a Vališovi, kteří exkurze připravili, a tím nám umožnili prohlédnout si místa, kam se běžně člověk nedostane.

Anna Kašparová (1. B), Alena Vlasáková

„…Co se tu za staletí urodilo písniček, krojů, zajímavých staveb, dobrůtek na talíři, ale také krásných šikovných lidí a užitečných věcí…”

(Ze stejnojmenné knihy etnografky Kamily Skopové, se kterou spolupracoval náš student Viktor Divecký na CD, které je součástí knihy.)

I mezi studenty našeho gymnázia se najdou tací, kteří se o naše tradice zajímají více a věnují jim svůj volný čas. Vítězství v soutěži lidových muzik, která proběhla v květnu v Mikulově, je jistě tím nejlepším dárkem naší domovině ke 100. narozeninám! 

Z naší školy se akce zúčastnili: Zora Chaloupková (3. B), Michal Kropáček (1. H), Lucie Hamerníková (1. H), Lucie Hácová (5. B), Viktor Divecký (3. F), Magdalena Křišťanová (6. A), Tadeáš Jirsa (5. A).

Zuzana Kmoníčková

Ve dnech 15.–17. 6. 2018 se konalo celostátní kolo SOČ, které hostilo Slovanské gymnázium v Olomouci. Mezi soutěžícími, kteří postoupili jako vítězové krajských kol, byli také dva čerství absolventi našeho gymnázia. Ve velké konkurenci si vedli dobře.

Kamil Mudruňka se svojí prací CSE-Lab obsadil v oboru matematika 3. místo.

Tomáš Faikl se svojí prací Zajímavá fyzika létajících kvádrů obsadil v oboru fyzika 5. místo.

Oběma blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Vladimír Vícha

Týden mezi 5. a 12. květnem 2018 strávila skupina studentů z prvních a pátých ročníků v kraji galského kohouta, korkových dubů a nekonečných vinic. V rámci studia angličtiny se zúčastnili výměny s portugalskými studenty ze školy Escola secundaria de Penafiel.

A jak se nám tam líbilo? Myslím, že i když nám počasí nepřálo (naši domorodí přátelé tvrdili, že takovou zimu tu nemají ani na Vánoce), tak jsme si pobyt doopravdy užili. Opravdu nás překvapilo, když jsme z letadla vystoupili v oblečení uzpůsobeném na české tropy a v Portu nás přivítalo pošmourno, ledový déšť a teploměr ukazující pouhých čtrnáct stupňů Celsia. Ale o to vřelejší bylo uvítání ve škole, kde na nás kromě našich přátel a jejich rodin čekal i raut.

zobrazit celý článek »

V pátek 1. června 2018 se v Zrcadlové kapli pražského Klementina uskutečnilo pasování rytířů Řádu krásného slova, vítězů krajských kol projektu „Kde končí svět?“ pořádaného pod patronací Klubu českých knihoven. Akce se koná jako bienále a téma pro aktuální ročník bylo Já jsem tvůj člověk.

Monika porotu zaujala svou povídkou nazvanou A divoké zvíře potkalo člověka.

Monice gratulujeme a přejeme mnoho tvůrčích sil a nevysychající pramen inspirace!

Ondřej Vojtěch

Ve středu 13. 6. 2018 se v Hudebním sále Magistrátu města Pardubic uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků olympiády mládeže. Již tradičně se naše škola umisťuje na předních místech a nejinak tomu bylo i letos. V kategorii dívek jsme získali 1. místo a v kategorii chlapců 2. místo.

Všem žákům, kteří se na tomto výborném úspěchu podíleli, děkujeme.

Radka Vašíčková, předmětová komise TV

Viktorie je osmnáctiletá studentka, která žije zdánlivě normální život. Chodí na střední školu, řeší rozpory s kamarádkou a právě prožívá první lásku. Skutečnost je však jiná, než se na první pohled zdá. Před lety zemřela Viktorii matka a ona se s tím dosud nevyrovnala. Jednoho dne spatří v zrcadle záhadnou dívku – přízrak s černýma očima, který ji začne podsouvat zvrácené myšlenky. Kdo je tahle nevypočitatelná Černooká? A dokáže ji Viktorie porazit?

To je anotace prvního českého young adult thrilleru, jehož autorkou je absolventka našeho gymnázia Anna Musilová. Román Černooká vychází právě v těchto dnech v nakladatelství YOLI. V knihkupectví Luxor v Praze na Václavském náměstí ji pokřtí ve středu 20. června 2018 v 17.00 hodin Kovy, youtuber a také náš absolvent.

Černooké přejeme mnoho spokojených čtenářů a Aničce inspiraci k dalším úžasným knížkám. A obrovská gratulace!

Ivana Hrdinková

Tak zněl název výstavy, jejíž vernisáž se konala 12. 6. 2018 na školní zahradě. Do nejbližšího okolí se rozléhaly ladné tóny kláves, cella, kytar, trubek, příčné flétny, saxofonů, a dokonce i akordeonu. Samozřejmě přišla řada i na zpěv.

Po celou dobu si všichni zúčastnění mohli prohlížet vystavená díla studentů ze tříd 2. H a 6. A, kteří navštěvovali hodiny výtvarné výchovy pod vedením paní učitelky Olgy Vackové. A bylo se vskutku na co dívat! K vidění byly cykly kreseb, koláží, fotografií, maleb různými technikami, ba dokonce i zajímavá konstrukce z plastových brček. Návštěvník musel ocenit nápaditost, odvahu experimentovat, mnohdy i pracnost i výtvarný um.

Takto slavnostně se uskutečnila poslední hodina estetické výchovy tříd 2. F, 2. H a 6. A. Vzkaz pro autory prací pro příští výstavu zní: laťka je umístěna hodně vysoko!

Zuzana Konečná, 2. F, foto Olga Vacková, Kateřina Křivková

Ve dnech 5. – 12. června 2018 se již potřetí uskutečnila výměna s portugalskou školou Escola Secundaria de Penafiel. Tentokrát navštívila malebné městečko Penafiel skupina šestnácti žáků (ze tříd 1. F, H, 5. A, B) se dvěma vyučujícími anglického jazyka. Počasí nám sice letos příliš nepřálo, ale i tak jsme navštívili mnoho krásných míst – Viana do Castelo, klášter Paco de Sousa, Porto, vinařství Aveleda atd. Žáci strávili jeden den v běžné výuce a měli tak možnost poznat portugalský školský systém, zhlédli tradiční folklorní tance a měli možnost si je i na vlastní kůži vyzkoušet, účastnili se hry „Treasure hunt“ (Honba za pokladem), při které plnili různé úkoly v anglickém jazyce společně se svými portugalskými partnery a rodiči.

Program byl letos opravdu velice nabitý a kvůli chladnému a deštivému počasí náročný, ale i tak si snad všichni naši žáci pobyt v Portugalsku užili.

V září se budeme těšit na týden strávený s Portugalci a budeme doufat, že počasí nám bude více přát a budeme moci portugalským žákům ukázat krásy České republiky.

Kateřina Ulbrichová, Iveta Motyčková

Ve čtvrtek 7. května 2018 jsme se my, francouzštináři z 5. B, v čele s paní učitelkou Axmannovou rozhodli opustit prostory školních lavic a vyšli ven na školní hřiště. Ve výseči běžně určené k hodu koulí jsme poté uspořádali turnaj v pétanque – hře původem ze země, jejíž jazyk se učíme.

Protože jsme hned po příchodu do herní zóny zjistili, že jsme všichni dosud hráli úplně špatně, museli jsme se nejdříve seznámit se základními pravidly. (Věděli jste například, že se pétanque nehraje na trávě?) Poté už přišla na řadu samotná hra. Ve dvoučlenných týmech jsme zápasili proti svým spolužákům a byl to boj skutečně nemilosrdný. I přes ztížené klimatické podmínky si turnaj všichni velice užili a byl vítanou změnou v jinak náročném období konce školního roku, proto děkujeme naší paní učitelce Ivaně Axmannové, že nám tuto akci umožnila a připravila.

Lucie Odstrčilová, 5. B, foto: Ivana Axmannová

Ve středu 6. 6. 2018 se na dostihovém závodišti v Pardubicích konalo celostátní finále Přeboru škol v orientačním běhu. Bylo to super. Nemuselo se brzy vstávat a někam daleko cestovat. Všech 26 nominovaných žáků naší školy dorazilo téměř včas a většinou na kole. Následovala prezentace a taktické pokyny k závodu.

Shromaždiště všech závodníků bylo za tribunami, aby nebylo vidět, jak se běhá v závodním prostoru dostihového závodiště. Chtěla jsem poznat originalitu prostoru, tak jsem se přihlásila do vloženého závodů pedagogických dozorů, VIP hostů a příchozích. U každé koňské překážky a terénního tvaru byly nějaké kontroly. Tratě se křížily, bylo nutné neustále sledovat kódy kontrol, aby člověk nebyl diskvalifikován. V oranici se neběželo dobře. Díry, vývraty a prohlubně v lesíku a v křovinách po okrajích závodiště byly dost schované v kopřivách a vysokém podrostu. Bylo horko, pro dobrý výsledek se muselo běžet na maximum.

Po těchto zkušenostech chápu, že někteří naši závodníci byli diskvalifikování za špatně označenou kontrolu. Vím, že pro někoho to bylo dost fyzicky i psychicky náročné. Ne všichni naši reprezentanti jsou výkonnostními závodníky. Proto všem moc děkuji za bojovnost a snahu, kterou předvedli.

Naše medailová umístění:

  1. místo Martin Roudný (HS) – 7. A
  2. místo Kateřina Koberová (D9) – 4. B

Je skvělé, že v celkové kategorii ZŠ (dívky a chlapci 6. – 9. třída) i v kategorii SŠ (dívky a chlapci středních škol) jsme obsadili shodná pátá místa. Tzn., že jsme pro příští rok vybojovali dvě postupová místa pro Pardubický kraj. Všem blahopřeji a děkuji.

text a foto Lenka Koberová

Jako každý rok, i letos se žáci naší školy probojovali do celostátního finále branného závodu Legie. Poprvé se nejvyšší kolo soutěže konalo v Dolních Vítkovicích.

Ve středu 6. 6. 2018 se družstvo žáků 2. F vydalo směr Ostrava, aby zde změřilo síly s nejlepšími reprezentanty ostatních regionů. Počasí bylo nádherné, nálada skvělá, prostředí podnětné. Areál Dolních Vítkovic je totiž národní kulturní památka, zahrnující rozsáhlý průmyslový areál Vítkovických železáren s unikátním souborem industriální architektury.

Během tříhodinového závodu plnili účastníci nejrůznější úkoly, ve kterých museli předvést jak své fyzické, tak i psychické síly. Řešili šifry, zodpovídali otázky první pomoci, plížili se s plynovou maskou na obličeji a samopalem v ruce, stříleli ze vzduchovky i luku, přehazovali pneumatiku od traktoru a mnoho dalších náročných a zajímavých úkolů.

Družstvo soutěžilo ve složení: Lucie Lednová, Matěj Macháček, David Němeček, Matěj Pavlata, Tomáš Pozděna a Ondřej Ženka (všichni 2. F). V konečném hodnocení obsadili naši žáci krásné 7. místo. Žákům gratuluji a děkuji za skvělou reprezentaci školy.

text i foto Zuzana Burianová

Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

Informace o zpracování osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti
Informace o přístupnosti

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
  • Josef Rak (webmaster)
  • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
  • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.