Úřední hodiny sekretariátu během letních prázdnin více
MENU více

Ústřední kolo MO

Publikováno: 7. 2. 2016

Vážení přátelé matematiky a programování,

jsem rád, že Vás mohu pozdravit a přivítat v našem krásném východočeském městě Pardubice. Ve městě perníku a koní, které se tento týden stane také místem setkání nejlepších středoškolských matematiků a programátorů.

Už uplynulo dlouhých deset let od doby, kdy se student naší školy – Gymnázia, Dašická 1083, Pardubice – Marek Scholle zúčastnil ústředního kola Matematické olympiády a umístil se mezi vítězi. V posledních dvou ročnících Matematické olympiády zastupoval Pardubický kraj velmi úspěšně student Gymnázia Česká Třebová Radovan Švarc (obsadil 1. a 3. místo, byl účastníkem mezinárodní Matematické olympiády), který se dnes zařadil již mezi opravovatele soutěžních úloh.

Odkaz výše jmenovaných a jejich předchůdců nás při pořádání 65. ročníku ústředního kola Matematické olympiády zavazuje k pokračování v nastoupené tradici, k podpoře mladých talentů a ocenění práce jejich i těch, kteří je připravují. Doufám, že se nám podařilo zabezpečit takové podmínky, které budou soutěžící stimulovat k co nejlepším výkonům.

Matematická olympiáda není jen soutěž, ale je to i významná akce společenská. Je to příležitost k setkání našich nejlepších studentů matematiky a programování, učitelů, profesorů vysokých škol a také úspěšných řešitelů minulých ročníků.

Děkuji níže jmenovaným osobnostem, které v letošním roce převzaly záštitu nad ústředním kolem Matematické olympiády.

Záštitu nad soutěží převzali:

 • hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický
 • primátor města Pardubice Ing. Martin Charvát
 • ředitel Matematického ústavu Akademie věd ČR RNDr. Jiří Rákosník, CSc.
 • předseda Jednoty českých matematiků a fyziků RNDr. Josef Kubát
 • děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.
 • děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
 • předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., Dr. H. c.

Na závěr přeji všem účastníkům olympiády hodně štěstí při řešení soutěžních úloh.

Mgr. Luděk Burian
ředitel gymnázia

gypce_MO_02

více fotografií ze slavnostního zahájení

Fotografie z prvního dne soutěží 65. ročníku ústředního kola Matematické olympiády:

foto: Milan Volejník

související:

více

 • Kontakt více
  • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
  • 530 03 Pardubice, Česká republika.
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.